Kwartierstaten / Family trees / Släktträd

Menso (Holland) aug 2023

Menzo (Holland) dec 2013

van den Berg - Kehrer (Holland) mar 2023

De Amsterdamse familie Menso (Holland) jul 2018

Samuelsson (Zweden/Sweden/Sverige) juli 2021

 

Diverse / Miscelleneous / Diverse

Hoe de tijden veranderen. Herinneringen van een ouden planter. (in Suriname) Egbert Jacobus Bartelink, 1916.
Bartelink was als slaaf geboren en samen met zijn moeder en zijn broers op 6 september 1842 gemanumitteerd.
Hij werkte in 1855, 21 jaar oud, als opzichter op de plantages Zeezicht en Eindperk, eigenaar o.a. de familie Eijken Sluijters.
Bartelink overleed 86 jaar oud in 1919 in Paramaribo.
Eenige bijzonderheden uit het leven van Henri van Maasdijk. A. Ch. J. van Maasdijk, 1873.
Een avond met H. van Maasdijk, vroeger R.C. priester en pastoor, thans evangelisch leraar te Brussel. J. Wolbers, 1854.
Brief van heer Herold van Brigdamme aen Sjebbe Donia van Collum. Hier wordt Capt. M.J. Menso (1746-1812) vernoemd, 1782.
Archief van de familie Pijnappel-Menso. Stadsarchief Gemeente Amsterdam.
Dit archief bevat stukken die betrekking hebben op Menso Johannes Pijnappel en enkele andere leden van het geslacht Pijnappel, een vooraanstaande Amsterdamse koopmansfamilie.
Ook zijn er stukken die betrekking hebben op de familie Menso en andere verwante families.
Archief van de familie Kehrer. Stadsarchief Gemeente Amsterdam.
Stukken van Meta Kehrer.


Ernst Willem Menso 1941-1964 Il Forte Cima Verle (o Spitz Verle)
   https://www.youtube.com/watch?v=Sa6ZIvHVsFo

Latest update 2023-09-15