Samenstelling van de "reeks Menso", van Karel de Grote (748-814) naar M.J. Menso (1903-1990), 39 generaties:
de generaties 1-10 zijn overgenomen van de site van Karel de Grote: http://www.kareldegrote.nl/

(only in Dutch, endast på Holländska)


De eerste generaties van Karel's nazaten http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=5

1. Karel de Grote, geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons.
Na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot patricius Romanorum, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn patricius-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse basileus Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).

 

Karel had 4 echtgenotes en 6 concubines:

1.      in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie.

2.      tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.

3.      tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.

4.      een relatie met een onbekende vrouw

5.      tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië.

6.      tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te Tours.

7.      een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677).

8.      een relatie met de Saxische Gerswindis

9.      een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800

10.  een relatie met Adelindis in 806.

Kinderen

Uit 1):
a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs.
b. Pippijn, geb. ca. 770, overl. 811.

Uit 3):
c. Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
d. Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl. Italië' aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
f. Pippijn (IIA)
 

IIA Pippijn,koning der Lombarden http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=6

2. Pippijn,koning der Lombarden, geb. 777, overl. Milaan 8.7.810, begr. in de kerk San Zeno Maggiore te Verona. Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te Rome op 15.4.781 tot koning gekroond. Uit zijn verbintenis (voor 796) met Chrothais, zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië, werden de volgende kinderen geboren:
a. Bernard, volgt IIIA
 

IIIA Bernard, koning der Lombarden http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=7

3. Bernard, koning der Lombarden, geb. ca. 797, overl. 17.4.818, 19 jaren oud zijnde, begr. in de basiliek van Saint-Ambroise in Milaan; komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar Italië en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van Italië aangesteld; huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem echter bij de z.g. Ordinatio imperii van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te Châlon-sur-Saône; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood; wordt echter door Lodewijk de Vrome “begenadigd” tot het “uitsteken van zijn ogen”, welke “ingreep” hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden 17.4.8 18 overlijdt, tr. ca. 814 Kunigunde (van overigens onbekende herkomst); overl. na 15.6.835.
Hieruit:
a. Pippijn, volgt IVA

 

IVA Pippijn http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=8

4. Pippijn, graaf (ten noorde van de Seine) tussen 834 en 840, geb. ca. 815, overl. na 840. Tr. een vrouw van onbekende herkomst.

Hieruit:
a. Bernard, graaf bij Laon 877-878(?), geb. ca. 845.
b. Pippijn, graaf (ten noorde van Parijs), geb. ca. 845, overl. na 28.1.893. Hij verbleef in 877 aan het hof van Karel II.

c. Heribert, volgt VA

 

VA Heribert I http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=9

5. Heribert I, graaf van Vermandois, geb. ca. 850, tussen 900 en 6.11.907 vermoord, in opdracht van graaf Boudewijn II van Vlaanderen; wordt graaf van Soissons, leke-abt van St. Crépin, dan ook graaf van Méaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois.

Kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest zodoende St. Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van Vlaanderen, die hij later laat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te vermoorden.

Tr. NN (Liedgardis?), waaruit:
a. Heribert II, graaf van Vermandois, geb. ca. 880/890;.
b. Beatrix, geb. ca. 880, overl. na maart 931, tr. 895 Rodbert, hertog van de Franken.

c. Cunegundis, tr. ca. 915 Odo I, graaf in de Wetterau, overl. 12.12.949. Zie Reeks 24

 

 

Reeks 24: Oudman http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=24

 

6. Cunigonda van Vermandois, dochter van Heribert I der Franken, graaf van Soissons, graaf van Vermandois, tr. ca  915 Udo von Wetterau, geb. ca 882, overl. 12-12-949, zoon van Gebhard van Lahngau, graaf in de Wetterau, markgraaf der Frankische Ostmark 906-910.

Uit dit huwelijk:

7. Heribert von Wetterau, graaf in Kinzigau, geboren rond 925, overleden rond 992. Heribert is getrouwd rond 950 met Irmtrud von Mezingau, geboren rond 925, overleden rond 990.
    Uit dit huwelijk (o.m.):
    a. Gerberge von Wetterau, geboren rond 970, volgt hierna
    b. Irmtrud von Wetterau, geboren rond 978, overleden rond 1020.

8.  Gerberge von Wetterau, geboren rond 970, overleden rond 1015. Gerberge is getrouwd rond 980 met Heinrich Markgraf von Schweinfurt, 980-18.9.1017, zoon van Berchtold I Markgraf im Bayrischen Nordgau, rond 915-980, graaf von Ammerthal, markgraaf zu Cham im Nordgau en Eilicke Grafin von Walbeck.
    Uit dit huwelijk:
     a. Otto III Markgraf von Schweinfurt, vanaf 1017, hertog van Schwaben 1048-28.9.1057, zie 9.
     b. Heinrich Graaf aan de Pegnitz, overleden rond 1043. Heinrich is getrouwd rond 1020 met ..... von Welf, dochter van Kuno Graf von Altdorf.
     c. Elica von Schweinfurt, overleden na 1055.
9. Otto III Markgraf von Schweinfurt, overl. 28-9-1057, tr. Irmgard Markgrafin von Susa, (Immola?), overl. 21-1-1078, dochter van Manfred Odalrich von Susa en Bertha van Este. Irmgard was later gehuwd met Ekbert I van Brunswijk, geb. 1036, overl. 11-1-1068, zoon van Liudolf van Brunswijk en Gertrud von Egisheim.
Uit dit huwelijk:

10. Judith van Schweinfurt, geb. ca 1038, overl. ca 1104, tr. ca 1055 met Bodo Graaf van Botenstein, geb. ca 1025, overl. ca 1104, zoon van Hartwich van Botenstein, paltsgraaf in Beieren, en Frideruna van Dittmarschen.

 


 

Zie voor de oudere generaties de reeks: Oudman http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=24

 

Reeks xx: Menso

 

10. Judith van Schweinfurt, geb. ca  1038, overl. ca 1104. Judith is getr. ca  1055 met Bodo Graaf van Botenstein, geb. ca 1025, overl. ca 1104, zn. van Hartwich van Botenstein, paltsgraaf in Beieren, en Frideruna van Dittmarschen.

Ahnentafel van Jan IV van Arkel: http://www.robgomes.nl/adel/publicaties/pdf/A/Jan%20IV%20van%20Arkel.pdf

 

11.Adelheid van Botenstein, geb. ca 1056 en overl. 13 augustus 1106, tr. ca 1080 Hendrik I van Limburg, geb. ca 1060 en overl. ca 1119, zn. van Walram II Udo van Arlon en Jutta van Luxemburg
Ahnentafel van Jan IV van Arkel:
http://www.robgomes.nl/adel/publicaties/pdf/A/Jan%20IV%20van%20Arkel.pdf

 

12. Walram III Paganus van Limburg, de "heiden" genoemd, geb. ca 1085 en overl. 16 juni 1139, tr. ca 1110 Judith van Gelre, geb. ca 1090 en overl. 24 juni 1151.

Ahnentafel van Jan IV van Arkel: http://www.robgomes.nl/adel/publicaties/pdf/A/Jan%20IV%20van%20Arkel.pdf

Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (Bijdragen en Mededelingen Gelre 2005)

 

13. Hendrik II van Limburg, graaf van Limburg, geb. 1112 en overl. Rome aug. 1167 aan de pest, tr. 1136 Mathilde van Saffenberg, geb. ca 1113 en overl. 2 jan. 1147, dr. van van Adolf van Saffenberg en Margaretha van Schwarzenburg.

Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (Bijdragen en Mededelingen Gelre 2005)
Europäische Stammtafeln Neue Folge[71] 23 dl. (2002)

 

14. Margaretha van Limburg, geb. 1135 en overl. 1172,  tr. 1155 Godfried III van Leuven, overl. 21 aug. 1190, zn. van Godfried II van Leuven en Lutgardis van Sulzbach.

Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (Bijdragen en Mededelingen Gelre 2005)

Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (akte 139)

 

15. Hendrik I van Brabant, geb. Leuven 1165 en overl. Keulen 3 sept. 1235, tr. Mathilde van Boulogne, geb. 1163 en overl. voor 1211, dr. van Mattheus van de Elzas en Maria van Engeland.

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Machteld%20van%20Brabant

Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (akte 139 en 170)

 

16. Hendrik II van Brabant, geb. 1207 en overl. Leuven 1 febr. 1248, tr. Maria van Hohenstaufen, geb. Arezzo april 1196 en overl. Leuven dec. 1235, dr. van Filips van Zwaben en Irena Angelos.

Gens Nostra 23 (1968) 9-11(september-november) 272
Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (akte 124)

 

17. Hendrik III van Brabant, geb. 1231 en overl. Leuven 28 feb. 1261, tr. 1251 Adelheid van Bourgondie, geb. 1233 en overl. Leuven 23 oct. 1273, dr. van Hugo IV van Bourgondie en Yolande van Dreux.

Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (akte 130)

 

18. Jan I van Brabant, geb. Brussel 1253 en overl. Bar 3 mei 1294, tr. aug. 1273 Margaretha van Vlaanderen, geb. dec. 1251 en overl. 3 aug. 1285, dr. van Gwijde van Dampierrre en Mathilda van Béthune.

Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (akte 96)

 

19. Jan II van Brabant, geb. 12 sep. 1275 en overl. Tervuren 27 oct. 1312,  tr. 1290 Margaretha van York, geb. Windsor Castle 11 sep. 1275, dr. van Koning Edward I en Princes Eleonora.

Lexikon des Mittelalters: Band V Seite 506
Zwölf Bücher niederländischer Geschichten, Leo Heinrich Dr.: Seite 595-596

 

20. Jan III van Brabant, geb. 1300 en overl. Brussel 5 dec. 1355, kreeg een "bastaarddochter" Machteld.

Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, blz. 438

Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant (akte 97)

 

21. Machteld van Rotselaer (van Brabant), geb. ca 1324 en overl. 12 augustus 1366, tr. 1353 Jan II van Polanen, geb. ca 1320 en overl. Breda 3 nov. 1378, zoon van Jan I van Polanen en Catharina van Brederode.

Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, blz. 38 en 438
Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant

De Rijmkroniek Van Holland en Zijn Auteurs: Historiografie in Holland
, blz 329
 

22. Hendrik van der Lecke, geb. ca 1355, overl. 1427 en begr. te Breda, kreeg een dochter Mechteld, mogelijk met een maitresse of Johanna van Gestel.

Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant

 

23. Mechtild van der Lecke, tr. Roelof Aertsz Berwouts, geb. ca 1385 en overl. 1419-1424, zoon van Aert Berwouts en Elisabeth van Zuilichem.
De geografie van de heerlijkheid Jekschot: http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Jekschot%20Sint-Oedenrode/Geografie%20van%20Jekschot.html
Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant (akte 97)

 

24. Aert Roelofs Berwouts, overl. na 13 april 1489, tr. 29 april 1452 Ida Willemsdr Bierkens, geb. ca 1430, dr. van Willem Goyartsz. Bierens en Heylwich Michielsdr. Fijkens.

Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant (akte 97)

 

25. Roelof Berwouts, schepen van 's-Hertogenbosch en schout van Maasland, tr. Aleyd Jansdr Sweerts (Sweders).

Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant (akte 98)

 

26. Jonker Jan Berwouts tr. ca 1527 Jonkvrouwe Maria Hannaertsdr van Wijck, mogelijk dochter van Hannaert van Wijck en Barbara die Breen.

Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant (akte 98)

 

27. Jonker Philips Berwouts, schout van Eindhoven en Woensel, tr. Johanna van Haren, geb. ca 1558 en overl. 1638, dr. van Adam van Haeren, drossaard van Cranendonk, en Margriet Coenen.

Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw: De Brabantsche Leeuw December 1975, deel 9-10-11-12

 

28. Jonkvrouwe Johanna Philipsdr. Berwouts, tr. 1587 Evert Simonsz. van den Broeck, overl. voor 11 juli 1602, schout van Gestel, Strijp en Stratum, zn. van Simon Hendricksz. van den Broeck, schout van Gestel, en Margriet Evertsdr. van Ammersoyen.

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

 

29. Aert Evertsz. van den Broeck, geb. ca 1590, tr. Anna Lucasdr. Bierens, dr. van Lucas Lucasz. Bierens de Oude en Catharina Willemsdr. Wouters Oerlemans.

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

Genealogie Bierens uit Brabantse Leeuw 1976

 

30. Evert Aertsz. van den Broeck, koopman en beenhouwer te Strijp, geb. 1622, tr. Elisabeth Jochems van de Berkt.

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

 

31. Catharina Evertsdr. van den Broeck, geb. ca 1665, overl. na 1709, tr. Strijp 23 oct. 1689 Petrus Joosten Moescops, geb ca 1664, zn. van Joost Dirksz. Moescops en Hendrina Peeters.

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

 

32. Judocus Petrusz. Moescops tr. Heusden 10 jan. 1713 Petronela Wittelee (Witle), geb. Heusden ca 1692 en overl. Heusen 1718.

DTB Strijp

DTB Heusden

De families Moescop, Drooght en Roestenburger: uit "Met gansen trou" 1955 jaargang 5

 

33. Maria Moescops ged. Heusden 18 dec. 1717, overl. Utrecht 25 jan. 1790, tr. Rotterdam 24 mei 1744 koopman Michael Wouters, ged. Oud-Turnhout 2 april 1717, overl. Utrecht 23 dec. 1776, zn. van Jacobus Wouters en Elisabeth Celen.

Oud-Turnhout DTB Parochieregister Sint-Bavo

DTB Heusden

DTB Rotterdam

Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire Sociëteit, jaarboekje Die Haghe (1982)

DTB Utrecht

 

34. Wilhelmus (Pieter Willem) Wouters, geb. Utrecht 1750 en overl. ’s-Gravenhage 1798, tr. ’s-Gravenhage 23 jan. 1779 Johanna Maria van Daalen, ged. ’s-Gravenhage 10 april 1758 en overl. aldaar 1797, dr.v. van Arnoldus van Dalen en Alida van Baar.
DTB Utrecht

DTB ‘s-Gravenhage
Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire Sociëteit, jaarboekje Die Haghe (1982)

 

35. Maria Joanna Wouters, geb. 18 sep 1779 en overl. 26 feb 1834, tr. ’s-Gravenhage 19 oct. 1800 Adolph Georg van der Schooren, geb. Rotterdam 10 feb. 1777 en overl. ’s-Gravenhage 15 oct. 1844, houthandelaar en burgemeester van Leidschendam (1812-1813), zn. van Adolff van der Schooren en Johanna Cornelia van den Broek.

Genealogie van der Schooren Ned. Patriciaat 1912 blz 358

DTB en BS ‘s-Gravenhage
DTB Rotterdam

 

36. Johan Willem van der Schooren, geb ’s-Gravenhage 29 maart 1804 en overl. 17 nov. 1870, houthandelaar en lid van de provinciale Staten van Zuid-Holland, tr. Voorburg 24 april 1834 Helena Catharina van Pelt, geb. Schiedam 20 dec. 1808 en overl. ’s-Gravenhage 11 jan. 1867, dr. van distillateur Martinus van Pelt en Maria Christina Loncq.

BS Veur
BS Voorburg
BS Schiedam

BS ‘s-Gravenhage

 

37. Maria Christina van der Schooren, geb. Veur 9 december 1842 en overl. ’s-Gravenhage 30 dec. 1900, tr. ’s-Gravenhage 9 febr. 1870 Hendricus Menso, geb. Rhenen 11 oct. 1827 en overl.  Haarlem 10 jan. 1878, zn. van Johan Christiaan Paulus Eliza Menso, vredesrechter in Rhenen en lid van de Provinciale Staten van Utrecht, en Nelletje Hendriksen.
BS Rhenen
BS Veur

BS ‘s-Gravenhage
BS Haarlem

 

38. Johan Willem Menso, gemeenteontvanger van Voorburg, geb. ’s-Gravenhage 29 dec. 1871 en overl. Voorburg 19 jan. 1921, tr. ’s-Gravenhage 8 april 1902 Gerrarda Margaretha Catharina van Maasdijk, geb ’s-Gravenhage 19 oct. 1882 en overl. 1973, dr.van bankier Clément Guillaume Jean van Maasdijk en Elizabeth Hanekuijk.

BS Rhenen

BS ‘s-Gravenhage

 

39.  Menso Johannes Menso, boekhouder, geb. ’s-Gravenhage 19 april 1903 en overl. Amsterdam 25 april 1990, tr. Amsterdam 30 maart 1935 Anna Elisabeth Jacoba van den Berg, geb. Amsterdam 30 jan. 1908 en overl. Haarlem 21 dec. 1944, dr.van Ernst Willem van den Berg en Anna Kehrer.

BS ‘s-Gravenhage

BS Velsen

 

 

Bronnen:
- Gens Nostra 23 (1968) 9-11(september-november) 272
- Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (akten: 96, 124, 130, 139, 170)
- http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Machteld%20van%20Brabant
-
Lexikon des Mittelalters: Band V Seite 506
- Zwölf Bücher niederländischer Geschichten, Leo Heinrich Dr.: Seite 595-596
- Ahnentafel van Jan IV van Arkel: http://www.robgomes.nl/adel/publicaties/pdf/A/Jan%20IV%20van%20Arkel.pdf
- Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (Bijdragen en Mededelingen Gelre 2005)

- Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, blz. 438
- Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant, NGV publicatie nr.3 (Woerden 2006)

- De Rijmkroniek Van Holland en Zijn Auteurs: Historiografie in Holland, blz 329
- De families Moescop, Drooght en Roestenburger: uit "Met gansen trou" 1955 jaargang 5
- Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw: De Brabantsche Leeuw December 1975, deel 9-10-11-12

- Jaarboekje Die Haghe (1982): Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire Sociëteit

- Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

- Genealogie Bierens uit Brabantse Leeuw 1976
- Genealogie van der Schooren Ned. Patriciaat 1912 blz 358

- DTB: 's-Gravenhage, Utrecht, Heusden, Oud-Turnhout Parochieregister Sint-Bavo, Rotterdam, Strijp
- BS: 's-Gravenhage, Haarlem, Rhenen, Schiedam, Velsen, Veur, Voorburg

 


This site is owned by: Paul Menso.

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina.
If you came here to this page directly than you can reach the index page via to the index page.
Om du har kommit direkt till denna sida kan du komma till startsidan via
till startsida.

Latest update 2021-11-16