GENEALOGIE VAN DE FAMILIE MENSO

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina.

Achtergrond: mijn oom en naamgenoot Johannes Christiaan Paulus Elisa Menso (1876-1957).
(tekening van 1916, gemaakt door Antoon van Welie)

De familie Menso van de 16:e eeuw tot vandaag
De Menso families en hun geboorteplaatsen
De_Mensos_en_hun_beroepen
Meer "Menso's" op deze wereld
Familieeigendommen in de 17:e en 18:e eeuw in Rhenen

The coat of arms of the Menso family

De familiewapens

3 zwarte "maillets"
(houten steenhouwershamers), vroeger in zilver, op gouden achtergrond
(van de Zwolsche periode)

Armorial Général.
Dictionnaire des termes de blason
par J.B. Rietstap.
Tome 2, page 200

3 steenhouwerhamers
in goud
op zilveren achtergrond
(van de Rhenensche periode)


Zwolle: 15??-1671 Wapen Amsterdam  Kesteren: 1706-1793 Rhenen: 1688-1874
ZWOLLE  AMSTERDAM KESTEREN RHENEN
Plaatsen waar de Menso's woonden van de 16:e eeuw tot 1874.

De familie Menso kwam in 1687 (Ds. Johannes Menso) van Zwolle via Amsterdam naar Rhenen en woonde aldaar tot 1874 (Mr. J.C.P.E. Menso).


De familie Menso van 1539 tot vandaag

  naam geb.  in overl. in Nederlandse geschiedenis
XIV Meeuwess Steinmesseler voor 1539 Zwolle voor 1589 ? 1500-58 De Hertogdomen Gelre and Brabant, de provincies Holland en Zeeland en het Bisdom Utrecht vormden onder Karel V "De Lage Landen", tesamen met Belgie en Luxemburg van vandaag.
De Lage Landen waren toen een deel van het Bourgondische Habsburgse Rijk.
XIII Jan Mensen (Mensinck, Meeuwissen?)
Koster van de Groote Kerk in Zwolle.
1565 Zwolle 1648 Zwolle 1568 Opstand tegen Filip II van Spanje, vanwege de begrenzingen in vrijheid van geloof. Een paar provincies uit het noorden kwamen in opstand onder leiding van Prins Willem van Oranje. Dit was het begin van de "80-jarige oorlog".
XII Ds. Menso Johannis
Dominee in Windesheim, Blokzijl, Vollenhove, Zwolle en Amsterdam.
1609 Zwolle 1664 Amsterdam 1588 Proclamatie van de "De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden". 
De geboorte van Nederland.
XI Ds. Johannes Menso
Dominee in Castricum, Velsen en Rhenen.
1648 Zwolle 1724 Rhenen 1600-1700 De 17:e eeuw werd de "Gouden Eeuw" genoemd, vanwege de lucratieve handel, hoofzakelijk gedreven door de Verenigde Oostindische Compagnie, de VOC.
X Ds. Menso Johannes Menso
Dominee in Kesteren, Tiel en Rhenen.
1679 Castricum 1733 Rhenen 1625-64 De WIC, de Nederlandse West Indische Compagnie, administreerde Nieuw Amsterdam, dat later New York werd genoemd.
1648 De vrede van Westfalen. De "Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden" werd erkend.
IX Hendrik Menso
Raad, schepen en burgemeester van Rhenen.
1711 Kesteren 1780 Rhenen 1795 De Franse bezetting, het einde van de Verenigde Nederlanden. Het begin van de Bataafse Republiek.
VIII Menso Johannes Menso
Raad, schepen en burgemeester van Rhenen.
1762 Rhenen 1811 Rhenen 1810 Frankrijk annexeerde Nederland.
1806 Napoleon installeerde zijn broer Louis Napoleon als koning van "het Koninkrijk Holland".
VII  Johannes Christiaan Paulus Elisa Menso
Kantonrechter te Rhenen.
Lid van de Provinciale Staten van Utrecht.
Ridder Nederlandse Leeuw.
1794 Rhenen 1874 Rhenen 1813 Weer onafhankelijk vanwege het uiteenvallen van het rijk van Napoleon.
1814
Het Koninkrijk der Nederlanden, het Nederland van vandaag samen met Belgie en Luxemburg, werd gevormd met Willem I, Prins van Oranje, als eerste koning.
 
VI Hendricus Menso
Majoor der Infanterie.
Officier der orde van de Eikenkroon.
1827 Rhenen 1878 Haarlem 1830 Belgie ontstaat.
Deze afscheiding van Belgie gaf Nederland zijn vorm van vandaag.
V Johan Willem Menso
Ontvanger te Voorburg.
1871 's-Gravenhage 1921 Voorburg 1839-1890 Willem II en daarna Willem III, koning van Nederland.
1890-1948
Wilhelmina, koningin van Nederland.
 
IV Menso Johannes Menso
Boekhouder.
1903 's-Gravenhage 1990 Amsterdam 1914-18 Eerste wereldoorlog, Nederland bleef neutraal.
III.1 J. W. Menso         1940-45 Tweede wereldoorlog, Nederland was bezet door Duitsland.
III.2 J. C. P. E. Menso         1948-80 Juliana, koningin van Nederland.
II-1 L. J. Menso         1953 Watersnood, een groot deel van Zeeland onder water, velen verdronken.
I B. J. W. Menso         1992 Verdrag van Maastricht. Het begin van de EU.
II-2 S. Menso          
II-3 J. M. Menso         1980-Beatrix, koningin van Nederland.

In de lijst hierboven worden uitsluitend familieleden vermeld die de familienaam Menso hebben voortgezet of kunnen voortzetten, de Menso stamreeks.

De familienaam Menso komt van de voornaam Mense.
Ds. Menso Johannes (XII) had "Mense" als doopnaam.
De familie is opgespoord tot in de 16:e eeuw in de stad Zwolle, in de provincie Overijssel.
In de 3:e bekende generatie werd de naam Menso als familienaam gebruikt.
De naam Menso werd tijden de Rhenense periode 1688-1874 soms gespeld Mensoo.
Deze spelling was o.a. gebruikt door Constantijn Mensoo (1689-1733), Hendrik Mensoo (1711-1780) en Sara Mensoo (1695-?).
Ook op het familiewapen uit de Rhenense periode, met de 3 steenhouwerhamers, werd de spelling Mensoo gebruikt.

De belangrijkste bronnen voor mijn genealogisch onderzoek zijn:


De Menso's en hun geboorteplaatsen

Amsterdam 1668-1997
Blokzijl 1636-1638
Boxmeer 1787-1800
Bunnik 1740
Castricum 1648-1679
's Gravenhage 1871-1904
Kesteren 1706-1793
Haarlem 1876-1943
Lent 1821-1825
Oosterhout 1818
Rhenen 1688-1874
Santpoort 1948
Slijk-Ewijk 1790-1817
Velsen 1682-1686
Venlo 1791
Vollenhove 1640
Willemstad 1789
Zwolle ca 1539-1671


De Menso's en hun beroepen

Dominee Nederlands Hervormde kerk:
Menso Johannis (1609-1664): Windesheim
(1632-1635), Blokzijl (1635-1638), Vollenhove (1638-1641), Zwolle (1641-1652) en Amsterdam (1652-1664)
Johannes Menso (1648-1724): Castricum
(1675-1681), Velsen (1681-1687) en Rhenen (1687-1724)
Menso Johannes Menso (1679-1733) : Kesteren
(1704-1714), Tiel (1714-1726) en Rhenen (1726-1733)
Johannes Menso (1709-1769): Bunnik
(1739-1743) en Rhenen (1743-1769)
Menso Johannes Menso (1740-1813): Meteren
(1766-1771), Slijk-Ewijk en Oosterhout (1771-1813).

Koster:
Jan Mensen
(ca 1565-1648) te Zwolle.

Burgemeester, Raad, Schepen en Secretaris:
Constantijn Menso
(1689-1733): Raad en Schepen te Rhenen
Hendricus Menso
(1711-1780): Raad, Schepen en Burgemeester te Rhenen
Cornelis Menso
(1713-na1788): Raad en Schepen te Rhenen
Menso Johannes Menso
(1762-1811): Raad, Schepen en Burgemeester te Rhenen
Anthonius Hugo Menso
(1789-1861): Raad te Doesburg
Cornelis Hendricus Menso
(1791-1862): Raad te Doesburg
Hendrik Menso
(1791-1872): Burgemeester te Rhenen
Jan Menso
(1801-1837): Gemeentesecretaris te Rhenen.

Lid van de Staten Generaal:
Hendrik Menso
(1791-1872): lid van de 1e en 2e kamer.

Lid van de Provinciale Staten:
Johannes Christiaan Paulus Eliza Menso
(1794-1874): lid van de Provinciale Staten van Utrecht.
Cornelis Menso (1713-na1788): lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht, 1747

Medisch doctor:
Antonius Menso
(1642-1726): in Zwolle en Amsterdam
Hendricus Menso
(1711-1780): in Rhenen
Hendrikus Menso
(1791-1872): in Rhenen.

Rechter:
Hendrik Menso
(1791-1872): plaatsvervangend kantonrechter te Rhenen
Johannes Christiaan Paulus Elisa Menso
(1794-1874): kantonrechter te Rhenen.

In het Leger:
Cornelis Menso
(1713-na1788): Luitenant
Menso Johannes Menso
(1746-1787): Kapitein bij het regiment van den Grave van Efferen
Johannes Hendricus Menso
(1757-1823): Majoor en Commandant van Willemstad
Wouter Menso (1785-1813): 2:e luitenant
(sneuvelde in 1813 in de slag bij Bautzen)
Anthonius Hugo Menso
(1789-1861): Generaal-majoor
Cornelis Hendricus Menso
(1791-1862): Generaal Majoor bij de Infanterie
Leonardus Menso
(1800-1832): 1e Luitenant-adjudant bij de Infanterie (sneuvelde in 1832 bij de belegering van de citadel van Antwerpen)
Hendricus Menso
(1827-1878): Majoor bij de Infanterie
Menso Johannes Menso (1871-1911): Luitenant bij de Huzaren.

Bij de koopvaardij:
Menso Johannes Menso
(1818-1847): 1e stuurman bij de koopvaardij.


Meer "Menso's" op deze wereld

Ik ben op zoek naar meer Menso families over de hele wereld.
Als u een "Menso" bent of meer informatie heeft over deze familienaam neem dan kontakt met mij op.
Meerdere Menso's wonen in Italie: Turijn, Milaan, Rome en Genua.
De Menso's in Australie hebben allen hun voorouders uit Italie.
Er is geen verband tussen deze Menso's en mijn familie.
Ook in de Verenigde Staten zijn Menso's te vinden, ook deze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Italie.

De familierelatie met de Menzo's uit Dedemsvaart is ook duidelijk, zie deze link en Kwartierstaten

Er is geen relatie met de Menso's en Menzo's uit Suriname.


Familieeigendommen in de 18:e en 19:e eeuw in Rhenen

Jaar Verkoper Koper Beschrijving van het vaste goed
1713 Juffr. Naleken Palmerts voor drievierden parten ende de onmondige kinderen van Jr. Frans Palmerts ende Anna Geertruij Boonsayer Ds. Menso Johannes Menso en Johan van Deventer Twintigh mergen weij ofte uijtterweert met een rijsweertje daer aen behorende gelegen onder de jurisdictie en buijten de Westpoort der Stadt Rhenen.
KOOPSOM: f 11.600
1745 Schout en schepenen van de stad Rhenen Ds. Johannes Menso 1745 december 27. Een hofje met een tuinhuisje gelegen bij de Bergpoort t e Rhenen.
(gegevens uit archieven van het stadsbestuur van Rhenen)
1751 Alida Adriana Menso Gerard van Brienen Een huijsinge en schuur gelegen binnen Rhenen.
1759 Gijsbert van Noort als geweesene Kerkens van Cunera Kerk in kragte van speciale resolutie van de Vroedschap der Stad Rhenen Burgemeester Hendrik Menso Twee akkertjes bouwland gelegen buijten de Westpoort van Rhenen.
1790 Mr. Scato Muntinghe Burgemeester Menso Johannis Menso en Harnske Volbragt Deuring 1790 juni 4. Een huis met koetshuis, enz. gelegen in de Lange Heerestraat te Rhenen, en een bank aan de noordzijde van de kerk.
(gegevens uit archieven van het stadsbestuur van Rhenen)
1793 Teunis Langelaar en Annigje Toonen Burgemeester Menso Johannes Menso en Harnske Volbragt Deuring Een hoekje Heijveld gelegen op den Berg onder de Jurisdictie der Stad Rheenen.
KOOPSOM: 40 Guldens
1797 Boedel van wijlen Anna Rudolphina van Deventer Burgemeester Menso Johannes Menso Een stuk Tabaks en Weijland genaamd den Tabakscamp gelegen buiten de Bergpoort van Rhenen.
TOTALE KOSTEN = f 1.800,00.
1798 Teunis Langelaar Burgemeester Menso Johannes Menso Een hoekje kleiveld gelegen op den Berg onder de Jurisdictie der Stad Rheenen.
TOTALE KOSTEN = f 40,00.
1801 Martinus van Beijnum en
Geertie Hannesse
Burgemeester Menso Johannes Menso Een hoekie driestland gelegen op den Berg onder de Jurisdictie der Stad Rheenen.
KOOPSOM: 50 Guldens
1802 De Weduwe van Jan Langelaar Burgemeester Menso Johannes Menso Een stuk bouwland gelegen in den Dijksen Eng onder de Jurisdictie der Stad Rheenen.
KOOPSOM: 200 Guldens
1802 Dirk Sandbrink en
Anna Geertruijda van Noort,
Hendricus Romijn en
Hendrina Catharina Sandbrink
Dirkje Sandbrink,
Sandrina Antonia Sandbrink,
Fransiscus Gerardus Sandbrink en Johanna Honselaar
Burgemeester Menso Johannes Menso en
J.K. Schneiders van Greijffenswert
Een uiterwaard.
Zekere kampland bestaande in Bouwweij en Boschland gelegen te Agterberg aan de Hoogesteeg.
KOOPSOM: 1.350 Guldens
1806 Anna Geertruida van Schoneveld, weduwe van Klaas IJzendoorn Burgemeester Menso Johannes Menso Een hoek Tabaksland, genaamd het Marteland leggende buijten dezer Stads Bergpoort.
TOTALE KOSTEN = f 298,00.
1806 MeJonkvrouwe C F van Brienen Burgemeester Menso Johannes Menso en Harnske Volbragt Deuring Een Huijs Hof Erve en Schuur staande in de Lange Heerenstraat en een Schuur zonder Erve in de Horsstraat.
KOOPSOM: 1.518 Guldens
1806 De erfgenamen van Hendrik Menso en zijn vrouw Johanna Christina Bouwensch Huybert Budding 1806 Augustus 18. Burgemeester en schepenen van Rhenen verklaren, dat de erfgenamen van Hendrik Menso en zijn vrouw Johanna Christina Bouwensch transporteren aan Juybert Budding een huis met schuur en brouwerijgelegen op de hoek van de Vissersstraat te Rhenen, en een kelder onder een huis in de Rijnstraat.
(gegevens uit archieven van het stadsbestuur van Rhenen)
1809 Lubbert van Bennecom Burgemeester Menso Johannes Menso Een stuk Tabaksland met den Bossche en de westelijke helft van de tabaksschuur gelegen buiten de Westpoort.
KOOPSOM: 1.000 Guldens
1826 Jan Smith en Jan Isacus Smith Dr. Hendrik Menso,
Johan Christiaan Paulus Elisa Menso
Jan Menso,
Maria Barbara Menso
1. 1/3 part van een blok Tiend onder Opheusden, genaamd Gelderstiend.
KOOPSOM: 600 Guldens
2. 1/3 part van een Weiland en Boomgaard, genaamd Bouwensch Boomgaard, en Boomgaard met het daarin staaade Huisje, beiden nabij elkander gelegen aan de zoogenaamde Linie onder Kesteren.
KOOPSOM: 816 Guldens en 67 Cents
3. 1/3 part Weiland gelegen in de Marsch, aan de zoogenaamde Remsche Straat onder Lienden.
KOOPSOM: 466 Guldens
4. 1/3 part Pas met opgaande boomen, medegelegen in de Marsch aan de voornoemde Remsche Straat.
KOOPSOM: 233 Guldens en 33 Cents
1840 Roelof van Voorthuizen,
Hendrikje Willemina Nab
Hanske Volbragt Deuring, weduwe van M.J. Menso Een stuk bouwland gelegen in den Dijkschen Eng onder Rhenen , groot 34 roeden.
KOOPSOM: 290 Guldens.
1850 Aartje, Grada Berendina en Albert Meulenbroek, de kinderen van Jan Meulenbroek en Roelofje van Tuijl Hendrik Menso,
Johan Christiaan Paulus Elisa Menso
1. Een huis, schuur en erf.
2. En hooiland, gelegen in de Horstbranden onder Rhenen.
TOTALE KOSTEN = f 151,48.
1882 Gerrit Graaf Schimmelpenninck Maria Barbara Menso Landgoed Levendaal (Huis Leefdael).
Uit de Navorscher van 1885: "Levendaal, voorm. adell. havezate aan den voet van den Heimenberg, op een half uur afstands beoosten Rhenen, dat eerder Leefdaal, -dale, en nog vroeger Laer of Laar genaamd zal zijn geweest, zijnde het land er omheen nog tegenwoordig het Laareind geheeten."


Eigenaar van deze web site: Johan Christiaan Paul Elisa Menso, Zweden.

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina.

Laatste verandering: 10-okt-2023.