Bronnen


1 Brief van de stad Rhenen.

2 Haarlem: uittreksel van doopboek.

3 Vereniging Veluwse geslachten, Rhenen. Index op de doopboeken 1634-1812 (Uitgegeven door Vereniging Veluwsche Geslachten. 1987.).

4 Rhenen, Burgelijke Stand 1812-1925, Aktedatum: 24/11/1874 Aktenummer: 66. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

5 Genlias, Het Utrechts Archief Toegangnr: 337-6. Vindplaats: WieWasWie.

6 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 177. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

7 digital images.

8 Het Utrechts Archief, Vindplaats: Het Utrechts Archief.

9 Rhenen Bevolking 1862, Vindplaats: Rhenen bevolking 1862.

10 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW).

11 Trynke Hoekstra, Ermelo, "Kwartierstraat van Nennetje Hendriksen" (Bestand: van Trynke Hoekstra, Ermelo).

12 Barneveld DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

13 Rhenen, Burgelijke Stand 1812-1925, 1884 Akte no: 3. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

14 Genlias, Vindplaats: WieWasWie.

15 Rhenen, Volkstelling 1830, Vindplaats: Rhenen bevolking 1830.

16 Rhenen, Volkstelling 1840, Vindplaats: Rhenen Bevolking 1840.

17 Veluwse Geslachten jaargang 21 nr.1, page 5 and 6.

18 Familysearch.org, Vindplaats: Familysearch.org.

19 Nederlands Gereformeerde Kerk; digital images(http://vpnd.nl/ge/putten_dtb.html). Vindplaats: Putten DTB.

20 Amsterdam BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

21 Volkstelling Rhenen 1840, Oudheidskamer Rhenen.

22 Informatie van Tijs van den Brink.

23 Rhenen, Burgelijke Stand 1812-1925, Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

24 Rhenen BS - Familysearch, Bevolking 1850-1860. Vindplaats: Familysearch.org.

25 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 58. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

26 , Familieadvertenties Menso. Vindplaats: Centraal Bureau Genealogie.

27 "WieWasWie", Vindplaats: WieWasWie.

28 Rhenen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

29 Stamboek Hendricus Menso, Vindplaats: Stamboek Hendricus Menso.

30 (Grafnummer: A3/R1/78/-).

31 Veur: afschrift van geboorteregister.

32 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 2908. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

33 Delpher, kranten op internet, Vindplaats: Delpher.

34 den Haag, Nederland [(E-ADDRESS FOR PRIVATE USE),], e-mail, 21 mei 2009.

35 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 236. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

36 Voorburg: afschrift van trouwboek.

37 's-Gravenhage: afschrift van doopregister.

38 Familysearch.org.

39 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG).

40 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Overlijdensakten, akte 2427. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

41 Veur DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

42 's-Hertogenbosch BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

43 "Fragment Genealogie van het Geslacht VAN DER SCHOOREN." (Genealogische en heraldische bladen: maandblad voor geslacht-, wapen-, en zegelkunde - jrg. 5e, nr. 8-12 1910
blz 458-463).

44 Schiedam DTB, Vindplaats: Gemeentearchief Schiedam.

45 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Overlijdensakten, akte 86. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

46 Parenteel van Jan Viruly, Vindplaats: Parenteel van Jan Viruly.

47 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Geboorteakten, akte 285. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

48 According document with the text: "Pillegift van...".

49 Brief van Advocaat Iterson uit Rhenen aangaande testament, datum 1912.

50 database.

51 Warnsveld BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

52 Breda DTB, Vindplaats: Stadsarchief Breda.

53 Nederlands Militair Erfgoed, Vindplaats: Nederlands Militair Erfgoed.

54 Het landhuis Ravensweerd, Vindplaats: Het landuis Ravensweerd.

55 Digitale Stamboom Den Haag, Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

56 Den Haag BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

57 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Geboorteakten, akte 3228. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

58 Het Vaderland, Vindplaats: Koninklijke Bibliotheek: Historische kranten.

59 Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

60 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Geboorteakten, akte 4089. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

61 Nederlands Patriciaat 1951.

62 Persoonkaart - CBG.

63 Digitale Stamboom Den Haag, Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-1939. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

64 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

65 W. Huijsmans e.a., Historisch centrum Overijssel, "TRANSCRIPTIES VAN DE RESOLUTIES EN HANDELINGEN VAN DE KERKENRAAD UIT DE ARCHIEVEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ZWOLLE, 1581-1950", Vindplaats: Archieven.nl.

66 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1931.

67 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1047, p.110 en p.111. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

68 Amstelodamum (CD-editie).

69 , Buitenlandvaarderskapel 11. Vindplaats: gravenopinternet.nl.

70 Hendrik Croese Gerardzoon, "Kerkelijk register van predikanten van de nederduitse gemeente te Amsterdam".

71 www.historischcentrumoverijssel.nl, Vindplaats: Historisch Centrum Overijssel.

72 Dominees.nl, Vindplaats: dominees.nl.

73 Historisch Centrum Overijssel: W. Huijsmans e.a, TRANSCRIPTIES VAN DE RESOLUTIES EN HANDELINGEN VAN DE KERKENRAAD UIT DE ARCHIEVEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ZWOLLE, 1581-1950
INVENTARISNUMMER 1, 1621 - 1643
.

74 Historisch Centrum Overijssel, Vindplaats: Historisch Centrum Overijssel.

75 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9148017. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

76 Zwolle DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

77 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

78 DTB Amsterdam, Vindplaats: Familysearch.org.

79 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1931 Genealogie van het geslacht Menso.

80 H.C. Zorn, Vindplaats: Twentebestand.

81 Genealogie van Homoet uit Steinfurt.

82 www.familysearch.org, Vindplaats: Familysearch.org.

83 Zwolle DTB - Familysearch, Zwolle begraven NG mei 1717 - dec. 1717. Vindplaats: Familysearch.org.

84 Thorogood Family History.

85 Zwolle, begraafboeken, Vindplaats: Van papier naar digitaal Zwolle begraven.

86 Zwolle DTB - Familysearch, Zwolle begraven NG dec. 1717 - juni 1718. Vindplaats: Familysearch.org.

87 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch," database, FamilySearch†(https://familysearch.org/).

88 Database Church of Jesus Christ of Latter-Day-Saints, Vindplaats: Familysearch.org.

89 Vollenhove DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

90 , Vindplaats: gravenopinternet.nl.

91 Collectie Overijssel, Vindplaats: Collectie Overijssel. 0766Latijnse School (1647 - 1878) en Gymnasium Celeanum Zwolle (1878 - 1969) te Zwolle
34
"Album Studiosae Iuventutis Scholae Swollanae", register van leerlingen van de Latijnse school, met vermelding van de toegekende prijzen voor de beste leerlingen bij de bevordering naar het volgende leerjaar, 1647-1864.
Bestandnaam: NL-ZlCO_0766_34_0022.jpg
Datering: 1647-1864.
Volgnummer: 22 van 257.

92 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1048, p.59vo en p.60. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

93 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1931, pag. 5.

94 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1047, p.286 en p.287. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

95 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

96 Windesheim DTB, Vindplaats: Van papier naar digitaal.

97 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1931 blz. 5.

98 Genealogie van de familie Ten Cate uit Vriezenveen
Parenteel van Lucas Pauwels ten Cate, Vindplaats: Genealogie van de familie Ten C(K)ate.

99 Amsterdam Stadsarchief, DTB 502, p.168. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

100 Oude familiedokumenten in familiebezit.

101 Gerard onder de Linden, Amsterdam, Boekzael der Geleerde Werelt July 1724, Vindplaats: Mengelpoezy. Deel 1.

102 Predikanten Cunerakerk Rhenen, Vindplaats: Predikanten Cunerakerk Rhenen.

103 Katharyne Lescailje, De MengelpoŽzy van Katharyne Lescailje, Deel 1, 1731 (blz. 149: Verjaargedichten op de geboorte van mejuffrouw Sara Hardebol.), Vindplaats: Mengelpoezy. Deel 1.

104 Amsterdam Stadsarchief, bron 43 p.298. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

105 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11229922. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

106 DTB Amsterdam, DTB 8, p.145. Vindplaats: Familysearch.org.

107 The ancestors of Henri Paul BRANDENBURG, Vindplaats: The Ancestors of Frederik Erwin BRANDENBURG.

108 Nederhorst den Berg DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

109 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.239. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

110 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9210900. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

111 Amsterdam Stadsarchief, bron 6 p.54. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

112 Vereniging Veluwse geslachten, Rhenen. Index op huwelijken 1630-1811, Vindplaats: Oud Rhenen.

113 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie).

114 Kesteren DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

115 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1931 Genealogie Menso.

116 Familiedokument.

117 Geldersch Archief, Begraven DTB Lienden. Vindplaats: Geldersarchief.nl.

118 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 196. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

119 Utrecht DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

120 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1931.

121 Lienden DTB.

122 Geldersch Archief, Vindplaats: Geldersarchief.nl.

123 Velsen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

124 †(http://vpnd.nl/ut/rhenen_dtb.html). Vindplaats: Van Papier naar Digitaal.

125 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 66. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

126 Open Archieven, Vindplaats: Open Archieven.

127 Harderwijk DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

128 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG), 1940.

129 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 111. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

130 Dr. A.L. de Jong en C.L. van Otterlo, "Genealogie en Heraldiek te Rhenen".

131 †(http://www.genealogiezuidoostutrecht.org/). Vindplaats: Genealogiezuidoostutrecht.org.

132 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 92. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

133 Familiedokument, Familiedokument 1731/33.

134 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 226. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

135 Archieven.nl, Vindplaats: Archieven.nl.

136 Rhenen DTB - Familysearch, Lidmaten 1654-1856. Vindplaats: Familysearch.org.

137 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 212. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

138 's-Hertogenbosch DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

139 H.J. Postema, Lijste vande ledematen der kerke Jesu Christi tot Rhenen (H.J. Postema November 2014
Lijste vande ledematen der kerke Jesu Christi tot Rhenen gelijck de selve van d. Diemerbroeck sijn gestelt ende overgegeven aen Joh. Kupius, als het Avond-mael des Heeren de eerste mael na sijne bevestiginge inde kercke tot Rhenen soude gehouden worden, den 25 december 1654 volgens de ordre der straeten.), Vindplaats: Lidmaten Rhenen.

140 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 214. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

141 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 240. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

142 Huissen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

143 . Vindplaats: Mengelpoezy. Deel 1.

144 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 238. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

145 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 112. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

146 Familiedokument, Erfenis 1733.

147 Archief van de familie Pijnappel-Menso.

148 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 147. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

149 Vereniging Veluwse geslachten, Rhenen. Index op de doopboeken 1634-1812 (Uitgegeven door Vereniging Veluwsche Geslachten. 1987.), 1931.

150 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 173. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

151 Lienden DTB, DTB Lienden, pag. 8, nr. 5, file 1060.

152 "WieWasWie", Erfenis van Anna Elizabeth van Wijck. https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/69590601. Vindplaats: WieWasWie.

153 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 95. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

154 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

155 Veenendaal, doopboeken, Vindplaats: Hollandse Genealogische Databank.

156 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

157 Rhenen, Lidmatenboek 1654-1856, Vindplaats: Oud Rhenen.

158 Digitale stamboom Kennemerland, Haarlem Akte Jaar 1879 Nummer 60. Vindplaats: Digitale Stamboom Kennemerland.

159 22 april 1879; digital images. Vindplaats: Archief Leeuwarder Courant.

160 Brussel BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

161 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1903 - 1912 Overlijdensakten, akte 2772. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

162 Harlingen, geboorten/doopboeken, 14 juni 1856, blad nr. 86. Vindplaats: Tresoar.nl.

163 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 2879. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

164 Het Vaderland, Dinsdag 2 April 1935, Ochtendblad. Vindplaats: Koninklijke Bibliotheek: Historische kranten.

165 "Familieinformatie".

166 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Menso_Johannes_Menso_%28atleet%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

167 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1903 - 1912 Geboorteakten, akte 1916. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

168 Erfgoed Leiden en omstreken, Bevolkingsregister Leiden, nr. 1361 (Periode 1890 - 1923) folio 4545. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

169 Leiden: Erfgoed Leiden, Vindplaats: Erfgoed Leiden.

170 Het Utrechts Archief, Vindplaats: Het Utrechts Archief. 463-8-01 Amersfoort 1906
Geboorte Beata Geertruida Elisabeth Hartogh Heijs van Zouteveen, 09-07-1906
Soort akte: Geboorte
Kind: Beata Geertruida Elisabeth Hartogh Heijs van Zouteveen
Geboorteprovincie: Utrecht
Geboortedatum: 09-07-1906
Geboorteplaats: Amersfoort
Aktedatum: 10-07-1906
Akteplaats: Amersfoort
Vader: Petrus Simeon Hartogh Heijs van Zouteveen
Moeder: Jeanne Conise Philippine de la Fontaine Schluiter
Toegangsnummer: 463 Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1903-1942
Inventarisnummer: 8-01
Aktenummer: 392.

171 Heemstede: Algemene begraafplaats Herfstlaan 3, Vindplaats: Algemene begraafplaats Heemstede.

172 "Burgelijke Stand Haarlem", Vindplaats: Familysearch.org.

173 , Familieadvertenties Schielaar. Vindplaats: Centraal Bureau Genealogie.

174 Rotterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Rotterdam.

175 Haarlems Dagblad, 22 apr 1937.

176 "WieWasWie", Vindplaats: WieWasWie. Bruidegom Johannes Franciscus Josephus Maria Erens
Beroep bloemkweker
Geboorteplaats Heemstede
Leeftijd 27
Bruid Beata Geertruida Elisabeth Hartogh Heys van Zouteveen
Geboorteplaats Amersfoort
Leeftijd 30
Vader van de bruidegom Emile Marie Joseph Hubert Erens
Beroep bloemkweker
Moeder van de bruidegom Josephina Maria Wilhelmina Bouvy
Vader van de bruid Petrus Simeon Hartogh Heys van Zouteveen
Moeder van de bruid Jeanne Louise Philippine de la Fontaine Schluiter
Gebeurtenis Huwelijk
Datum 22-04-1937
Gebeurtenisplaats Heemstede.

177 "WieWasWie", Vindplaats: WieWasWie. Johannes Franciscus Josephus Maria Erens
Vader Emile Marie Joseph Hubert Erens
Moeder Josephina Maria Wilhelmina Bouvy
Gebeurtenis Geboorte
Datum 25-03-1910
Gebeurtenisplaats Heemstede
Documenttype BS Geboorte
Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief
Plaats instelling Haarlem
Collectiegebied Noord-Holland
Archief 358.51
Registratienummer 11910
Aktenummer 46
Registratiedatum 28-03-1910
Akteplaats Heemstede
Collectie burgerlijke stand van de gemeente Heemstede, Archiefdeel van (dubbele) registers van
Geboorteakten van de gemeente Heemstede, 1910.

178
Telefoonboeken - Digitaal
Periode 1904-1950, Vindplaats: Telefoonboeken 1904-1950.

179 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 171. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

180 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 148. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

181 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/572/2.4.1.3.1/start/0/limit/10/highlight/6.

182 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 74. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

183 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 77. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

184 IJsselstein, ger. doopboeken, Vindplaats: VAN PAPIER NAAR DIGITAAL.

185 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Index schepenprotocol Cuijk (7040.419). Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

186 Cuijk DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

187 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/572/2.4.1.3.1/start/0/limit/10/highlight/4.

188 Veenendaal BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

189 Apeldoorn DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

190 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 241. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

191 Rhenen Bevolking 1806, Vindplaats: Oud Rhenen.

192 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 201. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

193 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 75. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

194 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/572/2.2.6.3/start/0/limit/10/highlight/1.

195 "223 Stukken ontvangen of opgemaakt door Menso Johannis Menso, na diens overlijden in 1811 door zijn zoon Johannes Christiaan Paulus Elisa Menso, als rentmeester van de zogenaamde "Koningsgoederen", gelegen in en bij de stad Rhenen. Met notitie betreffende de geschiedenis van het "Koningshuis" te Rhenen. 1804-1812
1 omslag", Vindplaats: Stukken Koningshuis te Rhenen.

196 Wamel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

197 Dreumel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

198 Geldersch Archief, Dreumel inv. 525; Wamel inv. 1686. Vindplaats: Geldersarchief.nl.

199 Genlias, Het Utrechts Archief: Toegangnr: 481. Vindplaats: WieWasWie.

200 M&Wnr. 593, Jan Valbrugs Deuring-Barbara Goser.

201 Geldersch Archief, Wamel inv. 1687. Vindplaats: Geldersarchief.nl.

202 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Menso. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

203 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 151. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

204 "Gedigitaliseerde kranten van Amersfoort en omgeving," database(accessed Amersfoortsche Courant, 24/02/1853; p. 2/2). Vindplaats: Digitale Krantenarchief - Archief Eemland.

205 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 178. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

206 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1889 p.31.

207 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 204. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

208 Jaarboek Amstelodamum, 1978; p. 337.

209 www.gravenopinternet.nl, Vindplaats: gravenopinternet.nl.

210 Amsterdam BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Amsterdam (overlijden) > Overlijden 1864 17 okt-31 dec > image 93 of 265.

211 Amsterdam Stadsarchief, Bevolkingsregisters 1853-1863. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

212 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 118. Vindplaats: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

213 Amerongen DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

214 Amsterdam Stadsarchief, DTB 512, p.9. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

215 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1955.

216 "Naamlijst van predikanten, die in Rhenen in de Cunerakerk hebben gestaan", Vindplaats: Predikanten Rhenen.

217 Het Utrechts Archief, Akte: inv.nr. U132a5, aktenr. 90, d.d. 18-03-1725. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

218 Aalten DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

219 (Archief Bergen op Zoom), Vindplaats: Archief Bergen op Zoom.

220 Het Utrechts Archief, Akte: inv.nr. U144a9, aktenr. 98, d.d. 01-05-1722. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

221 Geldersch Archief, DTB Harderwijk. Vindplaats: Geldersarchief.nl.

222 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9212707. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

223 Maarsen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

224 DTB Amsterdam, DTB 1054, p.19vo en p.20. Vindplaats: Familysearch.org.

225 www.kareldegrote.nl, Vindplaats: Karel de Grote: reeks 1.

226 Margriet de Haan, Mail van Margriet de Haan.

227 Beekbergen DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

228 Veluwse Geslachten (1990) Jaargang 15 nr. 5.

229 Tony Hofstee (Tony Hofstee's Home Page: http://www.hofsteegenealogy.com/), Vindplaats: Pedigree of Carmen Beatrix Greydanus.

230 .

231 Geldersch Archief, DTB Beekbergen. Vindplaats: Geldersarchief.nl.

232 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1955 blz 163.

233 Amsterdam Stadsarchief, bron 93 p.323. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

234Genealogie van der Schooren.

235 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1912 blz 357.

236 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 429. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

237 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 1410. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

238 "Leydse Courant, 27/09/1826; p. 2/2," 27/09/1826, p. p. 2/2; digital images.

239 "akte 357/312"; Familysearch.org.

240 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Overlijdensakten, akte 238. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

241 Opregte Haarlemsche Courant, Vindplaats: Delpher.nl.

242 Schiedam DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

243 Kwartieren Johan Willem Pigeaud, Vindplaats: Nederlandse Genealogische Vereniging.

244 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

245 Schiedam: afschrift van doopregister.

246 Brief van de "Commiester Secretarie" van Schiedam, datum 1895.

247 Genealogie Pardoen, Vindplaats: Genealogie Pardoen.

248 Brief van de "Commiester Secretarie" van de stad Schiedam, Mr J.T. Schop.

249 Jaap Jalink, "Parenteel van IŮigo Lopez", Vindplaats: Stamboompagina Jaap Jalink.

250 Erfgoed Leiden en omstreken, Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

251 (2020. Info van Melanie Paul.).

252 (Taufen 1670-1733 Heiraten 1711-1712
Heiraten, Tote 1670-1733
Taufen, Heiraten, Tote 1760-1770
Taufen 1770-1809
Heiraten, Tote 1770-1809
Taufen, Heiraten, Tote 1770-1809 (Duplikat)
Family History Library
Taufen 1810-1818), Vindplaats: Ev. Kirche LŁttringhausen. Film # 102663234 Bild 9 av 315
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-SCXB?i=8&cat=15607.

253 , Familieadvertentie. Vindplaats: Centraal Bureau Genealogie.

254 Digitale bibliotheek van de Nederlandsche letteren, Vindplaats: Digitale bibliotheek voor Nederlandse letteren.

255 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 329. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

256 Rijswijk BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

257 (2020 Informatie van Melanie Paul.).

258 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 157 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94H-1?i=156.

259 "Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
PA 1101 / KirchenbŁcher der Ortsgerichte und BŁrgermeisteršmter, Nr. BA 2133
Gemeinde: Kirchengemeinde, evangelisch-lutherisch" (451 Remscheid
BA 2133 T 1770-1780
BA 2135 T 1780-1798
BA 2137 T 1799-1812
BA 2139 H 1770-1799
BA 2140 H 1800-1809 (Abschrift)
BA 2141 S 1770-1795
BA 2142 S 1795-1810, Konf. 1814-1824
BA 2142), BA 2142. Vindplaats: Archive in Nordrhein Westfalen.

260 "Rotterdam DTB/BS", Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 136. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

261 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 13, folio 237. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

262 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft: inv. nr. 52. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

263 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft: inv. nr. 14. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

264 "Rotterdam DTB/BS", Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

265 Dr. Mr. L. de Gou, Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire SociŽteit (Haags Gemeentearchief), Vindplaats: Haags gemeentearchief.

266 Email van Ger Koote.

267 "akte 549/116"; Familysearch.org.

268 Dr. A.J. de Jong en C.L. van Otterlo (Genealogie en Heraldiek te Rhenen).

269 Williams Latham Tomlin Charlier.

270 Hollandse genealogische Databank, Vindplaats: Hollandsche Genealogische Databank.

271 R. W. N . Keyser (Geslacht Bouwensch,
door R. W. N . KEYSER).

272 database(http://www.inghist.nl/retroboeken/nnbw/). Vindplaats: NNBW.

273 Regionaal Archief Rivierenland, Vindplaats: Regionaal Archief Rivierenland.

274 Edam DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

275 Het Utrechts Archief, Akte Inventarisnummer U95a3, aktenummer 47. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

276 Tiel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

277 Regionaal archief Rivierenland, Vindplaats: Archief Rivierenland.

278 J.A.G. Verspyck Mijnssen, A.C. van Schilfgaarde, W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van mr. H.J. van de Graaff [levensjaren 1782-1827] en aanverwante geslachten, 1491-1827 (Nationaal Archief, Den Haag 1924
Nummer archiefinventaris: 2.21.074).

279 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG).

280 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 183. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

281 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 3414. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

282 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Overlijdensakten, akte 2478. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

283 Elisabeth Leemans, http://books.google.se(http://books.google.se/books?id=gyjs6LvKxv4C). Vindplaats: Google books.

284 Nederlandsche Leeuw 1955.

285 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1917 blz.25.

286 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1902.

287 De Nederlandsche leeuw, Genealogie de Vooght, NL1981 blz 220.

288 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1913 blz. 124.

289 Algemeen Nederlandsch Familieblad, ANF1890 blz139. Vindplaats: Nederlands Familieblad.

290 Arnhem DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

291 Vereniging Veluwsche geslachten (http://www.veluwsegeslachten.nl/nl_downloads.html
Nr. 012 Voorst, oude Boerderijen en Hofsteden
Nr. 013 Voorst, Doopboek 1658-1752
Nr. 015 Voorst, Trouwboek 1658-1753
Nr. 043 Voorst, Overlijdensregister 1719-1811
Nr. 068 Voorst, Trouwboek 1796-1811
ēNr. 090 Voorst, Doopboek 1752-1811), Vindplaats: Veluwse Geslachten.

292 Nationaal Archief "Ga het na", Vindplaats: Nationaal Archief "Ga het na".

293 Kwartierstaat van Jan Sinninghe Damstť, Vindplaats: Kwartierstaat Jan Sinninghe Damstť.

294 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gozewijn_Jan_Loncq. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

295 A.J. v.d.Pol (Waalre, februari 1999), Vindplaats: Creef(f)t en Kreef(f)t.

296 Anton Zeven, "Wageningen, kadaster 1550-1900
Wie Woonden Waar in Wageningen", Vindplaats: Kadaster Wageningen.

297 Gens Nostra 1985 Kwartierstaat Groeneveld.

298 Genealogie Bitter: NL1906 blz.2.

299 www.oudrhenen.nl, Vindplaats: Historische Vereniging Oud Rhenen.

300 (Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht).

301 Homepage Boezeman.

302 Beekbergen DTB, Vindplaats: Genealogiedomein.nl.

303 Putten DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Netherlands, Gelderland P...Church Records, 1405-1966 Nederlands Hervormde Putten Begraven 1769-1811
Bild 160 av 171.

304 Voorthuizen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

305 Putten BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

306 Wil Lases (Aqua VitaeTijdschrift van de afdeling Betuwe 2018 Jaargang 20 nummer 2).

307 Henri Jean Joseph Vermeulen, "Een overweging van de bronnen en methoden van de genealogie gecentreerd rond het Gelderse geslacht De Cock" (Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen
op gezag van de rector magnificus prof. dr. C. Wijmenga
en volgens besluit van het College voor Promoties.
De openbare verdediging was 15 juni 2020.).

308 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 367. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

309 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 535. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

310 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1929.

311 Nederlands Patriciaat 1973 blz 153-.

312 Jos van Oyens homepage, Vindplaats: Genealogie van Oijen.

313 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1924.

314 Digitale Stamboom Den Haag, Periode: 1873-1882 26-jul-1881 - 19-aug-1881 Fiche 653, afbeelding 17. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

315 Het Vaderland, Het Vaderland Maandag 13 December 1937 Avondeditie. Vindplaats: Koninklijke Bibliotheek: Historische kranten.

316 Delpher, kranten op internet, NRC Handelsblad 11-07-1974. Vindplaats: Delpher.

317 A. van Unen via A.Raadersma@gmail.com, Vindplaats: Parenteel van Wenemar Hessinc.

318 Antwerpen BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

319 "Brabants Historisch Informatie Centrum" (Brabants Historisch Informatie Centrum
http://www.bhic.nl
http://beeldbank.bhic.nl), Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

320 Zijn oudste zoon August Chretien Joseph van Maasdijk, Eenige bijzonderheden uit het leven van Henri van Maasdijk, predikant der Vlaamsch-Hollandsche Evangelische Gemeente te Brussel (1873), Vindplaats: delpher.nl.

321 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantse_Kerk_Brussel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

322 Rijksarchief Belgie, Vindplaats: Rijksarchief Belgie.

323 .

324 (Bronnen: Rijksarchieven van Maastricht en Hasselt
Stadsarchieven van Hasselt, Tongeren en Bilzen), Vindplaats: Gezinsreconstructie Bilzen-Fusie en Hoeselt.

325 Munsterbilzen, genealogie, Vindplaats: Munsterbilzen.

326 Rijksarchief in Belgie (Munsterbilzen (Bilzen): Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming), Vindplaats: Rijksarchief Belgie.

327 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Invnr: 25, kantoor: Grave, memorienummer: 16. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

328 , Vindplaats: Familysearch.org.

329 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, DTB Uden. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

330 (Brabants Historisch Informatie Centrum).

331 "Brabants Historisch Informatie Centrum" (Brabants Historisch Informatie Centrum
http://www.bhic.nl
http://beeldbank.bhic.nl), Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) | Ravenstein | 1744-1798 | Begraven. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

332 Parenteel van Wilhelmus Henricus van Galen (nieuwe website zonder de gegevens: http://home.hccnet.nl/y.h.v.galen/
oude website met paranteel: http://members.upc.nl/c.ruijs91/vgs/herpen.htm#p57722), Vindplaats: Genealogie van Galen.

333 Herpen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

334 Digitale stamboom Kennemerland, Vindplaats: Digitale Stamboom Kennemerland.

335 Harlingen, geboorten/doopboeken, Vindplaats: Tresoar.nl.

336 digital images. Vindplaats: Archief Leeuwarder Courant.

337 Digitale Stamboom Den Haag, Fiche 1054, afbeelding 26. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

338 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 182. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

339 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha, KB002, Taufen. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

340 Delft Stadsarchief, Vindplaats: Delft Stadsarchief. Soort akte Bevolking
Bron ingekomen en vertrokken personen
Inventarisnummer 1.4844
Folio 66
Datum 30/11/1744
Plaats Delft
Overige plaatsen Plaats herkomst: Leiden
Personen
Vincent van der Schoor (ingekomene)
Maria adriana Ebbelet (Relatie)
.

341 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 12 , folio 164. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

342 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 138 , folio. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

343 Delft Stadsarchief, Vindplaats: Delft Stadsarchief. Soort akte Bevolking
Bron ingekomen en vertrokken personen
Inventarisnummer 1.4844
Folio 66
Datum 30/11/1744
Plaats Delft
Overige plaatsen Plaats herkomst: Leiden
Personen
Vincent van der Schoor (ingekomene)
Maria adriana Ebbelet (Relatie).

344 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 12, folio 63v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

345 Delft Digitale Stamboom, Delft: inv. nr. 58, 58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 182. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

346 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 48. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

347 , Vindplaats: Familie den Hoet.

348 Harlingen, geboorten/doopboeken, Aangifte: 1 december 1860. file no. 268. Vindplaats: Tresoar.nl.

349 Harlingen, doodboeken.

350 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Akten van huwelijk, akte 586. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

351 www.tresoar.nl/, Datum: 2 juni 1823 Akte nr. 43. Vindplaats: Tresoar.nl.

352 Genealogie Hannema NP1993.

353 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 392. Vindplaats: Google Books.

354 www.tresoar.nl/, Vindplaats: Tresoar.nl.

355 www.tresoar.nl/, Harlingen, geboortejaar 1790 Harlingen, Geboorten Gecombineerde Doopsgez. gem 1799-1812 DTB: 343. Vindplaats: Tresoar.nl.

356 Digitale Stamboom Den Haag, s-Gravenhage Overlijden 1905 serie, Akte 2854. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

357 Alle Friezen - http://www.allefriezen.nl, Vindplaats: Alle Friezen.

358 Trouwregister Harlingen.

359 wazamar.org, Familiewapens in de Nederlanden: genealogie Tetrode (http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Famwpns-NL/Tetrode/Tetrode.htm), Vindplaats: WAZAMAR.

360 MR. W. B. S. BOELES, Frieslands Hoogeschool en het Rijksatheneum te Franeker (Uitgegeven door het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde.
TE LEEUWARDEN BIJ H. KUIPERS. 1879.).

361 , Vindplaats: De priesters van Harlinger rijkdom - Hanekuijk.

362 Amsterdam Stadsarchief, bron 126 p. 97 (folio 49) nr. 1. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

363 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 396. Vindplaats: Google Books.

364 Vindplaats: De priesters van harlinger Rijkdom - Scheltinga.

365 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1). Vindplaats: Google Books.

366 Vindplaats: De priesters van harlinger Rijkdom - Scheltinga.

367 Jan Folkerts, Vindplaats: Genealogie van der Sluis.

368 Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel, Vindplaats: Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel.

369 www.kleinekerkstraat.nl/, Vindplaats: Kleine Kerkstraat.

370 (http://www.harlingerrijkdom.nl/fam/feitama.htm). Vindplaats: De priesters van Harlinger Rijkdom - Feitama.

371 Harlinger Rijkdom, Genealogie Hannema, Vindplaats: De priesters van Harlinger rijkdom - Hannema.

372 digital images. Vindplaats: Altijd strijdvaardig.

373 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 624. Vindplaats: Google Books.

374 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 624. Vindplaats: Google Books.

375 Informatie van Henk Buma.

376 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 19. Vindplaats: Google Books.

377 Genealogysk Jierboek 2012, "Kwartierstaat van de kinderen van Jacob Simons Kuiper en Maria Esges, doopsgezinden te Harlingen, in parentelen" (blz. 89), Vindplaats: Genealogysk Jierboek 2012.

378 Harkingen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

379 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1732-1810 Inventarisnr.: 319. Vindplaats: Tresoar.nl.

380 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 401. Vindplaats: Google Books.

381 http://www.wazamar.org, Genealogie van Lidt de Jeude, Vindplaats: Genealogie van Cornelis Christiaan van LIDTH de JEUDE.

382 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG), 1915 blz 126.

383 Genealogie van Lidth de Jeude, Vindplaats: Wazamar - van Lidt de jeude.

384 Delft Digitale Stamboom, Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

385 Delft Digitale Stamboom, Delft Akte Jaar 1881 Nummer 177. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

386 Brielle DTB, Vindplaats: Streekarchief Voorne Putten & Rozenburg.

387 Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, Vindplaats: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg.

388 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 56, folio 133v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

389 Delft DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

390 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 9, folio 28. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

391 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 46, folio 335v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

392 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 588. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

393 Zutphen DTB, Nederduits-Gereformeerde Gemeente, dopen 1647-1673, Zutphen. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

394 Lunteren DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

395 Nijkerk DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

396 Familie Brink, Vindplaats: Familie Brink.

397 Zutphen DTB, Nederduits-Gereformeerde Gemeente, trouwen 1659-1682, Zutphen, blz 10. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

398 Genealogie Achterhoek, DTB Vorden. Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

399 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv.nr.13 Doopboek Oude Kerk, folio 269. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

400 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 13 , folio 250v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

401 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. nr.48. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

402 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 14, folio 33v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

403 De priesters van Harlinger Rijkdom, De priesters van Harlinger Rijkdom, Vindplaats: De Priesters van de Harlinger Rijkdom.

404 Alle Friezen - http://www.allefriezen.nl, Overlijdensregister 1843, Harlingen, Aktenummer 15. Vindplaats: Alle Friezen.

405 Rijksarchief in Belgie, Munsterbilzen (Bilzen), parochie Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

406 Barneveld BS, Overlijden 1841 no: 30. Vindplaats: Familysearch.org.

407 Rhenen DTB 1812-ca1925.

408 Nederlands Gereformeerde kerk; digital images, Van papier nar digitaal†(http://www.den-braber.nl/vpnd/ge/ermelo_dtb.html). Vindplaats: Van papier naar digitaal.

409 Kootwijk DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

410 "Inwoners van Garderen e.o voor ca. 1725", Vindplaats: Inwoners van Garderen tot 1725.

411 Henk Beers, Hilversum hcbeers@12move.nl (http://www.henkbeers.nl/borchers.htm

hcbeers@12move.nl), Vindplaats: Kwartierstaat van Hendrica Marie Bertha (Riek) Borchers.

412 Gerrie Mijnbeek, Vindplaats: Geschiedenis van Veluwsche geslachten.

413 , Familieadvertenties Hannema. Vindplaats: Centraal Bureau Genealogie.

414 Harlinger Rijkdom, Vindplaats: De priesters van harlinger Rijkdom - Scheltinga.

415 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
(Samensteller: Nederlandse Genealogische Vereniging (Datum: 1994]])
Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers
PAGE 24/1:513* (de belening van zijn zoons met Ter Heiden in 1553 is ws. een drukfout voor 1533)
Samensteller: Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) (Datum: 2006.) Nederlandse Genealogische Vereniging).

416 Heren van Horne (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Horne.

417 Hertogen van WŁrtemberg: Medieval Lands, Vindplaats: Hertogen van WŁrtemberg.

418 Mr. Dr. L. de Gou.

419 Karel de Grote reeks 115: Hagenbeek, Vindplaats: Karel de Grote reeks 115: Hagenbeek.

420 W.M. van de Boel, Vindplaats: De heren van Horne.

421 Rotterdam DTB - Familysearch, inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 429. Vindplaats: Familysearch.org.

422 .

423 DR. E. A. B. J. ten BRINK (Reeks 07, Jaargang 06, 1968 Brink, E.A.B.J. ten), Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

424 Amsterdam Stadsarchief, DTB 31, p.88(folio 44v), nr.5. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

425 Garderen DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

426 Putten DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

427 www.tresoar.nl/, Inventarisnr.: 318. Vindplaats: Tresoar.nl.

428 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1732-1810 Inventarisnr.: DTB 319. Vindplaats: Tresoar.nl.

429 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 383. Vindplaats: Google Books.

430 www.tresoar.nl/, Harlingen, 1733 DTB nr: 319, 1732 - 1810. Vindplaats: Tresoar.nl.

431 www.tresoar.nl/, Herv. gem. Harlingen, register van overledenen 1727-1728, 1787-1794 en 1803-1805 Inventarisnr.: DTB 320. Vindplaats: Tresoar.nl.

432 www.tresoar.nl/, Harlingen, 1704 DTB nr: 318, 1701 - 1732. Vindplaats: Tresoar.nl.

433 Genealogie Hingst, Harlinger Rijkdom, Vindplaats: Harlinger Rijkdom.

434 www.tresoar.nl/, Harlingen, 1666 DTB nr: 316, 1661 - 1680. Vindplaats: Tresoar.nl.

435 Hilversum DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

436 Homepage van Treus Schimmel, Vindplaats: DE AMERSFOORTSE TAK VAN DE FAMILIE SCHIMMEL.

437 DTB Amsterdam, DTB 1147, p.72 en p.73. Vindplaats: Familysearch.org.

438 Balgoij DTB & BS, Vindplaats: Familysearch.org.

439 Kvartierstraat Pardoen, Vindplaats: Kwartierstaat Pardoen.

440 Delfshaven DTB, Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

441 Rotterdam, database, Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

442 Kwartierstaat van Woerkom, Vindplaats: Kwartierstaat van Woerkom.

443 Genealogieonline.nl, Kwartierstaat Van Woerkom. Vindplaats: Genealogieonline.nl.

444 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 037. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

445 Schiedam, oud rechterlijk archief, Vindplaats: Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm'.

446 Kethel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

447 Hollandsche Genealogische Databank, Vindplaats: Hollandsche Genealogische Databank.

448 Schiedam DTB & BS - Familysearch, Schiedam Trouwen 1576-1741. Vindplaats: Familysearch.org.

449 Schiedam Archieven, Vindplaats: Schiedam: Archieven.

450 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

451 Delfshaven DTB, DTB Trouwen. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

452 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 053. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

453 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Guiscard.

454 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Guiscard. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

455 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Guiscard. Robert Guiscard van ApuliŽ (1015 - Kefalonia, Griekenland, 17 juli 1085) was een Normandisch edelman. Hij was hertog van ApuliŽ en CalabriŽ en van SiciliŽ. Zijn ouders waren Tancred van Hauteville en diens tweede echtgenote, Fredesende van NormandiŽ.

Robert kwam in 1046 naar Zuid-ItaliŽ en slaagde erin CalabriŽ te onderwerpen. Hij volgde in 1057 zijn broer Humfred op als graaf van ApuliŽ en werd in 1059 hertog van ApuliŽ. Robert slaagde erin de Byzantijnen uit ApuliŽ en Salerno te verdrijven en, samen met zijn broer Rogier, SiciliŽ te veroveren en beschermheer van paus Gregorius VII te worden in diens strijd tegen Hendrik IV.

Toen de verloving van zijn dochter Helena met Constantijn Doukas Porphyrogennetos werd afgebroken (1081), viel Robert Byzantium aan (de Slag bij Dyrrhachium). Indien paus Gregorius VII hem niet te hulp had geroepen, omdat hij door keizer Hendrik IV werd belegerd in zijn Engelenburcht (1083), had hij waarschijnlijk de gehele Balkan veroverd. Bij een nieuwe poging Griekenland te veroveren stierf hij aan koorts (1085).

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Rogier I van ApuliŽ.

Hij was eerst getrouwd met Alberada van Buonalbergo (ca. 1033-1122), maar scheidde van haar in 1058. Daarna trouwde hij met Sikelgaita (ca. 1040-1090), dochter van vorst Weimar IV van Salerno. De kinderen uit zijn eerste huwelijk waren:

Bohemund I (1051-1111)
Emma van ApuliŽ, de moeder van de kruisvaarder Tancred
Uit zijn tweede huwelijk:
Helena, verloofd met co-keizer Constantijn Doukas Porphyrogennetos (1074-1095), zoon van keizer MichaŽl VII Doukas
Mathilde, in 1078 gehuwd met Raymond Berengarius II van Barcelona (-1082)
Rogier I Borsa (1061-1111)
Sibylla, gehuwd met graaf Ebles II van Roucy (-1103)
Mabilla, gehuwd met Willem van Gransmenil
Guido (-1107), hertog van Amalfi
Robert Scalio (-1110)
Helia, gehuwd met Hugo V van Este
Een nazaat van Robert Guiscard is de zalige Andreas van AntiochiŽ.

456 Digitale Stamboom Den Haag, 1847 no: 106. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

457 Trynke Elbertsen-Hoekstra (versie augustus 2012).

458 R. Uittien-Jacobs (VITTEPRAETJE 2009 nr 2).

459 Parenteel van Ott Breunissen.

460 (http://www.genealogie-database.nl/eldonk/frame3.htm), Vindplaats: HOME PAGE JO HEISEN.

461 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 22. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

462 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 8, folio 169v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

463 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 42, folio 12v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

464 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 8, folio 155. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

465 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 14, folio 59. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

466 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 51. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

467 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 60, folio 196v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

468 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 49. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

469 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.452. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

470 Amsterdam Stadsarchief, bron 40 p.30. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

471 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.324. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

472 Amsterdam Stadsarchief, bron 4 p.177. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

473 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.136. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

474 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.233. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

475 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.218. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

476 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1146, p.120 en p.121. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

477 Amsterdam Stadsarchief, bron 6 p.7. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

478 Erfgoed Leiden en omstreken, BS Leiden Akte Jaar 1817 Nummer 89. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

479 Erfgoed Leiden en omstreken, Dopen Doopsgezinde gemeente. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

480 , Familieadvertenties. Vindplaats: Centraal Bureau Genealogie.

481 Nederlands Adelsboek 1921.

482 Valburg BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

483 Leuven BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

484 Streekarchief Bommelerwaard, Vindplaats: Streekarchief Bommelerwaard.

485 (https://rkd.nl/nl/). Vindplaats: RKD.

486 Leiden DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

487 database, Groninger Archieven†(http://www.allegroningers.nl). Vindplaats: Groninger Archieven.

488 "Burgelijke Stand Haarlem", 1921 akte 1068. Vindplaats: Familysearch.org.

489 Stefanus I van BourgondiŽ, Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

490 Brussel BS - Familysearch, 1856 no: 4238. Vindplaats: Familysearch.org.

491 Rotterdam BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

492 Brussel BS - Familysearch, 1858 no: 2549. Vindplaats: Familysearch.org.

493 Brussel BS - Familysearch, 1861 no: 2405. Vindplaats: Familysearch.org.

494 Genealogie Stijl: Genealogysk jierboek 2012.

495 Y. HOUKES-WINTER (Gens Nostra Januari 1995).

496 Erfgoed Leiden en omstreken, Dopen NH Hooglandsche Kerk. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

497 Genealogie van Hattem-Roos, Vindplaats: Parenteel van Jan van Hattem.

498 Amsterdam Stadsarchief, bron 9 p.69. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

499 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11230586. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

500 Ria Dessauvage - ten Have, Parenteel van Frerick ten Have, Vindplaats: Parenteel van Frerick ten Have.

501 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9265269. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

502 Amsterdam Stadsarchief, bron 2 p.150. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

503 Amsterdam Stadsarchief, bron 4 p.175. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

504 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1046, p.110vo en p.111. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

505 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1047, p.298 en p.299. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

506 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.169. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

507 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.244. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

508 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.319. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

509 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.157. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

510 Scherpenzeel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

511 Vereniging Oud Scherpenzeel, Vindplaats: Genealogie Geitenbeek.

512 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 130, folio 101v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

513 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 56, folio 154. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

514 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 47. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

515 Delft Stadsarchief, Vindplaats: Delft Stadsarchief.

516 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 55, folio 167. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

517 (Generatie 10, 11 en 12), Generatie 10. Vindplaats: Kwartierstraat van Schothorst.

518 Kwartierstaat Wilbrink (Tak A), Vindplaats: Kwartierstaat Wilbrink (Tak A).

519 Heren van Borselen (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Borselen.

520 Heren van de Leck (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van de Leck.

521 Heren van Borselen.

522 Marenteel Jutta van Holland, Vindplaats: Marenteel Jutta van Holland.

523 John Ooms, Vindplaats: Heren van Beveren.

524 Arnold Zuiderent, Vindplaats: Karel de Grote reeks 116: Zuiderent II.

525 www.kareldegrote.nl, http://www.kareldegrote.nl/Reeks116_Zuiderent_II.htm. Vindplaats: Karel de Grote: reeks 1.

526 www.oudsoetermeer.nl, Vindplaats: Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

527 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 21, folio 56. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

528 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 44. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

529 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 7, folio 9. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

530 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 46. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

531 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.414. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

532 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 5. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

533 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 12 , folio 194. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

534 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1053, p.318 en p.319. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

535 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1052, p.55vo en p.56. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

536 , O.N.A. inv. no.: 856 blz.:191.

537 †(http://www.penninx.nl/stambomen/willempietersz-schiedam/stamboom.htm#VI.4). Vindplaats: Willem Pietersz Penning.

538 Zuilen BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

539 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 58, folio 238v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

540 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 11, folio 59. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

541 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 41. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

542 Delft: Collectie Delft, Vindplaats: Collectie Delft.

543 Hernen BS - Familysearch, Hernen > Geboorten, huwelijken, overlijden 1811 > image 14 of 18.

544 WWW.MAURICEROEFS.NL, Vindplaats: WWW.MAURICEROEFS.NL.

545 "WieWasWie", Vindplaats: WieWasWie. BS Overlijden met Antoinetta Smits
Overledene Antoinetta Smits
Beroep geen beroep vermeld
Geslacht Vrouw
Leeftijd 38 Jaar
Vader Lambert Smits
Beroep geen beroep vermeld
Moeder Johanna Kamerenberg
Beroep geen beroep vermeld
Partner Hendrik Janssen
Gebeurtenis Overlijden
Datum 25-11-1818
Gebeurtenisplaats Balgoij (Wijchen).

546 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.314. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

547 DTB Amsterdam, DTB 1145, p.72 en p.73. Vindplaats: Familysearch.org.

548 Rotterdam, database, O.N.A. inv. no.: 795 blz.: 1073. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

549 Rotterdam, database, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 037. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

550 De familie Bos uit Cillaarshoek, Vindplaats: De familie Bos uit Cillaarshoek.

551 .

552 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG), 1915 blz 127.

553 G. Rakhorst.

554 Piet Zebregs, Vindplaats: Kwartierstraat van Janny Helena van Reede.

555 Geervliet DTB, Vindplaats: Streekarchief Voorne Putten & Rozenburg.

556 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1915.

557 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Rotterdam Doop gereformeerd. Vindplaats: Familysearch.org.

558 Rotterdam DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

559 Schiedam, oud rechterlijk archief, O.N.A. inv. no.: 760 blz.: 1015. Vindplaats: Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm'.

560 www.groenehartarchieven.nl, Vindplaats: Groen Hart Archieven.

561 Regionaal archief Rivierenland, DTB Tiel. Vindplaats: Archief Rivierenland.

562 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), Navorscher 1905.

563 Rijksarchief in Belgie, Parochieregisters Munsterbilzen. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

564 Rijksarchief in Belgie, Bilzen, parochie Sint-Mauritius. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

565 Mathieu Vandenbosch, Vindplaats: Rootsweb.

566 Rijksarchief in Belgie, Index begraven Diepenbeek. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

567 Rijksarchief in Belgie, Begraven Index Diepenbeek. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

568 database, Heemkundekring Bilzen, huwelijken†(http://www.bilisium.be/genealogie/huwelijken-in-bilzen). Vindplaats: Archieven.nl.

569 Rijksarchief Belgie, Vindplaats: Rijksarchief Belgie. Bilzen, parochie Sint-Mauritius
Parochieregisters. Huwelijksakten
Parochieregisters. Huwelijksakten
5000_000_00071_000_0_0705_r
11/05/1695 - 22/06/1722.

570 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek, parochie Sint-Servatius. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

571 Rijksarchief Belgie, Diepenbeek Burgerlijke stand: akten. Vindplaats: Rijksarchief Belgie.

572 Rijksarchief in Belgie, Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

573 Stamboom van de familie Moors, Vindplaats: Stamboom van de familie Moors.

574 Rijksarchief in Belgie, Parochieregister Munsterbilzen. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

575 Rijksarchief Belgie, Vindplaats: Rijksarchief Belgie. Baptisatus est Catharina filia Henrici Ramakers et Catharina Moris ex Heesvelt
Suspect Jois van den Laar et Catharina Genouls.

576 Geneanet: Rommelpot, Vindplaats: Rommelpot.

577 Rijksarchief in Belgie, Genk, parochie Sint-Martinus. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

578 Rijksarchief in Belgie (Munsterbilzen (Bilzen): Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming), Vindplaats: Rijksarchief Belgie. Munsterbilzen (Bilzen): Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming | 1665 - 1709
blz 21/141.

579 Geneanet, Vindplaats: Geneanet.

580 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Ivarsson. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

581 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Ragnvald_the_Mountain-High. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

582 Wimersma Greidanus deel 1 en 2.

583 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_III_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

584 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_III_van_Gelre. https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_III_van_Gelre

Reinald III heeft vermoedelijk rond 1350 de burcht in Hattem laten bouwen. Dit zal niet meer zijn geweest dan een eenvoudig versterkt huis. Het was het noordelijkste steunpunt van de hertog. In 1371 wordt het borch en onse stat, borch ende huys genoemd.

Na zijn vrijlating beleende Reinald op 28 september 1371 zijn buitenechtelijke zoon Johan (Jan) met de burcht, de stad en de heerlijkheid Hattem, en met inkomsten uit het ambt Doornspijk, en grondcijnzen in Elburg en Hollanderbroek. De dag erna werd dit bevestigd door de ridderschap en de steden Nijmegen, Arnhem, Zutphen en Roermond, waarbij bepaald werd dat wanneer Johan belemmerd zou worden in zijn bezit hij schadeloos gesteld zou worden met een bedrag van 50.000 schilden.

Jan van Hattem verbleef niet vast op zijn burcht Hattem, maar rond Utrecht en in de Betuwe. Rond 1377 werd hij in de balije van Utrecht van de Duitse Orde ingekleed en schonk Mechteld hem 24 pond jaarlijks uit de tiend van Drumpt.[14] Vanaf 1380 was hij korte tijd commandeur van Tiel. In de commanderij van St. Jan van Nijmegen ontving hij een lijfrente van 100 gulden jaarlijks. In 1421 droeg Johan van Hattem zijn rechten op burcht, stad en heerlijkheid Hattem over op Gerard van Kleef (Ü 1461), graaf van Mark.

Jan van Hattem overleed na 1422.

585 The House of Geldern-Heinsberg, Vindplaats: The House of Geldern-Heinsberg.

586 Vereniging 'Overkwartier van Gelre', Vindplaats: Overkwartier van Gelre.

587 (Chapter 14. GRAVEN van GELRE
A. GRAVEN van GELRE), Vindplaats: Graven van Gelre.

588 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_III_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

589 Fred Brouwer.

590 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_II_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

591 The House of Anjou, Vindplaats: The House of Anjou.

592 Koningen van Engeland (Medieval Lands), Vindplaats: Koningen van Engeland (.

593 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

594 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Brabant_(1325-1399). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

595 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_V_van_Luxemburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

596 Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists, 7th Edition, by Frederick Lewis Weis, additions by Walter Lee Shippard Jr., 1999, 101-31.

597 Koningen van Frankrijk (Medieval Lands).

598 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_II_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

599 .

600 Karel de Grote: Gens Nostra 1968.

601 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Frankrijk_%28Koningin%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

602 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

603 www.kareldegrote.nl, http://www.kareldegrote.nl/Reeks88_tussenreeks_via_Castilie.html. Vindplaats: Karel de Grote: reeks 1.

604 Ancestors and Relatives of Brian Yap, Vindplaats: Ancestors and Relatives of Brian Yap.

605 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_zonder_Land. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

606 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Angoul%C3%AAme. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

607 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

608 Karel de Grote reeks 6: De Wit II, Vindplaats: Karel de Grote reeks 6.

609 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_van_Aquitani%C3%AB.

610 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_V_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

611 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

612 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_V_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

613 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Maine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

614 Stefanus I van BourgondiŽ, Bron: http://nl.wikipedia.org. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

615 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrada_van_Montfort. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

616 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_III_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

617 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_of_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

618 Brabants Historisch Informatie Centrum, Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

619 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilde_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

620 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Adelin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

621 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sybilla_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

622 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_van_de_Elzas. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

623 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_van_de_Elzas. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

624 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Clermont. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

625 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Clito. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

626 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_van_Perche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

627 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Melissende_van_Nogent. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

628 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Perche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

629 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Nantes. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

630 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

631 Karel de Grote reeks 17: Weebers, Vindplaats: Karel de Grote reeks 17.

632 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

633 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Malcolm_III_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

634 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

635 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_the_Exile. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

636 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Agatha%2C_wife_of_Edward_the_Exile. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

637 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_II_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

638 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethelred_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

639 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

640 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86lfthryth%2C_Queen_of_England. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

641 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_I_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

642 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_de_Oudere. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

643 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Edgiva_of_Kent. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

644 Koningen van Wessex (Medieval Lands), Vindplaats: Koningen van Wessex.

645 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Grote. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

646 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Grote. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

647 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Ealhswith. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

648 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethelwulf. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

649 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Edred. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

650 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_%C3%86theling. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

651 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_I_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

652 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sybilla_van_Normandi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

653 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/David_I_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

654 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Maud_van_Northumbria. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

655 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

656 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eustaas_III_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

657 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Duivel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

658 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herleva. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

659 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruodhaid. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

660 , Vindplaats: Karel de Grote: voorouders.

661 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_I_van_Normandi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

662 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Normandi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

663 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rollo. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

664 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Rognvald_Eysteinsson. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

665 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Eysteinsson. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

666 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Conan_I_van_Bretagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

667 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

668 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_I_van_Chalon.

669 Karel de Grote reeks 2: van der Meijden, Vindplaats: Karel de Grote Reeks 2.

670 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Petronilla_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

671 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_II_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

672 Stichting Historisch Onderzoek "Hollant" (Stichting Historisch Onderzoek "Hollant"
Nieuwsbrief 2019).

673 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robrecht_I_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

674 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Geertruida_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

675 Graven van Saksen (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Saksen.

676 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

677 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Bourgondi%C3%AB_(870-929). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

678 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

679 Karel de Grote: tak IVB, Vindplaats: Karel de Grote IVB.

680 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelberga_van_Parma. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

681 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wigerik. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

682 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunigunde_van_de_Ardennen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

683 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_II_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

684 Karel de Grote: De eerste generaties van Karel's nazaten, Vindplaats: Karel de Grote: reeks 1.

685 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_IV_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

686 Karel de Grote: tak VIA, Vindplaats: Karel de Grote VIA.

687 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerberga_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

688 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gozelo_van_de_Ardennen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

689 Graven van Metz (Matfriede) (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Metz.

690 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

691 Karel de Grote: tak VA Heribert I, Vindplaats: Karel de Grote tak VA.

692 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_I_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

693 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Luxemburg_(Neder-Lotharingen). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

694 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Luxemburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

695 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Amadeus_I_van_Gen%C3%A8ve. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

696 Karel de Grote reeks 78: Holl (Soulciť), Vindplaats: Karel de Grote reeks 78.

697 Graven van Luxembourg (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Luxembourg.

698 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Nordgau. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

699 Medieval Lands, Vindplaats: Graven van Stade.

700 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_I_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

701 Huub Kurstjens, Vindplaats: De Hohenstaufen en Nijmegen.

702 Karel de Grote reeks 53: Schats I, Vindplaats: Karel de Grote reeks 53.

703 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

704 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Barbarossa. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

705 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_III_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

706 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Steven_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

707 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_I_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

708 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrude_van_Haldensleben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

709 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Childerik_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

710 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ansegisus_%28hofmeier%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

711 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_II_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

712 Stefanus I van BourgondiŽ, Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_van_Metz. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

713 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_van_Metz. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

714 Karel de Grote: tak IVF, Vindplaats: Karel de grote IVF.

715 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Formbach. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

716 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_II_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

717 (DOPEN SINT-BAVO (OUD-TURNHOUT): 11/08/1600 - 30/12/1798
Bronbewerking en gezinsreconstructies:
CYRIEL VERBEEK, VOND 31, B2382 RAVELS), Vindplaats: Oud Turnhout St Bavo.

718 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlotarius_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

719 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

720 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clovis_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

721 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clothilde. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

722 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Chilperik_II_van_BourgondiŽ. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

723 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gundioc. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

724 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gundahar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

725 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chilperik_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

726 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fredegonde. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

727 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

728 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

729 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Metz. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

730 Karel de Grote: tak IVA, Vindplaats: Karel de Grote: tak IVA.

731 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peppijn_van_Parijs. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

732 Reinoud I, Graaf van Gelder (genealogie-mittelalter), Vindplaats: Reinoud I: Graaf van Gelder.

733 Margaretha van Vlaanderen (genealogie-mittelalter), Vindplaats: Margaretha van Vlaanderen.

734 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_I_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

735 Graven van Vlaanderen (Dampierre) (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Vlaanderen.

736 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

737 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_III_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

738 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

739 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_III_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

740 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Brabant_(-1231). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

741 Karel de Grote reeks 97: Hamers via Van Grevenbroek, Vindplaats: Karel de Grote reeks 97.

742 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

743 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richarda_van_Beieren. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

744 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrada_de_oudere. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

745 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_van_Karinthi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

746 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karloman_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

747 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Bar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

748 Graven van Bavaria (Medieval Lands).

749 Graven van Zwaben (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Zwaben.

750 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

751 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

752 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Zwarte. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

753 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Welf_IV. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

754 Karel de Grote reeks 83: Schelto Patijn I, Vindplaats: Karel de grote. Reeks 83: Schelto Patijn I.

755 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Cham. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

756 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Waiblingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

757 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Oostenrijk_(markgraaf). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

758 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_IV_van_het_Heilige_Roomse_Rijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

759 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

760 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

761 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Humbert_I_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

762 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_het_Heilige_Roomse_Rijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

763 Karel de Grote: tak IIIB.

764 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lotharius_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

765 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Tours. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

766 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adalbert_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

767 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_II_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

768 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermgard_van_Zutphen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

769 Henk Verdonk, Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (2000 Graaf Gerard "de Lange" van Gelre en zijn vrouw Clementia van Gleiberg
2001 Jutta van Gelre, erfgename van het allodium Wassenberg
2005 Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (Bijdragen en Mededelingen Gelre 2005)).

770 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

771 Stefanus I van BourgondiŽ, https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_I,_Count_of_Luxembourg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

772 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clementia_van_Poitiers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

773 Stefanus I van BourgondiŽ, https://en.wikipedia.org/wiki/Clementia_of_Aquitaine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

774 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

775 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

776 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_I_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

777 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

778 Graven van Metz (Folmar) (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Metz.

779 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermesinde_I_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

780 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

781 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

782 Graven van Limburg (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Limburg.

783 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

784 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_VII_van_Aquitani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

785 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermesinde_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

786 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Zutphen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

787 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godschalk_van_Zutphen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

788 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richezza_van_Polen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

789 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ludolf_van_Zutphen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

790 Stefanus I van BourgondiŽ, http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._%28Lothringen%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

791 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

792 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theophanu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

793 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Hammerstein. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

794 Graven in Lahngau (Medieval Lands).

795 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_het_Heilige_Roomse_Rijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

796 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Editha_van_Wessex. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

797 De Graafschap in de Middeleeuwen, Vindplaats: De Graafschap in de Middeleeuwen.

798 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_II_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

799 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Poitou_%281024-1077%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

800 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

801 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stephanie_van_Milly. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

802 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_van_Ch%C3%A2tillon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

803 Graven van Kleef (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Kleef.

804 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_IX_van_Kleef. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

805 Graven van Gelre (Gulik) (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Gelre (Gulik).

806 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Gulik. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

807 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

808 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_VIII_van_Kleef. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

809 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Gulik. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

810 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

811 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

812 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Machteld_van_Gelre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

813 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Nassau. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

814 Graven van Tecklenburg (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Tecklenburg.

815 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Berthold_IV_van_Z%C3%A4hringen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

816 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I_van_Berg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

817 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_I_van_Luxemburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

818 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Verdun. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

819 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

820 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Egbert_van_Wessex. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

821 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Redburga. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

822 Diplomatica Belgica.

823 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

824 Medieval Lands, Vindplaats: Heren van Dampierre.

825 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

826 .

827 Graven van Hainaut (AVESNES) (Medieval Lands).

828 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_II_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

829 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_IX_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

830 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

831 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Frankrijk_%281145-1198%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

832 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

833 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_III_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

834 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_III_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

835 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

836 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

837 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Blanche_van_Artesi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

838 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III_van_Kastili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

839 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Dammartin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

840 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

841 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Luxemburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

842 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_IV_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

843 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_I_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

844 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_van_Dammartin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

845 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnus_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

846 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
(Samensteller: Nederlandse Genealogische Vereniging (Datum: 1994]])
Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers
PAGE 24/1:513* (de belening van zijn zoons met Ter Heiden in 1553 is ws. een drukfout voor 1533)
Samensteller: Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) (Datum: 2006.) Nederlandse Genealogische Vereniging), akten 139 en 170.

847 Karel de Grote reeks 16, Vindplaats: Karel de Grote: reeks 16.

848 Graven van Leuven (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Leuven (Medieval Lands).

849 Graven van Brabant (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Brabant (Medieval Lands).

850 Stefanus I van BourgondiŽ, Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

851 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilde_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

852 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_II_van_Dammartin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

853 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

854 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

855 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VII_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

856 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

857 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VI_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

858 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Maurienne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

859 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_II_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

860 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_I_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

861 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

862 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_VIII_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

863 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_V_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

864 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_I_van_de_Elzas. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

865 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_III_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

866 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuno_van_Lechsgem%C3%BCnd. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

867 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Bar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

868 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_I_van_Bar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

869 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_II_van_Dreux. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

870 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I_van_Coucy. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

871 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_IX_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

872 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berenguela_van_Castili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

873 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_VIII_van_Castili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

874 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_van_Engeland_%281162-1214%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

875 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_VII_van_Le%C3%B3n_en_Castili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

876 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/William_X_of_Aquitaine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

877 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Aenor_de_Ch%C3%A2tellerault. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

878 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_%C3%89vreux_%281303-1335%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

879 Mr. Dr. L. de Gou, "Het geslacht van den Broeck, Jaarboek CBG 1967 blz 29-57" (Jaarboek CBG 1967 blz 29-57).

880 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

881 Diskussie Yahoo-groep soc_nederlandse_adel febr 2007, Vindplaats: Yahoo groep: soc_nederlandse_adel ∑ Middeleeuwse Genealogie.

882 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Suzanna_van_Itali%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

883 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_III. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

884 Amsterdam Stadsarchief, DTB 10, p.336. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

885 Amsterdam Stadsarchief, DTB 120, p.13. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

886 Amsterdam Stadsarchief, DTB 10, p.200. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

887 Amsterdam Stadsarchief, DTB 10, p.146. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

888 Genealogie van Willem Tetrode, Vindplaats: Genealogie van Willem Tetrode.

889 Amsterdam Stadsarchief, bron 169 p.123. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

890 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9389603. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

891 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1913.

892 Amsterdam Stadsarchief, DTB 45, p.532. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

893 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11192729. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

894 Amsterdam Stadsarchief, bron 297 p. 85 (folio 182v) nr. 11. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

895 Amsterdam Stadsarchief, DTB 107, p.549. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

896 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1104, p.19vo en p.20. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

897 Haarlem DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

898 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9150208. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

899 Amsterdam Stadsarchief, DTB 44, p.459. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

900 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9160576. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

901 Amsterdam Stadsarchief, DTB 45, p.260. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

902 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9163519. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

903 Marcel Tettero (Onderzoek door Wim Tettero en Aad Tetteroo
Opmaak door Marcel Tettero), Vindplaats: Genealogie van Arent van Tetrode.

904 Leiden: Oud Leiden, Vindplaats: Oud Leiden.

905 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1680-1701 Inventarisnr.: 317. Vindplaats: Tresoar.nl.

906 (GenealogieŽn zijn gepubliceerd in Nederland's Patriciaat, 5e jaargang (1914), 27e jaargang (1941) en 57e jaargang (1971). De hierna volgende genealogie is gebaseerd op die in de 57e jaargang, aangevuld met sindsdien beschikbaar gekomen gegevens. Waar dat nuttig leek, is de indeling overzichtelijker gemaakt, vooral in de tiende generatie. De nummering komt daardoor niet meer overeen met die van het Patriciaat.), Vindplaats: Drents Achief.

907 Fryske Akademy (p. 48).

908 Heren van Bosinchem, Vindplaats: Heren van Bosinchem.

909 Hielke Leijenaar (Bericht door Hielke Leijenaar > zaterdag 14 nov 2015
https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=6427).

910 Friezen uit vroeger eeuwen, Vindplaats: FRIEZEN UIT VROEGER EEUWEN.

911 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II_Lambert. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

912 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1680-1701 Inventarisnr.: DTB 317. Vindplaats: Tresoar.nl.

913 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Artesi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

914 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Artesi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

915 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

916 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
(Samensteller: Nederlandse Genealogische Vereniging (Datum: 1994]])
Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers
PAGE 24/1:513* (de belening van zijn zoons met Ter Heiden in 1553 is ws. een drukfout voor 1533)
Samensteller: Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) (Datum: 2006.) Nederlandse Genealogische Vereniging), akte 124.

917 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

918 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
(Samensteller: Nederlandse Genealogische Vereniging (Datum: 1994]])
Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers
PAGE 24/1:513* (de belening van zijn zoons met Ter Heiden in 1553 is ws. een drukfout voor 1533)
Samensteller: Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) (Datum: 2006.) Nederlandse Genealogische Vereniging), (akte 124).

919 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilda_van_B%C3%A9thune. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

920 Familysearch.org; Rooms Katholiek > s-Gravenhage > Dopen 1685-1795 Index 1795-1811 Dopen 1670-1684, 1709-1806 > image 658 of 757;

921 "akte 350/518"; Familysearch.org.

922 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), 1951, blz. 22.

923 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 314. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

924 's-Gravenhaagsche Courant, 10 aug 1818.

925 "Rotterdam DTB/BS", Trouw gereformeerd, index nummer 098. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

926 "Rotterdam DTB/BS", Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 329. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

927 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 6 Begraven kerk. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

928 (Kwartierstatenboek van De Nederlandsche Leeuw 1983).

929 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 338. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

930 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 44 Begraven. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

931 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Begraven. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

932 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 459. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

933 Dordrecht DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

934 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 098. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

935 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 44 Begrav. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

936 Hartman De Custer, "Genealogie Elsevier" (Genealogie Elsevier 1750), Vindplaats: Genealogie Elsevier.

937 Dordrecht: Regionaal archief, Vindplaats: Erfgoedcentrum Dordrecht.

938 Vlissingen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

939 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), Nav. 1860.

940 (Yahoo groep Zeeland: 13 september 2017).

941 Zeeuws Archief, Vindplaats: Zeeuws Archief.

942 Vlissingen begraaflijsten 1672-1805 .

943 J.T.H.C. Schepman (Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen
Den Spiegel | 1997 | 1 juni 1997), Vindplaats: Tijdschriftenbank Zeeland.

944 Ds. Johan Willem te Water (Vlissingen), Plechtige inhuldiging van zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Vyfden Prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. als erf-heer van Vlissingen op den XXX van Bloeimaand MDCCLXVI,, met eene voorafgaande beschryvinge van de voornaamste geschiedenissen der stad Vlissingen sedert haare eerste beginselen tot op onzen tijd ... (Plechtige inhuldiging van zyne doorluchtigste hoogheid Willem den Vyfden Prins van Oranje en Nassau enz. enz. enz. als erf-heer van Vlissingen op den XXX van Bloeimaand MDCCLXVI,, met eene voorafgaande beschryvinge van de voornaamste geschiedenissen der stad Vlissingen sedert haare eerste beginselen tot op onzen tijd ...
1767), Vindplaats: Vlissingen geschiedenis.

945 "Rotterdam DTB/BS", DTB Hillegersberg inv. 6 Begraven kerk. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

946 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 0. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

947 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 152. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

948 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

949 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

950 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1969.

951 Vindplaats: British Guiana Colonists Index.

952 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Doop gereformeerd. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

953 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NL1969.

954 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aymon_I_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

955 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adhťmar_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

956 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Nevers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

957 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Humbert_II_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

958 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gizela_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

959 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

960 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

961 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Normandi%C3%AB_%281005-1038%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

962 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Urraca_van_Portugal. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

963 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_II_van_Normandi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

964 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_I_van_Portugal. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

965 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

966 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

967 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilde_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

968 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_Willem_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

969 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_I_van_Ivrea. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

970 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerberga_van_Dijon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

971 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_I_van_Chalon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

972 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Troyes. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

973 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Meaux. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

974 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_II_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

975 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_I_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

976 Karel de Grote: tak IIIA, Vindplaats: Karel de Grote tak IIIA.

977 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_ItaliŽ. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

978 Karel de Grote: tak IIA.

979 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

980 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hildegard. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

981 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_II_van_Clermont. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

982 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_I_van_Dammartin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

983 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_I_van_Bar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

984 "Ned. Hervormd; boek 260/266"; Familysearch.org.

985 Bleiswijk DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

986 Familysearch.org; Nederlands Hervormde > s-Gravenhage > Begraven 1636-1797 > image 338 of 596; R

987 Algemeen Nederlandsch Familieblad 1886, Aantekeningen uit de trouwboeken te Sluis (Algemeen Nederlandsch Familieblad 1886 pag. 300-303
Sluis Trouwboeken
Aantekeningen uit de trouwregisters overgenomen van het Algemeen Nederlandsch Familieblad 1886), Vindplaats: Nederlands Familieblad.

988 "Rotterdam DTB/BS", Bron DTB Bleiswijk inv. 4 Begraven gaarder, index nummer 1290-434-140. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

989 "Rotterdam DTB/BS", Bron DTB Bleiswijk inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 1292-1240-077. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

990 (Sluis Lidmaten 1605-1629 https://www.grijsbaard.nl/Sluis/LidmatenSluis1.html
Sluis Lidmaten 1630-1657 https://www.grijsbaard.nl/Sluis/LidmatenSluis2.html), Vindplaats: Sluis Lidmaten 1630-1657.

991 Sluis begraafboek 1630-1795, Vindplaats: Sluis begraafboek 1630-1795.

992 "Ned. Hervormd; boek 171/175"; Familysearch.org.

993 Auguste Joseph de Reume, Recherches historiques, genealogiques et bibliografiques sur les Elsevier (1847 La Societe Typografique Belge; reprint, n.p.: BiblioLife, 2010).

994 Dr. A. Bredius en E.W. Moes, "De schildersfamilie Mytens door Dr. A. Bredius en E. W. Moes.
Oud-Holland. 1906. 24ste jaargang.".

995 Joannes Carolus Muelen, Vindplaats: Begraven Kloosterkerk.

996 Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet.

997 Mail van Willem Bruijnesteijn.

998 ALBERT A.J. SCHEFFERS, Marcellus Bruijnesteijn (1649-1708), Essayeur-generaal van de Munten van de Verenigde Nederlanden
1678-1707
.

999 Familysearch.org; Nederlands Hervormde > s-Gravenhage > Begraven 1636-1797 > image 338 of 596

1000 "Rotterdam DTB/BS", Rotterdam 1830 a009. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1001 www.erfgoedleidschendam.nl, Vindplaats: Erfgoed Leidschendam.

1002 Jaap Jalink, Vindplaats: Stamboompagina Jaap Jalink.

1003 "Leydse Courant, 28/10/1801; p. 3/4," 28/10/1801, p. p. 3/4; digital images.

1004 Ridderkerk DTB, Vindplaats: Ga het na in het nationaal archief.

1005 Gorinchem BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1006 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Stadstrouw, index nummer 077. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1007 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 150. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1008 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 093. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1009 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 3. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1010 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG), NAB1918.

1011 Mr. R. Bijlsma, De Rotterdamsche vroedschappen en hun bedrijf, 1588-1648.

1012 (NL1932 blz 344 William J. Hoffman en blz 378 P. M. van Walchren).

1013 (no: 1 jan 1952).

1014 T. van der Loos, Ons Voorgeslacht 1984 (Het Delfshavense geslacht du Boys
door T. van der Loos
Ons Voorgeslacht 1984).

1015 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 268/21. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1016 Dr. E. Wiersum (Grafschriften uit de Groote Kerk
Door Dr. E. Wiersum).

1017 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 269/183. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1018 Cronycke ofte Korte waere beschryvinge der stad Rotterdam.

1019 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 269/71. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1020 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 101. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1021 Berkel en Rodenrijs DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

1022 "Rotterdam DTB/BS", Trouw gereformeerd, index nummer 121. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1023 "Rotterdam DTB/BS", Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-127. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1024 "Rotterdam DTB/BS", Trouw gereformeerd, index nummer 101. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1025 "Rotterdam DTB/BS", DTB Delfshaven Trouw gereformeerd, index nummer 011. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1026 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 137. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1027 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 101. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1028 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 338. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1029 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 179. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1030 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 338. Vindplaats: Familysearch.org.

1031 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Rotterdam Begraven gereformeerd 1.02-121-167. Vindplaats: Familysearch.org.

1032 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 161. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1033 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Rotterdam Begraven. Vindplaats: Familysearch.org.

1034 , Vindplaats: Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland.

1035 Hillegersberg DTB, DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd. Vindplaats: Rotterdam Digitale Stamboom.

1036 Erfgoed Leiden en omstreken, BS Leiden Akte Jaar 1830 Nummer 124. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

1037 Genealogische verkenningen IJselmonde, Schiedam, Delfshaven, Vindplaats: Genealogische verkenningen.

1038 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adhemar_van_Angoul%C3%AAme. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1039 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Gloucester. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1040 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1041 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulgrin_III_van_Angoul%C3%AAme. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1042 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_VII_van_Angoul%C3%AAme. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1043 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulgrin_II_van_Angoul%C3%AAme. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1044 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Almodis_van_La_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1045 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_III_van_La_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1046 Genlias, Drents Archief Toegangnr: 0166.027. Vindplaats: WieWasWie.

1047 Amsterdam Stadsarchief, bron 60 p. 207 nr. 4. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1048 Digitale stamboom Kennemerland, Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1872 Nummer 147. Vindplaats: Digitale Stamboom Kennemerland.

1049 Schagen DTB en BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1050 Digitale stamboom Kennemerland, Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1861 Nummer 183. Vindplaats: Digitale Stamboom Kennemerland.

1051 Smilde BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1052 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Gereformeerd inv. 35. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1053 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Bron: DTB inv. 9, folio 957/960. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1054 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 16. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1055 , Vindplaats: Noordhollandse Huwelijken.

1056 , Vindplaats: Historisch Kadaster Alkmaar.

1057 Elburg DTB, Vindplaats: Streekarchivariaat Noord-West Veluwe.

1058 Deventer DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1059 Amsterdam Stadsarchief, DTB 60, p.1DTB 40, nr.14. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

1060 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 13. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1061 Amsterdam Stadsarchief, bron: 31 p. 447 (folio 224) nr. 3. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1062 DR. W. PH. COOLMAAS, Nederlandsche Leeuw 1942.

1063 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ezzo. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1064 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB inv. 33. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1065 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 14. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1066 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB, folio M.G. no 24. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1067 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall, trouwen 1744-1810. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1068 Arnhem DTB - Familysearch, DTB 112 blz 7. Vindplaats: Familysearch.org.

1069 Alkmaar DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1070 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall, dopen 1650-1745. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1071 Amsterdam Stadsarchief, bron 59 p. 339 nr. 11. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1072 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1129, p.11vo en p.12. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1073 Amsterdam Stadsarchief, bron 59 p. 395 nr. 12. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1074 Amsterdam Stadsarchief, bron 62 p. 128 (oud pag. 73) nr. 13. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1075 Doornspijk BS, Vindplaats: Streekarchivariaat Noord-West Veluwe.

1076 Karel de Grote: tak IIB.

1077 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Haspengouw. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1078 Medieval Lands, Vindplaats: Heren van Bourbon.

1079 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_IV_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1080 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Bourbon-Damppiere. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1081 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_Archimbald_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1082 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_I_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1083 Medieval Lands, Vindplaats: Heren van Montreal.

1084 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1085 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_II_van_Dampierre. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1086 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1087 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_II_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1088 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_III_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1089 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_IX_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1090 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_I_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1091 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jolanda_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1092 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VIII_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1093 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Blanca_van_Castili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1094 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1095 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1096 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1097 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rogier_III_van_Sicili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1098 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Irena_Angela. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1099 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1100 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_IV_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1101 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Placencia. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1102 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garcia_III_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1103 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stephanie_van_Foix. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1104 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_IV_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1105 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanus_II_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1106 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanus_II_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1107 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adela_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1108 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilda_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1109 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Veroveraar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1110 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_III_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1111 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_I_van_Maine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1112 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_III_van_Maine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1113 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Maine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1114 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Maine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1115 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_van_Maine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1116 Karel de Grote: tak IIIE, Vindplaats: Karel de Grote tak IIIE.

1117 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Kale. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1118 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengar_V_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1119 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1120 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_I_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1121 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Gen%C3%A8ve. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1122 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Gen%C3%A8ve. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1123 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aymon_I_van_Gen%C3%A8ve. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1124 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerold_van_Gen%C3%A8ve. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1125 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerold_I_van_Gen%C3%A8ve. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1126 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_van_Gen%C3%A8ve. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1127 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walter_van_Moeslain. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1128 Stefanus I van BourgondiŽ, https://en.wikipedia.org/wiki/Milo_I_of_Montlh%C3%A9ry. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1129 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aymon_II_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1130 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_IV_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1131 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Auvergne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1132 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Auvergne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1133 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1134 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_I_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1135 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosso_II_van_Arles. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1136 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Auvergne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1137 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Adelais_of_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1138 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Guy_I_van_Auvergne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1139 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_III_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1140 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_II_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1141 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_I_van_Bourbon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1142 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_van_Polen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1143 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1144 Willem Alexander, Vindplaats: Karel de Grote: reeks 1.

1145 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1146 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Regelindis_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1147 Karel de Grote reeks 15: Gielens I, Vindplaats: Karel de Grote reeks 15.

1148 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gozelo_I_van_Verdun. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1149 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Vazul_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1150 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Taksony. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1151 Graven van Namen (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Namen (Medieval Lands).

1152 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1153 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1154 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Neder-Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1155 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerberga_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1156 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Vogelaar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1157 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Vogelaar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1158 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Ringelheim. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1159 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1160 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1161 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Babenberg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1162 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Liudolf_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1163 Liudolf von Sachsen - Genealogie Mittelalter, Vindplaats: Liudolf von Sachsen.

1164 Karel de Grote: tak VC, Vindplaats: Karel de Grote VC.

1165 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Eenvoudige. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1166 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Wessex. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1167 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ealhmund_van_Kent. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1168 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aelfric_van_Kent. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1169 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wihtred_van_Kent. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1170 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Duncan_I_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1171 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Merovech. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1172 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I_van_Spanheim. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1173 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Zolt%C3%A1n_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1174 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1175 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_IV_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1176 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB inv. 36. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1177 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 15. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1178 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB, folio S.C. letter C no 4. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1179 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB , folio M.G. no 201. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1180 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB inv. 31. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1181 Email van Ronn Boef.

1182 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 10. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1183 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 11. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1184 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 13. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1185 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB inv. 35. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1186 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Bron: DTB Alkmaar inv. 15. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1187 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Obligatie 1742. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1188 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: DTB Dopen
Soort registratie: Doop
(Akte)datum: 16-02-1718
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Kerk: Noorderkerk
https://archief.amsterdam/archief/5001/80
Kind Jannetje
Vader Jacob Breda
Moeder Grietje Jacobs Toore
Getuige Arie Tuijn
Getuige Leuntje Floris.

1189 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB, folio M.G. no 201. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1190 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 12. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1191 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB inv. 29. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1192 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 240A. Vindplaats: Westfries Archief.

1193 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB, folio letter C no 13. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1194 Genealogie Vlieland, Vindplaats: Genealogie Vlieland.

1195 Amsterdam Stadsarchief, bron 100 p. 285 (oud pag. 285; folio 144) nr. 1. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1196 Amsterdam Stadsarchief, bron 100 p. 344 (oud pag. 342; folio 172v) nr. 18. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1197 Amsterdam Stadsarchief, bron 18 p. 174 (folio 87v) nr. 3. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1198 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1093, p.121vo en p.122. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1199 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1093, p.127vo en p.128. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1200 Amsterdam Stadsarchief, bron 297 p. 77 (folio 161) nr. 7. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1201 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1095, p.113vo en p.114. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1202 Amsterdam Stadsarchief, DTB 183, p.43. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

1203 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1242, p.21vo en p.22. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1204 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Beieren_(paltsgraaf). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1205 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1206 Vindplaats: De priesters van harlinger Rijkdom - Scheltinga.

1207 http://www.harlingerrijkdom.nl/fam/schelte.htm. Vindplaats: De priesters van harlinger Rijkdom - Scheltinga.

1208 Dick Tempelaar.

1209 Genealogie Hingst - Genealogysk jierboek 2012.

1210 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Ch%C3%A2teaudun. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1211 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Ch%C3%A2teaudun. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1212 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
(Samensteller: Nederlandse Genealogische Vereniging (Datum: 1994]])
Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers
PAGE 24/1:513* (de belening van zijn zoons met Ter Heiden in 1553 is ws. een drukfout voor 1533)
Samensteller: Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) (Datum: 2006.) Nederlandse Genealogische Vereniging), akten 139 en 172.

1213 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_III_van_Leuven. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1214 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1215 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1216 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Matthe%C3%BCs_I_van_de_Elzas. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1217 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_I_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1218 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_van_Oostenrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1219 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1220 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1221 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1222 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_IV_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1223 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1224 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_III_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1225 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_IV_van_Vexin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1226 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III_van_Valois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1227 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_II_van_Vexin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1228 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_I_van_Vexin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1229 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I_van_Vexin. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1230 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1231 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1232 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_van_Kiev. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1233 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_de_Wijze. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1234 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_de_Wijze. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1235 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_van_Kiev. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1236 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1237 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Imagina_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1238 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
(Samensteller: Nederlandse Genealogische Vereniging (Datum: 1994]])
Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers
PAGE 24/1:513* (de belening van zijn zoons met Ter Heiden in 1553 is ws. een drukfout voor 1533)
Samensteller: Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) (Datum: 2006.) Nederlandse Genealogische Vereniging), akte 139.

1239 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_II_van_Leuven. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1240 Graven van Sulzbach (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Sulzbach.

1241 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lutgardis_van_Sulzbach. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1242 Grafen von LechsgemŁnd, Horburg und Graisbach, Vindplaats: GRAFEN von LECHSGEM‹ND, HORBURG und GRAISBACH.

1243 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Berengarius_II_van_Sulzbach. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1244 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Chiny. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1245 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Leuven. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1246 Karel de Grote reeks 4: Vandenbosch.

1247 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Chiny. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1248 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_I_van_Chiny. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1249 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_I_van_Chiny. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1250 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Chiny. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1251 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1252 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_III_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1253 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gizela_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1254 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1255 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Spiers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1256 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Karinthi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1257 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_de_Rode. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1258 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_II_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1259 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_I_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1260 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1261 Karel de Grote: tak IVA, Vindplaats: Karel de Grote tak IVA.

1262 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1263 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1264 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1265 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosso_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1266 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_der_Franken. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1267 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lotharius_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1268 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1269 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_de_Korte. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1270 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrada_van_Laon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1271 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Charibert_van_Laon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1272 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Martel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1273 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Herstal. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1274 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordulf_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1275 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Begga_%28heilige%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1276 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pippijn_I_van_Landen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1277 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Nijvel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1278 Stefanus I van BourgondiŽ, http://de.wikipedia.org/wiki/Erenfried_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1279 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerold_van_Vintzgouw. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1280 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Teresa_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1281 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_van_Castili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1282 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_van_Haspengouw. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1283 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Leuven. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1284 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Gulik_%28graaf%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1285 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_VII_van_Bethune. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1286 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Bethune. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1287 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Machteld_van_Dendermonde. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1288 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robrecht_V_van_Bethune. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1289 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_III_van_Saint-Pol. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1290 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Saint-Pol. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1291 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Saint-Pol. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1292 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_Saint-Pol. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1293 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelram_II_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1294 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1295 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Normandi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1296 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_II_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1297 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancha_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1298 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1299 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelram_I_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1300 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1301 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilduinus_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1302 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1303 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1304 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herluinus_II_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1305 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Helgaudus_II_van_Ponthieu. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1306 Graven van Holland (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Holland.

1307 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarnout_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1308 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_van_Gent. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1309 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lutgardis_van_Luxemburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1310 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_II_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1311 Graven van Vlaanderen (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Vlaanderen.

1312 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hildegard_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1313 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_I_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1314 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleidis_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1315 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_van_Ch%C3%A2lon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1316 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengarius_II_van_Itali%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1317 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_Arles. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1318 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Burchard_II_van_Zwaben. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1319 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%A4k_II_Angelos. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1320 Encyclopaedia Britannica: Isaac II Angelus, Vindplaats: Encyclopaedia Britannica: Isaac II Angelus.

1321 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%A4k_II_Angelos. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1322 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Humbert_III_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1323 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerald_I_van_M%C3%A2con. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1324 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_M%C3%A2con. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1325 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Olaf_II_van_Noorwegen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1326 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/William_IX_of_Aquitaine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1327 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Philippa_of_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1328 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/William_VIII_of_Aquitaine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1329 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/William_IV_of_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1330 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pons_van_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1331 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Almodis_de_la_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1332 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1333 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_of_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1334 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Rotbold_III_of_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1335 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Rotbold_II_of_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1336 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_%28V%29_van_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1337 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_I_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1338 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingelgerius. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1339 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_G%C3%A2tinais. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1340 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_II_van_M%C3%A2con. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1341 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_II_van_M%C3%A2con. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1342 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Durbuy. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1343 J.C. Kort, Inventaris van het archief van de Heren van Voorne, Burggraven van Zeeland, 1272-1371 (Nationaal Archief, Den Haag 1972), Vindplaats: Heren van Voorne.

1344 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfert_I_van_Borselen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1345 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_III_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1346 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Leutald_I_van_M%C3%A2con. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1347 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_I_van_M%C3%A2con. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1348 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Clermont. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1349 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_I_van_Creil. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1350 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Clermont. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1351 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Clermont. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1352 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_II_van_Montb%C3%A9lliard. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1353 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_van_M%C3%B6mpelgard. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1354 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sophia_van_Bar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1355 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1356 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_I_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1357 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_I_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1358 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Vermandois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1359 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Franci%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1360 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_III_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1361 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_van_Worms. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1362 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mayor_van_Castili%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1363 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Montpellier. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1364 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_II_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1365 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_II_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1366 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_II_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1367 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Yolande_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1368 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Yolande_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1369 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_II_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1370 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_I_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1371 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1372 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1373 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Miles_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1374 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jocelin%2C_Baron_van_Courtenay. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1375 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Athon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1376 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1377 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1378 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sibylla_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1379 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1380 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_van_Arles. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1381 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Aquitani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1382 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Aquitani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1383 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Aquitani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1384 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ebalus_van_Aquitani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1385 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ranulf_II_van_Poitiers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1386 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ranulf_I_van_Poitiers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1387 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_III_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1388 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1389 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Parijs. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1390 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Stamelaar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1391 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermentrudis_van_Orl%C3%A9ans. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1392 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_van_Orleans. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1393 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_Beieren. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1394 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_Tours. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1395 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelberga_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1396 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ansgardis_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1397 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1398 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1399 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_I_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1400 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_III_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1401 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_I_van_Holland_%28graaf%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1402 JohnOoms.nl, Vindplaats: JohnOoms.nl.

1403 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerberga_van_Hamaland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1404 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Amadeus_II_van_Savoye. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1405 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_V_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1406 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adela_van_Mesen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1407 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_IV_met_de_Baard. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1408 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ogiva_van_Luxemburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1409 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_III_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1410 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1411 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aelfryth_van_Wessex. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1412 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADn%C3%A1n_of_Dunkeld. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1413 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Beth%C3%B3c. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1414 Stefanus I van BourgondiŽ, http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Pons_of_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1415 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Poitiers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1416 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Saksen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1417 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_de_Grote. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1418 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_I_Garc%C3%A9s. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1419 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengarius_I_van_Friuli. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1420 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gisela_(dochter_van_Lodewijk_de_Vrome). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1421 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Vrome. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1422 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boso_III_van_Arles. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1423 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_van_Arles. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1424 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_II_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1425 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_I_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1426 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1427 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_I_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1428 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_de_Oude. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1429 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_I_Fernandez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1430 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_I_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1431 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Andregoto_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1432 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1433 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_I_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1434 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Toda_Aznar_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1435 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_II_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1436 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jimena_Verm%C3%BAdez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1437 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_II_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1438 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Urraca_Fern%C3%A1ndez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1439 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Urraca_Fern%C3%A1ndez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1440 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Gonz%C3%A1lez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1441 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancha_van_Pamplona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1442 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_V_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1443 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bermudo_II_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1444 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gersindis_van_Forcalquier. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1445 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theresia_van_Asturi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1446 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_II_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1447 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_II_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1448 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1449 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_III_van_Asturi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1450 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_I_van_Asturi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1451 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_I_van_Asturi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1452 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_I_van_Asturi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1453 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bermudo_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1454 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bermudo_I_van_Asturi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1455 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fruela_van_Cantabri%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1456 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_van_Cantabri%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1457 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jimena_van_Navarra. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1458 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garcia_I_van_Pamplona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1459 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dnigo_%C3%8D%C3%B1iguez_Arista. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1460 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Oneca_Vel%C3%A1zguez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1461 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Urraca_Gim%C3%A9nez. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1462 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Forcalquier. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1463 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_I_van_Forcalquier. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1464 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Forcalquier. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1465 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Avignon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1466 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_I_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1467 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1468 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1469 Karel de Grote reeks 49: Nassau, Vindplaats: Karel de Grote reeks 49: Nassau.

1470 A. Janse, Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, blz. 38. Vindplaats: books.,google.se.

1471 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_van_Polanen. Jan III van Polanen (voor 1360 \endash 11 augustus 1394) was heer van Breda, Geertruidenberg, Klundert (Niervaart) en de Lek. De Polanens waren een zijtak van het huis Wassenaer.


Inhoud
1 Levensloop
2 Huwelijk en kinderen
2.1 Bastaard(klein)kinderen
3 Zie ook
Levensloop
Behalve het stamleen Polanen bezat Jan nog zeer uitgebreide gronden. Zo kreeg zijn vader, Jan II, in 1353 de omvangrijke erfenis van Willem van Duivenvoorde. Eveneens in 1353 kocht Jan II de belangrijke baronie Breda van de hertog van Brabant. In 1362 werd Jan III met Niervaart beleend.

Hij was in 1371 samen met zijn vader aanwezig bij de Slag bij Baesweiler waarna gevangengenomen met Wenceslaus van Luxemburg, daarna vrijgekocht door de burgers van stad en lande van Breda[1] en hetzelfde jaar nog tot ridder geslagen.

Op 8 juli 1379, na het overlijden van zijn vader, werd hij door de Hollandse graaf Albrecht van Beieren erkend in zijn Hollandse erfgoederen als heer van de Lek en Polanen. Hij werd ook erkend als heer van Breda, maar dit viel onder het bestuur van de hertog van Brabant.

Door zijn huwelijk met Odilia van Salm-Ravenstein kreeg Jan III ook bezittingen in het huidige Nederlands Zuid-Limburg.

Vanaf 1385 had Jan III zitting in de hofraad van Albrecht van Beieren. In 1388 werden aan hem door hertogin Johanna van Brabant verpand Zundert, Princenhage, Sprundel en Nispen, voor zover die bij de uitgifte in leen van het land van Breda aan de hertog waren verbleven.[2] Jan III stichtte, ook in 1388, een kapittelkerk in Breda.[3]

Jan III werd begraven in de Grote kerk van Breda. Zijn praalgraf bestaat tot op heden, maar het is zeer gehavend. In tegenstelling tot zijn vader ligt hij alleen. Zijn vader ligt met zijn moeder Oda van Horne en zijn stiefmoeder Machteld van Rotselaer.

Huwelijk en kinderen
Jan III van Polanen is eenmaal getrouwd geweest. Uit dit huwelijk (vůůr 30 juli 1382) van Jan III met de edelvrouwe Odilia van Salm-Ravenstein (1370\endash 1428), dochter van Johan II, graaf van Salm en Philippa van Valkenburg, werd alleen een dochter geboren, Jehenne (Johanna van Polanen), (1392). Zij werd in 1403 uitgehuwelijkt aan Engelbrecht I van Nassau-Siegen. Daarmee ging het grootgrondbezit van de Polanens over op het geslacht Nassau.

Bastaard(klein)kinderen
Jan van der Leck, geheten van Grijmhuysen, Ī 1390 - < 1474 , buitenpoorter van Leuven.[4] Hij trouwde met Aleid van Egmond. Uit zijn huwelijk werd geboren:
Maria van der Leck. Zij trouwde met Willem I van Beieren-Schagen
Catharina van der Leck, vermeld in de oorkonden van het klooster Sint-Catharinadal te Oosterhout.[5]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_van_Polanen.

1472 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1473 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 359. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1474 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 523. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1475 Rotterdam, database, DTB Berkel en Rodenrijs Trouw gaarder, index nummer 1306-582-007. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1476 Rotterdam, database, Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-022. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1477 Rotterdam, database, DTB Hillegersberg inv. 6 Begraven kerk. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1478 , DTB Rotterdam Doop gereformeerd.

1479 De VOC site, Vindplaats: De VOC site.

1480 "Rotterdam DTB/BS", Bron DTB Rotterdam Begraven. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1481 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 07. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1482 (Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel), Vindplaats: Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs.

1483 "Rotterdam DTB/BS", DTB Berkel en Rodenrijs Trouw gereformeerd, index nummer 1307-161v. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1484 Rotterdam, database, Begraven gaarder, index nummer 1306-582b-209. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1485 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Berkel en Rodenrijs Begraven gaarder 1306-582b-149. Vindplaats: Familysearch.org.

1486 Rotterdam, database, Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-032. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1487 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Berkel en Rodenrijs Trouw gereformeerd. Vindplaats: Familysearch.org.

1488 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 031. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1489 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Berkel en Rodenrijs Begraven gaarder 1306-583B-015. Vindplaats: Familysearch.org.

1490 , Bron DTB Rotterdam Begraven.

1491 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 173. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1492 W. A. van Rijn (Nederlandse Leeuw 1936 blz 200).

1493 , DTB Rotterdam Begraven.

1494 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Rotterdam inv. 44 Begraven. Vindplaats: Familysearch.org.

1495 Rotterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Rotterdam. Datum ondertrouw: 06-04-1704
Trouwdatum: 23-04-1704
Inschrijvingsjaar: 1704
Bruidegom: Josias Doenen
Bron of gezindte: Trouw gereformeerd
Bruid: Beatrix van den Bommenaer
Burgerlijke staat: j.d.
Geboorteplaats: Rotterdam
Woonplaats: Hoogstraat
Akteplaats: Rotterdam
Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer: 69.

1496 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 121. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1497 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 045. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1498 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 046. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1499 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 171v. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1500 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 344. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1501 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 238.

1502 J.M.G. Leune, "Geschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek" (LILLO EN LIEFKENSHOEK
Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek
Tot de bouw van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek werd in 1578 besloten nadat Antwerpen de zijde van de Opstand in de Nederlanden had gekozen.).

1503 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 041. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1504 Rotterdam DTB - Familysearch, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd. Vindplaats: Familysearch.org.

1505 Rotterdam, database, Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-062. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1506 "Rotterdam DTB/BS", Doop gereformeerd , index nummer 1307-514-039. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1507 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 35. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1508 J.A. Coldewey dr., editor, De heren van Kuyc 1096-1400 dr. J.A. Coldeweij. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. (Tilburg 1981: Dissertatie RU Leiden, 1981).

1509 Rotterdam, database, DTB Delfshaven Trouw gereformeerd, index nummer 018. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1510 Rotterdam, database, DTB Delfshaven Trouw gereformeerd, index nummer 017. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1511 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Stadstrouw index nummer 091. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1512 Rijksarchief in Belgie, Oud-Turnhout, parochie Sint-Bavo. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

1513 Het Utrechts Archief, U217a3, aktenummer 43. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

1514 Het Utrechts Archief, U217a5, aktenummer 65. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

1515 database, Streekarchief Land van Heusden en Altena†(http://www.salha.nl), Bron: Heusden DTB's, 1590-1810.

1516 Het Utrechts Archief, Akte Inventarisnummer U225a16, aktenummer 2. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

1517 Rooms Katholiek > s-Gravenhage > Dopen, Trouwen 1757-1785 > image 549 of 626; Familysearch.org.

1518 Alle Gezindten > s-Gravenhage > Overlijden 1806-1811 > image 23 of 811; Familysearch.org.

1519 Het Utrechts Archief, U205a25, aktenummer 28. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

1520 Het Utrechts Archief, U225a17, aktenummer 14. Vindplaats: Het Utrechts Archief.

1521 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 49. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

1522 "akte 350/401"; Familysearch.org.

1523 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 50. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

1524 Leeuwarden Historisch centrum, Vindplaats: Historisch Centrum Leeuwarden.

1525 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 389. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

1526 database, Streekarchief Land van Heusden en Altena†(http://www.salha.nl).

1527 Genealogie Familie de Droog, Vindplaats: Genealogie Familie de Droog.

1528 database, Streekarchief Land van Heusden en Altena†(http://www.salha.nl), Heusden DTB's, 1590-1810.

1529 N.J. Vaessen, Castricum, Over de families Moescop, Drooght en Roestenburger (uit "Met gansen trou" 1955 jaargang 5).

1530 Brabants Historisch Informatie Centrum, Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

1531 Brabants Historisch Informatie Centrum, Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum. Nederduits Gereformeerd trouwboek 1689-1706
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-10-1689
Plaats: Eindhoven
Bruidegom Peter Joosten wonende te Strijp
Bruid Catrina Evarts van den Brouk.

1532 Hans Vogels.

1533 (Genealogie Bierens uit Brabantse leeuw 1976), Vindplaats: Thuis in Brabant.

1534 J. Th. M. Melssen (De Brabantsche Leeuw December 1975, deel 9-10-11-12), Vindplaats: Thuis in Brabant.

1535 Van Haren (Wikipedia), Vindplaats: van Haren.

1536 Het adellijke geslacht van Haren te Voerendaal.

1537 Ninke, De van Harens en Wolvega (15 januari 2014
De-Van-Harens-en-Wolvega-2.pdf).

1538 Stefanus I van BourgondiŽ, https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_van_Haren. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1539 Everhard von Haren (Wikipedia), Vindplaats: Everhard_von_Haren.

1540 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_van_Haren. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1541 Brabantsche Leeuw, JAARGANG 24 ó No. 11 en 12 ó NOVEMBER DECEMBER 1975.

1542 Ninke, De van Harens en Wolvega (15 januari 2014
De-Van-Harens-en-Wolvega-2.pdf), Daam of Adam van Haren, verovert aan het hoofd der Watergeuzen den Briel 1572, Raad en Hofmeester van Prns Willem I, later van Willem Lodewijk, overl. Arnhem 3 Mel 1589, tr. Margriet van Coenen, leeft nog 13 November 1591.

1543 Suermont (losse vermeldingen), Vindplaats: groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel.

1544 Brabantsche Leeuw X 1961, A. J. L. van Bokhoven.

1545 BHIC, "Eigendomsbewijs" (BHIC).

1546 Martien van Asseldonk, De geografie van de heerlijkheid Jekschot, Vindplaats: De geografie van de heerlijkheid Jekschot.

1547 Veldhoven, van Toterfout tot heden, Vindplaats: Veldhoven, van Toterfout tot heden.

1548 Taxandria, Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jrg 3, 1896, 01-01-1896.

1549 N.L. van Dinther (1996), Vindplaats: Kasteelbouwer(s) in Heeswijk.

1550 Diskussie Yahoo-groep soc_nederlandse_adel.

1551 Aanvullingen Karel de Grote 1968.

1552 A. Janse, Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, Vindplaats: books.,google.se.

1553 Karel de Grote reeks 202: Elant, Vindplaats: Karel de Grote Reeks 202: Elant.

1554 J W J Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs: historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).

1555 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Polanen. Jan II van Polanen (ca. 1325 \endash Breda, 3 november 1378) was heer van Polanen, van de Lek en van Breda. Hij was voorts burggraaf van Geertruidenberg, en raad van de hertog van Brabant.
De Van Polanens waren een zijtak van een zijtak van van Wassenaer (tak van Duivenvoorde - van Polanen).

Huwelijken

Grafmonument van Jan II van Polanen met zijn eerste twee echtgenoten, Oda van Hoorn en Machteld van Rotselaar-Brabant
Jan II van Polanen was achtereenvolgens getrouwd met

(1) Oda van Horne-Altena (ook bekend als Oeda van Hoorne, Ī 1325-1353), zij was een dochter van Willem IV van Horne (1302-1343), heer van Horne, Altena en Gaasbeek,
(2) met Machteld van Rotselaer (van Brabant) (Ü1366), een bastaarddochter van Jan III van Brabant,
(3) met Margriet van Lippe, zij was de dochter van Otto van Lippe en Irmgard van der Mark.
-- Het eerste huwelijk werd gesloten kort na 21 mei 1348. Oda van Horne kreeg op 21 mei 1348 pauselijke dispensatie om te trouwen met Jan II van Polanen.[16]
-- Van het tweede huwelijk is slechts bekend dat het werd gesloten voor 20 november 1353.
-- Van het derde huwelijk is slechts duidelijk dat het is gesloten na 12 augustus 1366 en voor 29 augustus 1370. Margriet was eerder (1366) getrouwd met Nicolaas van Sevenborn (overleden circa 1369), heer van Cranendonck. Jan II van Polanen stierf in 1378. Margriet kan hem hebben overleefd, ze is niet opgenomen in het grafmonument.

Kinderen
Waarschijnlijk (maar niet zeker) zijn er drie kinderen geboren uit het eerste huwelijk, vijf uit het tweede huwelijk en ťťn uit het derde. Ook zijn er nog twee bastaardzoons en een bastaarddochter bekend.[17]

Een zoon uit het eerste huwelijk, Jan III van Polanen (1340-10 augustus 1394), volgde zijn vader op als heer van Breda, van Polanen en de Lek.
Een andere zoon uit dat huwelijk, Philips van Polanen, werd geestelijke na gehuwd geweest te zijn met Maria van Diest.[16]
Een dochter Beatrijs van Polanen (ca.1344-1394) was gehuwd met Hendrik VIII van Bautershem (ca. 1342-1419), als 'Hendrik II' heer van Bergen op Zoom. Hij was de zoon van ridder Hendrik VII van Boutersem (als 'Hendrik I' heer van Bergen op Zoom).
Een dochter Oda van Polanen (circa 1351-1417), huwde op 30 mei 1378 met Hendrik III van Montfoort, burggraaf van Montfoort.
Alle andere kinderen noemden zich geen 'Van Polanen', maar 'Van der Leck'.

Een zoon uit het tweede huwelijk was ridder Hendrik van de Leck (Henrick van der Lecke) (1354-voor 8 augustus 1428), heer van Heeswijk, Dinther, Gestel en Schijndel.
Dirk van der Leck(e) (ca. 1355 - na 1416), zoon van Jan II van Polanen, trouwde in 1388 met Gilisje van Cralingen (1355-1410), dochter van Ogier (III), waardoor de goederen Cralingen en Honingen overgingen op het geslacht Van der Leck en vanaf 1485 aan het geslacht Van Assendelft toevielen.
Otto van der Leck (ca. 1370 - overleden voor 20 oktober 1428), zoon van Jan II van Polanen en van Margaretha van der Lippe, ridder 1396. Hij was heer van Hedel en vanaf 1392 ambtman in Kleef. Otto trouwde voor 1396 met Sophia van den Bergh (Ü 1412), erfdochter van Frederik III van den Bergh (Ü 1416), heer van den Bergh en van den Bylandt, en Catharina van Buren. Hij werd de stamvader van het Huis Van der Leck.
Otto van der Leck verkreeg uit zijn huwelijk met Sophia ťťn kind: Willem II van der Leck (1404-1465), als Willem II van den Bergh heer van den Bergh, Bylandt en Hedel.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Polanen.

1556 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Polanen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1557 A. Janse, Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen.

1558 Groot algemeen woordenboek, volym 10 blz 152-153.

1559 Karel de Grote reeks 5: Milet de Saint Aubin.

1560 Heren van Polanen (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Polanen (Medieval Lands).

1561 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Polanen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1562 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), Midden-Kennemerland, blz 159. Vindplaats: Google books.

1563 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom_Dirk_II_van_Brederode_(%C2%B11256-1318). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1564 Het ambacht Zwammerdam, Vindplaats: Google books.

1565 Heren van Brederode (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Brederode.

1566 John Ooms, Vindplaats: Heren van Teylingen en Brederode.

1567 John Ooms, Vindplaats: Heren van Adrichem.

1568 B. de Keijzer (Vereniging Ons Voorgeslacht
Plaats/Streek: Dordrecht e.o.
Familienaam: Merwede, van der
Omschrijving: De oudste generaties van het adellijke geslacht Van der Merwede, aanvangend met Daniel I (geb. ca. 1200) en eindigend met de generatiegenoten van Daniel VII, die in 1403 overlijdt.
Auteur(s): Keijzer, B. de

Emmen, 2021 (afgesloten 6 oktober).), Vindplaats: van der Merwede.

1569 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), 159. Vindplaats: Google books.

1570 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Brederode. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1571 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), blz. 159. Vindplaats: Google books.

1572 N.L. van Dinther (2013), Vindplaats: Heren van Heusden.

1573 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), 158. Vindplaats: Google books.

1574 John Ooms, Vindplaats: Heren van Arkel.

1575 Heren van Heusden, Vindplaats: Heren van Heusden.

1576 Kees van Adrichem, Parenteel van Willem van Teijlingen (http://home.orange.nl/~cvadelft/index.htm
2010), Vindplaats: Parenteel van Willem van Teijlingen.

1577 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Teylingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1578 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1983.

1579 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_II_van_Voorne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1580 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_I_van_Voorne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1581 P.G.F. Vermast.

1582 Dr J.A. Coldeweij en Ph. J. van Dael, "VAN RENEN
Oorsprong en uitsterven van een middeleeuws adellijk geslacht te Rhenen
Dr J.A. Coldeweij en Ph. J. van Dael" (Oud Rhenen 1994-1).

1583 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eustaas_II_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1584 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Verdun. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1585 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_II_van_Lotharingen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1586 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eustachius_I_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1587 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Leuven. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1588 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_I_van_Leuven. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1589 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1590 www.tresoar.nl/, Huwelijksregister 1823, Harlingen, Aktenummer 37. Vindplaats: Tresoar.nl.

1591 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Bouillon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1592 Hans Vogels.

1593 (Maart 2021).

1594 Genealogie van Elslande - Familie van Peteghem, Vindplaats: Genealogie van Elslande - Peteghem. Familie van Peteghem, heren van Petegem & Cysoing (Sison)

fs = fils zoon
k: kind(eren) / enfant(s)


1. Boudewijn van Peteghem (vermeld in 962)
Als stamvader van dit nobel geslacht beginnen we met (de hypothetische) Boudewijn van Peteghem, die in 962 vermeld werd als voogd van de Gentse St.-Pietersabdij[7]. Te Petegem bewoonde hij voor die tijd een grote burcht (thans: terrein Golf & Country club Oudenaarde). Reeds vroegtijdig werd deze burcht uitgekozen als plaats van samenkomst voor belangrijke onderhandelingen. Tussen 854 en 860 had er een vergadering plaats in verband met de teisteringen van de Noormannen in Vlaanderen. In een afschrift van een brief laat de bisschop Immo van Noyon-Doornik zich verontschuldigen voor het feit, dat hij tijdens deze vergadering - voorzien van een maaltijd - niet aanwezig kon zijn door de dreiging

1.a Ingelbert I (cf. 2).

2. Ingelbert I van Peteghem , heer van Petegem, fs. Boudewijn (cf. 1)werd als voogd van de Gentse St.-Pietersabdij vermeld tussen 2 juli 964[13] en 5 maart 981[14]. Tijdens zijn bewind werd Petegem het centrum van een wijd uitgestrekt domein langs de linkeroever van de Schelde[15]. Het grondgebied van deze heerlijkheid strekte zich uit tot Eine.

2.a Ingelbert II van Peteghem (cf. 3).

3. Ingelbert II van Petegem, fs. Ingelbert I (cf. 2) werd vermeld in een verkeerdelijk in 1002 gedateerd document [17]. Dit schenkerdocument aan de abdij van Sint-Amand aan-de-Skarpe (thans: Saint-Amands-les-Eaux) mag gedateerd worden tussen 1018 en 1031[18]. In 1032 werd "Engelbert de Peteghem" vermeld als beschermer van de Gentse St.-Pietersabdij.
Deze voogd van de Gentse St.-Pietersabdij stierf voor 1058. Hij was heer van Petegem. Hij huwde met Glismonde[19].

3.b Alard van Peteghem-Eine (cfr. 11)
cfr. https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/c-familie-van-mortagne-burggraven-van-doornik nummer 11
3.c Hughe van Audenaerde (cfr. 17)
cfr. https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/b-familie-van-audenaerde-heren-van-oudenaarde nummer 17
3d Gerard van Audenaerde was in 1042 gehuwd met Gundrada[24]. Hij werd alleen vermeld in 1038 als broer van Hughe[25], waardoor hij mogelijks een halfbroer was

3.e Odo van Peteghem vermeld tussen 1034 en 1052[26].

4. Ingelbert III van Peteghem (vermeld tussen 1036 en 1052[27], + voor 1082), fs. Ingelbert II (cf.3) was gehuwd met Mathilda, die op het einde van haar leven de intentie had om te Petegem een klooster te stichten[28]. In 1061 ondertekende "...Engelberti de PetengienÖ " een charter waarin de donaties van de abdij van St.-Amands-aan-de-Skarpe (St.-Amand-les-Eaux) opgetekend waren door de abt Malbod.
Na de dood van haar man - in een oorkonde van 13 maart 1081, n.s. 1082- verzocht zij bisschop Radulf van Noyon-Doornik, een aangehuwd familielid (cf. 11), om het altaar dat hem toebehoorde vrij te maken om er een abbatia op te richten. Enkele goederen die ze van haar familie had geŽrfd en de volledige tienden van de St.-Martinuskerk werden ter beschikking gesteld voor de canonici, die er zou opgericht worden[29]. Als voorbeeld van deze fundatie stond mogelijks het kapittel te Haaltert, dat waarschijnlijk door Ingelbert III was had opgericht[30]. Een ander voorbeeld was ook het kapittel te Cysoing / Sison, dat reeds vermeld wordt in de 9de eeuw[31]. De oudste zoon van Mathilda was immers heer van Cysoing / Sison geworden. Bisschop Radulf (Radbodus) II schonk daarbij de parochiale rechten van de kerk van Petegem aan deze nieuwe abdij. Deze bisschop was zeer ingenomen met zijn Vlaamse familie en zorgde er tevens voor dat de kinderen van Ingelbert II gronden in leen van de Graaf van Vlaanderen in het Brugse Vrije kregen, op de rand van het poldergebied gelegen tussen de Ijzer en Brugge[32]. Waarschijnlijk door problemen werden de kanunniken in 1444 vervangen door Benedictijnermonniken van Sint-Diederick nabij Reims.

4.a Ingelbert IV (cf.5)

5 Ingelbert IV heer van Petegem, Cysoing/ Sison[33] en Koekelare[34] (vermeld tussen 1082 en 1135), fs. Ingelbert III (cf. 4) was "baro terre (= ber)" (1128)[35]en voogd van de abdij te Cysoing/ Sison [36]. Deze abdij werd gesticht op het einde van de 9de eeuw door de heilige Evrard, graaf van Friuli, op het land dat zijn vrouw Gisela als bruidschat gekregen had [37]. Zij was de zuster van koning Karel de Kale van Frankrijk, . In 1132 hervormde men het kapittel en verving men de oude kanunniken door regulieren van de Orde van Sint-Augustinus, die gekenmerkt werd door strikte gehoorzaamheid en een sobere levenswijze[38].
Ingelbert IV huwde met de dochter van Boudewijn I van Aalst, alias van Gent , ridder, heer van Aalst, Waas, Drongen, Ruiselede en voogd van de Gentse St.-Pietersabdij. Boudewijn II van Aalst noemde hem "frater", wat mogelijks kan slaan op zwager[40].

5.a Jan I van Peteghem en Cysoing (cf. 6)

5.b Gisela van Peteghem (į ca. 1115 - + 1137) huwde met Gerard II van Ninove (į ca. 1105 - + voor 1167), heer van Ninove, fs. Almarik II [44].
Gerard was ťťn van de verbouwers van het castrum Ninove uit het einde van de 5de eeuw, die aan deze verdediging het uitzicht gaf van een ware burcht, die strategisch gelegen was tussen de twee Denderarmen langs de overzijde van de stad Ninove. Deze verdediging moet gezien worden binnen de versterkingen van de toenmalige grens met Brabant.
De dood van Gisela gaf in 1137 aanleiding door Gerard I van Ninove tot de hervorming van het kleine kapittel tot een premonstratenzerabdij[45]. Deze nieuwe abdij verwierf het bestaande patrimonium van de parochiekerk en het bestaande kapittel, maar dit was onvoldoende om deze grotere communauteit in stand te houden. Om die reden schonk de stichter gronden die gelegen waren tussen Herlinkhove en Okegem om deze fundatie in stand te kunnen houden[46].

5.ba Mathildis van Ninove (į ca 1137) huwde met Gerard II Berthout van Grimbergen (į ca. 1140/49 - 1188), heer van Ninove, Rumst en deels van Grimbergen, fs. Wouter & Bonne van Loon. Gerard II was lid van de Johanieter Orde[47]. Onder hun bewind werd een nieuwe abdij gebouwd tussen 1157 en 1166 ten noorden van de stad op de gronden aan de Koudeberg[48]. In 1166 namen de monniken hun intrek in de nieuwe abdij en in 1174 werd de abdijkerk van Ninove gewijd[49].
5.baa Gerard III Berthout van Grimbergen (į ca. 1165 - +1200), heer van Ninove huwde met Adťline van Rosoit (į ca. 1171 - + ca. 1209).
5 baaa Gerard IV Berthout van Grimbergen (į ca. 1190), heer van Ninove huwde Agnete van Beveren (į ca. 1210 - + ca. 1250), dochter van Diederik II en Adelheid van Coucy.
5.baaaa Adelheid Berthout, alias van Grimbergen (į voor 1222 - + na 1247)huwde met Godfried van Perwez, heer van Perwez en Ruisbroek [50] (į voor 1237 - + 1254). Hij hertrouwde met Maria van Audenaerde (į voor 1239- + ca. 1300)(cf. 19.aa), dame van Baucignies (Aisne) en Montcornet (Aisne) [51]. Nadat haar man haar verlaten had hertrouwde zij met Jan van Nesle, heer van Falvy en van Le Hťrelle, ridder[52].

5.baaaaa Agneette van Perwez (+ voor 1292) huwde met Willem II van Horn (į 1240 - + 1304)[55], heer van Horn, Altena, Heeze, en Venloon. In 1270 nam hij deel aan de achtste kruistocht onder leiding van de heilige Lodewijk, koning van Frankrijk. In 1285 droeg hij het patronaatsrecht van de kerken van Heeze en Leende op aan de abdij van Kiezerbosch. Op 5 juni 1288 nam hij deel aan de Slag bij Woeringen (1288). Deze slag betekent het einde van de Limburgse Successieoorlog. De oorlog, tussen Hertog Jan I van Brabant en Graaf Otto II van Gelre, gaat om aanspraak om het hertogdom Limburg. Bij de Slag van Woeringen staan de troepen van Jan I met 1500 ridders, gesteund door Arnold V van Loon en burgers van de vrije rijksstad Keulen, tegenover de troepen van de Luxemburgers, Geldersen, de aartsbisschop van Keulen, Siegfriedvan Westerburg en Limburgers met 2200 ridders. Brabant wint de slag waardoor LImburg bij Brabant wordt gevoegd.

5.bab Arnold Berthout van Grimbergen (į ca. 1167 - na 1212) huwde met Sofie van Altena (į 1190 - na 1247), fa. Boudewijn heer van Altena en Brusthem & Magriet van Bornhem, vrouwe van Kortessem.
De Vetus chronicon Ninivensen maakt melding dat Arnold in een charter van 1167, waarbij zijn ouders de bezittingen van de abdij van Ninove bevestigen, samen met zijn broer Gerard wordt vermeld.

5.baaa Margaretha van Grimbergen (į ca. 1220), vrouwe van Boorsheim, huwde met Arnold II van Stein.

5.baab Oda van Grimbergen huwde met Walter, heer van der Aa en Pollare [56].

5.bb Ermengarde van Woma, genoemd naar haar eerste echtgenoot die heer was van Woumen werd vermeld in 1137[57]. Zij hertrouwde met een niet bij naam gekende edelman, die in de "Famille & seigneurs de Landas & Mortagne & Warlaing" [57a]vereenzelvigd wordt met Jan van Landast, een zgn broer van Arnulf II van Landast (vermeld tussen 1180 en 1205).
https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/c-familie-van-mortagne-burggraven-van-doornik , nr. 11 aacaa
Door het grote tijdsverschil kunnen we de tweede echtgenoot niet vereenzelvigen met Jan van Landast.
Bij haar tweede man had Ermengarde een zoon:
5.bba k: Gervaas van Ename vermeld in 1169[57b]

5.c Pieter van Peteghem (vermeld tussen 1174 en 1186 als broer van Jan I)[58].

5.d Goswijn van Vichte werd vermeld tussen 1114[60] en 1144[61]. Goswijn "de Nova Ecclesia" alias van der Vichte[59] , ridder, kreeg omstreeks 1100 aan de Fifta, de Vechta of de Vichtebeek (thans: Kasselarijbeek) een leen van de graaf van Vlaanderen. Hij werd de eerste heer van Vichte. Naast zijn eigen woning richtte hij met de steun van de monniken van Reims kort voor 1114 een Romaans zaalkerkje op, dat later opgenomen werd in de huidige kruiskerk en thans fungeert als tentoonstellingsruimte. Van het oude romaanse mottekasteel bleef de kelderverdieping en de gelijkvloers bewaard.
In 1116 breidde hij zijn territorium uit door langs de andere zijde van de beek de goederen van de Sint-Diederiksabdij van Reims in leen te houden. In 1090 hadden deze monniken een nederzetting gebouwd aan de huidige Beukenhofstraat, die reeds in 1096 vervallen was tot een ruÔne. Na 1116 verloren de benedictijnen van Sint-Diederik de interesse in Vichte en concentreerden hun expansiepogingen op de Scheldeoevers, waar zij verscheidene altaria en de proosdij van Petegem verwierven (cf. 6). Deze proosdij werd het centrum van de bezittingen van de Franse abdij in Vlaanderen en bleef in hun handen tot in 1292. In juni 1119 werd de nova ecclesia van Goswijn door bisschop Lambrecht van Noyon-Doornik afgesplitst van Ingooigem en tot parochiekerk verheven.
Goswijn was reeds in 1128 grafelijk maarschalk. Deze titel was erfelijk aan de heerlijkheid verbonden en de Heer van Vichte had zijn eigen plaats aan het grafelijk hof.

5.da Boudewijn I van Vichte werd vermeld tussen 1144[64] en 1187[65] als "baro"[66], " primas" [67]en heer van Vichte.

5.daa Goswijn II van Vichte was mogelijks de zoon van Boudewijn I en werd vermeld in 1187[68].

5.daaa Goswijn III van Vichte,ridder, heer van Vichte[69], vermeld tussen 1207[70] en 1238[71],was mogelijks de zoon van Goswijn II. Hij was gehuwd met Joossijne Alida, vrouwe van den Vechten[72].

5.daaaa Boudewijn II van Vichte, ridder[73],heer van Vichte[74] (vermeld tussen 1221[75] en 1255[76]) huwde met Agnes[77].

5.dab Lambert van Vichte, ridder[78], ( vermeld tussen 1180[79] en 1218[80]) was omstreeks 1180 "ministerialis" (= baljuw?) van de graaf van Vlaanderen te Kortrijk[81]. Hij had twee dochter die als non binnentraden in de abdij van Nonnenbosch te Zonnebeke[82]. Deze abdij werd rijkelijk begunstigd door de graven van Vlaanderen in de 12de eeuw.

5.db Fastradus van Vichte, vermeld in 1153[83].

5.e Eustaas van Peteghem werd op 14 maart 1144 vermeld als broer van "Gozwin de Nova Ecclesia" (5.d)[84].

6. Jan I van Peteghem en Cysoing (vermeld vanaf 1135[85] - + voor 1154), fs. Ingelbert IV (cf. 5) huwde met Petronella d' Avesnes (+ na 1206), zuster van bisschop Everard Radulf van Noyon-Doornik[86]. Tussen 1135 en 1138 klaagden de kanunniken van het kapittel te Petegem in een brief aan het Doorniks Domkapittel de wijze aan waarop ze gedwongen waren om hun nieuwe proost Libertus, een seculier kanunnik van het kapittel van Cysoing/ Sison en voorgesteld door hun vorige proost Erpolfus van Petegem, door Jan I van Peteghem-Cysoing te aanvaarden[87]. Het kapittel van Petegem werd opgericht door kanunniken afkomstig uit Doornik, die de bisschop adviseerden bij de aanvaarding van een nieuwe proost in het bisdom[88]. Als reactie hierop hervormde omstreeks 1145 Jan I de abdij van Petegem tot het nieuw geestelijk en administratief centrum van de Sint-Diederiksabdij (nabij Reims). Mogelijks heeft hierbij Gowijn van Vichte (cf. 5d) een rol gespeeld bij de onderhandelingen. De abdij nam de parochiale rechten aan en de kanunniken werden geleidelijk vervangen door Benedictijnen.
Na de dood van Jan I van Peteghem hertrouwde zijn weduwe in 1154 met Rogier van Landas, die zich vroegtijdig "Rogerus van Cysoing"[89] en in 1156 "Rogerus van Petenghem"[90] liet noemen. In een charter van 1177 bevestigde Everard, bisschop van Doornik, dat Petronella en haar kinderen het recht hadden om in het bos van Cysoing/ Sison te gaan jagen.

6.a Jan II van Cysoing (cf. 7).

6.b Joanna van Peteghem huwde met Hendrik van Henegouwen(-1230), heer van Sebourg, Angre en Fay, was de zoon van graaf Boudewijn IV van Henegouwen[92]. Na de dood van Joanna hertrouwde hij met Mahaut van Lalaing.

6.ba Philippe Sebourg (1190-1250) huwde met een familielid van het huis van Estrepy[93].

6.baa Lisbette Sebourg / Seburg (1230-1274) trad in het huwelijk met Boudewijn de Henin[94].

6.baaa Boudewijn de Henin (1260-1295) huwde met Mathilde van Limburg (į 1255), fa. Gerhard III van Luxemburg-Durbuy & Mathilde van Kleef.

6.c Lisbette van Peteghem (vermeld tussen 1185[95] en 1204[96]) huwde met Jan van Nesle[97] , heer van Nesle /Nele, Falvy en La Herelle[98], burggraaf van Brugge ( vermeld vanaf 1179[99]). In 1191 ging hij op kruistocht naar het Heilig Land[100].

6.ca Jan II van Nesle /Nele (vermeld vanaf 1196[102] - + 1239[103]), ridder[104], burgraaf van Brugge in 1200[105].
Hij was vanaf 1214 tot 1224 de raadsheer van de Johanna van Constantinopel, die op 14 jarige leeftijd gravin van Vlaanderen werd. Jan van Nesle / Nele, die in 1212 door Johannes echtgenoot Ferrand van Portugal uit Vlaanderen verbannen werd, smeedde met de Franse koning Filip Augustus een complot om de graaf gevangen te nemen. Door het verdrag van 23 oktober 1214 ondertekend door de gravin te Parijs moest zij de burggraaf zijn goederen en zijn machtspositie herstellen. Jan van Nesle / Nele wierp zich in Vlaanderen op als eerste personaliteit en kende zich met de steun van de koning van Frankrijk de titel van ballivius Flandriae (baljuw van Vlaanderen) toe. De machtsverhouding tussen Johanna en Jan van Nesle heeft zich in de loop der jaren die volgden op Jan van Nesle's aanstelling als baljuw van Vlaanderen, buiten enkele incidenten, wel een ietwat minder antagonistische vorm aangenomen. Waarschijnlijk door het feit dat Johanna ouder werd, en meer in staatszaken ervaring kreeg - en Jan van Nesle/Nele haar meer en meer liet begaan '96 verkocht hij in oktober 1224 de kanselarij van Brugge aan de gravin en verliet voorgoed Vlaanderen om zich te vestigen in een van zijn erflanden in Frankrijk[106].

6.cb Ivo van Nesle/Nele (vermeld in mei 1189[107]).

6.cc Ralph van Nesle/Nele (vermeld in 1204[108] - + voor 1226[109]), heer van Falvy en La Hťrelle[110]. Hij huwde met Alice, dochter van Bartholomew de Roye, kamerheer van Frankrijk[111].

6.cd Gertrude van Nesle huwde de eerste maal met Renaud van Mello (+ 1201), fs. Guillaume I & Ermentrude de Bulles en daarna met Raoul de Clermont (+ Beauvais 30-3-1225), fs. graaf Simon I & Mahaut de Brťteuil [112].

6.ce Ada van Nesle/Nele (vermeld in 1252 '96 1254) huwde met Ingram II van Boves (+ 1224), fs. Robert I & Beatrix de Saint-Pol[113]. Ingram nam deel aan de Vierde Kruistochten en aan het beleg van Jeruzalem in 1204. In 1218 stichtte hij de abdij van Paracet des Champs in de buurt van Amiens.

6.d Gillis van Peteghem(vermeld 1188[114])

6.e Gerard van Peteghem(vermeld in 1214), ridder[115].

6.f Matheus van Peteghem (vermeld tussen 1214[116] en 1233[117]), ridder[118], was in 1219 gehuwd met Aelide[119]. Hij nam deel aan de Vijfde Kruistocht in 1218[120]

7. Jan II van Cysoing (vermeld vanaf 1177 - + na 1220[121]) , ridder (1182)[122], ber[123], heer van Petegem en Cysoing/ Sison (1197), fs. Jan I (cf. 6) trad in het huwelijk met Mabelia van Giezene (Guines)[124] (+ na 1197), dochter van Boudewijn van Giezene en Christina van Ardres[125]. Na een geschil tussen Jan II en de abdij van Cysoing in 1177 i.v.m. het jachtrecht in de bossen van de abdij ontstond er in 1204 opnieuw tussen beide partijen een akkoord in verband met het water op het grondgebied van de abdij.

7.a Gillis van Cysoing (vermeld in 1207[127]), oudste zoon van Jan. Hij stierf voor zijn vader
7.b Jan III van Cysoing (cf. 8)
7.c Jan van Cysoing (vermeld tussen 1229 en 1251). Deze ridder was in 1233 baljuw van Cysoing/ Sison.
7.d Peronne van Cysoing (vermeld in 1226).

8. Jan III van Cysoing (vermeld tussen 1207[131] en 1240[132]), heer van "cisoneo et de Petenghien"[133], ridder[134], ber van Vlaanderen[135], fs. Jan II (cf. 7) huwde voor oktober 1214 Maria van Bourghelles (į ca. 1190)[136]. Zij was de dochter van Gilbert, heer van Quiquempois en burggraaf van Rijsel. Gilles van Bourghelles is vandaag voornamelijk bekend als reus van de gelijknamige gemeente (Frans-Vlaanderen).

8.a Gillis van Cysoing (vermeld tussen 1239[137] en 1257[138]), werd door zijn broer Arnold I van Cysoing (cf. 9) als de oudste zoon van het gezin vermeld. Op 16 december 1234 beloofde Gilllis de inkomsten te betalen aan de abdij van Cysoing/Sison.
8.b Arnulf I Cysoing (cf. 9)
8.c Katarina van Cysoing (vermeld in 1226[139]) huwde met Gerard II van (Schelde)Rode (vermeld tussen 1226[140] en 1284/5[141]), ridder[142], heer van (Schelde)Rode[143] en Melle[144]. Na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij met Isabella van Heestert, weduwe van Zeger, heer van Heule. Bij Catharina van Cysoing had hij ťťn zoon: Gerard III van (Schelde)Rode.

8.ca Gerard III van (Schelde)Rode (vermeld tussen 1260[145] en 1285[146]), ridder[147], heer van Schederode[148] (reeds in 1265[149]) huwde met Mabilia II, dame van Scheldewindeke en Ter Wede, fa. Mabilia I van Scheldewinde & Jan van Machelen[150].
8.caa Gerard IV van (Schelde)Rode (vermeld tussen 1287[151] en 1307[152]), ridder[153], klerk in het burggraafschap van Kortrijk[154], huwde met Lysbette van Nevele[155], dochter van Evrard V Radulf van Mortagne en Johanna van Bťthune.
https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/d-familie-van-mortagne-burggraven-van-kortrijk
Nr. / nį 21.dc.
8.d Maria van Cysoing huwde in 1231 met Hugo van Antoing (ca. 1195-1261), heer van Antoing, Espinoy, Cuinchi, Briffoeil, Bury, Bitremont, Wasmes en Ponage[156]. Hij was voordien reeds gehuwd met Philippa van Harnes (+ na 1239).
8.e Jacob van Cysoing (vermeld tussen 1251[157] en 1257[158]), ridder[159], heer van Templemars[160] en Angreux[161].

8.f Catherina van Peteghem (į ca. 1210/11 - + 1260) [163] was gehuwd in 1231 met Hendrik van Voorne (į ca. 1200-05-+ 13-3-1287), burggraaf van Zeeland[164].
Hendrik werd vanaf 1220 genoemd in aktes van zijn vader Dirk II van Zeeland Van Voorne. In 1228 volgde hij zijn vader op. In 1229 gaf Hendrik een vergunning voor zoutwinning aan de abdij Ter Doest. Hij werd in 1235 vermeld als leenheer van Nicolaas I van Putten. Hendrik ontwikkelde zich tot een belangrijke hoveling van Willem II van Holland. Hendrik wordt vermeld als getuige in een aantal aktes van Willem en deed zelf enkele schenkingen (onder andere aan de Duitse Orde). Rond 1250 kocht hij van Willem gronden ten noorden en oosten van Rotterdam en gaf die uit aan leenmannen. In 1254 bevestigde hij de leenrechten van zijn broer Hugo, heer van Heenvliet[165].

8.fa Margaretha van Voorne (į ca. 1230 - + ca. 1270) huwde met Hubert Schenk van Beusichem (į ca 1220 - + 1240), heer van Beusichem[167]. Hij was erfschenker van het Sticht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht. Deze familie dankt haar naam aan de versterkte kasteelhoeve "Kulenburg". Hij bezat in 1251 tussen Vechten en Bunnik 25 morgen land als leen van Utrecht.

8.faa Hubert van Bosinchem (ca. 1240 - + ca. 1300), ridder, heer van Beusinchem en Culembourg, huwde met Margaretha van Arkel (į 1255 - + 1290)[169]. Hij hertrouwde met Clemencia van Woerden (+ voor 1316). Zoals zijn vader was hij erfschenker van het Utrechtse Sticht en het kapittel. In 1281 schonk hij het kasteel Kulemburg aan de graaf van Gelre, van wie hij het in leen kreeg. Hij was de eerste heer van Culemborg. Zijn zoon Jan verleende in 1318 aan de heerlijkheid Culemborg stadsrechten. In 1555 verhief Keizer Karel Culenborg tot een graafschap[170].

8.fab Dirk Splinter van Bosinchem (+ ca. 1306), ridder, behoorde tot de Stichtse edelen die op 25 oktober 1294 Floris V, graaf van Holland, en op 26 juni 1298 Jan I, graaf van Holland, hun steun toezegden[171].
8.fac Zweder van Boschinchem, zegelde met zijn broer Dirk op 1 mei 1282.
8.fb Hillegonde van Voorne (cf. 10).
8.fc Floris van Voorne (į ca. 1234)
8.fd Dirk van Voorne (į 1237)

8.fe Albrecht van Voorne (į Oostvoorne 1241, + 30-12-1287), heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, ridder, trouwde voor de eerste maal met Aleide van Loon (į Looz ca. 1242), fa graaf Arnold IV van Looz & gravin Johanna van Chiny. Albrecht hertrouwde met Catherina van Limburg, vrouwe van Durbuy[172], fa. Gheeraert & gravin Mechteld van Kleve. Hij was een hoveling van Floris V van Holland en vergezelde hem in 1268 naar Brugge. Albrecht werd begraven in de abdij van Loosduinen.

8.fea k: Mabelia van Voorne (į 1273, + Gorinchem. 26-2-1313) huwde in 1293 met Jan III van Arkel (į ca. 1275, + 24-12-1324) [173].
Hij volgde zijn vader op in 1297 als heer van Arkel, nadat deze gesneuveld was bij de slag van Vronen. Jan Van Arkel vocht in 1315 mee met Willem III van Holland in Vlaanderen, waar tegen de graaf van Vlaanderen werd gevochten nabij Kortrijk. Jan heeft Mabelia in 1305 verstoten, op 5 december 1305 gaf hij haar een inkomen uit de tienden van Leerdam
Jan is begraven in de Grote kerk van Gorinchem, bij zijn eerste vrouw Mabelia.
In 1844 nadat de Grote-Kruiskerk in Gorcum werd afgebroken en waar de huidige Grote kerk of toren staat, werd een grafmonument van Jan III van Arkel en zijn vrouw Mabelia van Voorne gevonden.

9. Arnulf I van Peteghem-Cysoing (vermeld tussen 1239[177] en 1257[178]), heer van Petegem en Cysoing/ Sison[179], ridder[180], ber van Vlaanderen[181], fs. Jan III (cf. 8) was gehuwd met Sibylle de Wavrin/Waveren ( vermeld tussen 1241 (n.s. 1242) en augustus 1251)[182], dochter van Helin II en Elisabeth van Montmirail.
Leuridan[183] is van mening dat hij op kruistocht ging, geen enkel document bevestigt dit gegeven.

9.a Hellin I van Peteghem-Cysoing (vermeld in 1257[184] - + voor 1281[185]), heer van Petegem en Cysoing/ Sison[186], ridder[187], ber van Vlaanderen[188] huwde voor de eerste maal met Johanna[189]. Na haar dood hertrouwde Hellin I met Aelis Van Mortagne [190] ( cf. 21.ah), weduwe van Arnold van Diestre,heer van La RoyŤre. Aelis trad voor de derde maal met Hendrik van Kuik[191].
Daar de abdij te Cysoing/ Sison had te kampen met financiŽle problemen vroeg de abt niet alleen aan Hellin I om financiŽle steun, maar ook aan Gewijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen.

9.aa Arnold II van Peteghem-Cysoing (vermeld tussen 1276[193] en 1286[194]), heer van Cysoing/ Sison[195], ber van Vlaanderen huwde met Maria van Harnes"[196]. Zij was de dochter van Michel van Harnes '96 Picquigny (cf. 15 aaa).
9.ab Hellin II van Peteghem-Cysoing.
9.ac Jan van Diestre
9.ad Arnold van Diestre
9.ae Lysbette van Peteghem-Cysoing-Diestre

9.af Margaretha van Peteghem-Cysoing-Diestre
9.ag Beatrice van Peteghem-Cysoing-Diestre
9.b Jan van Peteghem-Cysoing (vermeld tussen 1276[197] en 1297[198]), heer van Templemars. Tot in de 17de eeuw waren de afstammelingen van Jan van Petegem-Cysoing heren van Templemars.

10. Hillegonde van Voorne (cf. 10) (į ca. 1230 - + 5-4-1302), fs. Catherina van Peteghem (cf. 8 f) huwde de eerste maal in 1248 met Constantijn II van Renesse (į ca. 1220 - + 20-8-1289)[199]. Na haar scheiding hertrouwde zij in 1245 met Willem van Brederode (+ 1285), heer van Papendrecht en Matena [200].

10.a Jehan van Renesse huwde met Margaretha Scarpord[202].
10.aa Jan III van Renesse (į ca. 1249 '96 + Renesse 16-8-1304), heer van Renesse, Gouda en Keervliet, huwde de eerste maal met Sofie van der Gouda (ca. 2165, + 1296) en hertrouwde met Wilhelmina van de Maelstede. Hij bezat het slot Moermond nabij Renesse. Hij was de leider van de Vlaamsgezinde partij in Zeeland en bondgenoot van Gewijde van Dampierre. Hij was een groot strateeg en aanvoerder van de Vlaamse troepen tijdens de Guldensporenslag[203].


10.ab Wouter van Renesse (į 1254)[204].

Familiewapen / blason de la famille de Cupere[205]
10.ac Ida van Renesse (į 1263 - + 1356), dame van Keervliet, huwde met Arnould de Cupere (į 1260)[206].
10.ad Costijn IV van Renesse (į 1273 - + 1351).
10.ae Hendrik van Renesse (į 1275)

10.b Hendrik van Renesse (į 1251)
10.c Costijn III van Renesse ( į 1252) huwde met Hadewig van Voorne.
10.d Dirick IV van Renesse (į 1253) heer van Burght.
10.e Dirick van Brederode (į ca 1256 - +1318) huwde met Maria van der Lecke (į ca 1256 - + 1318).
10.f Alverade van Brederode (į ca. 1258)
10.g Aleid van Brederode (į ca. 1260 '96 1333) huwde met Gerrit Wouterzoon.
10.h Ermegaerd van Brederode (į 1259) trouwde met Dirk van de Doortoge (+ voor 28-1-1306).
10.i Rikaird van Brederode (į ca 1262)[208].

11-(16).Alard van Peteghem (vermeld vanaf 1034/37[1] tot 1083), fs. Ingelbert II (cf. 3) heer van Eine en Vladslo, was gehuwd met de zuster van Everard Radulf, bisschop van Noyon-Doornik (1068-1098).
Voor verdere afstamme-lingen (nrs. 11-16) cfr.
https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/c-familie-van-mortagne-burggraven-van-doornik

17 Hughe van Audenaerde (vermeld tussen 1038 en 1064), fs. Ingelbert II.
Voor verdere afstamme-lingen cfr.
https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/b-familie-van-audenaerde-heren-van-oudenaarde

Voetnoten

[1] GYSSELING M., Toponomysch woordenboek van BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Noord- en West-Duitsland, dl. II, Brussel, 1960: Petegem
[2] DE SEYN E., Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, dl. II, Turnhout, blz. 792; BERINGS G., Een nieuwe historische aanduiding over de rol van Petegem bij Oudenaarde in de 9de eeuw, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XXIII, 1986, blz. 125-126.
[3] VAN ELSLANDE R., De heren van Eke tijdens de middeleeuwen, in: Scheldeveld, jb. XLIII, 2014, blz.310.
[4] TRIPS E., Het Jacob van Maerlandt Museum te Damme bij Brugge, in: Archeologie, II, 1956.
[5] WARLOP E., The Flemish Nobility before 1300, Alphabetic repertory of noble families (middle 9 th '96 end 13th century), Kortrijk 1976, dl. II, blz. 125-153.
[6] VAN ELSLANDE R., van Elslande 1267-1995, Heren van/ Seigneur de Carpentieringhe, Schoonvelde, Ghisbalde, Ter Beke, Dilsemont, Ten Bornem Elst, Nobelmeers, De Lysselbroek, Ten Heede, Ten Hooghen Walle (Duivelgoet), Ten Paradijs, Ter Vliet, Watermeulen & Langhen Hessel, Wervik 1995.
[7] VAN ELSLANDE R., De oprichting van het kapittel van de Sint-Maritiuskerk te Nevele,in: Het Land van Nevele, 43ste jg., jan. 2012, nr. 1, blz. 3-12.
[8] BERINGS G., o.c., blz. 127-131.
[9] GYSSELING M. '96 KOCH A.C., Diplomata Belgica ante annum millesinum centesimum scripta, I, Brussel, 1950, blz. 223-225;situeert deze "Pettingehem villa" in Petegem-aan-de-Leie. Na de opgravingen te Petegem-aan-de-Schelde wordt algemeen aanvaard dat de bedoelde plaats bij Oudenaarde gelegen is.
[10] BERINGS G., o.c. blz. 131.
[11] Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales, ed. A. BORETUS, Monumenta Germaniae Historica, I, Hannover, 1883, blz. 250-256.
[12] Callebaut D., Het Oud Kasteel te Petegem I De Karolingische curtis en haar ontwikkeling tot de XIIe eeuw, in: Archaeologica Belgica, CC.XXXVII, Brussel 1981.
[13] FAYEN A., Liber Traditionum Sancti Petri Blandiniensis, Gent, 1906, blz. 77; VAN LOKEREN A., Chartres et documents de l'abbaye de Saint-Pierre ŗ Gand, Gent, 1868-1871, dl. I, blz. 40-41, nr. 37.
[14] GYSSELING M. '96 KOCH A.C.F., Diplmomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta, Brussel, 1950, d.I, nrs. 64, 69.
[15] BERINGS G., Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, Oudenaarde, 1989, blz. 63-72.
[16] VAN ELSLANDE R.D.A. '96 DE KRAKER A.M.J., De familie Horenbault: renaissancekunstenaars en cartografen te Gent en daarbuiten (ca. 1460 tot ca. 1630), in: Jaarboek 2004-2006 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst 2007, blz. 141-142, kaart 49.
[17] DUVIVIER C., Actes et documents anciens intťressant la Bergique, Brussel, 1898-1903, dl. I, blz. 27-29
[18] VAN ELSLANDE R., De heren van Eke tijdens de middeleeuwen, in: Scheldeveld, jb. XLIII, 2014, blz. 306.
[19] VAN ELSLANDE R., De heren van Eke tijdens de middeleeuwen, in: Scheldeveld, jb. XLIII, 2014, blz. 306.307.
[20] CALLEBAUT D., Ename and the Ottonian west border policy in the middle Scheldt region, in: DE GROOTE K. '96 TYS D. '96 PIETERS M. (red.), Exchanging Medieval Material Culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe, 217-248; MILIS L., De abdij van Ename in de middeleeuwen - haar bezittingen in de periode 1063-1250, in: Handelingen Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, n.r. XVI, 1961, blz. 1-48, MILlS L., Ename duizend jaar? Uit het rijke verleden van Ename 974-1974, Oudenaarde, 1974, BLZ. 11-13, 19-20.
[21] VAN ELSLANDE R.D.A. '96 DE KRAKER A.M.J., De familie Horenbault: renaissancekunstenaars en cartografen te Gent en daarbuiten (ca. 1460 tot ca. 1630), in: Jaarboek 2004-2006 Oudheidkundie Kring "De Vier Ambachten", Hulst 2007, blz. 136.
[22] CALLEBAUT D. '96 MILIS L., Le castrum de Petegem et le systŤme dťfensif le long de l'Escaut au Haut Moyen Age, in: Ch‚teau Gaillard Etudes de Castellologie mťdiťvale IX '96 X actes des colloques internationaux tenus ŗ Basel (1978) et ŗ Durham (1980), Caen, 1982, blz. 72-80.
[23] VAN ELSLANDE R., De heren van Eke tijdens de middeleeuwen, in: Scheldeveld, jb. XLIII, 2014, blz. 307-308.
[24] FAYEN A., o.c., blz. 113.
[25] DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique des maisons de Guines, d'Ardre, de Gand et de Coucy, Parijs, 1631, blz. 53
[26] FAYEN A., o.c., blz. 116.
[27] FAYEN A., o.c., blz. 116; GYSSELING M. '96 KOCH A.C.F., o.c., dl. I, blz. 265-266, nr. 155 bis.
[28] KETELE J., Recherches historiques sur l' Abbaye de Sainte-Claire de Beaulieu ŗ Peteghem, prŤs Audenarde, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, VII, Oudenaarde, 1926, blz. 376-378; WARLOP E, Wanneer vestigden de monniken van Sint-Diederik bij Reims zich te Petegem?, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XV, Oudenaarde, 1967, blz. 389-392; FOPPENS F., Auberti Miraei opera diplomatica, Leuven-Brussel 1723-1748, dl. II, blz. 812.
[29]HOEBEKE M., De proosdij te Petegem-aan-de-Schelde, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XVIII, Oudenaarde, 1976, p. 223-241; Idem, Prťvote Petegem-sur-l'Escaut, in: Manasticum belge, dl. III, Flandre oriŽntale, vol. II, Luik 1977, blz. 137-140; VAN ELSLANDE R., De oprichting van het kapittel van de Sint-Maritiuskerk te Nevele,in: Het Land van Nevele, 43ste jg., jan. 2012, nr. 1, blz. 3-12; MEIJNS B., Aken of Jeruzalem Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale instelling in Vlaanderen tot circa 1155, Leuven 2000, blz. 538-539.
[30]VAN ELSLANDE R., De oprichting van het kapittel van de Sint-Maritiuskerk te Nevele,in: Het Land van Nevele, 43ste jg., jan. 2012, nr. 1, blz. 3-12.
[31] MEIJNS B., Aken of Jeruzalem? Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, Leuven 2000, blz. 403-405.
[32] WARLOP E., The Flemish nobility before 1300, dl. I, Kortrijk, 1976, vol. I, blz. 229.
[33] VERCAUTEREN F., Actes des Comtes de Flandres (1071-1128), Brussel, 1938, nr. 20.
[34] http://www.kortemark.be/product/1568/default.aspx?_vs=1_n&id=322
[35] HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'ťglise collťgiale de Saint-Pierre de Lille, Rijsel-Parijs, 1894, blz. 28-29, nr. XX.
[36] DE COUSSEMAKER I., Cartulaire de l'abbaye de Cysoing, Rijsel 1890, nrs. XX, XXXIV.
[37] Ibidem, nrs. III, IV, V.
[38] VAN ELSLANDE R., De oprichting van het kapittel van de Sint-Maritiuskerk te Nevele,in: Het Land van Nevele, 43ste jg., jan. 2012, nr. 1, blz. 3-12.
[39] Ibidem.
[40] Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 1829, blz. 620-621.
[41] Foppens, o.c., dl. II, blz. 812.
[42] VERCAUTEREN F., o.c., nr. 20.
[43] SANDERUS A., Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wettten Ö - (ed) Leiden: Jan van der Deyster, Rotterdam: Jan-DaniŽl Beman, 's Gravenhage : Corn. en Fred. Boucquet, 1735, vol. II, ill. Nr. 15 (fragment).
[44] DE SMET J.J., Cartulaire de l'abbaye de Ninove, in: Corpus Chronicorum Flandriae, 1868, dl. II, blz. 702; Wikipedia vermeldt - zonder bronvermelding - dat Gerard van Ninove geboren werd omstreeks 1130 en stierf in 1201. Daar Gerard II geboren werd omstreeks 1140-1149 kunnen we de vooropgestelde data bij Wikipedia niet aanvaarden; http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Cranendonck.
[45] VAN ELSLANDE R., De oprichting van het kapittel van de Sint-Maritiuskerk te Nevele,in: Het Land van Nevele, 43ste jg., jan. 2012, nr. 1, blz. 3-12.
[46] BYSTERVELD A.-J. '96 VAN DE PERRE D., Het mirakelboek en de stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij, Leuven 2001, blz. 4-5.
[47] DE SMET J.J., o.c.702, 771; http://fmg.ac/Projects/MedLands/BRABANT,%20LOUVAIN.htm#_Toc420828373
[48] MEIJNS B., De vestiging van de Norbertijnenabdijen in het graafschap Vlaanderen, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, nr. 1, 1998, blz. 154.
[49] VANDER LAENEN F. '96 VAN DE PERRE D., Middeleeuwse premonstratenzer sites en kerken in BelgiŽ, in: STIJN VAN DE PERRE, Middeleeuwse premonstratenzer kerken, Brussel, 1999, blz. 11-27.
[50] Chronique de Baudouin d'Avesnes, ed. KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire et Chroniques de Flandres, Brussel '96 Den Haag, 1880, dl. II, blz. 590-591.
[51]http://fmg.ac/Projects/MedLands/BRABANT,%20LOUVAIN.htm.
[52] DE SMET J.J., Cartulaire de l'abbaye de Ninove, in: Corpus Chronicorum Flandriae, 1868, dl. II, blz.940-941.
[53] Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, ms. 22.483C, fį 59-60.
[54] http://fmg.ac/Projects/MedLands/BRABANT,%20LOUVAIN.htm.
[55] http://jjw0.woelmuis.nl/db_new/106.htm.
[56] VAN ELSLANDE R. - VAN DE PERRE D., De heren van Pollare in de 14de en 15de eeuw. De families van (der) AA (Gruuthuise), van Axel, van Massemen en de Vos, in: Het Land van Aalst, LXVI jg., 2014, nr. 1, blz. 35-54.
[57]http://fmg.ac/Projects/MedLands/FLEMISH%20NOBILITY.htm.
[57a]http://docplayer.fr/20736935-Famille-seigneurs-de-landas-mortagne-warlaing-cysoing-esnes.html
[57b] VAN LOKEREN A., Chartres et documents de l'abbaye de Saint-Pierre ŗ Gand, Gent, 1868-1871, dl. I, blz. 177-178.
[58] DE COUSSEMAKER I.,, o.c., blz. 41-42, nr. XXXII.
[59] WARLOP E '96 BLOCKEEL L., Nova terra que dicitur Vebta. De abdij van Sint-Diederik bij Reims en de oudste geschiedenis van Vichte, in: De Leiegouw, IX, 1967, blz. 21.
[60] VERCAUTEREN F., o.c., nr. 66.
[61] DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique des maisons de Guines, d'Ardre, de Gand et de Coucy, Parijs, 1631, blz. 75.
[62] BLUCKEEL L., VAN DER VICHTE Vichte, Vichte, 1975, blz. 228.
[63] Parijs, Archives Nationales, J 538, nr. 6-2 (afgietsel: Vichte, Gemeente).
[64] IBIDEM
[65] VERHULST A. '96 GYSSELING M., Le compte gťnťral de 1187, connu sous le nom de "Gros Brief", et les institutions financiŤres du comtť de Flandre au XIIe siŤcle, Brussel, 1962, blz. 183.
[66] DE SMET J.J., o.c., dl. II, blz. 771.
[67] Drongen, Abdij, Liber fundationum, fį 8vį.
[68] VERHULST A. '96 GYSSELING M., o.c., blz. 147.
[69] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 27 H 61, fį 112.
[70] Brugge, Groot-Seminarie, Cartularium St.-Donaas (15de eeuw), fį 61.
[71] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, hs. 27 H 61, fį 112.
[72] Ronse, Rijksarchief, Gemeentelijke archieven Oudenaarde (afschriften dr. J. Van Lerberghe), ad da-tum 1260.
[73] Drongen, Abdij, Liber fundationum, F) 12.
[74] HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'ťglise collťgiale de Saint-Pierre de Lille, Rijsel-Parijs, 1894, dl. I, blz. 261-262, nr. CCXCIX.
[75] Drongen, Abdij, Liber fundationum, fį 12.
[76] Gent, Rijksarchief, de Saint-Genois, Gaillard (aanvulling Wyffels), Charters van de graven van Vlaanderen, nr. 72 bis vį, sub Veurne/3.
[77] Oudenaarde, O.C.M.W., Archief O.-L.-Vrouwhospitaal, nr. 80bis, fį 23.
[78] PIOT C., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Brugge, 1881, blz. 66, nr. 73.
[79] DIEGERICK j. , Inventaire des archives de l'abbaye de Messines, Brugge, 1876, blz. XXXI-XXXII, nr. 28.
[80] VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de Nonnenbosche de l'ordre de Saint-Benoit, pres d'Ypres (1101-1796), suivie du cartulaire de cette maison, Brugge, 1865, blz. 97, nr. XXXIV.
[81] DIEGERICK J., o.c., blz. XXXI-XXXII.
[82] PREVENIER W., De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-aanvang 1206), dl. II, Brussel, 1964, blz. 158-159, nr. 70.
[83] DE MARNEFFE E., Cartulaire de l'abbaye d'Affligem, Leuven, 1894, blz. 143-144, nr. XCII.
[84] DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique des maisons de Guines, d'Ardre, de Gand et de Coucy, Parijs, 1631, blz. 75.
[85] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 43-45, nr. XXXIV
[86] ibidem
[87] D'ACHERY L., Spicilegium, sieve Collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis, Maxime Benedictinorum, latuerunt, Parijs, 1655-1677, dl. III, blz. 485.
[88] MEIJNS B., Aken of Jeruzalem? Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155, Leuven 2000, blz. 540.
[89] DUVIVIER C., o.c., dl. I, blz. 71.
[90] VAN LOKEREN, o.c., dl. I, blz. 147, nr. 250. In een charter van 1156 i.v.m. de privilegiŽn verleend door de graaf van Vlaanderen aan de Gentse St.-Pietersabdij wordt hij als"Ö Rogeri de PetenghemÖ " vermeld. In een charter van 1163, waarin de graaf de bezittingen van deze abdij bevestigde, ondertekende hij als "Ö Rogeri de PetenghemÖ ".
[91] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Zegel nr. 2743.
[92] VANDERKINDERE L., La Chronique de Gislebert de Mons, Brussel, 1904, blz. 617; LEBOUCQ P., Histoire de la terre & vicomtť de Sebourg, possťdťe autrefois par les comtes de Flandres & de Haynault, descendue aux maisons de Withem & de Berghe, Brussel, 1645, dl. I, blz. 58, 99, 100; Chronique de Baudouin d'Avesnes, ed. KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire et Chroniques de Flandres, Brussel '96 Den Haag, 1880, dl. II, blz. 617.
[93] http://www.genealogieonline.nl/jansen-uit-gramsbergen/I272030.php.
[94] http://www.genealogieonline.nl/jansen-uit-gramsbergen/I126021.php.
[95] Annales de la Sociťtť d'Emulation de Bruges, LIV, 1904, nr. 2, blz. 262.
[96] HAUTCOEUR E., o.c., dl. I, blz. 75-76, nr. LXXII.
[97] NEWMAN W.M., Les seigneurs de Nesle en Picardie (XIIe '96 XIIIe siŤcle). Leur schartres et leur histoire, Parijs, 1971, dl. II, nr. 98.
[98] VANDERKINDERE L., o.c., blz. 126-127; DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique de la maison de Bťthune, Parijs, 1639, blz. 273; NEWMAN W.M., o.c., dl. I, blz. 35-36.
[99] VANDERKINDERE L., o.c., blz. 126-127.
[100] Recueil des Histoires des Gaules et de la France, XVII, blz. 636.
[101] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Zegel nr. 6962.
[102] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 28 H 5, nr. 148.
[103] NEWMAN W.M., o.c., dl. I, blz. 72.
[104] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 10 H 323, blz. 203-204.
[105] NEWMAN W.M., o.c., dl. I, nr. 198.
[106] LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, Antwerpen '96 Utrecht 1946, blz. 156.
[107] DE LALAING (gravin), Maldeghem la Loyale, Brussel 1859, blz. 353-354.
[108] HAUTCOEUR E., o.c.,
[109] DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique de la maison de Bťthune, Parijs, 1639, blz. 168
[110] Idem, blz. 274-276.
[111] Idem, blz. 168.
[112] Idem, blz. 274; NEWMAN W.M., blz. 50.
[113] NEWMAN W.M., blz. 94-97.
[114] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 63, nr. XLVII.
[115] MUSSELY C. '96 MOLITOR E., Cartulaire de Notre-Dame de Courtrai, Gent, 1881, blz. 48-49, nr. XLVI
[116] Ibidem.
[117] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 127-128, nr. XCVII.
[118] MUSSELY C. '96 MOLITOR E., o.c., blz. 127-128.
[119] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 98-99.
[120] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 97-98.
[121] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 43-45, 108-109.
[122] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 58-59.
[123] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 1 H 42, nr. 477
[124] D'HERBOMEZ A.D., Chartres de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, Brussel, 1898-1901, dl. I, blz. 174-175, nr. 169: thans: Guines genaamd nabij Duinkerque.
[125] LAMBERTUS VAN ARDRES, Historia Comitum Ghisnensium, HELLER, ed., 1879, XXIV, p. 595.
[126] PELON J.-L., La femme au Moyen Age : l'exemple de la reine Isambour, ťpouse de Philippe Auguste, in: Bulletin de Pays de PťvŤle, 63, 22-4-2009.
[127] Doornik, Archief O.-L.-Vrouwkathedraal, cartulaire D, fį 60 vį.
[128] Rijsel, Archives Dťpartementale du Nords, nr. 1.986.
[129] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Zegel nr. 1506.
[130] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Zegel nr. 7.665 1 NR. 17.948.
[131] Doornik, Archief O.-L.-Vrouwkathedraal, cartulaire D, fį 60 vį.
[132] HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'abbaye de Flines, Rijsel, 1873, dl. I, blz. 26-27, nr. XXV.
[133] Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken van BelgiŽ, Archief, Bestand nr. 292: Cartularium van de abdij van Beaulieu te Petegem (Oudenaarde), fį 121 '96 121 vį.
[134] DE COUSSEMAKER I., o.c., blz. 98-99.
[135] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 12 H 2, fį lxij, nr. lxvij.
[136] http://nl.rodovid.org/wk/Persoon:277089
[137] D'HERBOMEZ A.D., o.c., dl. I, blz. 498-501, nr. 464.
[138] Doornik, Archief O.-L.-Vrouwkathedraal, cartulaire D, fį 170 vį; Cartulaire C, fį 80vį-81.
[139] DEHAISNES C. '96 FINOT J., Inventaire sommaire des archives dťpartementales du Nord, Chambre des comptes de Lille, Serie B, Rijsel, 1899-1906, dl. I, blz. 264-265, nr. B.395.
[140] Ibidem.
[141] MUSSELY C. '96 MOLITOR E., o.c., blz. 186-187 (nr. CLXIV), 193 (nr. CLXIX).
[142] DUCHESNE A., o.c., blz. 519-520.
[143] SERRURE C., Cartulaire de Saint-Bavon ŗ Gand, Gent, 1836-1840, blz. 262, nr. 274.
[144] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 12 H 2, fį 99vį, nr. CXX.
[145] Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 1934, nrs. 5-6, blz. 361-364
[146] Gent, Rijksarchief, Archief Rijke Claren, Charters, doos I, dd. 1285.
[147] DE SMET J.J. Cartulaire de l'abbaye de Cambron, monument pour servir ŗ l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, Brussel, 1869, dl. II, blz. 926-928.
[148] VAN LOKEREN A., o.c., blz. 361, nr. 817.
[149] Brugge, Diocesaans Archief, Urbanist, Charter dd. 1265.
[150] Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 1934, nrs. 5-6, blz. 361-364.
[151] DEHAISNES C. '96 FINOT J., Inventaire sommaire des archives dťpartementales du Nord, Chambre des comptes de Lille, Serie B, Rijsel, 1899-1906, dl. I, blz. 272, nr. B. 406.
[152] NOTERDAEME J., De ridders van Roden in de tweede helft van de 13de eeuw, in: De Leiegouw, VIII, 1966, blz. 326, noot 43.
[153] DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique des maisons de Guines, d'Ardre, de Gand et de Coucy, Parijs, 1631, blz. 552-553.
[154] NOTERDAEME J., o.c., blz. 326, noot 43.
[155] DEHAISNES C. '96 FINOT J., o.c., blz. 272, nr. B. 406.
[156] Chronique de Baudouin d'Avesnes, ed. KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire et Chroniques de Flandres, Brussel '96 Den Haag, 1880, dl. II, blz. 586.
[157] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 10 H 323, blz. 200-201.
[158] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 30 H 59, nr. 941.
[159] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 1 H 322, nr. 3322.
[160] Gemeente gelegen tussen Rijsel en Seclin
[161] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 1 H 322, nr. 3322.
[162] http://members.casema.nl/jan.herlaar/01-6%20herlaar%20kastelen%20wapens.html
[163] DE VLAMINCK A., Cartulaire de la ville de Tenremonde, Gent 1876-1883, blz. 132, nr. CCXI.
[164] KRUISHEER J.G., Oorkondeboek van Holland en Zeeland tot 1299, dl. II (van 1222 tot 1256), Assen-Maastricht, 1986, nr. 991.
[165] Voor verdere afstammelingen: http://members.chello.nl/d.vanrennes/html/fam/fam00467.htm
[166] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Vianen
[167] http://jjw0.woelmuis.nl/db_new/207.htm.
[168] http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_ut/genea/bothvandereem1-01.htm
[169] http://jjw0.woelmuis.nl/db_new/33.htm
[170] http://www.sharedtree.com/person/1130161.
[171] http://genealogy-records.info/f_916.html
[172] http://nl.rodovid.org/wk/Speciaal:ChartInventory/8428
[173] http://users.skynet.be/rennes/genealogie/arkel.htm
[174] Parijs, Archives Nationales, nr. 1984.
[175] Parijs, Archives Nationales,nr. 1987.
[176] Parijs, Archives Nationales, nr. 1985.
[177] D'HERBOMEZ A.D., o.c., dl. I, blz. 498-501, nr. 464.
[178] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 10 H 323, blz. 287.
[179] Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken van BelgiŽ, Archief, Bestand nr. 292: Cartularium van de abdij van Beaulieu te Petegem (Oudenaarde), fį 159. VAN LOKEREN A., o.c. dl. I, blz. 280-282, nr. 588.
[180] Brugge, Rijksarchief, Chartres "Brugse Vrije", nr. 14.
[181] Bergen Rijksarchief, Cartulaire 64, fį 46-47, nr. 78.
[182] Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken van BelgiŽ, Archief, Bestand nr. 292: Cartularium van de abdij van Beaulieu te Petegem (Oudenaarde), fį 170; Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, 10 H 323, blz. 163; WARLOP E., The Flemish Nobility before 1300, Alphabetic repertory of noble families (middle 9 th '96 end 13th century), Kortrijk 1976, dl. II, vol. II, blz. 1201, nr. 25.
[183] LEURIDAN TH., Statistique fťodale, in: Bulletin de la commission Historique du Dťpartement du Nord, XXV, 1902, III, blz. 85-86.
[184] BRASSART F., Histoire du ch‚teau et de la ch‚tellerie de Douai depuis le Xe siŤcle jusqu'en 1798, Dowaai, 1877-1887, blz. 346.
[185] Gent, Rijksarchief, de Saint-Genois, Gaillard (aanvulling Wyffels), Charters van de graven van Vlaanderen, nr. 365.
[186] VAN LOKEREN A., o.c., dl. I, blz. 364, nr. 831.
[187] Gent, Rijksarchief, Rijcke Hospitael, Charters, doos I, ad datum 1263/1264, april.
[188] Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken van BelgiŽ, Archief, Bestand nr. 292: Cartularium van de abdij van Beaulieu te Petegem (Oudenaarde), F) 1511. Deze vrouw wordt soms geIdentificeerd met Johanna van Beveren of met Johanna van Wavrin, weduwe van Raas VII, heer van Gavere(+ 1253); , doch geen enkel document bevestigt deze identificatie. Voor het gezin Raas VII van Gavere '96 Wavrin, cf. DE LIEDEKERKE G., Histoire de la maison de Gavere et de Liedekerke, Brussel, 1957, blz. 130-131.
[189] Gent, Rijksarchief, Rijcke Hospitael, Charters, doos I, ad datum 1263/1264, april.
[190] VAN ELSLANDE R., De heren van Eke tijdens de middeleeuwen, in: Scheldeveld, jb. XLIII, 2014, blz. 317.
[191] WARLOP E., The Flemish Nobility before 1300, Alphabetic repertory of noble families (middle 9 th '96 end 13th century), Kortrijk 1976, dl. II, blz. 1165.
[192] DE GROOTE K.- HUYSMAN N., De Abdij van Beaulieu te Petegem, Archaeologia Mediaevalis 14, 1991, blz. 31-32; DE GROOTE K., Het afval van de Rijke Klaren. Noodonderzoek in de voormalige abdij van Beaulieu te Petegem, in: Archeologie in Vlaanderen II, 1992, blz. 335-412; HOEBEKE M., Gwijde van Dampierre schept orde te Petegem, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XIII, Oudenaarde, 1964, blz. 109-124; HOEBEKE M., De proosdij te Petegem-aan-de-Schelde, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XIII, Oudenaarde,, XVIII, Oudenaarde, 1976, blz. 223-241; KETELE J., Recherches historiques sur l' Abbaye de Sainte-Claire de Beaulieu ŗ Peteghem, prŤs Audenarde, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XIII, Oudenaarde, VII, Oudenaarde, 1926, blz. 7-23; ROGGEN H. R., De Clarissenorde in de Nederlanden, Sint-Truiden, 1995, blz. 69-75; VERSCHAEREN J.,Inventaris van het archief van de abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde, Brussel, 1972.
[193] HAUTCOEUR E., o.c., blz. 464-486, nr. DCLX
[194] HAUTCOEUR E., o.c., blz. 516-517, nr. DCCXXIX
[195] Kortrijk, Rijksarchief, Groeninge, Charters, nr. 31 dd. 2-10-1285.
[196] DE REIFFENBERG (red.), Monuments pour servir ŗ l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, 1844-1874, dl. I, blz. 215-217.
[197] HAUTCOEUR E., o.c., blz. 464-468, nr. DCLX.
[198] VAN LOKEREN A., o.c., dl. I, blz. 456, nr. 984.
[199] http://users.skynet.be/rennes/genealogie/voorne-hillegonda.htm
[200] http://www.genealogieonline.nl/stamboom-peijsel/I14085.php
[201] DES TOMBE J.W., Het geslacht van Renesse van den oorsprong tot 1430, 's- Gravenhage 1897, blz. 12.
[202] http://users.skynet.be/rennes/genealogie/6.htm
[203] ABELS P.H.A.M. [e.a.], Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis, , Hilversum, 2002, blz. 53.
[204] http://home.scarlet.be/~tsd22610/Van%20Renesse.htm
[205] BOREL d'HAUTERIVE A., Armorial de Flandre, du Hainaut et du Cambrťsis, 1856, nr. 739.
[206] http://home.wanadoo.nl/jdek/1%20renesse.html.
[207] http://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_II_van_Brederode
[208] http://users.skynet.be/rennes/genealogie/voorne-hillegonda.htm

1595 Genealogie van Elslande - Familie van Peteghem, Vindplaats: Genealogie van Elslande - Peteghem.

1596 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_van_Voorne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1597 Heren van Voorne: Medieval Lands, Vindplaats: Heren van Voorne.

1598 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), 160. Vindplaats: Google books.

1599 Fred Willem Tom Bakkenist, Geneaweb†(http://home.wanadoo.nl/bakkenist/geneaweb/).

1600 J.C. Kort (Eerder gepubliceerd in ĎOns Voorgeslachtí, jrg. 44 en 45 (1989 en 1990), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

In Kennemerland kon de graaf van Holland over een zeer groot aantal lenen beschikken, waarvan wij die in het zogenaamde Kennemergevolg reeds hebben afgezonderd.
Hun getal werd alleen door Rijnland overtroffen. Daarentegen is de overlevering in Kennemerland ouder, daar een leen tot het begin van de dertiende eeuw terugreikt.
Zoals gebruikelijk droeg de grafelijke administratie - de latere Leen- en Registerkamer (LRK) - vanaf het begin van de veertiende eeuw zorg voor de registratie van deze lenen. De bewerking kon daarmee gelijk zijn aan die van voorgaande grafelijke lenen.), Vindplaats: Hollandsche Genealogische Databank.

1601 Karel de Grote reeks 19: Maandag.

1602 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Lippe_%28%E2%80%A0_1360%29. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1603 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Polanen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1604 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Wijnvliet. Jan van Wijnvliet ook wel Jan van Wijflit ridder en heer van Blaersfeld 1347-1356 en van Cuijck 1352-1356, burggraaf van Heusden 1336-1356 (ca. 1312 - Kasteel Grave, ca. 17 augustus 1356) was een bastaardzoon van Jan II hertog van Brabant uit een relatie met diens maÓtresse Elsbeen van Wijflit de dochter van een telg uit het geslacht van de heren van Wijtvliet.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Wijnvliet.

1605 N.L. van Dinther, Vindplaats: Genealogie oudste generatie van Wijtvliet.

1606 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1607 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_York_(1275-1333). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1608 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
(Samensteller: Nederlandse Genealogische Vereniging (Datum: 1994]])
Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers
PAGE 24/1:513* (de belening van zijn zoons met Ter Heiden in 1553 is ws. een drukfout voor 1533)
Samensteller: Vic Hamers, Rob Dix, Zeno Deurvorst (red.) (Datum: 2006.) Nederlandse Genealogische Vereniging), (akte 96).

1609 D. van de Perre, "Margareta van Ledeberg: de vermeende zuster van Jan van Wedergrate en de kwestie van de erfopvolging van Wedergrate in 1445" (Het Land van Aalst, jaargang XLIV, 1992, nr. I).

1610 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1611 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1612 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleidis_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1613 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_IV_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1614 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_III_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1615 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Brabant_(1254-1321). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1616 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1617 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1618 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1619 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Bretagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1620 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alan_III_van_Bretagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1621 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Bretagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1622 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Dreux. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1623 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_II_van_Artesi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1624 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_Capet. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1625 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Anjou. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1626 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Valois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1627 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_van_Merani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1628 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_III_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1629 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Antiochi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1630 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_van_Antiochi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1631 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_I_van_Antiochi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1632 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_van_Ch%C3%A2tillon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1633 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_II_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1634 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Euphrosina_van_Kiev. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1635 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_II_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1636 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_van_Servi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1637 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Uro%C5%A1_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1638 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Uro%C5%A1_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1639 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81lmos_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1640 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_I_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1641 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_I_van_Hongarije. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1642 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Beieren. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1643 Stamreeks Van Benthem, Vindplaats: Stamreeks Van Benthem.

1644 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1645 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1646 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_West-Franci%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1647 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelbald_van_Wessex. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1648 (Bewerking van de parochieregisters van de St Pieterskerk te Turnhout:
ďDopen 1633-1700 deel 1 A-Laer, bewerkt door Victor BertelsĒ en
ďDopen 1700-1743 A-Z, bewerkt door Victor BertelsĒ).

1649 (DOPEN SINT-BAVO (OUD-TURNHOUT): 11/08/1600 - 30/12/1798
Bronbewerking en gezinsreconstructies:
CYRIEL VERBEEK, VOND 31, B2382 RAVELS), Vindplaats: Oud Turnhout St Bavo. Oud-Turnhout / Vieux-Turnhout: Sint-Bavo | 1637 - 1838
blz 221/398.

1650 Voorst DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1651 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Malcolm_II_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1652 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Horne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1653 Karel de Grote reeks 130: van der Elst I, Vindplaats: Karel de Grote: reeks 130.

1654 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Vaud%C3%A9mont. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1655 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 7. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1656 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB, folio letter H no 12. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1657 Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Hollands Noorderkwartier (jaargang 19
nummer 2
juni 2005
aflevering 62), Vindplaats: Hollands Noorderkwartier.

1658 Blokzijl DTB, Vindplaats: Van papier naar digitaal.

1659 , Vindplaats: Rootsweb.

1660 Regionaal Archief Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1661 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 6. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1662 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, DTB Alkmaar inv. 9. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1663 "Rotterdam DTB/BS", Bron DTB Rotterdam Begraven Kerkmeesters. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1664 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 005. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1665 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 011. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1666 Kwartierstaten Marcel Wissenburg.

1667 Genealogie familie Alsemgeest.

1668 Hollandsche Genealogische Databank, Ondertrouwboek Schiedam 1610-1631. Vindplaats: Hollandsche Genealogische Databank.

1669 Hollandsche Genealogische Databank, Trouwboek Kethel. Vindplaats: Hollandsche Genealogische Databank.

1670 (https://www.schiedam.nl/archieven-en-collecties/nadere_toegangen/overzicht_nadere_toegangen.pdf), Register van overledenen. Vindplaats: Gemeente Archief Schiedam.

1671 Genealogie Achterhoek, Nederduits Gereformeerde Gemeente VORDEN Doopboek 1634-1662. Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

1672 Genealogie Achterhoek, Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

1673 Loenen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1674 Beekbergen DTB, Nederduits Gereformeerde Gemeente BEEKBERGEN. Vindplaats: Genealogiedomein.nl.

1675 Breda DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1676 "akte 357/350"; Familysearch.org.

1677 "akte 358/473"; Familysearch.org.

1678 "akte 349/93"; Familysearch.org.

1679 "akte 349/101"; Familysearch.org.

1680 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 376. Vindplaats: Google Books.

1681 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall, overlijden 1738-1791. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1682 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1683 Brummen DTB, Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

1684 Brummen DTB, Dopen N.G. Kerk in Hall (Gem. Brummen). Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

1685 Brummen DTB, Dopen N.G. Kerk in Hall (Gem. Brummen). Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

1686 Regionaal Archief Zutphen, Doopboeken Nederduitsch Geref. Gemeente Hall 1650-1811. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1687 "Gemeente Hattum," database. Vindplaats: Gemeente Hattem.

1688 Vereniging Veluwse Geslachten, Publicatie nr. 95 Vereniging Veluwse Geslachten, Vindplaats: Veluwse Geslachten.

1689 Arnhem DTB - Familysearch, DTB 112 Arnhem blz 75. Vindplaats: Familysearch.org.

1690 Tiel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Tiel > Trouwen 1582-1667 Index, Trouwen 1582-1667 > image 564 of 652.

1691 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1903 blz 242.

1692 Allianties van Cattenburch, van Lidth de Jeude en, Vindplaats: NL1903 blz 242.

1693 Everdingen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1694 Genealogie van Joannes Hermannus Gremmen, Vindplaats: Stamvaders van Maas en Waal.

1695 De Priesters van de Harlinger Rijkdom, Vindplaats: De priesters van de harlinger Rijkdom - Roorda.

1696 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732, Inventarisnr.: DTB 318. Vindplaats: Tresoar.nl.

1697 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732 Inventarisnr.: DTB 318. Vindplaats: Tresoar.nl.

1698 Harlinger Rijkdom, Vindplaats: Vellinga en Greydanus.

1699 Genealogysk Jierboek 2012 - Fryske Akademy (blz 68
Deel van "Kwartierstaat van de kinderen van Jacob Simons Kuiper (overl. 1779) en Maria Esges (overl. 1782), Doopsgezinden te Harlingen, in parentelen"), Vindplaats: Genealogysk Jierboek 2012.

1700 Graven van Looz (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Looz.

1701 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1702 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanus_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1703 Heren van Wassenaar (ooms.nl), Vindplaats: Heren van Wassenaar.

1704 Heren van Duivenvoorde (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Duivenvoorde.

1705 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Galla_Placidia. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1706 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1707 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Galla_(vrouw_van_Theodosius_I). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1708 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Athaulf. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1709 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantius_III. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1710 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancha_van_Castili%C3%AB_(Arag%C3%B3n). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1711 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_II_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1712 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richeza_van_Polen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1713 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wladislaus_de_Balling. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1714 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Oostenrijk_(1111-1157). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1715 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Tancred_van_Hauteville. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1716 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengar_Raymond_I_van_Barcelona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1717 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_I_van_La_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1718 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_I_van_La_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1719 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Aquitani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1720 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_I_van_La_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1721 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_I_van_La_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1722 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boso_I_van_La_Marche. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1723 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_P%C3%A9rigord. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1724 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulgrin_I_van_Angoul%C3%AAme. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1725 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sunifried_I_van_Barcelona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1726 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wifried_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1727 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sunifried_van_Barcelona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1728 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odakar_III. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1729 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingelram_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1730 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Liederik. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1731 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Liederik_van_de_Vlaanderengouw. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1732 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Childebert_III. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1733 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theuderik_III. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1734 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Clothildis_van_Herstal. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1735 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clovis_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1736 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlothar_III. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1737 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bathildis. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1738 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagobert_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1739 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlotarius_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1740 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagobert_III. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1741 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bivinus_van_Metz. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1742 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boso_van_Arles. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1743 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_Beieren_(805-843). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1744 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_II_van_Bar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1745 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_IV_van_Scheyern-Wittelsbach. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1746 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_II_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1747 "Chapter 17. GRAFEN von MAINZ", Vindplaats: Graven van Mainz.

1748 Geert Souvereyns en Arnoud-Jan Bijsterveld (2008).

1749 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_I_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1750 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmo_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1751 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Swanhilde. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1752 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1753 Heren van Haarlem (ooms.nl), Vindplaats: Heren van Haarlem.

1754 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1983 blz. 175.

1755 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv : downloaded 8 jun 2009), 160. Vindplaats: Google books.

1756 Heren van Putten (ooms.nl), Vindplaats: Heren van Putten.

1757 Fred Willem Tom Bakkenist, Geneaweb†(http://home.wanadoo.nl/bakkenist/geneaweb/), http://home.wanadoo.nl/bakkenist/geneaweb/g_persijn.html.

1758 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), Midden-Kennemerland, blz 160. Vindplaats: Google books.

1759 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), blz. 160. Vindplaats: Google books.

1760 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio B - 136v. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

1761 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Matthijs_Elsevier. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1762 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Begraven. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

1763 Biografie van Ludolph Van Ceulen, Vindplaats: Ludolph Van Ceulen.

1764 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Elsevier. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1765 Auguste Joseph De Reume, Recherches Historiques, Genealogiques Et Bibliographiques Sur Les Elsevier , ISBN 1113460083 (N.p.: Bibliolife, 2009-08).

1766 (http://archive.org/stream/ietsoverdeleids00elsegoog/ietsoverdeleids00elsegoog_djvu.txt).

1767 Charles Pieters, Annales de L'Imprimerie des Elsevier (Seconde edition a Gand 1858).

1768 mijnstambomen.nl, Vindplaats: Stamboom van de familie Lopez de Haro.

1769 Greet Dujourie - Geneanet.

1770 "NH: boek 28 Grote of St. Jacobskerk"; Familysearch.org.

1771 Alexandra Nina Bauer, Jan Mijtens - Leben und Werk (N.p.: Imhof Verlag Petersberg, 2006).

1772 Weeskamer Den Haag, (0402-01) overzicht boedels op archieven.nl, Vindplaats: Weeskamer Den Haag, (0402-01) overzicht boedels op archieven.nl.

1773 Groningen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1774 Leuvense drukkers, boekbinders en boekverkopers, blz. 406.

1775 Stukje PARENTEEL van SERVAES Van SASSEN.

1776 .

1777 Index op de getuignisboeken Delft, 1581-181.

1778 mijnstambomen.nl, Vindplaats: Stamboom van de familie Elsevier.

1779 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio C - 176. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

1780 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio G - 072v. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

1781 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio F - 126. Vindplaats: Erfgoed Leiden en omstreken.

1782 Marije Geertruida Cornelia Osnabrugge, Aert Mijtens, a painter from Brussels in Naples†(N.p.: University of Utrecht, September 2007 Ė January 2008). Vindplaats: Universiteitsbibliotheek Utrecht.

1783 database and images.

1784 Karel van Mander, Het schilder-boeck (Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969).

1785 Ilse Kuiper, Die Haghe 1992: Thomas Gletcher jr. (1598-1666), van edelsmid tot burgemeester van Den Haag (Jaarboekjes Die Haghe, Jaarboekje Die Haghe (1992), beeldnummer 13 van 326), Vindplaats: Jaarboekjes die Haghe.

1786 Moens, W. J. C. (William John Charles), 1833-1904, The marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London; with a short account of the strangers and their churches (1884), Vindplaats: archive.org.

1787 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Mijtens. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1788 Boo von Malmborg, Martinus Mijtens d.š. (N.p.: Allhems FŲrlag, 1960), pag. 9.

1789 Boo von Malmborg, Martinus Mijtens d.š. (N.p.: Allhems FŲrlag, 1960), pag. 10.

1790 Navorscher 1928.

1791 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1906.

1792 (VONDEL is een verzamelplaats waar digitale projecten van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw een plek kunnen krijgen. Momenteel biedt VONDEL onderdak aan:
ECARTICO
ONSTAGE
Cursus Nederlandse paleografie, 16e t/m 18e eeuw), Vindplaats: Vondel.

1793 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 110. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1794 A.M. Ledeboer, Het geslacht van Waesberghe, eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van de boekhandel in Nederland (Tweede vermeerderde uitgave, 1869), Vindplaats: Het geslacht van Waesberge.

1795 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 503. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1796 "Kerkboeken Tyska fŲrsamlingen Sankt Gertrud Stockholm," database. Vindplaats: Tyska fŲrsamlingen.

1797 Scheveningen DTB - Familysearch.

1798 Birgitta Lisholm, Martin van Meytens d.y., hans liv och hans verk (MalmŲ, Zweden: Allhems FŲrlag, 1974).

1799 Amsterdam Stadsarchief, bron 41 p.473. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1800 Familysearch.org; Nederlands Hervormde > s-Gravenhage > Begraven 1674-1808 Kosten, Begraven 1770-1811 > image 56 of 586;

1801 Familysearch.org; Nederlands Hervormde > s-Gravenhage > Begraven 1636-1797 > image 302 of 596;

1802 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index 1754. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

1803 Rijksarchief in Belgie, Index 1789. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

1804 Rijksarchief Belgie, Vindplaats: Rijksarchief Belgie.

1805 Rijksarchief Belgie, Vindplaats: Rijksarchief Belgie. Bilzen, parochie Sint-Mauritius
Parochieregisters. Doopakten
Parochieregisters. Doopakten
5000_000_00070_000_A_0029
28/09/1612 - 29/10/1682.

1806 Rijksarchief Belgie, Bilzen, parochie Sint-Mauritius. Vindplaats: Rijksarchief Belgie.

1807 Rijksarchief in Belgie, Munsterbilzen, parochie Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

1808 A.F. Koppert-van den Berg, Het oudst bekende boerengeslacht Coppert uit Maasland, te beginnen in Maasland (Ons Voorgeslacht Jan en Feb 2003).

1809 Schiedam DTB & BS - Familysearch, Index, Overlijden 1624-1724. Vindplaats: Familysearch.org.

1810 Schiedam DTB & BS - Familysearch, Begraven. Vindplaats: Familysearch.org.

1811 Historische vereniging Oudheidkamer Rhenen, Oud Rhenen, tijdschrift voor de historie van Rhenen, Oud Rhenen 2000-01.

1812 Rijksarchief in Belgie, Index begraven 1769. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

1813 Hollandsche Genealogische Databank, Schiedam stadstrouw (ondertrouw) Inv.nr. 712. Vindplaats: Hollandsche Genealogische Databank.

1814 Schiedam Archieven, Nadere toegang 108. Vindplaats: Schiedam: Archieven.

1815 Schiedam Archieven, Hoofdgeld 1622. Vindplaats: Schiedam: Archieven.

1816 Regionaal Archief Zutphen, Trouwboeken Hall. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1817 Regionaal Archief Zutphen, Doopboek Hall 1667. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1818 Regionaal Archief Zutphen, Dopen Hall 1668. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1819 Regionaal Archief Zutphen, Doopboeken Hall. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1820 Regionaal Archief Zutphen, Doopboeken hall. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1821 Regionaal Archief Zutphen, Dopen Hall. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1822 Regionaal Archief Zutphen, Trouwboek Hall. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1823 Regionaal Archief Zutphen, Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1824 Regionaal Archief Zutphen, Trouwen Hall 1675. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1825 Regionaal Archief Zutphen, Doopboek Hall. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1826 Regionaal Archief Zutphen, Dopen Hall:. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1827 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengar_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1828 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Petronila_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1829 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_III_van_Barcelona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1830 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dulcia_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1831 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengaria_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1832 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_II_van_Barcelona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1833 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_II_van_Barcelona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1834 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Almodis_van_La_Marche_(1020-1071). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1835 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_I_van_Barcelona. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1836 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek, parochie Sint-Servatius Parochieregisters. Doopakten Parochieregisters. Doopakten 5000_000_00130_000_A_0005 25/06/1723 - 31/12/1760. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

1837 Rijksarchief in Belgie, Vindplaats: Rijksarchief in Belgie. Ellikom (Meeuwen-Gruitrode): Sint-Harlindis en Relindis | 1679 - 1797
p. 48/63.

1838 Amsterdam Stadsarchief, bron 101 p. 31 (folio 16) nr. 8. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

1839 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 96. Vindplaats: Digitale Stamboom Den Haag.

1840 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 50, folio 21v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

1841 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 49, folio 158v. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

1842 Heverlee BS - Rijksarchief Belgie.

1843 Marienbaum, St. Mariš Himmelfahrt, KirchenbŁcher, Vindplaats: Matricula Online.

1844 "Rotterdam DTB/BS", Bron Rotterdam 1884 c171v. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1845 A.E.M. Landheer-Roelants, "Genealogie Eijken Sluijters (Jansen Eijken Sluyters, Jansen Eijken Sluijters)" (Scheveningen 1983).

1846 Encyclopaedia Brittanica: Angelus family, Vindplaats: Encyclopaedia Brittanica: Angelus family.

1847 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_van_Poitiers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1848 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_van_Antiochi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1849 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bohemund_II_van_Antiochi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1850 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Jeruzalem. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1851 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Jeruzalem. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1852 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Morphia_van_Melitene. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1853 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Morphia_van_Melitene. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1854 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_van_Melitene. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1855 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_van_Melitene. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1856 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_I_van_Armeni%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1857 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Rethel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1858 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Manasses_II_van_Rethel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1859 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Manasses_I_van_Rethel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1860 "Rotterdam DTB/BS", Bron Rotterdam 1858 c028. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1861 mijnstambomen.nl, Vindplaats: Stamboom van de familie Somerwil.

1862 Rijksarchief in Belgie (Munsterbilzen (Bilzen): Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming), Vindplaats: Rijksarchief Belgie. Huwelijksbeloften en -akten Munsterbilzen (Bilzen): Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming (1665 - 1708)
blz 101.

1863 Rijksarchief Belgie, Vindplaats: Rijksarchief Belgie. Baptisatus est Cornelius flius Henrici Ramakers et Catharina Moris
Patrinus Gabriel Moris
Matrina Helena Ramakers.

1864 Nieuwer Amstel DTB & BS, Vindplaats: Familysearch.org.

1865 Ochten DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1866 Genealogie Pothoven, Vindplaats: Genealogie Pothoven.

1867 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1868 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Champagne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1869 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Synadene_van_Byzantium. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1870 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_I_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1871 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_II_Balderik_van_Leuven. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1872 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_III_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1873 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_III_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1874 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1875 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_I_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1876 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_I_van_Maasgouw. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1877 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_III_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1878 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_II_van_Boulogne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1879 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adalolf. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1880 Zutphen DTB, Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen.

1881 Zutphen BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1882 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Zutphen > Begraven 1750-1811 Index, Begraven 1750-1811 Bk 1894-1896 > image 171 of 439;.

1883 Nederlandsche Leeuw 1962.

1884 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_IV_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1885 Beverwijk DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

1886 (Taufen 1670-1733 Heiraten 1711-1712
Heiraten, Tote 1670-1733
Taufen, Heiraten, Tote 1760-1770
Taufen 1770-1809
Heiraten, Tote 1770-1809
Taufen, Heiraten, Tote 1770-1809 (Duplikat)
Family History Library
Taufen 1810-1818), Vindplaats: Ev. Kirche LŁttringhausen. Film # 102663234 Bild 78 av 315
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-SCNR?i=77&cat=15607.

1887 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1900.

1888 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 269/34. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1889 "Rotterdam DTB/BS", DTB Bleiswijk inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 1292-1240-085. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1890 JOHN BLYTHE DOBSON (APRIL 2011
The New York Genealogical and Biographical Society), Vindplaats: THE FAMILY OF HENDRICK COCK OF AMSTERDAM.

1891 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Jacobus Barra, Vindplaats: NNBW.

1892 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1055, p.192vo en p.193. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

1893 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1055, p.145vo en p.146. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

1894 John Ooms.

1895 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_Herbaren_van_der_Lede. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1896 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbaren_II_van_der_Lede. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1897 C. A. van de Mortel (SUPPLEMENT OP EEN GENEALOGIE VAN EEN DEURNESCHE FAMILIE "VAN DE MORTEL" VAN OMSTREEKS 1230 TOT 1575
Een eeuwen-oude gefantaseerde kroniek over Bossche Schepenen en Poorters genaamd ĎCoptitení eindelijk opgehelderd
Een aanvulling en wijziging op een publicatie van 2014).

1898 J.C. Streng, Stemme in staat: De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795.

1899 Maarten van der Tas(http://www.hogenda.nl/Docs/Attachment.aspx?ID=%7B8d28a675-38e1-4600-9a85-e26631a7e037%7D). Vindplaats: Hollandse Genealogische Databank.

1900 Schiedam, oud rechterlijk archief, O.N.A. inv. no.: 760 blz.: 943. Vindplaats: Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm'.

1901 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Cuijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1902 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_II_van_Nassau. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1903 Stamboom Joeri den Hollander, Vindplaats: Stamboom Joeri den Hollander.

1904 Stamboom Bert Truijens, Vindplaats: Stamboom Bert Truijens.

1905 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eli_I_van_Maine. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1906 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1902 blz 74.

1907 Genealogie Wijnands van Resandt NP1965.

1908 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1919.

1909 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1922 blz 219.

1910 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1907.

1911 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Laureta_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1912 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_II_van_Blois. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1913 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_II_van_Thouars. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1914 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1915 L. G. van DÔjck, Culemborg, Eindhovense elite in de 16e eeuw
Brabantse leeuw
.

1916 Jan Buuron, Erfeniskwestie tusen verre afstammeliingen van Karel de Grote
Brabantse Leeuw 2001
.

1917 Nico van Dinther.

1918 Nico van Dinther, Genealogie van der Aa middeleeuwen (2006).

1919 Mirjam Neuteboom-Dieleman, "De afkomst van Anna van Schoonhoven (Ü1477) Bronnen, bewijzen en beelden" (Gens Nostra, Jan 2015).

1920 Heren van Schoonhoven - Medieval Lands.

1921 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Horne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1922 Karel de Grote: eindreeks 112 (Schaeffer), Vindplaats: Gensnostra nov/dec 1991.

1923 Graven van Laroche (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Laroche.

1924 www.familysearch.org, Vindplaats: Familysearch.org. Beatrijs van Namen van Laroche
Birth: abt 1125
Death: 1152
Father: Henri van Namen heer van la Roche
Mother: Mathilde van Limburg
Spouse: Gerard ? of Arnoud ? heer van Breda
Marriage: 1144-1152.

1925 Pfalzgrafen von Bayern (Aribonen) 985-1102 - Medieval Lands, Vindplaats: Pfalzgrafen von Bayern.

1926 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Limburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1927 Markgrafen auf dem Bayerischen Nordgau, markgrafen von Schweinfurt - Medieval Lands, Vindplaats: Margrafen von Schweinfurt.

1928 Karel de Grote reeks 24: Oudman, Vindplaats: Karel de Grote reeks 24.

1929 Grafen im Lahngau (Konradiner) (Medieval Lands), Vindplaats: GRAFEN im LAHNGAU (KONRADINER).

1930 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Schweinfurt. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1931 Stefanus I van BourgondiŽ, http://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_von_der_Wetterau. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1932 Graven van Vermandois (Medieval Lands).

1933 Ninke, De van Harens en Wolvega (15 januari 2014
De-Van-Harens-en-Wolvega-2.pdf), De-Van-Harens-en-Wolvega-2.pdf.

1934 Stefanus I van BourgondiŽ, https://de.wikipedia.org/wiki/Everhard_von_Haren. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1935 Comte d'ARSCHOT SCHOONHOVEN, "Les d'Arschot de Schoonhoven, des origines ŗ 1600. Histoire d'une famille.".

1936 Hans Vogels, "Diskussie op Middeleeuwse Genealogie".

1937 dr. M.P.F. Verhoeven, "Een archeologische evaluatie en waardering van een middeleeuwse site te Lelle" (29 oktober 2012
RAPPORT 2589
Een archeologische evaluatie en waardering van een middeleeuwse site te Lelle (Berg-Kampenhout, provincie Vlaams-Brabant)), Vindplaats: De heren van Lelle.

1938 Rudy van Elslande, Vindplaats: Genealogie van Elslande. Familie van Audenaerde, heren van Oudenaarde

De familie van Audenaerde is afstammeling van de familie van Peteghem.
Hun voorouders werden besproken in a). Familie van Peteghem: heren van Petegem & Cysoing onder de nrs 1-10.
https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/familie-van-peteghem

1 (Boudewijn van Peteghem) heer van / seigneur de Petegem vermeld 962
I
2 Ingelbert I van Peteghem (vermeld 964 - 981)
I
3 Ingelbert II van Peteghem (vermeld 1018-1032)
I I I
4 Ingelbert III van Peteghem - 11 Alard van Peteghem '96 17 Hugo van Audenaerde

17 Hughe van Audenaerde (vermeld tussen 1038[1] en 1064[2]), zoon van Ingelbert II van Peteghem (3), heer van Pamele, Kortemark en Handzame. Waarschijnlijk verbleef deze heer in de burcht van Pamele en niet in een zgn. nederzetting rond de St.-Walburgakerk[3]. Niet alleen de vestiging in een burcht langs de linkeroever van de Schelde, maar ook zijn titel heer van Pamele staat direct in relatie met de in 1033-34 verwoesting van Ename. De Turris Aldenardensis wordt voor het eerst vermeld in 1064. De toenmalige donjon fungeerde als tegenhanger van de vesting die de Duitse keizer te Ename, aan de andere zijde van de Scheldegrens, had laten bouwen.

17.a Arnold I van Audenaerde (vermeld tussen 1034[4] en 1065[5]),heer van Pamele, Kortemark en Handzame, heer van de burcht van Oudenaarde en ondervoogd van de abdij van Ename[6]. Hij was de peter van de heilige Arnold van Tiegem, bisschop van Soissons (cf. 11.a)

17.aa Arnold II van Audenaerde (vermeld tussen 1095[8] en 1110[9]), "optimas & princeps" [10], heer van Oudenaarde, Kortemark en Handzame. Hij nam deel aan de kruistocht van 1096[11].
Op 22 januari 1085 bekrachtigde Ratbodo, Bisschop van Noyon-Doornik, en oom van Arnulf II van Audenaerde, op verzoek van abt Lambertus en de monniken van Ename, de afstand van de "altaren" van Merch en Hansam. Dit betekende dat de abdij van Ename de pastoors voor Kortemark en Handzame ter benoeming mocht voordragen aan de bisschop en tevens het recht had op ťťn derde van de tienden en het casueel. Wel moest de abdij de pastoors onderhouden. Het bodium (= altaar), of de overige twee derden, bleef in handen van de heren van Oudenaarde. Op 31 oktober 1089 kende graaf Robrecht II (+ 1111) het bodium in villa Sarra samen met 14 bunders en 17 dagwand land toe aan de proost van het kapittel van Sint-Donaas in Brugge.

17.aaa Mathilde van Audenaerde (vermeld tussen 1110[12] en 1132[13]), voogdes van de abdij van Ename[14] x Nn..

17.aaaa Gerard II van Audenaerde (cf. 18).

17.b Dierick van Audenaerde (vermeld tussen 1084[15] en 1096[16]), voogd van Ronse, ridder [17], huwde met Adelendis van ChiŤvres. Omstreeks 1100 schonk zij de villa Hellebeek (Hellebecq) aan de abdij van Ename[18].
17.ba Gewijde van ChiŤvres (?)[19]
17.bb Dierick van ChiŤvres[20] verkocht in 1128 de heerlijkheid Bossuit aan de abdij van Ename
17.bba Arnold van ChiŤvres[21]
17.bbb Dierick van ChiŤvres

18 Gerard II van Audenaerde (vermeld tussen 1115[22] en 1154[23]), heer van Oudenaarde en Pamel [24], Werken en Handzame, kamerling van de graaf[25], ber van Vlaanderen, fs Mathilde van Audenaerde (17.aaa). In 1150 schonk hij de heerlijkheid Haudrut (thans: Houwaart) te Mater en ander goed aan de adbij van Ename[26].

18.a Arnold III van Audenaerde (vermeld tussen 1144[27] en 1161[28]), ridder[29], heer van Oudenaarde[30], Werken en Handzame voogd van de abdij van Ename[31] huwde met Mathilda[32].
18.aa Gilbert II van Audenaerde (vermeld tussen 1164 [33]en 1182[34]), heer van Oudenaarde, Werken en Handzame huwde met Richilda Radulf van Doornik (vermeld tussen 1187[35] en 1219[36]). Zij hertrouwde met Walter I van Zottegem(cf. 20.a).
18.aaa Arnold IV van Audenaerde (cf. 19).
18.aab Gilbert III van Audenaerde (vermeld tussen 1195en 1213/14) [37].
18.aac Boudewijn van Audenaerde (vermeld tussen 1195 en 1215[38]).
18.aad Everard Ralph (vermeld tussen 1198[39] en 1215[40]), heer van Maarke, ridder[41].
18.aada Leeus van Maarke (vermeld in 1242)[42].
18.aae Jan van Audenaerde [43].

18.ab Diederick II van Audenaerde ( vermeld tussen 1162[44] en 1169[45]), ridder, heer van Oudenaarde, voogd van de abdij van Ename[46].
18.ac Gerard III van Audenaerde ( vermeld in 1177[47]).
18.b Gilbert I van Audenaerde (vermeld tussen 1145[48] en 1148[49]).
18.c Boudewijn van Audenaerde (vermeld in 1154)[50].
18.d Gillis van Audenaerde (vermeld tussen 1154[51] en 1161[52])
18.e Olivier van Audenaerde (vermeld in 1154[53])
18.f Daneel van Audenaerde ( vermeld in 1158/62)[54].

19 Arnold IV van Audenaerde (1191[58] - + 1242[59]) heer van Oudenaarde, Pamele[60], Werken en Handzame, grafelijk baljuw[61], ber van Vlaanderen[62], ridder, fs. Gilbert II van Audenaerde (cf. 18.aa ) huwde met Alice van Rosoit[63]. Hij nam deel aan de kruistochten in 1219[64] en 1233[65].
In 1234 schonk hij de gronden voor het bouwen van de cisterciŽnzerabdij Maagdendale te Pamele. Het werd ťťn van de belangrijkste vrouwenabdijen in Vlaanderen. Hij stierf als ridder van de Franse koning Lodewijk IX in de strijd tegen de Engelsen in 1242 te Gascony. Alvorens deze 60 jarige ridder ten strijde trok had hij in zijn testament gesteld dat een deel van zijn fortuin naar de armen zou gaan. De Franse koning Lodewijk IX had hem opgeroepen voor de strijd tegen de Engelse koning Hendrik III op basis van het gehoorzaamheidsverdrag die hij en andere Vlaamse edelen een twintigtal jaren ervoor ondertekenden. Arnold raakte in 1242 gewond in de slag van Tailleborg nabij Poitiers en overleed kort nadien. Hetzelfde jaar nog richtte zijn weduwe, eredame van koningin Blanche van CastiliŽ, in Lessen het hospitaal O.-L.-Vrouw-met-de-Roos op.

19.a Jan van Audenaerde (vermeld tussen 1267 en 1294[67]), heer van Oudenaarde[68], Rosoit, Lessen, Vloesberg, Pamele[69], Werken en Handzame, ber van Vlaanderen en van Namen[70], ridder[71], huwde de eerste maal met de dochter van Jan, graaf van Soissons. Hij hertrouwde met Mathilde van Crecques, weduwe van Gerard van Picquigni, "vidame" van Amiens"[72]. In juni 1243 schonk Jan van Oudenaarde een jaarlijkse toelage van 100 pond aan het Hospitaal van O.-L.-Vrouw-met-de-Roos afkomstig van de opbrengsten van de goederen gelegen in Maubeuge/Malbode en Feignes die hij geŽrfd had van zijn moeder.
Het was Jan van Audenaerde, heer van Rosoit, die in 1267 aan MichaŽl van Elslande (21.dd), in de functie van grafelijk baljuw van Margaretha van Constantinopel, vroeg of het waar was dat Willem van Houte en zijn vrouw Gertrudis hun landerijen te Maarke (Kerkem) geschonken hadden aan de gravin, met als verzoek deze goederen over te dragen aan de Kortrijkse O.-L.-Vrouwkerk[73].
19.aa Maria van Audenaerde (vermeld tussen 1265[74] en 1277[75]), dame van Baucignies en Mortcornet[76], huwde met Godfried van Perwez[77], heer van Grimbergen, Ninove,Ö, weduwnaar van Adelheid Berthout, alias van Grimbergen (cf. 5.baaaa). Nadat haar man haar verlaten had hertrouwde Maria van Audenaerde met Jan van Nesle, heer van Falvy en van Le Hťrelle, ridder[78].

19.ab Arnold V van Audenaerde (vermeld tussen 1271[79] en 1310[80]), heer van Oudenaarde[81], Werken en Handzame, ber van Vlaanderen[82], ridder, huwde de eerste maal met Lysbette, dochter van Philips van Henegouwen en kleindochter van Hendrik (cf. 6.b) en Mahaut van Lalaing, dame van Sebourg, Fontaine-l'EvÍque,Ö en weduwe van Boudewijn, heer van Cuinchy, Hťnin-Liťtard,..[83] Hij hertrouwde met Johanna van Chauny[84]. Voor verdere afstamming cf. 21.ad.
In 1281 verkocht Arnold V Kortemark en het deel van Handzame dat hij in zijn bezit had aan Gewijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen.

19.ac Jan van Audenaerde (vermeld tussen 1267 en 1320), heer van Rosoit[86] en Pamele[87].
19.ad Robrecht van Audenaerde werd vermoord voor 25 juni 1297[89].
19.ad Gewijde van Audenaerde (vermeld tussen 1293 [90] en 1310[91])
19.ae Johanna van Audenaerde (vermeld tussen 1272[92] en 1277[93]), non in de abdij van Maagdendale te Pamele.
19.af Alice van Audenaerde (vermeld in 1285) huwde met Godfried van Vianden[94], heer van Grimbergen[95].
19.ag Catherina van Audenaerde was in 1268 non in het klooster te Montreuil-en-Thiťrache[96].
19.ah Mathilde van Audenaerde "decana" van het kapittel van de Bergense St.-Waltrudiskathedraal[98].
19.ai Jacob van Audenaerde (vermeld in 1294)[99].

19.b Giles van Audenaerde (vermeld tussen 1240[100] en 1258[101]), ridder; trouwde de eerste maal met Maria, de weduwe van ridder Gooswijn van Everbeek[102], en daarna met Isentrude[103].

19.c Marie van Audenaerde[104] vermeld tussen 1235 en 1279[105]), dame van Pamel en Baucignies huwde de eerste maal met Jan van Rethel (į voor 1218 - + 1243)[106], zoon van burggraaf Hugo III van Rethel en Mabilia van Belle (Bailleul) burggravin van Ieper.
Zij hertrouwde met Godfried van Leuven(į ca. 1209 - + 1254), heer van Gaasbeek, Herstal en Baucigny (PicardiŽ), zoon van graaf Hendrik I, hertog van Brabant, en Mathilde van Vlaanderen. Hij werd begraven in de abdij van Affligem[107]. In 1236 schonk de hertog van Brabant een deel van Sint-Pieters-Leeuw aan zijn broer Godfried, waardoor de heerlijkheid het Land van Gaasbeek ontstond.
Dit echtpaar bouwden de eerste burcht van Gaasbeek voor 1244. Deze burcht werd in 1388 verwoest door de Brusselse gemeentemilities, maar werd kort nadien herbouwd. In 1545 herbouwde Maarten van Horne op de fundamenten van de oude burcht een renaissancekasteel, dat later door brand geteisterd in puin bleef liggen tot graaf Lamoriaal van Egmont het domein van Gaasbeek aankocht en het kasteel liet herbouwen[108].

19.ca k: Hendrik van Leuven-Gaasbeek (+ 1285) x Isabella van Beveren, fa Dirk IV van Beveren, burggraaf van Diksmuide, & Marguerite de Brienne-Ramerupt.
19.cb Gerard van Leuven, heer van Gaasbeek. provoost van Nivelles / Nijvel.
19 cc Godfried van Leuven, provoost van Nivelles / Nijvel.

19.cd Johanna van Leuven (į voor 1238 + ca. 1291) huwde met Diederik van Heinsberg, heer van Heinsberg (į ca. 1253 - + 1303), fs. graaf Hendrik van Sponheim & Agnes erfdochter van Heinsberg[109].
Dit echtpaar is de rechtstreekse voorouder van koning Willem Alexander van Nederland.

De familie van Peteghem-Audenaerde (Oudenaarde) is dus tweemaal de ascendant van de koningen van Nederland, cf.:
https://sites.google.com/site/genealogievanelslande/03-ascendenten/c-familie-van-mortagne-burggraven-van-doornik
nr. / nį 20 b.

19.cb Hendrik van Leuven (į voor 1245 - + 1285), heer van Gaasbeek, Herstal en Baucignies, huwde met Isabella van Beveren (į ca. 1240 - + ca. 1308)[110].

19.cba Jan 'Tristan van Leuven(į voor 1264 - + 1309/11) , heer van Gaasbeek, Herstal en Montcornet, huwde met Fťlitť van Luxemburg (+ 1336)[111]

19.cbb Hendrik van Leuven, heer van Gaasbeek en Wolfhagen (į voor 1265, + na. 1312)[112].

19.cbc Johanna van Leuven (į voor 1279 - + 1319), dame van Baucignies en Herstal, huwde in 1302 met Gerard I van Horne (1270-1331), heer van Altena, Perwijs, Herlaar, Heeze, Korteseen en Oost-Barendrecht[113] dat hij in 1321 verkocht aan Jan Gillisz. Oem, baljuw van Zuid-Holland.
Op die manier kwam het domein met het kasteel van Gaasbeek in handen van de familie Horne.
Na de dood van Johanna van Leuven hertrouwde Gerard van Horne met Irmgard van Kleef.

19.cd Arnold van Leuven (į voor 1253 - + 1287) huwde met Isabella van Breda (į voor 1267)[114].
In 1280 schonk Isabella van Breda de boerderijen "Micke" en "Bremdock (thans: Peerdsbos, Schoten) aan het gasthuis te Antwerpen.
19ce Gerard van Leuven į voor 1253)[115], prevoost van Nijvel (Nivelles).
19.cf Godfrief van Leuven (į voor 1253)[116], priester.
19.d Hendrik van Audenaerde prior van "Val des Ecoliers" te Bergen (1282-1285).

Voetnoten

[1] DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique des maisons de Guines, d'Ardre, de Gand et de Coucy, Parijs, 1631, blz. 53
[2] PIOT C., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Brugge, 1881, blz. 5, nr. 3.
[3] KOCH A.C.F., Het Land tussen Schelde en Dender voor de inlijving bij Vlaanderen (met een opmerking over het ontstaan van Oudenaarde) in: Tussen Saksen en Vlaanderen, Hilversum, 1992, blz. 19-34.
[4] GYSSELING M. '96 KOCH A.C., Diplomata Belgica ante annum millesinum centesimum scripta, I, Brussel, 1950, blz. 208, nr. 107.
[5] PROU M., Recueil des actes de Philippe Ier, roi de France (1059-1108), Parijs, 1908, blz. 66, nr. 23
[6] PIOT C., o.c., blz. 5, nr. 3, Het was de graaf Boudewijn V die zelf voogd was van de abdij; MILIS L., De abdij van Ename in de middeleeuwen - haar bezittingen in de periode 1063-1250, in: Handelingen Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, n.r. XVI, 1961, blz. 1-48.
[7] http://www.sintarnoldus.nl/wieissintarnoldus.htm.
[8] VERCAUTEREN F., Actes des Comtes de Flandres (1071-1128), Brussel, 1938, nr. 23.
[9] PIOT C., o.c., blz. 15, nr. 13.
[10] VERCAUTEREN F., o.c., nr. 23.
[11] Ronse, Rijksarchief, Van Lerberghe 1096.
[12] PIOT C., o.c., blz. 15, nr. 13.
[13] MILIS L., Les seigneurs de Pamele-Audenaerde. Vers une meilleure chronologie, Cahiers de Civilisation Mťdiťvale, Annex I, 1963, blz. 5-7, nr. 4.
[14] Ibidem.
[15] DUVIVIER C., Recherches sur le Hainaut ancien du VIIe au XIIe siŤcle, Brussel, 1865, blz. 438-442, nr. LXVIII.
[16] MILIS L., Les seigneurs de Pamele-Audenaerde. Vers une meilleure chronologie, Cahiers de Civilisation Mťdiťvale, Annex I, 1963, blz. 52.
[17] HUYGHEBAERT N., Une notice du cartulaire de l'abbaye de Saint-Nicolas-des-PrŤs, in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire '96 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXVI, 1951, blz. 151-152.
[18] MILIS L., o.c., blz. 3-4, nr. 2; MILIS L., De abdij van Ename in de middeleeuwen - haar bezittingen in de periode 1063-1250, in: Handelingen Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, n.r. XVI, 1961, blz. 1-48.
[19] DEVILLERS L., Notices sur un cartulaire consernant les terres dites "de dťbat" (Hainaut et Flandre), in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire '96 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, V, 1876, blz. 110-111, nr. V.
[20] Ibidem.
[21] PIOT C., o.c., blz. 29, nr. 28.
[22] VERCAUTEREN F., o.c., nr. 73.
[23] PIOT C., o.c., blz. 42, nr. 42.
[24] VANDERKINDERE L., La Chronique de Gislebert de Mons, Brussel, 1904, blz. 56.
[25] VAN HOLLEBEKE L., Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Loo de l'ordre de Saint-Pierre (1093-1794), Brugge, 1870, blz. 14; VAN LOKEREN A., Chartres et documents de l'abbaye de Saint-Pierre ŗ Gand, Gent, 1868-1871, dl. I, blz. 313, nr. 214.
[26] MILIS L., De abdij van Ename in de middeleeuwen - haar bezittingen in de periode 1063-1250, in: Handelingen Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, n.r. XVI, 1961, blz. 1-48.
[27] PIOT C., o.c., blz. 36.
[28] DEVILLERS L., Notices sur un cartulaire consernant les terres dites "de dťbat" (Hainaut et Flandre), in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire '96 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, V, 1876, blz. 169-172.
[29] Ibidem.
[30] VANDERKINDERE L., La Chronique de Gislebert de Mons, Brussel, 1904, blz. 56.
[31] PIOT C., o.c., blz. 42, nr. 42.
[32] MILIS L., o.c., Annexes III & VII, blz. 53.
[33] Idem, blz. 21-22, nr. 30.
[34] VERRIEST L., Le polytique illustrť dit "Veil Rentier" de messire Jehan de Pamele-Audenarde (vers 1275), Brussel 1950, blz. XXIV, noot 88.
[35] ; VAN LOKEREN A., Chartres et documents de l'abbaye de Saint-Pierre ŗ Gand, Gent, 1868-1871, dl. I, blz. 196, nr. 356.
[36] PIOT C., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Brugge, 1881, blz. 101, nr. 126.
[37] PIOT C., o.c., blz. 81-82, nr. 100.
[38] Ibidem.
[39] PIOT C., o.c., blz. 105, nr. 86.
[40] DE REIFFENBERG (red.), Monuments pour servir ŗ l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, 1844-1874, II, blz. 386, 22.513.
[41] VERROKEN, E., Genealogie van de Heren van Maarke (1196-1466) en hun verwanten, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Oudenaarde, Deel XLVII, 2010, p. 55-149.
[42] Gent, Rijksarchief, de Saint-Genois, Gaillard (aanvulling Wyffels), Charters van de graven van Vlaanderen, nr. 186, cf. VERRIEST L., Le polytique illustrť dit "Veil Rentier" de messire Jehan de Pamele-Audenarde (vers 1275), Brussel 1950, blz. XXVI.
[43] DEVILLERS L., Notices sur un cartulaire consernant les terres dites "de dťbat" (Hainaut et Flandre), in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire '96 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, I, 1871, blz. 219, noot 1.
[44] MILIS L., blz. 18, nr. 25.
[45] COPPIETERS-STOCHOVE H., Rťgestes de Philippe d'Alsace, comte de Flande, in: Annales
de la Sociťtť d'Histoire et d'Archťologie de Gand, VII, 1906, blz. 139-140, annex nr. 46.
[46] MILIS L., blz. 21, nr. 29.
[47] PIOT C., o.c., blz. 53, nr. 58.
[48] DE VLAMINCK A., Cartulaire de la ville de Tenremonde, Gent 1876-1883, blz. 33-34, nr. XLIV.
[49] Milis L., o.c., blz. 7, nr. 5.
[50] PIOT C., o.c., blz. 42, nr. 42.
[51] Ibidem.
[52] DEVILLERS L., Notices sur un cartulaire consernant les terres dites "de dťbat" (Hainaut et Flandre), in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire '96 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, IV, 1876, blz. 169-172.
[53] PIOT C., o.c., blz. 42, nr. 42.
[54] MILIS L., o.c., blz. 20, nr. 20.
[55] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Zegel nr. 11819.
[56] Parijs, Archives Nationales, nr. 10338.
[57] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Zegel nr. 1084.
[58] VAN LOKEREN A., o.c., blz. 117-118, nr. 185.
[59] DE REIFFENBERG (red.), Monuments pour servir ŗ l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, 1844-1874, II, blz. 687, vers 31.125.
[60] SERRURE C., Cartulaire de Saint-Bavon ŗ Gand, Gent, 1836-1840, blz. 187, nr. 184; 196-197, nr. 194.
[61] GHELDOLF A., Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politiques jusqu'a l'annťe 1305, Brussel, 1835-1864, dl. III, blz. 262, nr. XVI.
[62] DEHAISNES C. '96 FINOT J., Inventaire sommaire des archives dťpartementales du Nord, Chambre des comptes de Lille, Serie B, Rijsel, 1899-1906, dl. II, blz. 509, B. 1549.
[63] PIOT C., o.c., blz. 102, nr. 128.
[64] DE REIFFENBERG, o.c., blz. 396.
[65] DUCHESNE A., Histoire gťnťalogique de la maison de Bťthune, Parijs, 1639, blz. 128.
[66] DERAMAIX I., Lessines HŰpital Notre-Dame ŗ la Rose, L'intervention archťologique, Cercle royal d'Histoire et d'Archťologie d'Ath et de la Rťgion, Ath, 2003, blz. 33-34. Vriendelijk mededeling van juffrouw Elise Bocquet.
[67] DEHAISNES C. '96 FINOT J., Inventaire sommaire des archives dťpartementales du Nord, Chambre des comptes de Lille, Serie B, Rijsel, 1899-1906, dl. II, blz. 338, B.1385.
[68] MUSSELY C. '96 MOLITOR E., Cartulaire de Notre-Dame de Courtrai, Gent, 1881, blz. 98, nr. XCIV.
[69] VAN ELSLANDE R., Arend de Keysere & Ronse in Gentse Middeleeuwse documenten, in: Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LV, 2006, blz. 295-300.
http://www.lede.be/file_uploads/7710.pdf.
[70] DEHAISNES C. '96 FINOT J., o.c., II, blz. 528, B. 497 (supplement).
[71] MUSSELY C. '96 MOLITOR E., o.c., nr. XCIV.
[72] Chronique de Baudouin d'Avesnes, ed. KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire et Chroniques de Flandres, Brussel '96 Den Haag, 1880, dl. II, blz. 580-581.
[73] VAN ELSLANDE R., Arend de Keysere & Ronse in Gentse Middeleeuwse documenten, in: Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, LV, 2006, blz. 295- 299.
[74] VERRIEST L., Le polytique illustrť dit "Veil Rentier" de messire Jehan de Pamele-Audenarde (vers 1275), Brussel 1950, blz. LVIII.
[75] DE SMET J.J., Cartulaire de l'abbaye de Ninove, in: Corpus Chronicorum Flandriae, 1868, dl. II, blz. 940-941.
[76]http://fmg.ac/Projects/MedLands/BRABANT,%20LOUVAIN.htm.
[77] Chronique de Baudouin d'Avesnes, ed. KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire et Chroniques de Flandres, Brussel '96 Den Haag, 1880, dl. II, blz. 590-591.
[78] DE SMET J.J., Cartulaire de l'abbaye de Ninove, in: Corpus Chronicorum Flandriae, 1868, dl. II, blz.940-941.
[79] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, B. 1595/1.
[80] VERRIEST L., Le polytique illustrť dit "Veil Rentier" de messire Jehan de Pamele-Audenarde (vers 1275), Brussel 1950, blz. LVII, noot 326.
[81] DE VLAMINCK A., Cartulaire de la ville de Tenremonde, Gent 1876-1883, blz.280, nr. CDXLVI.
[82] Archief O.-L.-Vrouwkathedraal, cartulaire D, fį 164vį.
[83] Chronique de Baudouin d'Avesnes, ed. KERVYN DE LETTENHOVE, Histoire et Chroniques de Flandres, Brussel '96 Den Haag, 1880, dl. II, blz.580-582.
[84] Gent, Rijksarchief, de Saint-Genois, Gaillard (aanvulling Wyffels), Charters van de graven van Vlaanderen, nr. 365.
[85] Brussel, Algemeen Rijksarchief, Zegel nr. 7571.
[86] VERRIEST L., o.vc., blz. LVII.
[87] VERRIEST L., Le polytique illustrť dit "Veil Rentier" de messire Jehan de Pamele-Audenarde (vers 1275), Brussel 1950.
[88] R. VAN ELSLANDE, De heren van Eke tijdens de middeleeuwen, in: Scheldeveld, kb. XLIII, 2014, blz. 300-342.
[89] DEHAISNES C. '96 FINOT J., Inventaire sommaire des archives dťpartementales du Nord, Chambre des comptes de Lille, Serie B, Rijsel, 1899-1906, dl. I, blz. 190, B. 244.
[90] Idem, II, blz. 338, B. 1385.
[91] Verriest L., o.c., blz. LVII.
[92] Rijsel, Archives Dťpartementales du Nord, B. 1562, fį 57, nr. 90.
[93] FOPPENS F., Auberti Miraei opera diplomatica, Leuven-Brussel 1723-1748, dl. III, blz. 136.
[94] VERRIEST L., o.c., blz. LVIII.
[95] http://www.willebroek.info/HISTORY/HIST_nC/Hp1271.htm.
[96] Bulletin de la Commission Royale d'Histoire '96 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, serie IVn dl. III, blz. 92.
[97] http://lb.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blason_de_Vianden.svg
[98] VERRIEST L., o.c., blz. LVIII
[99] Ibidem.
[100] PIOT C., o.c., blz. 210, nr. 241.
[101] Doornik, Rijksarchief, Cartulaire 32, 1240.
[102] PIOT C., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Brugge, 1881, blz. 210, nr. 241.
[103] BUTKENS C., Les trophťes tant sacrťsque profanes du duchť de Brabant, Den Haag, 1724-1746, I, blz. 88.
[104] D. SCHWENNICKE, Europšische Stammtafeln. Neue Folge, Stargardt, 1978, VII, blz. 95.
[105] Idem, II, blz. 111.
[106] Idem, I.II, 237.
[107] VENNEKENS F., Seigneurs de Gaesbeek (1236-1795), Abbaye d'Affligem-Hekelgem, 1935, blz. 13.
[108] ARRIBAVENE J., L'ťtat des habitants de la commune de Gaesbeek, 1845; E. VANDERVELDE, Le sort des campagnard s'amťlioire-t-il? Un village brabanÁon en 1833. Gaesbeek, 1907; VINCX J., Gaesbeek, geschiedenis van het kasteel, de kerk en het dorp, 1926; RENSON G., Beknopte geschiedenis van Gaasbeek, 1965; SCHILLINGS A., De bestuurlijke organisatie van het Land van Gaasbeek, in: Eigen Schoon en de Brabander, XXXVI, 1953, blz. 86-92.
[109] D. SCHWENNICKE, o.c., 96, 237.
[110] http://users.telenet.be/PeterCrombecq/Genea%20Stek/Crombecq/Crombecq-o/p328.htm#i20107.
[111] Foundation for Medieval Genealogy , online http://fmg.ac/.
[112] F. BOSMANS, G. PICK…, e.a., De Heerlijkheid van Wolfshagen in: Lewe, jaargang 24, nr. 1, Sint-Pieters-Leeuw, 2005, 16, 56.
[113] VENNEKENS F., o.c., blz. 19.
[114] Idem, blz. 13.
[115] Ibidem.
[116] Ibidem


1939 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Horne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1940 Heren van Gaesbeek en Herstal, Vindplaats: HEREN van GAESBEEK en HERSTAL.

1941 Rudy van Elslande, Vindplaats: Genealogie van Elslande.

1942 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Horne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1943 Hans Vogels, De oudste heren van Heeze, Leende en Zesgehuchten, Sterksel, Mierlo en Geldrop (1100-1300)
Een genealogische reconstructie
(Heemkronijk jaar:1998, jaargang:37, nummer:1, pag:3 -26), Vindplaats: De oudste heren van Heeze, enz.

1944 Geneanet: Anneke van Wachtendonk.

1945 Hans Vogels: Diskussiegroep Middeleeuwse genealogie juni 2021.

1946 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Horne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1947 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Altena_(geslacht). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1948 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_VII_van_Kleef. Diederik VII van Kleef (circa 1226 - 1275) was van 1260 tot aan zijn dood graaf van Kleef. Hij behoorde tot het huis Kleef.

Diederik VII was de oudste zoon van graaf Diederik VI van Kleef uit diens tweede huwelijk met Hedwig, dochter van markgraaf Diederik van MeiŖen. Na de dood van zijn halfbroer Diederik primogenitus werd hij in 1245 erfgenaam van het graafschap Kleef.

Vanaf 1255 regeerde hij zelfstandig over HŁlchrath en het zuidelijke deel van Kleef en na de dood van zijn vader in 1260 werd hij volwaardig graaf van Kleef. Rond 1255 trad Diederik VII in het huwelijk met Aleidis van Heinsberg (overleden in 1303), dochter van graaf Hendrik I van Sponheim, hetgeen zijn familie aanzienlijke bezittingen opleverde.

Tussendoor had hij ook conflicten met zijn broer Diederik Luf, die als graaf van SaarbrŁcken naar meer macht streefde, en verleende Diederik VII stadsrechten aan Dinslaken, Orsoy, BŁderich en mogelijk ook aan Huissen en Kranenburg. Hij overleed rond het jaar 1275 en werd vermoedelijk bijgezet in de kloosterkerk van Bedburg.

Nakomelingen
Diederik VII en zijn echtgenote Aleidis kregen volgende kinderen:

Diederik VIII (1256-1305), graaf van Kleef
Diederik (1258-?), prior in Xanten
Machteld (1260-1309), huwde in 1273 met landgraaf Hendrik I van Hessen
Diederik Luf II (1262-?), graaf van HŁlchrath
Agnes (1264-1312), zuster in het klooster van Bedburg
Irmgard (1266-1319), huwde eerst met heer Koenraad I van Saffenberg en daarna met graaf Willem I van Berg

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_VII_van_Kleef.

1949 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berthold_I_van_Z%C3%A4hringen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1950 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_IX. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1951 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_III_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1952 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ada_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1953 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1954 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Warenne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1955 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waltheof_II_van_Northumbria. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1956 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VI_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1957 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VI_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1958 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Salm. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1959 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Vette. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1960 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Liudolf_van_Brunswij. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1961 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Manfred_II_Olderik_van_Turijn. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1962 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Northeim. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1963 Stefanus I van BourgondiŽ, https://en.wikipedia.org/wiki/Richenza_of_Swabia. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1964 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_(heilige). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1965 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ermentrudis_van_Roucy. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1966 Rijksarchief in Belgie, Hoeselt, parochie Sint-Stefanus. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

1967 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Loon_(graaf). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1968 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_I_van_Montfort. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1969 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Brabant. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1970 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Frankrijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1971 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Merani%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1972 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1973 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_II_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1974 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ada_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1975 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ada_van_Holland_(gravin). Ada (1188 - 1223) was gravin van Holland vanaf 1203. Ada was een dochter van Dirk VII en Aleid van Kleef. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder Ada van Schotland.


Inhoud
1 Biografie
2 Voorouders
3 Referenties
4 Externe link
Biografie
Toen haar vader in 1203 stierf was Ada de laatste nog levende dochter van Dirk VII. Om de positie van Ada te verstevigen, liet haar moeder de 15-jarige Ada nog voor de begrafenis van haar vader trouwen met graaf Lodewijk II van Loon.

Haar oom Willem erkende Ada niet als gravin van Holland en riep zich uit tot graaf van Holland. Hij kreeg daarbij steun van de edelen van Kennemerland waarna Aleid van Cleef en Lodewijk van Loon naar Utrecht moesten vluchten.

Ada werd op weg naar de begrafenis van haar vader door getrouwen van Willem bij Leiden in het nauw gedreven. Ze verschanste zich in de burcht van Leiden, die na een kort beleg door de burggraaf van Leiden, Filips van Wassenaar, werd ingenomen. Ada werd door haar oom geÔnterneerd op Texel.

Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Willem nam vervolgens het bestuur van het graafschap op zich. Wat volgde was de Loonse Oorlog, die tot 1206 zou duren. De oorlog eindigde met het Verdrag van Brugge. Formeel werd het graafschap tussen Willem en Lodewijk van Loon opgedeeld. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg, Lodewijk de rest. Het lijkt er echter op dat Willem gewoon doorregeerde in Holland.

In 1207 wist Lodewijk van Loon Ada vrij te krijgen in ruil voor een nieuwe gijzelaar, Arnold, zijn jongere broer (van 1207 tot 1216). Lodewijk en Ada probeerden het graafschap nog wel te heroveren en deze strijd werd onderdeel van de strijd tussen Frankrijk en de Hohenstaufen-dynastie.

Willem wist Holland hier, door kundig tussen de partijen te manoeuvreren, zonder kleerscheuren doorheen te loodsen en in 1213 moesten Lodewijk en Ada hun claim op het graafschap Holland definitief opgeven. Na een hofdrama uit wraak met gifmoorden op zijn beide broers, bleef Arnold als enige erfgenaam van de grafelijke titel over en werd in 1218 als Arnold III geÔnstalleerd als negende graaf van Loon.[1]

Ada stierf kinderloos in 1223 en werd begraven naast haar man Lodewijk II van Loon in de ondertussen gesloopte abdijkerk van de Abdij van Herkenrode in het Graafschap Loon.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ada_van_Holland_(gravin).

1976 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VII_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1977 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Kleef. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1978 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_IV_van_Kleef. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1979 Karel de Grote reeks 20: Van de Valk.

1980 Heren van Heinsberg (Sponheim), Vindplaats: Heren van Heinsberg (Sponheim).

1981 Breda stadsarchief, Vindplaats: Breda stadsarchief.

1982 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartholomeus_van_Voorne_van_Naaldwijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1983 Bert Koene, Jan Morren, Fred Schweitzer.

1984 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Rhenen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1985 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijsbrecht_III_van_Amstel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

1986 J.M.G. Leune, Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 , Vindplaats: Lillo en Liefkenshoek.

1987 Karel de Grote reeks 50: Hemelop I, Vindplaats: Karel de Grote: reeks 50.

1988 Lothar I van Stade (Genealogie Mittelalter), Vindplaats: Lothar I van Stade (Genealogie Mittelalter).

1989 Vierlingsbeek BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1990 Bossche Encyclopedie.

1991 (Van Aken naar Heden[28] Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers).

1992 , Vindplaats: Schepenbank St. Michielsgestel.

1993 Regionaal Archief Alkmaar, Bevolkingsregister met Ernst Duinmeijer. Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar.

1994 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Stadstrouw. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1995 Vlaardingen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

1996 Frieda Koppert-van den Berg (Door Frieda Koppert-van den Berg
27 december 1997), Vindplaats: Genealogie Cornelis Ariens Coppert.

1997 Amsterdamse grachtenhuizen, Vindplaats: Amsterdamse grachtenhuizen.

1998 "Rotterdam DTB/BS", Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

1999 Graven van Holland (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Holland. MARGARETA (-after 1203). The Chronologia Johannes de Beke names (in order) "Theodricum succedentem comitem Hollandie, Wilhelmum comitem Orientalis Frisie, Florencium prepositum Traiecetensis ecclesie, Robertum presidium Kenemarie, Beatricem, Elizabeth, Adelheydim et Margaretam comitissam Clivie" as the children of Count Floris III & his wife[502]. The Annales Egmundani record the marriage in 1182 of "filiam comitis Florentii et comitissś Adś, Margaretam" and "Theodericus comes de Cleve"[503]. "Theodericus Hollandie comesÖcomitis Florentii et Ade comitisse filius" donated property at Poeldijk bij Naaldwijk to the church of St Maria, Utrecht by charter dated 1198, in the presence of "Ada mater mea, Willelmus frater meus comes Frisie, Margareta soror mea, Florentius frater meusÖ"[504]. m (1182) DIETRICH [III] Graf von Kleve, son of DIETRICH [II] Graf von Kleve & his wife Adelheid von Sulzbach (-[27 Mar 1200/1203]).

2000 Cyriel Verbeek, Vindplaats: Ravels dopen, Ravels.

2001 Rijksarchief in Belgie, Ravels, parochie Sint-Servatius. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2002 Geneanet: Feyen-Moelans.

2003 Ravels: begraven 1664-1820, Vindplaats: Ravels: begraven 1664-1820.

2004 "Rotterdam DTB/BS", Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

2005 Rijksarchief in Belgie, Turnhout, parochie Sint-Petrus. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2006 Ermelo DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2007 Nijkerk DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nijkerk > Huwelijksbijlagen 1827-1832 > image 946 of 2518;.

2008 Nijkerk DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nijkerk > Huwelijksbijlagen 1827-1832 > image 949 of 2518.

2009 Kolhorn DTB - Familysearch.

2010 Warnsveld DTB, Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

2011 W. Enterman, De Deventer tak van het Overijssels-Gelderse Geslacht Schaap (Gens Nostra XXXVI (1981), pp. 148-157).

2012 Genealogie Zwanepol, Vindplaats: Genealogie Zwanepol.

2013 Gerrie Mijnbeek (versie 1.07 d.d. 8 december 2005
door GERRIE MIJNBEEK
last update made on August 1, 2010), Vindplaats: Gevangen in het web van Garderen.

2014 Een herengoed op ít Sol, Vindplaats: Een herengoed op 't Sol.

2015 www.plaatselijkbelanggarderen.nl, Schaal met het wapen van de familie Van ít Sol, Vindplaats: Darpsproat uut Garder.

2016 Genealogie Zwanepol, Vindplaats: Genealogie Zwanepol.

2017 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2018 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_II_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2019 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Vindplaats: RHC Eindhoven.

2020 Schiedamgen, Vindplaats: Schiedamgen.

2021 Schiedam, oud rechterlijk archief, http://www.schiedam.nl/archieven-en-collecties/nadere_toegangen/NT16.PDF. Vindplaats: Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm'.

2022 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 2, folio 26. Vindplaats: Digitalestamboom Gemeentearchief Delft.

2023 Digitale stamboom Kennemerland, Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1835 Nummer 30-7. Vindplaats: Digitale Stamboom Kennemerland.

2024 (Genealogie Bierens uit Brabantse leeuw 1976), Vindplaats: Thuis in Brabant. IV/. Simon Lucas Bierens, tr. Beelken N., overl. vůůr 23 nov. 1616.

2025 Brabantse Leeuw 1961, MULDERS IN BRABANT
III.
VAN DER CRABBEN
.

2026 Amsterdam Stadsarchief, DTB 763, p.93. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2027 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha, KB003, Heiraten. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

2028 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha KB002, Taufen. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

2029 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha Taufen, KB002. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

2030 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengard_van_Rouergue. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2031 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Oddo_van_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2032 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_I_van_Toulouse. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2033 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulgaud. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2034 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), http://www.walmar.nl/excel_htm/mellinga.htm. Vindplaats: Google Books.

2035 Genealogie Mellinga: http://www.walmar.nl/excel_htm/mellinga.htm.

2036 Steenderen DTB, Vindplaats: Genealogiedomein.nl. <u>Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN</u>
Trouwboek 1692-1758 (R.B.S. 1428)
17.06.1700 PHILIPS OTHO SCHAAP j.m. s.van Hendrick Schaap onder Warnsvelt en
AELTIEN JANSSEN j.d. van Jan Garrits uit de Emmer.

2037 H.J.Michiel Wijers (H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, november 2001 (laatst herzien december 2015)), Vindplaats: Familie Wijers uit Steenderen.

2038 Genealogie van der Hauw, Vindplaats: Genealogie van der Hauw.

2039 Noordwijk DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2040 Medemblik DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2041 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 59A. Vindplaats: Westfries Archief.

2042 Medemblik DTB, Vindplaats: Westfries Archief.

2043 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 38A. Vindplaats: Westfries Archief.

2044 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 79. Vindplaats: Westfries Archief.

2045 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 227. Vindplaats: Westfries Archief.

2046 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 250. Vindplaats: Westfries Archief.

2047 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 257. Vindplaats: Westfries Archief.

2048 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 266A. Vindplaats: Westfries Archief.

2049 Heren van Avesnes, Leuze en Conde (d'Oisy) (Medieval Lands).

2050 Huis Avesnes: Wikipedia, Vindplaats: Huis Avesnes.

2051 John Ooms, Vindplaats: Heren van Peteghem.

2052 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha, KB002, Taufen. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

2053 DTB Amsterdam, DTB 347, p.438 (oud pag. 436; folio 237v) nr.21. Vindplaats: Familysearch.org.

2054 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 146 (oud pag. 142) nr. 14. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2055 Amsterdam Stadsarchief, Archief 1120, invnr.213, p.314. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2056 Amsterdam Stadsarchief, DTB 48, p.297(folio 148v), nr.2. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2057 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1051, p.21vo en p.22. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2058 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 9. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2059 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 10. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2060 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 11. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2061 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 12. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2062 DTB Amsterdam, DTB 1096, p.96vo en p.97. Vindplaats: Familysearch.org.

2063 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.7. Vindplaats: Familysearch.org.

2064 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1174, p.11vo en p.12. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2065 H. de Vries en A.B. de Vries-Doyle, Genealogische webstek van H. de Vries en A.B. de Vries-Doyle, Vindplaats: Kwartierstaat DE VRIES - KEIJZER.

2066 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.11. Vindplaats: Familysearch.org.

2067 DTB Amsterdam, DTB 1166, p.270 en p.271. Vindplaats: Familysearch.org.

2068 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.146. Vindplaats: Familysearch.org.

2069 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1177, p.208vo en p.209. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2070 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Zutphen > Dopen 1700-1788 > image 493 of 628;.

2071 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1984 blz199.

2072 (http://www.stadsarchiefdeventer.nl), Vindplaats: Stadsarchief Deventer.

2073 Nederlands Patriciaat 1950 blz 79.

2074 Deventer DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Civiel > Deventer > Ondertrouw, Trouwen 1695-1734 > image 304 of 530;.

2075 (http://www.stadsarchiefdeventer.nl), Doopboeken van de Lebuinus-, de Berg- en de Broerenkerk, 1591-1811. Vindplaats: Stadsarchief Deventer.

2076 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Zutphen > Begraven 1750-1811 Index, Begraven 1750-1811 Bk 1894-1896 > image 145 of 439.

2077 Amstelodamum (CD-editie), AO jan/feb 1986.

2078 (Delden Trouwboek NH
Inventarisnummer 90
Juni 1674 - 5 januari 1688
Orgineel Nr. 90
Nederduits Gereformeerd).

2079 http://www.stadsarchiefdeventer.nl, 1504 Retroacta Burgerlijke Stand (DTB) Colmschate - Diepenveen (http://www.stadsarchiefdeventer.nl).

2080 Gens Nostra 1946-1995, GN1971. Vindplaats: Gens Nostra.

2081 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Zutphen > Dopen 1700-1788 > image 503 of 628;.

2082 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Zutphen > Dopen 1700-1788 > image 524 of 628;.

2083 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Zutphen > Dopen 1700-1788 > image 555 of 628;.

2084 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2085 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1044, p.30vo en p.31. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2086 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1044, p.21vo en p.22. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2087 Hendrik Croese Gerardszoon, Kerkelijk register der Predikanten, Die, sedert de Kerkhervorming, de Gereformeerden Nederduitsche Gemeente te Amsterdam tot aan den
Jaare 1759 bedient hebben.
.

2088 Steenderen DTB, Vindplaats: Genealogiedomein.nl.

2089 Neede DTB, Vindplaats: Genealogie in de Achterhoek.

2090 H.J.Michiel Wijers (H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, november 2001 (laatst herzien december 2015)), Vindplaats: Familie Wijers uit Steenderen. Hendrik Schaap, geb./ged. Gorssel 01.05/05.05.1709 (tweeling met Jenneken), overl. Appen 25.02.1784, begr. Voorst 01.03.1784, tr. Voorst 22.03.1739 Christina Hissink, geb. Voorst 15.12.1720, begr. Voorst (in de kerk) 21.11.1766.

2091 , Vindplaats: Genealogiedomein.nl.

2092 NL1963, MR. A. STARING. (NL1963 & NP1964).

2093 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1964.

2094 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Trouwen 1735-1767 Gemeente Uden. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

2095 Bakel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2096 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum. Uden begraafboek 1764-1811
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 05-01-1776
Plaats: Uden
Overledene Gerardus van Bakel
Diversen: obiit in Grimmekamp
echtgenoot van N.N.

2097 Uden DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2098 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Dopen DTB Uden. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

2099 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Rooms-Katholiek doopboek 1625-1652. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

2100 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Begraven DTB Uden. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

2101 DTB Amsterdam, rchief 1120, invnr.213, p.116. Vindplaats: Familysearch.org.

2102 Geldersch Archief, Wamel inv. 1684.2. Vindplaats: Geldersarchief.nl.

2103 (https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=182621), Vindplaats: Archion.de.

2104 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebhard_van_Supplinburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2105 Rijksarchief Belgie, Vindplaats: Rijksarchief Belgie. Baptisatus est Catharina filia Henrici Ramakers et Catharina Maurissen ex Hooselt
Suspect Thijs Masurissen et Maria Genouls
.

2106 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1981.

2107 Wamel DTB - Familysearch, NH Lidmatenboek Wamel. Vindplaats: Familysearch.org.

2108 Nederlandse Leeuw 1942.

2109 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha, KB002, Taufen. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

2110 Maandblad De Nederlandsche Leeuw: Mr. W. de Vries, GenealogieŽn van Byler vůůr de tweede helft van de XVIIde eeuw, VIII, door Mr. W. de Vries. GenealogieŽn van Byler vůůr de tweede helft van de XVIIde eeuw, door MR. W. DE VRIES.
Het geslacht der Amsterdamse en Dordrechtse van Byler's (oorspronkelijk atkomstig uit Barneveld en omgeving).

I Jan van Byler, vermeld te Garderen 1419-1441; beleend met het goed Achteveld (Keppels leen) 11 Mei 1439;
tr. Aleyde [ Morrendochter) Hij was vader van:
a. Morre (of Morke) Jansz. van Byler, die volgt onder II.

II. Morre (of Morke Jansz.) van Byler, vermeld te Garderen (1424), te Barneveld (1430-1436) te Ede (1443~'47), en wederom te Barneveld (1457/58); koopt in 1431 tesamen met Herman Wacker de helft van het goed Byler onder Barneveld van Wulfer Andriesz. van Byler; beleend met half Achteveld (20 Sept. 1460).
Hij was vader van:
a. Wulffer (of Wulfken) van Byler Morrentoon, die volgt onder III.

III. Wulffer van Byler (Morrenzoon), vermeld te Garderen (1447), Ede (1447-1457) en Barneveld (1450-1493); bezitter van de Byler en (half) Achteveld; overleden in of vůůr 1493;
tr. 1e. Geertge van Wenckum:
tr. 2e. (na het huwelijk van zijn zoon Johan en vůůr 1484) Geertgen, Wyn van Appelendochter, gegoed onder Appel, wordt 27 Mei 1486 door haar man gelijftocht aan Achteveld, dr. van Wyn Gerritsz. en Jutte.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johan van Byler, volgt onder IV.
2. een dochter, Catharina (ook wel - vermoedelijk abusievelijk - Fye genoemd van Byler, bezat het erf en goed ,,toe Byler, geheeten Cleyn Byler":
tr, in of vůůr 1526 Willem Jansz. van Dompseler, vermeld te Barneveld sedert 1520, zn. van Jan.
Uit het tweede huwelijk:
3. Mor van Byler, na opdracht van zijn vader, zelf nog onmondig, beleend met het goed (half) Achteveld (27 Mei 1486), kinderloos overleden na 26 Sept. 1495 > maar vůůr 15 . . ) (vermoedelijk eerste kwart der XVIde eeuw).
4. Wynant van Byler, volgt onder IVbis.
Wulffer van Byler was voorts vader van:
e. Willem van Byler, volgt onder IVter.

IVbis. Wynant van Byler (oom van Reyner Willemsz. van Byler, werd "van kyndtz op buytenlandtz opgevuedt" en heeft daarna "in siiner jongen jaeren dem krichtzhandell gevolcht", woonde later te Harderwijk, vanwaar hij in 1542/43 naar Barneveld verhuisde: bezitter van de helft van het goed Achteveld (1552); overl. 18 Juni 1557 -18 Mei 1558;
tr. 1e Harderwijk 22 (morgengave 23 November 1512) Geertgen (Loef), 5 April - 26 Nov. 1540;
tr. 2e. vůůr 22 Sept 1552 Nelle (of Cornelia) 93) Sweers, op 22 Sept. 1552 gelijftocht aan de helft van het goed Achteveld, woonde in 1559 te Everdingen 94), overl. 8 Juni 1571 95) -11 Juni 1583 96), dr. van Jan Sweers (van Spithoven) en Anna Gerritsdr. Copier .
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan van Byler (ook genoemd Jan van Achteveld), volgt onder V.
2. Gerrit van Byler, volgt onder Vbis.
en voorts (zonder dat mij is kunnen blijken uit welk huwelijk) :
c. Mor (of Maurits) van Byler, volgt onder Vter.
d. Geertruyt van Byler, geb. Barneveld, overl. 3 Juli 1615- Juli 1622; tr. vůůr 4 October 1574 Johan Jansz. (van Leeuwen) van Wely, beleend met land onder Rijswijk (1570), overl. vůůr 31 Januari 1603, zn. van Jan Janss.
e. Wolffert van Byler, geb. Barneveld, koopman (in diamanten en later (te Amsterdam) ook in zijdelakens), eerst te Londen (waar hij vermeld wordt 1581-1594), daarna te Amsterdam aan het Nieuwe Zijds kerkhof (Sept. 1594), en vervolgens in de Nes bij de kleine Vleeshal; bezat Ū/s van de helft van het goed Achteveld en 3% morgen land (Culemborgs leen) onder Rijswijk (Ned. Betuwe); overl. Amsterdam Mei 1615, begr. aldaar (Oude kerk) 2 Juni 1615;
tr. 1e Amsterdam (ondertr. 10 Mei) 1586 Cathelyne Bolles, ged. Nieuwerkerken (Vlaanderen), wede. van Fabian de Vliet, overl. 1591:
tr. 2e Londen (Austin Friars) 4 Maart 1592 Clara Vrolicx, geb. Gent, wede. van Carel de Borchtgrave;
tr. 3e Amsterdam (ondertr. 10 Sept.) 1594 Anna Willekes, geb. Antwerpen, wede. van Thomas Hawkins.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jonas van. Byler, ged. Londen 5 Maart, 1587, verm.jong overleden.
2. Jonas van Byler, ged. Londen 16 Juni 1588 overl. Leiden (ongehuwd) in 1609.
3. Aelken van Byller, vermeld als zuster van Jan van Byler (van Achteveld) 27 Nov. 1559.

V. Jan van Byler: (ook wel genoemd Johan van Achteveld, geb. Barneveld vůůr 1538, koopman te Amsterdam (achter de Nieuwe kerk, ,daer de Roos uythangt), poorter van die stad 19 Mei 1589; bezat z/a van de helft van het goed Achteveld, overl. vůůr 11 October 1606:
tr. 1e 1578 Hillegond van Byler (of Hilleke Henricks), + 1596, dr. van Henrick Elbertsen en Weyme van Byler los):
tr. 2e (ondertr. Amsterdam 10 Mei) 1598 Geertruyd de Rode (of de Roy), wonende te Utrecht, overluid aldaar 24 Oct. 1615, dr. van Johan en Aleyd Bolle.
Uit het 2e huwelijk:
1. Hillegond van Byler ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 2 Aug. 1598, + aldaar December 1626, begr. Amsterdam (Oude kerk) 1 Januari 1627; tr. Utrecht (Geertekerk) 31 Juli 1616 Kiliaen van Rensselaer, geb. Hasselt 2e helft van 1586, koopman te Amsterdam, bewindhebber W.I.C; stichter der kolonie Rensselaerswijck (Amerika), + Amsterdam October 1643, begr. aldaar (Oude kerk) 7 October 1643, zn. van Hendrick en Marietje Pafraet.

Vbis Gerrit van Byler, geb. te Barneveld (?), vestigde zich als ijzersnijder te Harderwijk aan de Munt: daarna muntmeester aan de Hollandse munt te Dordrecht; voorganger + aldaar 12 October 1617;
tr. 1e. N.N. Schoonevelt, dr. van N.N. en N.N. Hertoge
tr. 2e 4 Februari 1599 Catharina Jacobsdr. Cotermans, geb. Breda, dr. van Jacob.

Vter. Mor (of Maurits) van Byler, geb. Barneveld, en volgens Van Bijlert (blz. 9) waarschijnlijk wonende in de Betuwe in de omgeving van Tiel, was gegoed onder Kesteren ( 1607), -onder Rijswijk (Ned. Betuwe) (1610), waar hij, na overlijden van zijn broer Wolfert, diens Culemborgse leengoed (3% morgen land) ontving (21 Nov. 1616): t 1616-1623; tr. vůůr 1610 Elisabeth van Wely, gegoed onder Rijswijk, overl. na 10 April 1624, dr .van (Willem en Aeltje van Dolre)
Uit dit huwelijk:
a. Wijnand van Byler, volgt onder VI.
b. Cornelia van Byler, + vůůr 26 Juni 1655: tr. Johannesvan Broeckhuysen, overl. vůůr 26 Juni 1655.
c. Willemken van Byler, + na 19 Nov. 1632; tr. vůůr 8 Sept. 1613 Aert Claessen, beleend met land onder Maurik (1611), overl. 1618-1632

93) Gerichtssignaat Kesteren, Inv. no. 85, fol. 47; Inv. no. 56, fol. 47 en 6lVSO.
94) Ned. Leeuw 1937, kol. 263.
95) Civiele, processen Hof van Gelre 1571 no. 19.
96) Onklaerboek Veluwe, Inv. no. 50, fol. 18.
98) Vermoedelijk was zij de eerste vrouw van Jan Sweers. Immers in 1561 en 1567 (Gerichtssignaat Kesteren, Inv. no. Y5, fol. 46\\so en no. 86, fol. 61) wordt vermeld een Margriet van Merten (ook genoemd Vereem), wede. van Jan Sweers van Spitshoven. Blijkens dezelfde bron, Inv. no. 85, fol. 17, was de moeder van Cornelia Jan Sweersdr reeds overleden voor 15 Jan. 1561.

2111 Maandblad De Nederlandsche Leeuw: Mr. W. de Vries, GenealogieŽn van Byler vůůr de tweede helft van de XVIIde eeuw, VIII, door Mr. W. de Vries.

2112 "WieWasWie", Vindplaats: WieWasWie. DTB Trouwen met Joris Symens Hiddema
Bruidegom Joris Symens Hiddema
Woonplaats Harlingen
Bruid Jetske Ydes
Woonplaats Harlingen
Gebeurtenis Trouwen
Datum 12-11-1673
Gebeurtenisplaats Harlingen
Documenttype DTB Trouwen
Erfgoedinstelling AlleFriezen
Plaats instelling Leeuwarden
Collectiegebied Friesland
Archief 28
Registratienummer 0332
Registratiedatum 12-11-1673
Akteplaats Harlingen
Collectie
Archiefnaam: Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, Deel: 0332, Periode: 165...
Boek Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
Opmerking
Familysearch1: <b>Klik <a href= "https://www.genealogiewerkbalk.nl/fs/?p=Grote Kerk&j=&t=&q=#results"target ="_blank">hier</a> voor suggesties scans Grote Kerk.</b>
AkteSoort bevestiging huwelijk.

2113 Kevin Geuens, De schepenen van de stad en vrijheid Turnhout: 1621-1676, tussen Spanje en Oranje
Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad
, Vindplaats: Schepenen Oud-Turnhout.

2114 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha KB001_1, Taufen. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

2115 Beschryving der stad Bommel, Vindplaats: Beschryving der stad Bommel.

2116 J.A. de Chalmot (1800 bij Johannes Allart te Amsterdam).

2117 Ancestry.com, Vindplaats: Ancestry.se.

2118 Genealogie van de familie Hack.

2119 Marloes†Scholtens, ĎVerscheyden gentilessen ende fraeyichedení van Jan van Wely (ca. 1568≠1616), koopman te Amsterdam (Een†onderzoek†naar†de†handelsactiviteiten†van†een†handelaar†in†juwelen,†rariteiten†en†kunst†en†de†positie†van†Jan†van†Wely†in†de†Amsterdamse†elite.†
Masterscriptie†
MA†Gouden†Eeuw†
Universiteit†van†Amsterdam†
Utrecht,†24†augustus†2010†).

2120 Art in the Montias Database.

2121 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1089A, p.11. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2122 JŲrg Wilkesmann-Brandtner (2014-07-05), Vindplaats: Database 24922.

2123 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), De Navorscher 1858.

2124 De Barneveldse Krant.

2125 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1090, p.119vo en p.120. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2126 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_l%27Hermite. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2127 Ruud & Philippe Straatman, Vindplaats: Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie.

2128 (NL1955).

2129 Kwartierstaat Mulders, genealogie on line.

2130 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1050, p.144vo en p.145. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2131 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1, p.340. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2132 DTB Amsterdam, DTB 1055, p.167vo en p.168. Vindplaats: Familysearch.org.

2133 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1056, p.168 en p.169. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2134 Predikanten van Makkum, Vindplaats: Predikanten van Makkum.

2135 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1, p.239. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2136 Amsterdam Stadsarchief, DTB 38, p.128. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2137 Nisse, Zeeland DTB.

2138 Nisse DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2139 Goes DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2140 J.M.G. Leune, Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune, Vindplaats: Kwartierstaat Leune.

2141 Hans Karelse (2012 Zeeland genealogielijst).

2142 Stamreeks Verburg, Vindplaats: Stamreeks Verburg.

2143 J.M.G. Leune (Capelle a.d. IJssel
Versie februari 2012), Vindplaats: Kwartierstraat van JMG Leune.

2144 Nisse, Zeeland DTB, Trouwboek Nisse.

2145 Bergen op Zoom DTB, Vindplaats: Familysearch.org.

2146 Stefanus I van BourgondiŽ, nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2147 Utrecht DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Utrecht > Trouwen 1659-1675 > image 213 of 402;.

2148 Utrecht DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Utrecht > Trouwen 1659-1675 > image 235 of 402;.

2149 Utrecht DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Utrecht > Trouwen 1659-1675 > image 358 of 402;.

2150 Rhenen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Rhenen > Trouwen 1630-1657 Dopen 1634-1812 > image 56 of 593;.

2151 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ermesinde_II_van_Namen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2152 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), NAV1891.

2153 H.J.J. Vermeulen, De kinderen van Jan III, Heer van Arkel (1297-1324)
en Kunigonda van Virneburg (1314-1328)
(Ons Voorgeslacht 2003).

2154 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Horne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2155 Amsterdam Stadsarchief, bron 125 p. 109 (folio 55) nr. 1. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2156 Amsterdam Stadsarchief, bron 123 p. 31 (folio 16) nr. 7. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2157 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9392935. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2158 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1097, p.97vo en p.98. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2159 Abraham Ysembaart, Vertoog van de redenen die den Capitein Thomas Danielsz. van het Schip bewogen hebben, in Jamaica aan- en inte lopen (1690), Vindplaats: St. Jago de la Victoria.

2160 Cor de Haas en Jo de Haas-van Gelder (Familieboek de Haas 2004).

2161 Grave DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2162 Vereniging Oud Scherpenzeel, Vindplaats: Genealogie Geitenbeek.

2163 Open Archieven, Vindplaats: Open Archieven. Leendert van Schie, op 7 april 1728 in dienst van Verenigde Oostindische Compagnie
Heenreis 1728 woensdag 7 april
Leendert van Schie (uit Delft) in dienst als provoost bij kamer Delft. Vertrek van het schip Delfland op weg naar Bataviawoensdag 4 augustus
119 dagen na vertrek
Aankomst van het schip Delfland op de Kaap maandag 30 augustus
26 dagen na aankomst op de Kaap
Vertrek van het schip Delfland van de Kaap zondag 7 november
69 dagen na vertrek van de Kaap, 214 dagen na vertrek uit Nederland
Aankomst van het schip Delfland in Batavia 1732 woensdag 25 juni
1540 dagen na indiensttreding
Uitdiensttreding Leendert van Schie (Azie), reden: overleden
Maandbrief: Nee / Schuldbrief: Ja.

2164 (Batavia, G. Kolff; [etc., etc.] 1887-1931.
Issued by Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (formerly Departement van Kolonien) or Lembaga Kebudajaan Indonesia (formerly Bataviaasch Genootshap van Kunsten en Wetenschappen).
https://catalog.hathitrust.org/Record/000055532), Vindplaats: Dagh-register Casteel Batavia.

2165 Historische vereniging Oudheidkamer Rhenen, Oud Rhenen, tijdschrift voor de historie van Rhenen.

2166 Regionaal Archief Zuid-Utrecht.

2167 (Batavia, G. Kolff; [etc., etc.] 1887-1931.
Issued by Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (formerly Departement van Kolonien) or Lembaga Kebudajaan Indonesia (formerly Bataviaasch Genootshap van Kunsten en Wetenschappen).
https://catalog.hathitrust.org/Record/000055532), Vindplaats: Dagh-register Casteel Batavia. Volym 1680: p.600
20-22 September
En soomede aen Willemina van Veerendael, weduwe van wylen den oppercoopman Jan de Conincq, om insgelycx mei d'eerste retourvloote naer 't vaderlandt te mogen vertrecken met haer kindere na haer man zaligers qualiteyt.
(ze kreeg dus een paar kinderen met haar man Jan de Coninck).

2168 C.A. VAN KALVEEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET HUIS DE BLAUWE KAMER TE RHENEN 1448-1821 (RIJKSARCHIEF UTRECHT 1992
HET UTRECHTS ARCHIEF 2013).

2169 Heren van Beveren (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Beveren.

2170 Heren van Altena, Vindplaats: Heren van Altena.

2171 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Dorsten, St. Agatha, KB001_1, Taufen. Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten.

2172 Open Archieven, Vindplaats: Open Archieven. Trouwen op 8 mei 1740 te Rotterdam
Ondertrouw op 8 mei 1740 te Rotterdam
Bruidegom Ysaac van Ypen, geboren te Rotterdam, j.m., wonende te Leuvehaven
Bruid Cornelia Blijhart, geboren te Schiedam, j.d., wonende te ''s Hage
Bronvermelding Stadsarchief Rotterdam
Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Trouwen
Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB), Rotterdam, archief 1-02, inventaris-num-mer 73, 08-05-1740, Trouw gereformeerd.

2173 Haagse Courant, Vindplaats: Delpher.nl.

2174 Familie de Weldige, Vindplaats: Familie de Weldige.

2175 Wolf Stegemann (Dorsten Transparent 2014-4), Vindplaats: Dorsten transparent.

2176 Stefanus I van BourgondiŽ, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_II_van_Nevers. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2177 DTB Amsterdam, DTB 1221, p.82vo en p.83. Vindplaats: Familysearch.org.

2178 DTB Amsterdam, DTB 47, p.184(folio 92v), nr.2. Vindplaats: Familysearch.org.

2179 DTB Amsterdam, DTB 347, p.413(oud pag. 411; folio 225)nr.6. Vindplaats: Familysearch.org.

2180 DTB Amsterdam, DTB 1174, p.175vo en p.176. Vindplaats: Familysearch.org.

2181 DTB Amsterdam, DTB 347, p.462(oud pag. 460; folio 249v)nr.12. Vindplaats: Familysearch.org.

2182 DTB Amsterdam, DTB 1176, p.34vo en p.35. Vindplaats: Familysearch.org.

2183 De voorouders van Femmetje Hendrika Rijvordt.

2184 DTB Amsterdam, DTB 1174, p.226vo en p.227. Vindplaats: Familysearch.org.

2185 DTB Amsterdam, DTB 76, p.454. Vindplaats: Familysearch.org.

2186 DTB Amsterdam, DTB 1174, p.48vo en p.49. Vindplaats: Familysearch.org.

2187 DTB Amsterdam, DTB 46, p.459. Vindplaats: Familysearch.org.

2188 DTB Amsterdam, DTB 1175, p.12vo en p.13. Vindplaats: Familysearch.org.

2189 DTB Amsterdam, DTB 108, p.386. Vindplaats: Familysearch.org.

2190 DTB Amsterdam, DTB 109, p.112(folio 56v), nr.19. Vindplaats: Familysearch.org.

2191 DTB Amsterdam, DTB 1166, p.6 en p.7. Vindplaats: Familysearch.org.

2192 DTB Amsterdam, DTB 107, p.210. Vindplaats: Familysearch.org.

2193 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.170. Vindplaats: Familysearch.org.

2194 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1227, p.112 en p.113. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2195 (http://mes-arbres.net/genealogie/guyrdemunck/).

2196 DTB Amsterdam, DTB 521, p.18. Vindplaats: Familysearch.org.

2197 Van Haren (Wikipedia), Vindplaats: van Haren. Adam von Haren war dreimal verheiratet, zunšchst mit Beelchen von Schyderich (Ü nach 1465), anschlieŖend mit einer nicht nšher benannten Gattin und in dritter Ehe mit Katharina Bestoltz.

2198 Stefanus I van BourgondiŽ, http://de.wikipedia.org/wiki/Everhard_von_Haren. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2199 Van Haren (Wikipedia), Vindplaats: van Haren. Adam von Haren, der JŁngere

Adam von Haren, der JŁngere (in manchen Quellen auch Daem genannt, * um 1435; Ü 1517) war SchŲffe und BŁrgermeister der Reichsstadt Aachen.

Leben und Wirken
Der Sohn der Eheleute Adam von Haren (Ü 1454) und Agnes van den Weyer (Ü 1467) stammte von der Linie Haren-Voerendaal des alten Patriziergeschlechts Van Haren aus der ehemaligen Herrschaft Valkenburg ab. Er trat erstmals 1470 als Mitglied des Stadtrates von Aachen in Erscheinung und wurde 1489 und 1496 zum BŁrgermeister gewšhlt.

Die Familie Adam von Haren gehŲrte zu den wohlhabenden Familien Aachens. Ihm selbst gehŲrten umfangreiche Lšndereien und mehrere Stadtwohnungen, unter anderem die Alte MŁhle von Gut Schurzelt, die nicht Teil des Verkaufes war, den sein Bruder Frambach als Besitzer des Gutes 1487 tštigte. DarŁber hinaus erbte Adam die GŁter Margraten in Limburg und Hanbruch. Mehrfach unterstŁtzte er die MŲnche des Regulierherrenklosters in Aachen und ŁberlieŖ ihnen zu gŁnstigen Konditionen Teile seiner Lšndereien.

Adam von Haren war dreimal verheiratet, zunšchst mit Beelchen von Schyderich (Ü nach 1465), anschlieŖend mit einer nicht nšher benannten Gattin und in dritter Ehe mit Katharina Bestoltz. Mit seiner ersten Frau hatte er drei SŲhne und zwei TŲchter. Sein Sohn Everhard von Haren wurde wie sein Vater in das SchŲffenkollegium aufgenommen und zum BŁrgermeister Aachens gewšhlt. Die SŲhne Dietrich und Adam werden nicht nšher erwšhnt. Die beiden TŲchter traten als Nonnen in das Benediktinerkloster St. Mauritius in KŲln ein, woraufhin dem Kloster das Gut Hanbruch als Aussteuer Łberschrieben wurde.

2200 Luise Freiin von Coels von der BrŁgghen, Zeitschrift des Aachener Schriftvereins (Luise Freiin von Coels von der BrŁgghen: Die Aachener BŁrgermeister von 1251 bis 1798. In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsverein.
Bd. 55, 1933/34, S. 58/59).

2201 Van Haren (Wikipedia), Vindplaats: van Haren. Adam von Haren war verheiratet mit Agnes van den Weyer (Ü 1467), mit der er drei SŲhne und zwei TŲchter bekam. Der šlteste Sohn Gerhard (Ü 1474) wurde 1459 zum JŁlichschen Vogt und Meier in Aachen bestellt und gehŲrte von 1460 bis zu seinem Tode dem SchŲffenstuhl an. Er erbte unter anderem das Gut Kalkofen, welches er nach seinem Tode seiner Tochter Agnes Łbertrug, die den SchŲffen und BŁrgermeister Fetschin Colyn geheiratet hatte.[1] Adams zweiter Sohn war der spštere Kanonikus Frambach von Haren, der das Gut Schurzelt erhielt, aber 1487 bereits wieder verkaufte. Der dritte Sohn war Adam von Haren, der JŁngere, welcher ebenfalls in das SchŲffenkollegium aufgenommen und spšter zum BŁrgermeister Aachens gewšhlt wurde.

2202 Machteld van Brabant (historici.nl).

2203 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_IV_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2204 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Illustere Lieve Vrouwe Broederschap. Vindplaats: Brabants Historisch Informatie Centrum.

2205 Kwartierstaat van Vivian Marina den Bakker.

2206 .

2207 Jan Pieter Gerrit van der Meer (Opgesteld ca 1939
Gewijzigd 1942
Gewijzigd 1944
Gewijzigd 1950
Gewijzigd 1955
Gewijzigd 1960
Gewijzigd 1963
Gewijzigd 1964/65
Aangevuld in 2004-2008 door zijn zoon Jan Pieter Gerrit VAN DER MEER.).

2208 NL 1925 JAARGANG 43 (In de verzameling handschriften van de Koninklijke Biblotheek te 's-Gravenhage bevindt zich een perkamenten boekje nį 78 H 34, waarin is geschreven:
"Register gheboorte ofte ouderdom va mijn ouders vader en moeder, mij en mijn huysvrouwe mitsgaders mijne kinderen geboorte en oock nommatie van haerluyder peters ende peten bij mij Cornelis van Heldert. Oest mon vouloir.").

2209 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 239.

2210 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 237.

2211 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1925.

2212 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 240.

2213 Tillo Behaeghe - Genealogische site.

2214 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1925: blz 237.

2215 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925.

2216 The graves of Goedereede, Zuid Holland.

2217 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1233, p.99vo en p.100. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2218 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1057, p.130vo en p.131. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2219 Amsterdam Stadsarchief, DTB 98, p.248. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2220 Genealogieonline.nl, Stamboom Martens IJsselstreek. Vindplaats: Genealogieonline.nl.

2221 Rijksarchief in Belgie, PR Dopen Diepenbeek. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2222 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index begraven 1694. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2223 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_van_Frankfurt. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2224 Meester van Frankfurt, Vindplaats: Meester van Frankfurt.

2225 P. H. Rombouts en Th. van Lerius, De Liggeren En Andere Historische Archieven Der Antwerpsche Sint Lucasgilde (Afgeschreven en bewerkt door de auteurs
https://archive.org/stream/deliggerenenand00lukagoog/deliggerenenand00lukagoog_djvu.txt
https://books.google.se/books?id=SF4QAwAAQBAJ&pg=PA21&lpg=PA21&dq=Kunstschilder+St.+Lucasgilde+%22Jacob+Tonis%22&source=bl&ots=r-wGUFj33n&sig=ACfU3U116vD_Uh3tTDHLx-Ti6KDqQTMahA&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjJn86mrPffAhXNp4sKHU9xB-cQ6AEwCnoECAIQAQ#v=onepage&q=Kunstschilder%20St.%20Lucasgilde%20%22Jacob%20Tonis%22&f=false), Vindplaats: St. Lucasgilde.

2226 DTB Amsterdam, DTB 44, p.151. Vindplaats: Familysearch.org.

2227 DTB Amsterdam, DTB 107, p.54. Vindplaats: Familysearch.org.

2228 DTB Amsterdam, DTB 107, p.163. Vindplaats: Familysearch.org.

2229 DTB Amsterdam, DTB 107, p.405. Vindplaats: Familysearch.org.

2230 Krimpen aan de Lek DTB, Vindplaats: Nationaal Archief.

2231 Tillo Behaeghe - Genealogische site, Vindplaats: Tillo Behaeghe - Genealogische site.

2232 Karel de Grote reeks 3: de Witt I.

2233 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Burchard_van_Avesnes. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2234 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Avesnes. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2235 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2236 Stamboom van Wachtendonk, Vindplaats: Stamboom van Wagtendonk.

2237 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2238 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index begraven 1683. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2239 Stefanus I van BourgondiŽ, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_de_Taxis. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2240 Genealogie Peeters-Rouneau: Genealogie on line.

2241 Nobiliaire des Pays-Bas, et du Comtť de Bourgogne ..., Volym 3.

2242 A.H. Hoeben (de Brabantse Leeuw, jrg. 37, afl. 2).

2243 Regesten van Roermond, Vindplaats: Regesten van Roermond.

2244 Geneanet, Stamboom Langerak - Koppen. Vindplaats: Geneanet.

2245 Ravels: Trouwen 1665-1820, Vindplaats: Ravels: Trouwen 1665-1820.

2246 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek Index 1742. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2247 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index 1677. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2248 W. Paulussen en F. Vosters (Bron: W. Paulussen en F. Vosters. Vierhonderd jaar Dickens te Ravels en te Weelde. Manuscript, Ravels, 1995.
Opgelet: In de genealogie Dickens zitten mogelijk een aantal fouten. Dat is ons door enkele bezoekers van de website meegedeeld.
Uit respect voor de maker van de genealogie, wijlen Willem Paulussen, achten wij het echter niet gewenst in zijn bijdrage wijzigingen aan te brengen.).

2249 Zaltbommel DTB & BS - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde Zaltbommel Begraven 1585-1609, 1744-...Index, Begraven 1770-1810 Image 28 of 453
Peterken Glimmers huijsvrou geweest van Jan Moliart.

2250 Regionaal archief Rivierenland, Vindplaats: Archief Rivierenland. Begraafinschrijving Peterken Glummers, 07-09-1591
Overledene:Peterken Glummers
Voornaam: Peterken
Achternaam: Glummers
Geslacht: Vrouw
Overlijdensdatum: 07-09-1591
Relatie:Jan Moliaert
Voornaam: Jan
Achternaam: Moliaert
Plaats begraven:Zaltbommel
Gemeente:Zaltbommel
Register:NH Overlijden en begraaf 1585-1611; Kerkrekeningen 1585-1612; Burgerlijk Burgerboek 1585-1609 (DTB-1935)
Periode register:1585-1612
Bladzijde: 24vz
Toegangsnummer:3198 Doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van de Bommelerwaard, (1303) 1590 - 1810 (1949)
Inventarisnummer:1935.

2251 De Nederlandsche Leeuw 1944.

2252 Albert A.J. Scheffers (2015).

2253 Nationaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, Vindplaats: Reg. hist. centrum ZO-Utrecht.

2254 Database: (van) Osnabrugge, Osenbrugge(n), Ossenbruch (-broich).

2255 Willem Paulussen, Het geslacht Baelemans te Ravels en te Weelde (Heemkundekring Nicolaus Poppelius te Weelde).

2256 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1893 blz 29.

2257 Familysearch.org; Nederlands Hervormde > s-Gravenhage > Trouwen 1700-1749 > image 113 of 1015;

2258 Alle Groningers - https://www.allegroningers.nl/, Vindplaats: AlleGroningers.

2259 Groningen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormd > Groningen > Trouwen 1595-1636 > image 287 of 736.

2260 W. BRUIJNESTEIJN VAN COPPENRAET (Gens Nostra 2021 Ė Jaargang 76 nummer 3), Vindplaats: Gens Nostra nr 3 2021.

2261 Ravels: Schepenregister 1700-1709, Vindplaats: Schepenregister 1700-1709.

2262 (Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Office Fiscale nr.1386(23)).

2263 (http://www.ravels-weelde-poppel.be/scheep/GAR02.pdf
http://www.nicolaus-poppelius.be/Genealogie/Ravels/schepen1652.html), 1652-1664.

2264 (http://www.ravels-weelde-poppel.be/scheep/GAR02.pdf
http://www.nicolaus-poppelius.be/Genealogie/Ravels/schepen1652.html).

2265 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1920 blz189.

2266 De Haas, Geldersche stamreeksen: de Navorscher 1935.

2267 W. Wijnandts van Resandt (Geschiedenis en Genealogie van het geslacht Wijnants - Wijnants van Resand - Wijnaendts.
Van 1355 tot heden.
(Te Tiel, 's-Hertogenbosch, enz.)).

2268 Drs. T. Klaversma.

2269 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1075, p.14vo en p.15. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2270 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1092, p.100 en p.101. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2271 (Bron: Floris E. Hijmans, Genealogie rondom Hendrick Cornelisz Loncke van Roosendaele, 1994), Vindplaats: Genealogie Loncke.

2272 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), NAV1855.

2273 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_Lonck. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2274 Amsterdam Stadsarchief, DTB Trouwen. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2275 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1045, p.66vo en p.67. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2276 Broeder Albertinus, Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord? (1957), Vindplaats: Rond Dal en Donken.

2277 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), NAV1870.

2278 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 270/77. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

2279 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Itali%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2280 Maassluis DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2281 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Warenne. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2282 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Siward_van_Northumbria. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2283 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Uhtred. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2284 Delft DTB - Familysearch, DTB Delft inv. 35, folio 131. Vindplaats: Familysearch.org.

2285 Delft DTB - Familysearch, DTB Delft inv. 35, folio 131v. Vindplaats: Familysearch.org.

2286 , Vindplaats: Stambomen van Jouke.

2287 Stamboom van de familie Vrijling, Vrieling, Vindplaats: Stamboom van de familie Vrijling, Vrieling.

2288 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Herbaren_I_van_der_Lede. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2289 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_der_Lede. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2290 Karel de Grote reeks 37: Veldhuis.

2291 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2292 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_van_Brunswijk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2293 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_V_van_Holland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2294 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Vlaanderen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2295 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Filippa_van_Henegouwen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2296 Hans Vogels (Diskussiegroep Middeleeuwse Genealogie 16 feb 2017).

2297 Parenteel van Jan Govertsz. du Bois.

2298 Gens Nostra 1946-1995, GN1952. Vindplaats: Gens Nostra.

2299 T. van der Loos, Het Rotterdamsche geslacht du Bois (Het Rotterdamsche geslacht du Bois
door T. van der Loos
Ons Voorgeslacht 1984).

2300 "Rotterdam DTB/BS", DTB Rotterdam Begraven Kerkmeesters 25-198-004v. Vindplaats: Gemeentearchief Rotterdam.

2301 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1937 blz 156.

2302 H. Maliepaard en G.A. Klein (Gepubliceerd in het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West Noord-Brabant
maart en juni 2006
door H. Maliepaard en G.A. Klein), Vindplaats: Genealogie Goers.

2303 H.K. Nagtegaal, Het Delftse geslacht van Bleyswijck (2014).

2304 Mr. R. Bijlsma, Rotterdamsche regeerings geslachten uit den Bourgondisch-Oostenrijkschen tijd (In het Het Rotterdams & Jaarboekje 1911), Vindplaats: Rooterdamse regeeringsgeslachten.

2305 A.J.G. Hogendoorn (Aqua_Vitae_2006-1), Vindplaats: Aqua_Vitae_2006-1.

2306 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1955 blz 164.

2307 Frans Roelvink.

2308 John Ooms, Vindplaats: Heren van Heukelom.

2309 John Ooms, Vindplaats: Heren van Strijen en Zevenbergen.

2310 Mr. J. VAN DOORNINCK, "Geslachtkundige aantekeningen ten aanzien van de gecommiteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610--1794." (blz 429).

2311 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1921.

2312 Nederlandsche Leeuw 1911.

2313 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1911.

2314 Stefanus I van BourgondiŽ, https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Bara. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2315 W.J. op 't Hof, "De burgerbevolking van Sluis na de reductie in 1604 en 1605".

2316 Het geslacht (de) Bodt uit Oosterland, Vindplaats: Het geslacht (de) Bodt uit Oosterland.

2317 (mijnstambomen.nl), Vindplaats: Stamboom van de familie Brandenburg.

2318 Lunteren DTB, Lidmaten 1680-1716. Vindplaats: Familysearch.org.

2319 Schiedam, oud rechterlijk archief, Weesboek Schiedam 1624-1646. Vindplaats: Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm'.

2320 Schiedam, oud rechterlijk archief, OAA Sdam 1614. Vindplaats: Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm'.

2321 H. J. van der Waag, Weesboek inv. no.: 1616 (Weesboek inv. no.: 1616
vanaf 6 januari 1646 t/m 31 december 1657
H. J. van der Waag ), Vindplaats: Weesboek Schiedam 1646-1657.

2322 (http://www.mijnstambomen.nl/leiden/toornvliet.htm).

2323 Schiedam Archieven, Schiedam stadtrouw (ondertrouw) invnr 712. Vindplaats: Schiedam: Archieven.

2324 Otterlo DTB - Familysearch, Index kerkelijke registers Gijsbertsen Steven. Vindplaats: Familysearch.org.

2325 Otterlo DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2326 Kootwijk DTB - Familysearch, Lidmaten. Vindplaats: Familysearch.org.

2327 Rijksarchief in Belgie, Hasselt, parochie Sint-Quintinus. Vindplaats: Rijksarchief in Belgie.

2328 Elspeet DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2329 Parenteel van Aart Willemsen, Vindplaats: Parenteel van Aart Willemsen.

2330 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Parijs. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2331 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_de_Metzgau. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2332 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwentibold. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2333 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Everhard_III_van_Franken. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2334 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adalhard_de_Seneschalk. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2335 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Leuthard_I_van_Parijs. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2336 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hnabi. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2337 Heemkundige Kring Sint-Huibrechts-Lille, Vindplaats: Familie Plessers.

2338 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Valentinianus_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2339 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Iustina. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2340 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sofia_van_Th%C3%BCringen. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2341 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1230, p.346 en p.347. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2342 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1230, p.290 en p.291. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2343 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1075, p.14vo en p.15. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2344 Amsterdam Stadsarchief, DTB 43, p.338. Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam.

2345 Amsterdam Stadsarchief, DTB 44, p.165. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2346 Amsterdam Stadsarchief, DTB 44, p.222. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2347 Amsterdam Stadsarchief, DTB 96, p.13. Vindplaats: Amsterdam Stadsarchief.

2348 Duiven DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org.

2349 Gerard Lemmens.

2350 Arnhem DTB - Geldersch Archief.

2351 "Onderzoek in Nederland > Henricus Waemstecker periode 1639 - 1732".

2352 Huissen DTB - Gelders Archief, Vindplaats: Geldersarchief.nl.

2353 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_met_de_Hoorn. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2354 C. Hoek.

2355 Reinier Boitet (1729), Vindplaats: Beschryving der Stadt Delft (1729).

2356 (Nederlandse Leeuw 1894 blz 30-31).

2357 Parenteel van Jan Hendricksz van Groenewegen.

2358 Heren van Zuylen (ooms.nl), Vindplaats: Heren van Zuylen.

2359 Stamboom van de familie Van Zaanen, Van Sanen, Vindplaats: Mijnstambomen.nl.

2360 Familiegeschiedenis van Eric Bernard, Vindplaats: Familiegeschiedenis van Eric BERNARD.

2361 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_II_van_Engeland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2362 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Engeland_(1321-1362). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2363 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/David_II_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2364 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eltham. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2365 Genealogie Sijthof - Twentebestand, Vindplaats: Twentebestand.

2366 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Arkel_(1255-1297). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2367 (Taufen 1670-1733 Heiraten 1711-1712
Heiraten, Tote 1670-1733
Taufen, Heiraten, Tote 1760-1770
Taufen 1770-1809
Heiraten, Tote 1770-1809
Taufen, Heiraten, Tote 1770-1809 (Duplikat)
Family History Library
Taufen 1810-1818), Vindplaats: Ev. Kirche LŁttringhausen. Film # 102663228 Bild 152 av 325
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-93XQ-X?i=151.

2368 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film # 102662869 Bild 316 av 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V945-B?i=315.

2369 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Kirchenbuch: Taufen, Heiraten, Tote 1679-1735
Film # 102662869 Bild 44 av 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94J-Q?i=43.

2370 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film # 102662880 Bild 123 av 387
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-VSHX-C?i=122&cat=63437.

2371 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 62 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94N-4?i=61.

2372 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film # 102662880 Bild 22 av 387
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-VSHB-Y?i=21&cat=63437.

2373 "Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
PA 1101 / KirchenbŁcher der Ortsgerichte und BŁrgermeisteršmter, Nr. BA 2133
Gemeinde: Kirchengemeinde, evangelisch-lutherisch" (451 Remscheid
BA 2133 T 1770-1780
BA 2135 T 1780-1798
BA 2137 T 1799-1812
BA 2139 H 1770-1799
BA 2140 H 1800-1809 (Abschrift)
BA 2141 S 1770-1795
BA 2142 S 1795-1810, Konf. 1814-1824
BA 2142), BA2133. Vindplaats: Archive in Nordrhein Westfalen.

2374 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769).

2375 "Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
PA 1101 / KirchenbŁcher der Ortsgerichte und BŁrgermeisteršmter, Nr. BA 2133
Gemeinde: Kirchengemeinde, evangelisch-lutherisch" (451 Remscheid
BA 2133 T 1770-1780
BA 2135 T 1780-1798
BA 2137 T 1799-1812
BA 2139 H 1770-1799
BA 2140 H 1800-1809 (Abschrift)
BA 2141 S 1770-1795
BA 2142 S 1795-1810, Konf. 1814-1824
BA 2142), BA 2133. Vindplaats: Archive in Nordrhein Westfalen.

2376 "Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
PA 1101 / KirchenbŁcher der Ortsgerichte und BŁrgermeisteršmter, Nr. BA 2133
Gemeinde: Kirchengemeinde, evangelisch-lutherisch" (451 Remscheid
BA 2133 T 1770-1780
BA 2135 T 1780-1798
BA 2137 T 1799-1812
BA 2139 H 1770-1799
BA 2140 H 1800-1809 (Abschrift)
BA 2141 S 1770-1795
BA 2142 S 1795-1810, Konf. 1814-1824
BA 2142), BA2141. Vindplaats: Archive in Nordrhein Westfalen.

2377 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch," database, FamilySearch†(https://familysearch.org/); NaamPeter Duering
Naam vaderHenrich Duering
Naam huwelijkspartnerChristine Sturssberg
Naam schoonvaderJoannis Sturssberg
Huwelijksdatum1697
HuwelijksplaatsLŁttringhausen, Lennep, Rheinprovinz, PreuŖen, Deutschland
HuwelijksplaatsLŁttringhausen, Rheinland, PreuŖen, Germany
Soort gebeurtenisMarriage
Ouders en broers en zussen van Peter Duering
Henrich Duering Vader
Huwelijkspartners en kinderen van Peter Duering
Christine Sturssberg Echtgenote
Overige personen in dit document
Joannis Sturssberg


2378 (Taufen 1670-1733 Heiraten 1711-1712
Heiraten, Tote 1670-1733
Taufen, Heiraten, Tote 1760-1770
Taufen 1770-1809
Heiraten, Tote 1770-1809
Taufen, Heiraten, Tote 1770-1809 (Duplikat)
Family History Library
Taufen 1810-1818), Vindplaats: Ev. Kirche LŁttringhausen. Filmnr. 102663230 Afbeelding 80 van 307
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-93L5-G?i=79.

2379 JŁrgen Pšfgen (Autor dieser Datenbank und der enthaltenen Informationen
Name: JŁrgen Pšfgen
E-Mail-Addresse: info@paefgen.net
Homepage: www.paefgen.net), Vindplaats: Genealogie in Dormagen.

2380 (Taufen 1670-1733 Heiraten 1711-1712
Heiraten, Tote 1670-1733
Taufen, Heiraten, Tote 1760-1770
Taufen 1770-1809
Heiraten, Tote 1770-1809
Taufen, Heiraten, Tote 1770-1809 (Duplikat)
Family History Library
Taufen 1810-1818), Vindplaats: Ev. Kirche LŁttringhausen. Film # 102663234 Bild 43 av 315
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-SCZW?i=42&cat=15607
.

2381 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94J-J?i=39.

2382 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 287 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V945-H?i=286.

2383 Frank Heidermanns, Vindplaats: heidermanns.net.

2384 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film # 102662869 Bild 250 av 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94T-K?i=249&cat=63437.

2385 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film # 102662869 Bild 255 av 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94T-H?i=254&cat=63437.

2386 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 126 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94Z-S?i=125.

2387 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film # 102662869 Bild 259 av 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94R-G?i=258&cat=63437.

2388 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 136 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V946-S?i=135.

2389 On line familieberichten, Vindplaats: On line familieberichten.

2390 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 144 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V948-G?i=143.

2391 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 173 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V9HM-G?i=172.

2392 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 190 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V9H9-M?i=189.

2393 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662872 Aufnahme 45 von 505
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V9D2-N?i=44.

2394 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869
Aufnahme 52 von 369
Kirchenbuch Taufen, Heiraten, Tote 1679-1735
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94F-8?i=51

.

2395 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869
Aufnahme 58 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94F-B?i=57.

2396 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869
Aufnahme 65 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94X-8?i=64.

2397 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 56 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94N-Z?i=55
Catharina Margaretha Luthers
Doop 25 May 1701 Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
.

2398 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869
Aufnahme 70 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94X-5?i=69.

2399 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 72 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94X-G?i=71.

2400 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 79 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V946-6?i=78.

2401 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 86 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V946-4?i=85.

2402 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 90 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94X-Q?i=89.

2403 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 96 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94N-P?i=95.

2404 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 6 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94K-3?i=5.

2405 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 17 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94K-1?i=16.

2406 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 52 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94F-8?i=51.

2407 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 291 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94P-Z?i=290.

2408 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 242 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94T-1?i=241.

2409 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 244 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94Y-X?i=243.

2410 Bergischer Datenpool 054 - Schmitz-Hombe, Vindplaats: Bergischer Datenpool 054 - Schmitz-Hombe.

2411 Wiescher Family History, Vindplaats: Wiescher Family History.

2412 (Taufen 1670-1733 Heiraten 1711-1712
Heiraten, Tote 1670-1733
Taufen, Heiraten, Tote 1760-1770
Taufen 1770-1809
Heiraten, Tote 1770-1809
Taufen, Heiraten, Tote 1770-1809 (Duplikat)
Family History Library
Taufen 1810-1818), Vindplaats: Ev. Kirche LŁttringhausen. Film # 102663230 Bild 168 av 307
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-93GQ-M?i=167&cat=15607.

2413 (Taufen 1670-1733 Heiraten 1711-1712
Heiraten, Tote 1670-1733
Taufen, Heiraten, Tote 1760-1770
Taufen 1770-1809
Heiraten, Tote 1770-1809
Taufen, Heiraten, Tote 1770-1809 (Duplikat)
Family History Library
Taufen 1810-1818), Vindplaats: Ev. Kirche LŁttringhausen. Film # 102663230 Bild 165 av 307
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8B-93G7-M?i=164&cat=15607.

2414 "Ev. Lutersche Kirche Remscheid" (Trauen, Taufen, Sterben 1679-1735 Film Nr. 102662869
Taufen Remscheid Evang. Luth. 1735-1769), Film Nr. 102662869 Aufnahme 55 von 369
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-V94N-R?i=54.

2415 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: Ondertrouwregiste
rSoort registratie: Ondertrouw
(Akte)datum: 05-11-1717
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Ondertrouw
Opmerking: Huwelijksintekeningen van de KERK.
https://archief.amsterdam/archief/5001/554
Bruidegom Jacob Janse Breda
Bruid Margrietje Tooren.

2416 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar. Dopen (Grote Kerk)
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: doopakte
(Akte)datum: 13-03-1695
Plaats: Alkmaar
Dopeling Jacob
Vader Jan Jacobsz Breda
Moeder Jannitje Michiels.

2417 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: DTB Dopen
Soort registratie: Doop
(Akte)datum: 31-12-1694
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Kerk: Westerkerk
https://archief.amsterdam/archief/5001/108
Kind Grietje
Vader Jacob Hendricksz Tooren
Moeder Leuntie van der Floris Huel.

2418 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1899.

2419 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_III_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2420 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Berengarius_Raymond_van_Provence. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2421 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ragenold_van_Roucy. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2422 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2423 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_van_Nijvel. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2424 Kwartierstaat van Lidia Lubbers, Vindplaats: Kwartierstaat van Lidia Lubbers.

2425 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenneth_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2426 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Malcolm_I. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2427 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Donald_II. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2428 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_I_van_Schotland. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2429 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_de_Strijdbare. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2430 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Eilenburg. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2431 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_van_Oostenrijk_(markgraaf). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2432 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Clementia_van_Bourgondi%C3%AB. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2433 Graven van Leuven (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Leuven.

2434 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Weimar. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2435 Markgraven van Lausitz (Medieval Lands), Vindplaats: Markgraven van Lausitz.

2436 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Curthose. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2437 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_IV_(graaf). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2438 Stamboom van de heren van Heeze.

2439 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), Geslacht Bouwens NL1924.

2440 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_II_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2441 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_I_van_Arag%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2442 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilberga_van_Comminges. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2443 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_IV_van_Le%C3%B3n. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2444 Arnhem DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Rooms Katholiek > Arnhem > Dopen 1722-1811 Trouwen 1722-1811 Begraven, Overlijden 1754-1811 > image 203 of 432;
1761 5 Aprilis
contraxement matrimonius Wilhelmus Jansen et Wilhelma van Baar
vidua Johannes Veltkamp
coram testibus requisitis.

2445 Arnhem DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Rooms Katholiek > Arnhem > Dopen 1722-1811 Trouwen 1722-1811 Begraven, Overlijden 1754-1811 > image 222 of 432;
1776 Willemijn van Baar huijsvr. van Jan Willem Jansen 24 Jul.

2446 Medieval Lands, Vindplaats: Heren van Waver.

2447 Karel de Grote reeks 194: Bovens, Vindplaats: Karel de Grote reeks 194: Bovens.

2448 Encyclopśdia Britannica: Irene Ducas, Vindplaats: Encyclopśdia Britannica: Irene Ducas.

2449 Encyclopśdia Britannica: Alexius I Comnenus, Vindplaats: Encyclopśdia Britannica: Alexius I Comnenus.

2450 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexios_I_Komnenos. Alexios I Komnenos, fŲdd 1048, dŲd 15 augusti 1118 var Bysantinsk kejsare 1081\endash 1118. Han var den tredje sonen till Johannes Komnenos och Anna Dalassene och gift med Eirene Doukaina.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alexios_I_Komnenos.

2451 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_III_van_Loon. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2452 Stefanus I van BourgondiŽ, https://en.wikipedia.org/wiki/Gerard,_Count_of_Rieneck. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2453 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ealhswith. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2454 Heren van Coucy (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Coucy.

2455 Graven van Dreux (Medieval Lands), Vindplaats: Graven van Dreux.

2456 Stefanus I van BourgondiŽ, https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_I_of_Montlh%C3%A9ry. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2457 (https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=182621), Vindplaats: Archion.de. Kurhessen-Waldeck: Landeskirchliches Archiv Kassel > Wolfhagen > Istha > Kirchenbuch 1613-1777
blz 245/330
Den 12 Augusti Johannes DŲringh senior wittwe h. Schneider mit Sara Casser Bellings (?) Toghter von Volf... copuliert.

2458 (Kurhessen-Waldeck: Landeskirchliches Archiv Kassel > KasselLand > Hoof, Breitenbach, Elmshagen > Kirchenbuch 1598-1647).

2459 (Uploaded 2007-02-14 10:22:32.0
Submitter Martin Kugler), Vindplaats: Gedbas Martin Kugler.

2460 (https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=182621), Vindplaats: Archion.de. Kurhessen-Waldeck: Landeskirchliches Archiv Kassel > Wolfhagen > Istha > Kirchenbuch 1613-1777 blz 81/330.

2461 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechila. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2462 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ricimer. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2463 Stamboom Thilo DŲring, Vindplaats: Stamboom Thilo DŲring.

2464 Gedbas - Irmtraud A, Vindplaats: Gedbas - Irmtraud A. Name Barbara NN
birth calculated 1610
marriage 1650
death 22. May 1668 Istha
Spouses and Children
Marriage Spouse Children
1650
Curt D÷RING

Name Curt D÷RING
Occupation Schšfer
birth 1597 Breitenbach
marriage 15. May 1623 Istha
marriage 1650
death 25. November 1662 Istha
Parents
Tiele D÷RING
Spouses and Children
Marriage 15. May 1623
Istha Gerdrut KLAPP
3. June 1649 Rici Henrici D÷RING
Marriage 1650 Barbara NN.

2465 Database Albrecht1: http://gedbas.genealogy.net/, Vindplaats: Database Albrecht1. Name Anna Catharin D÷RING
birth 9. June 1673 Istha
marriage 5. February 1709 Istha
death 6. March 1736 Istha
Spouses and Children
5. February 1709 Istha Tileman JACOB.

2466 Database Albrecht1: http://gedbas.genealogy.net/, Vindplaats: Database Albrecht1.

2467 Neue Folge Band XVIII 1998.

2468 Heren van Guise (Medieval Lands), Vindplaats: Heren van Guise.

2469 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Avesnes. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2470 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Avesnes. Jacob van Avesnes
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Jacob van Avesnes
1152 -1191
Jacob van Avesnes
Heer van Avesnes
Periode 1171-1191
Voorganger Nicolaas
Opvolger Wouter II
Vader Nicolaas van Avesnes
Moeder Mathilde van La Roche
Dynastie Huis Avesnes

Wapen van het huis van Avesnes
Jacob van Avesnes (ca. 1150 - Arsoef, 7 september 1191) was een zoon van Nicolaas van Avesnes en van Mathilde van La Roche. Hij was heer van Avesnes, Condť en Leuze, als opvolger van zijn vader (1171).

Jacob liet op 4 oktober 1174 Robert van AriŽn, bisschop-elect van Atrecht en Kamerijk, vermoorden toen die in Condť-sur-l'Escaut de brug wilde oversteken. Robert reisde met een escorte en onder bescherming van graaf Boudewijn van Henegouwen, de leenheer van Jacob. Boudewijn liet voor straf Jacobs kasteel in Condť verwoesten. Jacob nam deel aan de Derde Kruistocht en was aanvoerder van de Hollandse, Vlaamse en Noord-Franse ridders tijdens het Beleg van Akko (1189-1191) en de slag bij Arsoef. Jacob sneuvelde in de slag bij Arsoef en werd de moedigste van de Vlaamse ridders genoemd.

Huwelijk en kinderen
Jacob was gehuwd met Adela van Guise (ca. 1150 - 1207). Zij kregen de volgende kinderen:

Wouter II, opvolger van zijn vader
Burchard
Jacob, heer van Landrechies, gehuwd met een dochter van Boudewijn van Crťquy
Guy (ovl. 1219), ridder
Mathilde (ovl. op 5 november, na 1236), gehuwd met Nicolaas IV van Rumigny en met Lodewijk IV van Chiny,
Adelheid, gehuwd met Rogier van Rosoy (-1246)
Adelaide (ovl. ca. 23 september 1216), gehuwd met Engelbert IV van Edingen
Ada, gehuwd met Hendrik III van Grandprť en met Rudolf I van Soissons.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Avesnes.

2471 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Avesnes#De_heren_van_Avesnes. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2472 Medieval Lands, Vindplaats: Markgraven van Ostmark.

2473 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_van_Sicili%C3%AB_(1154-1198). Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2474 Stefanus I van BourgondiŽ, https://nl.wikipedia.org/wiki/Olaf_II_van_Zweden. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2475 Stefanus I van BourgondiŽ, https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Segers%C3%A4ll. Vindplaats: Stefanus I van BourgondiŽ.

2476 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/15407, Vindplaats: Erik Segersšll.

2477 Database Albrecht1: http://gedbas.genealogy.net/, Vindplaats: Database Albrecht1. Name Tileman JACOB
birth 9. July 1673 Istha
marriage 12. March 1700
marriage 5. February 1709 Istha
death 5. January 1751 Istha
Spouses and Children
Marriage Spouse Children
12. March 1700 Margretha WAGENER
8. March 1707 Barthold JACOB
Marriage Spouse Children
5. February 1709 Istha Anna Catharin D÷RING.

2478 Database Albrecht1: http://gedbas.genealogy.net/, Vindplaats: Database Albrecht1. Name Margretha WAGENER
birth 13. January 1678 Istha search of this place
marriage 12. March 1700
death 17. January 1708 Istha
Marriage Spouse Children
12. March 1700 Tileman JACOB
8. March 1707 Barthold JACOB.

2479 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Avesnes.

2480 Van Haren (Wikipedia), https://de.wikipedia.org/wiki/Everhard_von_Haren. Vindplaats: van Haren. Everhard von Haren (* um 1475; Ü vor dem 6. Oktober 1530) war SchŲffe und BŁrgermeister der Reichsstadt Aachen.

Leben und Wirken
Der Sohn der Eheleute Adam von Haren und der Beelchen von Schyderich (Ü nach 1465) stammte von der Linie Haren-Voerendaal des alten Patriziergeschlechts Van Haren aus der ehemaligen Herrschaft Valkenburg ab. Er trat erstmals 1509 als Mitglied des Stadtrates von Aachen in Erscheinung und wurde in den Jahren 1511, 1514, 1521 und 1526 zum BŁrgermeister Aachens gewšhlt. DarŁber hinaus wurde von Haren ab 1520 zum Christoffel[1] der Albrechtsgrafschaft berufen.

Seinen grŲŖten politischen Erfolg erlangte er im Jahr 1513, als er nach einer lšngeren Zeit massiver Unruhen zusammen mit dem BŁrgermeister Wilhelm Colyn die Reform des aus dem Jahr 1450 stammenden Aachener Gaffelbriefs bewerkstelligen konnte. Von Haren stand auf der Seite der Reformer und setzte sich beim Herzog Johann von JŁlich-Kleve-Berg als Łbergeordnete Instanz maŖgeblich fŁr deren Belange ein.

Die Familie Everhard von Haren zšhlte zu den wohlhabenden Familien Aachens. Ihm selbst gehŲrten umfangreiche Lšndereien und mehrere Stadtwohnungen. So erhielt er als Erbschaft von seinem Vater die Alte MŁhle von Gut Schurzelt, von seiner unmŁndigen Nichte Marie, Tochter seines Bruders Dietrich, das Gut Margraten im Roderland sowie aus dem erloschenen Familienzweig seines GroŖonkels Gerhard von Haren, der JŁngere das Stadtpalais Haus Lewenberg. DarŁber hinaus erwarb er noch weitere Stadthšuser und Lšndereien.

Everhard von Haren war zweimal verheiratet, zunšchst mit einer nicht nšher bezeichneten Gattin und ab ca. 1522 mit Alveradis von Schwartzenberg (Ü vor 1555). Von seinen Kindern ist lediglich sein gleichnamiger Sohn bekannt, der eine Margriet Hagen (1520\endash 1589) geheiratet und offensichtlich zu Beginn der Aachener Religionsunruhen seine Aachener GŁter aufgegeben und sein Domizil im Herzogtum Limburg aufgeschlagen hatte. Dieser jŁngere Everhard, spšter Drost von Boxmeer und Cranendonck, und seine Frau Margriet waren die Eltern des Adam van Haren (1540\endash 1589), der als Rats- und Kammerherr unter Wilhelm von Oranien und als Hofmeister unter Wilhelm Ludwig von Nassau-Dillenburg diente. Adam van Haren ist somit der BegrŁnder des angesehenen und bis Mitte des 19. Jahrhunderts existierenden friesischen Zweiges des Geschlechts van Haren in den Niederlanden.[2].

2481 Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gisela_(757-810). Gisela (757 - 810) was een dochter van Pepijn de Korte en zijn echtgenote Bertrada van Laon. Ze is de zus van Karel de Grote en Carloman.

De biograaf van Karel de Grote, Einhard stelt dat Gisela sinds haar kinderjaren aan de kerk was gewijd. Ze werd non in de Abdij van Chelles, waar ze uiteindelijk ook abdis werd. Als abdis van de Abdij van Chelles hield Gisela toezicht op een van de meest productieve scriptoria van de 8e en de 9e eeuw. Volgens Einhard had ze een goede relatie met haar broer, Karel de Grote, die "haar behandelde met hetzelfde respect dat hij zijn moeder betoonde." Gisela stierf in 810 in het klooster, waar zij het grootste deel van haar leven had doorgebracht.
Karel de Grote en zijn derde vrouw Hildegard vernoemden een van hun dochters naar Gisela. Deze Gisela de Jongere heeft waarschijnlijk van 781 tot 808 geleefd, maar er is weinig over haar leven bekend.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gisela_(757-810).

2482 "WieWasWie", Vindplaats: WieWasWie. Overledene
Wilhelmus Hermanus Stramm
GeslachtMan
Leeftijd74
VaderOtto Stramm
MoederMargarteha de Vrind
PartnerCornelia Rakhorst
GebeurtenisOverlijden
Datum11-03-1852
GebeurtenisplaatsRhenen
Documenttype BS Overlijden
Erfgoedinstelling Het Utrechts Archief
Plaats instelling Utrecht
Collectiegebied Utrecht
Archief 481
Registratienummer 1154-06
Aktenummer 36
Registratiedatum 12-03-1852
Akteplaats Rhenen
Collectie Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902
Boek Rhenen 1852
Opmerking eerder wednr.van Wouterina Willemina van Voort.

2483 Barneveld BS, Vindplaats: Familysearch.org. Barneveld > Huwelijksbijlagen 1811-1821 > image 86 of 2261;.

2484 Verzameling Hessel de Walle, Vindplaats: Verzameling Hessel de Walle.

2485 Alle Friezen - http://www.allefriezen.nl, Vindplaats: Alle Friezen. Trouwregister Hervormde gemeente Franeker
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 06-04-1662
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Cornelis Pouwels Bogerda
wonende te Franeker
Bruid Martie Clases Engela
wonende te Harlingen.

2486 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar. Ondertrouwen, trouwen (Grote kerk)
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: trouwakte
(Akte)datum: 21-12-1681
Plaats: Alkmaar
Soort akte: Trouw
Bruidegom Jan Jacobse Breda
Bruid Jannetje Michiels.

2487 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar. egraven (Kerkhof)
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: begraafakte
(Akte)datum: 28-09-1719
Plaats: Alkmaar
Bijzonderheden: Oud recht: 582. Klasse: 4e kl. F 3.-.-.
Overledene Jan Jacobsz Breda.

2488 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: DTB Begraven
Soort registratie: Begraven
(Akte)datum: 03-01-1729
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Begraven
Begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
https://archief.amsterdam/archief/5001/1201
Geregistreerde Leentje Floris.

2489 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: DTB Begraven
Soort registratie: Begraven
(Akte)datum: 11-03-1696
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Begraven
Begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
https://archief.amsterdam/archief/5001/1167
Geregistreerde Jacob Hendricksz Tooren.

2490 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar. Dopen (Grote Kerk)
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: doopakte
(Akte)datum: 27-02-1698
Plaats: Alkmaar
Dopeling Michiel
Vader Jan Jacobsz Breda
Moeder Jannetje Michielsz.

2491 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar. Ondertrouwen, trouwen (Grote kerk)
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: trouwakte
(Akte)datum: 18-12-1729
Plaats: AlkmaarSoort akte: Trouw
Bruidegom Michiel Breda
Bruid Sara Hengevelt.

2492 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar. Dopen (Grote Kerk)
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: doopakte
(Akte)datum: 30-01-1701
Plaats: Alkmaar
Dopeling Michiel
Vader Jan Jacobsz Breda
Moeder Jannetje Michiels.

2493 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Vindplaats: Regionaal Archief Alkmaar. Dopen (Grote Kerk)
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: doopakte
(Akte)datum: 10-08-1704
Plaats: Alkmaar
Dopeling Gerrit
Vader Jan Jacobsz Breda
Moeder Jannetje Michgiels.

2494 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: DTB Dopen
Soort registratie: Doop
(Akte)datum: 03-02-1692
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Kerk: Noorderkerk
https://archief.amsterdam/archief/5001/78
Kind Floris
Vader Jacob Hendricx Tooren
Moeder Luntje van der Floris Heul.

2495 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: DTB Begraven
Soort registratie: Begraven
(Akte)datum: 13-04-1692
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Begraven
Begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
Relatie informatie: Kind van
https://archief.amsterdam/archief/5001/1166
Geregistreerde Jacob Hendriksz Tooren.

2496 Amsterdam Stadsarchief, Vindplaats: Stadsarchief Amsterdam. Bron: DTB Dopen
Soort registratie: Doop
(Akte)datum: 24-04-1612
Plaats: Amsterdam
Soort akte: Doop
Kerk: Nieuwe Kerk
https://archief.amsterdam/archief/5001/39
Kind Stijntje
Vader Jan Aertsz
Moeder Saertje Jans.

2497 Encyclopśdia Britannica: Anna Comnena, Vindplaats: Encyclopśdia Britannica: Anna Comnena.

2498 Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_II_Komnenos. Johannes II Komnenos, fŲdd 13 september 1087, dŲd 8 april 1143, var bysantinsk kejsare 1118\endash 1143.

Johannes II Kommenos var son till Alexios I Komnenos, och Irene Dukas. Han lšt i samrŚd med sin dŲende far ovšntat krŲna sig och fŲrekom pŚ sŚ sštt slšktens fŲrsŲk att uppsštta Johannes syster Anna Komnena och hennes man pŚ tronen.

Johannes, kallades "Kalo-Johannes" (Johannes den šdle) uppskattades av undersŚtar och utlšnningar fŲr duglighet, allvar och karaktšrsfasthet.[4]

Johannes fortsatte sin fars stršvan att expandera pŚ sina grannstaters bekostnad och lyckades att erŲvra ytterligare omrŚden av turkarna i Anatolien, och han lyckades genom militšra framgŚngar behŚlla de bysantinska territorierna i stŲrre delen av Balkan. Ett troget stŲd hade han i sin barndomsvšn, den statskloke turken Axuk. Mot normannernas kung Roger II av Sicilien sŲkte han stŲd genom fŲrhandlingar med den tyske kejsaren.[5].

2499 Dorsten KirchenbŁcher St. Agatha, Vindplaats: KirchenbŁcher Dorsten. Pfarre/Ort Dorsten, St. Agatha
Signatur KB003
Buchtyp Heiraten
Datum von 1. Januar 1641
Datum bis 31. Dezember 1829
blz H001.

2500 Zutphen DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Nederlands Hervormde > Zutphen > Dopen 1700-1788 > image 472 of 628;.

2501 C. A. van de Mortel (SUPPLEMENT OP EEN GENEALOGIE VAN EEN DEURNESCHE FAMILIE "VAN DE MORTEL" VAN OMSTREEKS 1230 TOT 1575
Een eeuwen-oude gefantaseerde kroniek over Bossche Schepenen en Poorters genaamd ĎCoptitení eindelijk opgehelderd
Een aanvulling en wijziging op een publicatie van 2014), Petrus de schoenlapper moet zijn overleden tussen 10 februari 1306 en 23 mei 1316 en zal derhalve nooit ouder dan een jaar of zestig/zeventig zijn geworden. Zijn naam wordt bijgeschreven in het dodenboek of obitua-rium van de Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch van 1280 tot 1438 op bldzijde 21 Hij wordt hierin geregistreerd als: "Peter en zijn vrouw Weyndelmoet zoon van Kopken Avenzoon". (Kring voor Geschiedenis en Heemkunde DE BOSCHBOOM. Boschboom Bladeren, nr 23, 1979.).

2502 Bakel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Rooms Katholiek > Bakel en Milheeze > Dopen 1686-1752 Trouwen 1686-1795 Dopen 1752-1810 > image 53 of 377;.

2503 Bakel DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Rooms Katholiek > Bakel en Milheeze > Dopen 1686-1752 Trouwen 1686-1795 Dopen 1752-1810 > image 57 of 377;.

2504 Duiven DTB - Familysearch, Vindplaats: Familysearch.org. Rooms Katholiek > Duiven > Dopen 1664-1816 Trouwen 1664-1811 Begraven 1664-1815 > image 122 of 345;.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 30 Aug 2023 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door paulxx@xxmenso.se