Opsporing verzocht - HULP GEVRAAGD.

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina
If you came here to this page directly than you can reach the index page via
to the index page


1500-1600:

Meeuwess STEINMESSELER
Wie was Meeuwess?
Wanneer en waar was hij geboren en overleden?
Met wie was hij getrouwd?
Is er iets bekend over zijn ouders?

Moeder van Jan MENSEN
De vader van Jan MENSEN (Mensinck) was waarschijnlijk Meeuwess STEINMESSELER, geboren voor 1539.
Maar wie was de moeder?

Ouders en voorouders van Elisabeth NOYEN
Elisabeth Noyen trouwde in 1635 met ds. Menso Johannes, toen dominee te Blokzijl.
Volgens ondertrouwaantekening in de DTB van Zwolle: "Elisabeth Noyen, Tonis Noyen van Wageningen N.D."
Elisabeth moet geboren zijn rond 1610.
Haar vader Tonis Noyen moet dus geboren zijn voor ca 1585.
Wie was Tonis Noyen? Wie was de moeder van Elisabeth Noyen?
Wie waren de ouders en broers van Tonis Noyen?

1600-1700:

Henrik MENSE
Wie was Henrik MENSE, die op 10 mei 1701 "op kleine kerkhof" te Zwolle een kind begraafde?

Jacob MENSO
Wie was Jacob MENSO, die wordt genoemd als nieuw lidmaat van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te New York in 1666?
Zie:
http://olivetreegenealogy.com/nn/church/rdcmem66.shtmlr

Adriaentje MENSO
Wie was Adriaentje Menso, overleden te Amsterdam 1681 en begraven in de Oude Kerk, zie
http://www.gravenopinternet.nl
In het overlijdensregister (DTB 10470288) staat dat ze de echtgenoote was van Anthonij Vestrik.

De Amsterdamse familie MENSO
Gezocht: meer informatie over de familie Menso uit Amsterdam: zie kwartierstaten

1700-1800:

Jacobus MENSOO
Uittreksel uit "De Nederlandsche Leeuw" van 1927:
1717 den 14 April synde woensdags heeft Cornelis Benheyningh syn beleydenis gedaan bij Do. Johannes Tierens, Predicant op de Lauweriergracht aan syn huys ende getuygen daar over gestaan Pieter Benheyning en Jacobus Mensoo.
Wie was deze Jacobus Mensoo?

Jacob MENSO
Wie was Jacob MENSO, die wordt genoemd in De Navorscher van 1899?
"EXTRACTEN UIT DE CRIMINEELE ORDONNANTIEN VAN HOLLAND. 22 Mrt. 1738. De reg. v. Amsterdam ca wegens resistentie en het ontsnappen van een gevangene".
Is deze Jacob dezelfde als de hierboven genoemde Jacobus Mensoo?

Mechel MENSO
Wie was Mechel MENSO, die werd gedoopt op 6 Maart 1759 in de "Evangelische Kirche" in Baerl, Rheinland, Duitsland?
Als ouders worden genoemd Henrich MENSO (Hendrik?) en Elsken.


Eigenaar van deze site is: Paul Menso, Zweden.

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina
If you came here to this page directly than you can reach the index page via
to the index page

Latest update 2021-07-03