1795 Brief van W.G. van Nes aan M.J. Menso over bakkers en door de Engelsen niet betaalde rekeningen.

In deze periode diende "het Koningshuis" te Rhenen als noodhospitaal voor Engelse troepen, die de Verenigde Provincies te hulp waren gekomen tegen de Fransen.
During this period "het Koningshuis" in Rhenen was used as emergency hospital for the English soldiers, who helped the Dutch against the French.


WelEdele Heer
De Heer M.J. Menso.
Oud Raed in de Regering etc etc
Te
Rhenen

WelEdele Heer,
Door dien UEd bij desselfs missive van den 2. desen aan mij schrijft dat bij de voorgaende regering der Stad Rheenen een parig is besloten dat de Bakkers hunlieden Broden souden leveren aan de Stad, en dat de stad daar uyt wederom leve vandie Sande doen aan de Engelsche troupen door Commessaus fem ten dien zijnde aangesteld, Komt het mij ontwijfelbaar voor of de Stad moet de Bakkers betalen. Want ofschoon de leden welke de regering der Stad gerepresenteert hebben, Sijnen andant daarom is dog de Regering de Regering, en de Stad debiteur gebleven aan de Bakkers, En even gelijck als een minderjarige meerderjarig geworden zijnde verpligt af te betalen de Schulden welke Zijne voogden, gedurende Zijne minderjarig ten Zijnen behoeven hebben gemaakt.
Zoo is het ook gelegen met de afgegane Regenten, die als voogden over de Stad ten behoeven van de Stad de Schulden aan de bakkers hebben gemaakt, Dan verwondert het mij dat deW het montant van de Wisselbarer en Schuld bekentenissen van de Engelse Commissarissen niet sijn geincasseert geworden, waaruyt de bakkers mogelijk betaald hadden kunnen worden, en nu sal de Commissaris van de aflevering rekening en verantwoording moeten doen aan de Nieuwe Regenten, het welk mogelijck niet geen gemakkelijk gaan sal, ik blijve met respect

hantekening 1795, WG van Nes


Terug naar documenten/back to documents

Latest update 2018-10-19