Samenstelling van de "reeks Menso", van Karel de Grote (748-814) naar M.J. Menso (1903-1990), 39 generaties:
de generaties 1-23 zijn overgenomen van de site van Karel de Grote: http://www.kareldegrote.nl/

(only in Dutch, endast på Holländska)


De eerste generaties van Karel's nazaten http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=5

1. Karel de Grote, geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons.
Na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot patricius Romanorum, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn patricius-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse basileus Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).

 

Karel had 4 echtgenotes en 6 concubines:

1.      in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie.

2.      tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.

3.      tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.

4.      een relatie met een onbekende vrouw

5.      tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van St. Albanus te Mainz, dochter van Radolf, graaf van Franconië.

6.      tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te Tours.

7.      een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677).

8.      een relatie met de Saxische Gerswindis

9.      een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800

10.  een relatie met Adelindis in 806.

Kinderen

Uit 1):
a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs.
b. Pippijn, geb. ca. 770, overl. 811.

Uit 3):
c. Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811.
d. Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl. Italië' aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
f. Pippijn (IIA)
g. Lodewijk I (IIB)
 

IIB Lodewijk I http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=10

Lodewijk I, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd Rome Pasen (154)-781; na de dood ,van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813; alleenheerser 28.1.814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Compiègne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz; had in ca. 793 een verhouding met een onbekende vrouw, tr. (1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.; tr. (2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800, overl. Tours 19.4.843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.
Uit 1):
a. Arnulf, graaf van Sens (vermeld 817), overl. ca. 794.

Uit het eerste huwelijk:
b. Lotharius I
c. Pippijn I
d. Rotrude, geb. ca. 800
e. Berta
f. Hildegardis, geb. ca. 802/04, overl. na okt. 841, abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon.
g. Lodewijk II

Uit het tweede huwelijk:
h. Gisela, geb. tussen 819 en 822, misschien in de lente van 821, overl. na 1.7.874, ber. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing (noord), waarbij ze aan de basis stond van de oprichting. Tr. tussen 835 en 840, waarsch. ca. 836 Everhard, hertog of markies van Friuli, overl. Italië 16.12.866, begr. in de abdij van Saint-Calixte te Cysoing, zoon van Unruoch, graaf van Ternois.
i. Karel de de Kale, volgt IIIE

 

IIIE Karel II, de Kale http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=19

Karel II, de Kale, koning, daarna keizer, geb. Frankfurt aan de Main 13.6.823, overl. Maurienne op 6.10.877, begr. klooster Nantua, later Saint-Denis. Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitanië 13.12.838; strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25.6.841; verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door “bijna alle” wereldrijke en geestelijke groten van Aquitanië tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orléans 848; weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9.9.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8.8.870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25.12.875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als “protector et defensor” (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Duitser (28.8.876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8.10.876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14.6.877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italië geen kans. Tr. (1) Quierzy 13.12.842 Ermentrudis, geb. ca. 830; overl. 6-10-869; dr. van graaf Odo van Orléans; tr. 2) 12 .10.869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22.1.870, een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Italië, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II.
Uit het eerste huwelijk:
a. Judith, (zie Reeks 2 en Reeks 105), geb. ca. 844, overl. na 870, tr. 1) Verberie 1.10.856, Aethelwulf, koning der West Saxen (Wessex), overl. 13 jan. of 13 juni 858, zoon van Egbert, koning van Wessex en Kent, en van Redburgh; tr. 2) 858 Aethelbald, koning van Wessex, overl. 860, zoon van
koning Ethelwulf en diens eerste echtgenote Osburgh; tr. 2) Auxerre dec. 862 Boudewijn I, met de IJzeren Arm, graaf van Gantois, Waas, Ternois en Vlaanderen, overl. Arras 879.
b. Lodewijk, volgt IVF

IVF Lodewijk II http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=8

Lodewijk II, van West-Francië, bijgenaamd “de Stamelaar” (le Bègue), geb. 1.11.846; door zijn vader aangesteld tot koning in Maine 856 en, als gedesigneerd opvolger, tot (onder-)koning van Aquitanië 867; gaat zodra hij de dood van zijn vader heeft vernomen tal van kloosters, graafschappen en domeinen wegschenken om aanhang te winnen, wat de koninklijke macht natuurlijk verkleint en bijna tot een burgeroorlog leidt met de uit Italië terugkerenden; wordt na bemiddelend optreden van aartsbisschop Hincmar van Reims door deze gekroond, Compiègne 8.12.877; wordt ook door paus Johannes VIII gekroond (met uitzicht op een latere keizerskroning in Rome), Troyes 7.9.878; bevestigt op een samenkomst met zijn neef Lodewijk de Jonge van Oost-Francië het verdrag van Meersen te Voeren (Fouron) 1.11.878; bereidt (voordat een verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten wordt bereikt) een veldtocht voor tegen het opstandige zuiden van zijn rijk, doch (ziekelijk als hij is) overl. Compiègne Goede Vrijdag (10.4) en begr. ald. (klooster Notre-Dame) 11.4.879. Tr. 1) 862 Ansgardis, overl. 2.11.880, 881 of 882, dochter van graaf Harduin en zuster van Odo (Eudes) (graaf van Macon?); tr. (2) ca. 875 (tussen 872 en 877) Adelheid, geb. 855/60; overl. 18.10 kort
na 901; dr. van paltsgraaf Adalhard (omstreeks 885 waarschijnlijk graaf van Parijs) en NN.
Uit het eerste huwelijk:
a. Lodewijk, III, koning, geb. tussen 863 en 865, kinderloos overl. 5.8.882
b. Gisela, overl. tussen 11.4.879 en 12.12.884, tr. Rodbert, graaf van Troyes, abt van Saont-Loup, gesneuveld in de strijd tegen de Normandiërs, ten oosten van Parijs in febr. 886, zoon van Odo (Eudes), graaf van Chateaudun, daarna
van Troyes en van Wandilmodis.
c. Carloman, koning, geb. 867, kinderloos overl. als gevolg van een ongeval 6.12.884, begr. in de kerk van koninklijke abdij Saint-Denis.
d. Ermentrudis, geb. ca. 875, tr. NN, waaruit:
da. Cunegundis, geb. ca. 890/95, tr. Richwin van Verdun (ouders van Siegfried van Luxemburg), en tr. Wigeric van Aachen.
Uit het tweede huwelijk:
e. Karel, volgt VC

VC Karel III http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=21

Karel III, van West-Francië, later bijgenaamd “de Eenvoudige” (de Onnozele, der Einfältige, le Simple), geb. 17.9.879; door aartsbisschop Fulco van Reims tegenover de toen als koning regerende graaf Odo van Parijs gekroond tot koning (van West-Francië) Reims 28.1.893; wordt eerst algemeen erkend nadat deze hem op zijn sterfbed ook als koning heeft gedesigneerd 1.1.898; moet in 911 de Seine-monding aan de Noormannen afstaan, maar verkrijgt in datzelfde jaar ook de steun van de meeste magnaten in Lotharingen na het uitsterven der Oostfrankische Karolingen; intituleert vanaf dat moment koning der Franken; ziet achtereenvolgens als tegenkoningen tegenover zich Odo's broer Robert (922/23) en vervolgens diens schoonzoon Rudolf van Bourgondië (Raoul de Bourgogne, 923/36); ten dienste van deze laatste gevangen genomen door de Karoling Heribert II van Vermandois 923; vertoeft eerst te Château-Thierry, van 924 af te Péronne in gevangenschap; overl. ald. 7.10.929, begr. Péronne (Saint-Fursy), tr. (2) na 10.2.917, vóór 919 Eadgyfu van Engeland, geb. 896; vlucht in 923 met haar zoontje naar haar broer, koning Aethelstan van Engeland; keert terug 936; abdis van Notre-Dame te Laon; overl. na 951; dr. van Edward I the Elder, koning van Engeland, en diens tweede gemalin Aelfleda van Bernicia. Karel de Eenvoudige had eveneens diverse concubines.
Uit de concubines:
a. Arnulf
b. Drogo
c. Rorico, bisschop van Laon, overl. 20.12.976.
d. Apais, tr. Erlebald, graaf in de Lommengouw, overl. 921.

Uit het eerste huwelijk:
e. Ermentrudis, geb. tussen 908 en 916
f. Frederuna
g. Adelais
h. Gisela
i. Rothrudis
j. Hildegardis

Uit het tweede huwelijk:
k. Lodewijk IV, volgt VIA

 

VIA Lodewijk IV http://www.kareldegrote.nl/Pagina/ToonPagina.php?PID=22

 

Lodewijk IV, gezegd van Overzee, geb. tussen 10.9.920 en 10.9.921; na de nederlaag van zijn vader in 923 door zijn moeder naar Engeland in veiligheid gebracht; wordt na de dood van koning Rudolf van Bourgondië door de groten o.l.v. Hugo de Grote, graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar later bijgenaamd “van Overzee” “Transmarinus”, “d'outremer”) en gekroond tot koning van West-Francië Laon 19.6.936; moet Hugo de Grote echter naar Parijs volgen en verheffen tot “dux Francorum” 25.7.936 die daarmee een soort hofmeierspositie verwerft; ontsnapt aan diens hof 937 waarna enkele jaren van interne strijd volgen; tracht aanvankelijk ook Lotharingen te herwinnen, maar sluit dan in nov. 942 met Otto I (Duits koning 936/973; keizer sinds 962) een verdrag te Visé aan de Maas, waarbij hij van Lotharingen en een deel van Bourgondië afziet; wordt in de voortgaande strijd met Hugo de Grote gevangen genomen door Vikingen te Rouen 13.7.945 en uitgeleverd aan Hugo de Grote, uit welke gevangenschap hij onder militaire druk van Otto I wordt bevrijd 1.7.946; vestigt zich dan niet meer in de gebruikelijke Karolingische residentie Laon, maar trekt zich terug in de palts te Compiógne totdat een definitieve vrede met Hugo tot stand komt 950; overl. aan de gevolgen van een val van zijn paard Reims 10.9.954. begr. ald. (Saint-Remi), tr. einde 939 Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen 913/14; doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen) schenkingen aan het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar Aquitanië in 944 en Bourgondië in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945/946 te bewerken; verkrijgt van hem de abdij Notre-Dame de Laon 95 1; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12.11.954) slechts bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eerstijds zijn vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van Aquitanië en van Bourgondië moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van Hugo de Grote (16.6.956), die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-Francië besturen; abdis van Notre-Dame de Soissons 959; overl. Reims 5.5.984, begr. ald. (Saint-Remi); dr. van Hendrik I (later bijgenaamd “de Vogelaar”), hertog van Saksen en Duits koning, en diens tweede gemalin Mathilde van Westfalen.

Uit dit huwelijk:
a. Lotharius IV, koning der Franken, geb. Laon ein 941, overl. Laon 2.3.986, begr. in de basiliek van Saint-Remi te Reims. Hij had een concubine, zuster van een graaf Rodbert. Tr. 966 Emma, geb. tussen 948 en 950, overl. 2 nov. na 988, dochter van Lotharius, koning van Italië en van Adelais, dochter van Rodolf II, koning van Bourgondië.
b. Mathilde (van West Francië), (zie Reeks 83) geb. eind 943, overl. 26/27 jan., tussen 981 en 992, begr. in de cathedraal Saint-Maurice te Vienne. Tr. ca. 964 Conrad III, gezegd de Vreedzame, koning van Bourgondië, overl. Vienne 19.10.993, begr. in de cathedraal Saint-Maurice te Vienne, zoon van Rodolf II, koning van Bourgondië en van Berta van Souabe.
c. Karel, geb. Laon jan. 945, overl. Rouen voor 953.
d. NN, geb. begin 948.
e. Lodewijk, geb. dec. 948, overl. Laon 954, kort voor 10 sept.
f. Karel hertog van Neder-Lotharingen, (zie Reeks 1) geb. Laon zomer 953; neemt deel aan de vergeefse poging van Reinier IV van Henegouwen en diens broer Lambert I van Leuven hun vaderlijk erfdeel terug te veroveren 976; wordt verbannen door zijn broer Lotharius IV nadat hij diens gemalin Emma beschuldigd had van een verhouding met de 16.1.977 aangestelde bisschop van Laon. Adalbero; wendt zich dan tot keizer Otto II die hem aanstelt tot hertog in Lotharingen Diedenhofen/Thionville mei 977 (en daarmee, evenals met het herstel van Reinier en Lambert) een dam wil opwerpen tegen Westfrankische aanspraken op het Karolingische stamland); neemt deel aan de vergeldingsactie van de keizer tegen West-Francië 978; wordt daarbij (zonder dat zulks veel gevolgen heeft) door bisschop Theudebert van Metz tot koning van Lotharingen
geproclameerd, maar treedt in de eerste jaren daarna niet meer naar voren; bouwt tussen twee armen van de Zenne een versterkt kamp met aangrenzend bestuurscentrum en geldt daarmee als grondlegger van de stad Brussel; wisselt tijdens de troonstrijd die in het Duitse rijk na de dood van Otto II (7.12.983) uitbreekt herhaaldelijk van partij, waarop het Duitse hof hem laat vallen en hij van die kant voor zijn Westfrankische aspiraties geen enkele steun meer krijgt; wordt mede daardoor na de plotselinge dood van zijn neef Lodewijk V (21.5.987) niet gekozen tot diens opvolger tijdens een door aartsbisschop Adalbero van Reims te Senlis geleide vergadering; neemt na de verkiezing van Hugo “Capet” tot Frans koning (gekroond 3.7.987), zich beroepend op erfrecht, de strijd op en krijgt door zijn bastaardneef Arnulf de koningsstad Laon in handen gespeeld mei 988 (waar hij zijn schoonzuster, de koningin-weduwe Emma, en bisschop Adalbero van Laon gevangen neemt) en weet deze stad te behouden; krijgt door Arnulf ook nog de kroningsstad Reims in handen (989) die hem op Palmzondag (29/3) 991 onder ede nogmaals trouw belooft, maar in de daarop volgende nacht uitlevert aan Hugo Capet die hem, met zijn gezin, gevangen zet in Orléans; overl. ald. Tr. ca. 970 NN, dochter van Rodbert van Troyes (?). Tr. voor 979 (ca. 975) Adelheid (van onbekende herkomst).
g. Hendrik, geb. Laon zomer 953, overl. kort daarna.

 

 

Reeks 1: Willem Alexander http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=1

7. Karel hertog van Nederlotharingen koning van Frankrijk, geboren 953, (zoon van VIA Lodewijk IV) Tr. voor 987 met Adelheid N.N.
Hieruit (o.m.):

Gerberga, volgt Reeks 15


Reeks 15: Gielens I http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=15

8. Gerberga van Nederlotharingen, overleden 1008/18, begraven te Nivelles. Tr. ca. 985 met Lambert graaf (ca. 976) van Leuven (met de baard), overleden 1015 te Florennes. Gesneuveld te Florennes. Begraven te Nivelles. Begraven in het klooster St. Geertruid. Zoon van Reginarius III (lange nek) en Adela van Toxandrië.

9 Lambrecht II "Balderik", geb. ca. 990, graaf van Leuven, overl. ca. 1063, tr. Oda van Lotharingen (= Ardennen) dochter van Gothelo "de Grote", hertog van Lotharingen, markgraaf van Antwerpen, graaf van Verdun, & Junea van Italië).

10 Hendrik II, geb. ca. 1020, graaf van Leuven, overl. ca. 1079, tr. Aleydis van de Betuwe (of van Orlamunde), overl. na 1086.

11 Godevaard I "met den Baard", geb. ca. 1060, graaf van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen (=Brabant) 1106, markgraaf van Antwerpen, eerste hertog van Brabant, overl. 1139, tr. ca. 1105 Ida van Namur, overl. na 1117 (of Ida van Chiny) (dochter Othon & Adele van Namen), van wie o.a.
Godfried II, zie reeks Reeks 16

Reeks 16: Gielens II http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=16

12 Godfried II ( ca 1095-1142 ), hertog van Brabant 1136, tr. Liutgardvan Dachsburg (dochter Adelbert II, graaf Dachsburg en Moha en van Ermesind, gravin van Lutremburg).

13 Godfried III ( ca 1140-1190 ), hertog van Brabant, tr. 1) 1155 Margarethavan Limburg ( ca 1138-1172 ) (dochter Hendrik II, graaf van Limburg, en Machteld van Saffenberg) .
Waaruit o.m.:

Hendrik, volgt hierna
Godfried III tr. 2) ca. 1175 Imagina van Loon, overl. tussen 1214 en 1220.
Waaruit o.m.:

Willem van Perwez, volgt Reeks 46
14 Hendrik I (geb. 1165, overl. 1235), hertog van Brabant 1185, tr. 1179 Machteld van Boulogne, (dochter Mathias, graaf van Boulogne, en Mary van Engeland, dochter van koning Stephen I van Engeland).
Hieruit o.a.:

Godfried van Leuven, volgt Reeks 50

Reeks 50: Hemelop I http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=50

15. Godfried van Leuven, heer van Herstal, Gaesbeek en Baucignies, geb. 1209, overl. 21 jan. 1253, begr. Asslichem, tr. voor 7 aug. 1243 Maria van Oudenaarde, overl. na 24 aug. 1293, dr van Heer Arnulf IV (Arnoud) van Oudenaarde en Pamele, Ridder, en Adelheid Van Rosoij.

Hieruit o.m.:
Johanna, volgt hierna
Hendrik van Leuven, volgt Reeks 130
16. Johanna van Leuven, vrouwe van Gaasbeek (1285), overl. 1291, tr. ca. 14 april 1253 Dirk van Heinsberg, heer van Heinsberg en Blankenberg, overl. 26 juli 1308, zn van Henrik I van Spanheim en Agnes van Heinsberg Valkenburg.

17. Godfried I van Heinsberg, heer van Heinsberg, Sponheim en Blankenberg, geb. vóór 1298, overl. 2 nov. 1331, tr. tussen 1300 en 1301 Machteld van Loon en Chinij, vrouwe van Vogelsang, vermeld 1307, overl. 20 mei 1313, dr van graaf Arnold van Loon en Chinij en Margaretha vanVianden.
Hieruit o.m.:
Dirk, volgt hierna
Jan, volgt Reeks 115

Reeks 115: Hagenbeek http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=115

18. Jan van Heinsberg, ovl. 1334, vermeld 1326-1334, tr. 1324 Katharina van Voorneburg, (dochter van Hendrik van Voorne(burg) en Aleidis van Kuyc) ovl. 1 Sep 1366.

19. Godfried II van Heinsberg, ovl. ca 1395. Godfried II van Heinsberg, heer van Dalenbroek en Leeuwenberg 1354, van Heinsberg en Blankenberg 1361, graaf van Loon en Chiny 1361, overl. 1395, zn. van Johan I van Heinsberg en Katharina van Voornenburg, vrouwe van Born en Sittard. Tr. Philippina van Gulik, geb. 1357,4 (dochter van Willem V van Gulik en Johanna van Holland-Henegouwen) ovl. 24 Aug 1390.

20. Johanna van Loon gezegd van Heinsberg, geb. 1362, begraven in St. Arnoul. Getocht aan 800
gulden per jaar ten laste van het land van Horn 20-5-1374, tr. Willem VI van Horne, geb. 1358, (zoon van Willem V van Horne en Magteld van Arkel) ovl. 25 Okt 1415 in slag bij Agincourt. Willem VI van Horn, volgt op als heer van Horn en Altena 1369; is betrokken bij de moord op Aleid van Poelgeest (30-12-1392); gesneuveld in de slag bij Agincourt 25 - 10 - 1415.

21. Willem VII van Horne, ovl. 21 Jul 1433 in Aken (D), begraven in Aken (D). Willem VII van Horn, heer van Horn, Altena en Weert sinds 1417; overl. Aken (in het huis ‘Horn’ in de Jakobsstrasse) 21-7-1433, begr. Aken (Dominicanerklooster), tr. 23-1-1417 Jeanne van Montigny, vrouwe van Montigny en Oostervant; dr. van Jean de Montigny en Eléonore de Quesnes.

22. Jacob I van Huerne, ovl. 3 Mei 1488. Jacob I van Horn, heer van Horn, Altena, Weert, Nederweert, Kortessem, Wessem en (een deel van) Montigny; verkrijgt van zijn schoonvader het land van Born en verheft dit Heinsberg 29-6- 1448; verheven tot graaf van Horn december (?) 1450. tr. 1448 Johanna van Meurs, overl. 2-4-1461; dr. van Friedrich IV graaf van Meurs en Saarwerden, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden Vlies, en Engelberta van der Mark. Zie ook Heraldieke Bibliotheek 02-1873, pag 49 e.v. CD-rom, pag. 54 e.v.

23. Jacob II van Huerne, geb. ca. 1450, ovl. 8 Dec 1502, heer van Horn (na 1450 graaf van Horn).
Het feit, dat Walburg van Manderscheid in tweede echt gehuwd was met Frederik van Egmond, graaf van Buren, en zij bijzondere genegenheid toonde voor haar natuurlijke nicht Johanna van Horne, moge tevens een verklaring zijn voor de omstandigheid, dat Johanna's, natuurlijke broeder Johan van Horne na de moeilijkheden met zijn vader - vermeld in de notari&@235;le acte, afgedrukt op pag. 190 e.v. van het hierboven vermelde Jaarboek XIX van het Centraal Bureau voor Genealogie - zich naar de graaf van Buren begaf. De naam van de natuurlijke moeder, welke aan Johan van Horne onthouden zou zijn, schijnt voor Johanna van Horne niet verborgen gebleven te zijn, want anders zou het familiewapen harer moeder niet op haar grafzerk afgebeeld staan.
Johanna van Horne overleed 1 februari 1558 en haar tweede echtgenoot Daniel van Gerwen stierf 23 september 1559. Beiden werden te Tongelre bij Eindhoven in de kerk begraven onder een zerk , waarop behalve het wapen van Van Gerwen en diens moeder ook afgebeeld stonden het wapen van Johanna van Horne - zijnde de drie jachthoorns waaroverheen een rechter schuinbalk - en dat van haar moeder, zijnde een schild beladen met Franse lelies. Aangezien laatstgenoemd wapen gevoerd werd door het adellijke geslacht Van Kerckem, dat oudtijds ook in het graafsclhap Horne woonachtig was, is het vermoeden gewettigd dat Jacob II graaf van Home bij een vrouwelijk lid van dit geslacht zijn natuurlijke kinderen Johanna en Johan verkregen heeft. Gelet op deze adellijke afstamming van moederszijde, is het begrijpelijrk dat deze natuurlijke kinderen gelegitimeerd werden. Dit neemt overigens niet weg, dat Johanna als natuurlijke dochter in het Stift van Thorn op formele gronden niet opgenomen kan zijn.
In de notariële verklaring van Maria van Hardenbroeck van 30 augustus 1602 - afgedrukt in voormeld jaarboek op pag. 189 e.v. - zouden wij dan ook wellicht de mededeling, dat haar tante Theodorica van Deudecom, gehuwd met Gijsbert van Hardenbroeck, vóór haar huwelijk verblijf gehouden had in het Stift Thorn gelegen in het graafschap Horne en aldaar gekend had een Johanna van Horne natuurlijke dochter van Jacob graaf van Horne, het woord ‘aldaar’ moeten betrekken op het graafschap Horne en niet op het Stift Thorn. Tenzij de macht van de graven van Horne en de grote invloed van de grafelijke familie van Manderscheid in het bestuur van het Stift Thorn zo groot zijn geweest, dat de natuurlijke, erkende dochter van Jacob II graaf van Horne toch haar jeugdjaren in het vorstelijke Stift van Thorn heeft kunnen doorbrengen.
Afgezien van wettige kinderen (uit zijn tweede huwelijk) was Jacob II van Heurne, in buitenechtelijke verhouding met een jonkvrouwe Van Kerckem, vader van: Johan van Horne, geb. ca 1479, ovl. 29 Aug 1526 in slag bij Mohácsz.

 

Reeks xx: Menso

 

 

23. Jacob II van Horne, geb. ca 1450 en overl. 8 Dec 1152, kreeg een buitenechtelijke dochter Johanna met een jonkvrouwe van Kerckem

 

Johanna van Horne, door Mr. Dr. L. de Gou, Nederlandsche Leeuw 1967

In deel X1X van het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, heeft de heer W. Wijnaendts van Resandt de gepretendeerde afstamming van het geslacht Van Heurn uit Jacob II graaf van Hlorne nog eens. aan een critische beschouwing onderworpen en hij is tot de conclusie gekomen, dat het hernieuwde onderzoek weliswaar niet tot een volledig positief resultaat geleid heeft, doch wel zodanige gegevens verschaft heeft, dat door hem aan de beweerde afstamming niet meer getwijfeld werd, daarbij "de hoop en verwachting uitsprekend", dat er nog wel eens acten over de bastaard-kinderen Johan en Johanna van graaf Jacob II gevonden zouden worden.

Een onderzoek in het oude rechterlijke en administratieve archief van Eindhoven deed mij kennis nemen van enkele acten betreffende deze Johanna van Horne, welke wederom als nadere bewijsstukken voor de gepretendeerde afstamming in deze zijn aan te voeren. Uitgangspunt werd een in het administratief ardhief van Eindhoven gevonden schenkingsacte, verleden op Sint Catharina-avond 1509 door Walburg van Manderscheid, dochter van Koenraad graaf van Manderscheid en Walburg gravin van Horne. Zij was in 1468 geboren en huwde in 1487 met Willem graaf van Neuenahr (Nieuwenaer), na wiens overlijden zij hertrouwde met Frederik van Egmond, graaf van Buren. Haar moeder Walburg van Horne was een zuster van Jacob II graaf van Horne, die in 1482 de heerlijkheid Cranendonk aan voornoemde Frederik van Egmond verkocht had.

In de bovengemelde schenkingsacte doet Walburg van Manderscheid weten, dat "Michiel van Eindhoven Henricxsen onse lieve natuerliche nichte Joffer Joanna van Hoern tot sijnre echte huijsvrouw genomen heeft" en kent zij hem en zijn nakomelingen als een medegave in de huwelijkse voorwaarden een jaarlijkse rente van 12 Philipsgulden toe uit de opbrengst van de haar toekomende tolgelden op de Maas tussen Maastricht en Venlo.

Uit verscheidene latere schepenacten waarin dit echtpaar tesamen voorkomt, blijkt deze Michiel van Eindhoven Henricxsen identiek te zijn met Michiel Haengreve, leenman van de Hertog van Brabant en drossaard van Cranendonk, zoon van Hendrik Michielsz, Haengreve en Maria van Luyck. Het drossaardsambt, dat Michiel Haengreve bekleedde, was dus afkomstig van de familie van zijn vrouw, die de heerlijkheid Cranendonk in eigendom had. 

 

Deel XIX Jaarboek CBG 1965: De oorsprong van het geslacht Van Heurn

1602 aug. 30, Utrecht (Familiearchief van Heurn, bundel A nr. 1):

Op huijden den dartichsten Augusti Anno xvie ende twee stilo antiquo compareerden voor mij Openbaere Notaris by den Hove van Utrecht geadmitteert, ende getuygen onderschreven hier toe gerequireert Joffrau Maria van Hardenbrouck out omtrent x1 Jaeren, Ende heeft ter instantie ende versoucke van Lubbrecht van Hornes, sone van Otto van Hornes, by maniere van attestatie gedeposeert ende verclaert die rechte waerheyt te weesen, hoe dat zij deposante omtrent inden Jaere van tnegentich ende een ende tnegentich onder andere propoosten die sy hadde met Joffrauwe Theodorica haer behoude moije, wesende wede. van sa: Jonch: Ghijsbert van Hardenbrouck haer Oom, dselve Joffrauw Theodorica dickmaels heeft hooren verclaren, ende voor de rechte waerheydt vertellen, hoe dat sy noch ongehoudt wesende woonende was in een Jofferen Clooster Thoom genaemt gelegen in het Graeffschap van Hoorn ende aldaer zeer wel gekent hadde een Joffer genaemt Johanna van Horne wesende een Natuerlycke dochter van Graeff Jacob van Horne welcke Joffer zij oock seyde gehadt te hebben eenen broeder genaemt Johan van Horne de welcke gehouwt was tot Isselsteijn ende aldaer by zyn huijvrouw geprocreert hadde een soon genaemt Otto, die welcke noch ionck synde naer Engelandt gesonden worde, van welcke Otto die voornoemde Joffer van Horne doen tertijt niet meer hadde connen vernemen; alle twelcke zij deposante verclaerde alsoo warachtich te wesen, Presenterende tselve vorder by Eede te affirmeren (ist noot) testante tot vermaninge, ende tot recolement van desen versocht zijnde.

Versouckende hy producent hiervan Acte. Gedaen t’Utrecht ten woonstede mijns openbaere Notaris staende aldaer onder de Laeckensnijders bij der stadt plaetse, ter presentie van Peter Cornelissoon Tack ende Peter Aelbertsoon Coninck, borgers ‘t Utrecht, als getuijgen hier toe gerequireert.

Bij mij.

 

 

24. Michiel Henricksz Haenegraef, overl. 1524, tr. 1509 Johanna van Horne, overl. 1 feb 1558, dr. van Jacob II van Horne en N. van Kerckem

 

Johanna van Horne, door Mr. Dr. L. de Gou, Nederlandsche Leeuw 1967

Een onderzoek in het oude rechterlijke en administratieve archief van Eindhoven deed mij kennis nemen van enkele acten betreffende deze Johanna van Horne, welke wederom als nadere bewijsstukken voor de gepretendeerde afstamming in deze zijn aan te voeren. Uitgangspunt werd een in het administratief ardhief van Eindhoven gevonden schenkingsacte, verleden op Sint Catharina-avond 1509 door Walburg van Manderscheid, dochter van Koenraad graaf van Manderscheid en Walburg gravin van Horne. Zij was in 1468 geboren en huwde in 1487 met Willem graaf van Neuenahr (Nieuwenaer), na wiens overlijden zij hertrouwde met Frederik van Egmond, graaf van Buren. Haar moeder Walburg van Horne was een zuster van Jacob II graaf van Horne, die in 1482 de heerlijkheid Cranendonk aan voornoemde Frederik van Egmond verkocht had.

In de bovengemelde schenkingsacte doet Walburg van Manderscheid weten, dat "Michiel van Eindhoven Henricxsen onse lieve natuerliche nichte Joffer Joanna van Hoern tot sijnre echte huijsvrouw genomen heeft" en kent zij hem en zijn nakomelingen als een medegave in de huwelijkse voorwaarden een jaarlijkse rente van 12 Philipsgulden toe uit de opbrengst van de haar toekomende tolgelden op de Maas tussen Maastricht en Venlo.

Uit verscheidene latere schepenacten waarin dit echtpaar tesamen voorkomt, blijkt deze Michiel van Eindhoven Henricxsen identiek te zijn met Michiel Haengreve, leenman van de Hertog van Brabant en drossaard van Cranendonk, zoon van Hendrik Michielsz, Haengreve en Maria van Luyck. Het drossaardsambt, dat Michiel Haengreve bekleedde, was dus afkomstig van de familie van zijn vrouw, die de heerlijkheid Cranendonk in eigendom had.

  

Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw, door J. Th. M. Melsse, Brabantsche Leeuw 1975

Michiel Henrick Michiels, later aangeduid met Hanegreeff, cijnsplichtig te Stratum o.a. in de Roosten, leenman van het Leenhof van Cranendonk, stadhouder van hetzelfde Leenhof 1524, drossaard van Cranendonk 1521-1524, leenman van de Hertog van Brabant, schepen van Eindhoven 1492 en 1494, overlijdt tussen 12 februari en 26 september 1524 33), trouwt 1509 Johanna van Horne, vóór haar huwelijk waarschijnlijk non, overlijdt 1 februari 1558 begr. Tongelre, natuurlijke dochter van graaf Jacob II van Horne, heer van Cranendonk en Eindhoven. Zij hertrouwt vóór 24 januari 1530 Daniel van Gerwen, rentmeester van Cranendonk 1532-1533, drossaard van Cranendonk 1545-1549, ouddrossaard in 1550, overlijdt 23 september 1559.

 

 

25. Jonker Rychart Coenen van Zegenwerp, tr. 21 juli 1540 Walburg Michielsdr Hanegraeff.

 

Johanna van Horne, door Mr. Dr. L. de Gou, Nederlandsche Leeuw 1967

Uit dit huwelijk van Johanna van Horne werden de navolgende zes kinderen geboren, van wie de oudste zoon naar haar vader Jacob van Horne en de oudste dochter naar haar tante Walburg van Horne genoemd werden:

1. Jacob Haengreve

2. Jan Haengreve

3. Walburg Haengreve, overl. na 1 februari 1572, tr. Jonker Rychalt Coenen van Zegenwerp, meier van het graafschap Horne en stadhouder van de drossaard van Cranendonk, uit welk huwelijk o.a. werd geboren Margriet Coenen van Zegenwerp, gehuwd met Jonker Adam Everardsz. van Haeren, drossaard van Cranendonk, die wegens deelnemen aan de beeldenstorm te Eindhoven verbannen werd.

4. Willem Haengreve.

5. Nicolaas Haengreve.

6. Isabele Haengreve.

 

Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw, door J. Th. M. Melsse, Brabantsche Leeuw 1975

Walburg Michiels Hanegreef, trouwt vóór 21 juli 1540 met jonker Rychart Coenen van Zegenwerp, meier in het graafschap Horne (1545), schout van Kempenland (1552), leenman van het Leenhof van Cranendonk (1560-1562), stadhouder van de drossaard van Cranendonk (1570), overlijdt (vóór 24 oktober) 1585, zoon van Christiaan, heer van Zegenwerp, schout van  van Kempenland (1521-1531), en Mechteld van Campen.

 

26. Adam (Daem) Everhardsz van Haeren, geb. Valkenburg ca 1535 en overl. Arnhem 3 mei 1589, tr. Margriet Coenen van Zegenwerp, dochter van Rychart Coenen van Zegenwerp en Walburg Michielsdr Hanegraeff.

 

Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw, door J. Th. M. Melsse, Brabantsche Leeuw 1975

Juffrouw Margriet Coenen, geboren 1541, overlijdt na 6 oktober 1608, trouwt jonker Adam van Haeren (“hopman Daem"), geboren in het Land van Valkenburg, drossaard van Cranendonk (1566), tekent in 1566 het Compromis, lid van het Verbond der Edelen, neemt deel aan de beeldenstorm te Eindhoven, vlucht met zijn vader in 1567 naar Nassau, wordt 13 oktober 1568 door Alva verbannen en zijn goederen worden verbeurd verklaard, in maart 1572 ontmoeten we hem als kapitein van de watergeuzen in Engeland, op 27 maart 1572 gaat hij uit Dover onder zeil, op 30 maart 1572 neemt hij een schip op de Noordzee en is op 1 april 1572 bij de inname van Brielle, hier zou hij in miskazuivel op het achterdek van zijn schip zijn verschenen, wordt door Van der Marck met een zwaard vereerd, verblijft 1573 nog in Brielle met zijn vrouw en kinderen, raad en kamerheer van prins Willem l, na diens dood bij graaf Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, overlijdt Arnhem 3 mei 1589 begr. in de Grote Kerk te Leeuwarden, zoon van jonker Everhard van Haeren, schepen van Aken en drossaard van Cranendonk (1555), en van juffrouw Margriet von Hagen.

 

Johanna van Horne, door Mr. Dr. L. de Gou, Nederlandsche Leeuw 1967.

Walburg Haengreve, overl. na 1 februari 1572, tr. Jonker Rychalt Coenen van Zegenwerp, meier van het graafschap Horne en stadhouder van de drossaard van Cranendonk, uit welk huwelijk o.a. werd geboren Margriet Coenen van Zegenwerp, gehuwd met Jonker Adam Everardsz. van Haeren, drossaard van Cranendonk, die wegens deelnemen aan de beeldenstorm te Eindhoven verbannen werd.

 

27. Jonker Philips Berwouts, schout van Eindhoven en Woensel, tr. Johanna van Haren, geb. ca. 1558 en overl. 1638, dr. van Adam van Haeren, drossaard van Cranendonk, en Margriet Coenen.

 

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

Kort daarna huwde hij met Jonkvrouwe Johanna Berwouts, weduwe van Johan van Ensenbroeck, dr. van Jonker Philips Berwouts, schout van Eindhoven en Woensel en van Jonkvrouwe Johanna van  Haren. Zij was een kleindochter van Jonker Johan Berwouts en van jonkvrouwe Maria Hannaertsdr. van Wyck, op grond waarvan zij in 1593 voor het Leenhof van Holland het leen genoemd ,,de Jonker Jan van Wyck Weerd” te Hedikhuizen in het Land van Heusden verhief.

 

Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw: De Brabantsche Leeuw December 1975, deel 9-10-11-12

Johanna van Haeren, volgens de een ongehuwd overleden in 1638, volgens een ander gehuwd met Philip Berwouts, schout van Eindhoven, zoon van Meester Jan en Maria van Wijck.

 

28. Jonkvrouwe Johanna Philipsdr. Berwouts, tr. ca 1590 Evert Simonsz. van den Broeck, overl. voor 11 juli 1602, schout van Gestel, Strijp en Stratum, zn. van Simon Hendricksz. van den Broeck, schout van Gestel, en Margriet Evertsdr. van Ammersoyen.

 

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

Evert Simonsz. van den Broeck. Schout van Gestel, Strijp en Stratum. Luitenant van de schout van Kempenland. Stadhouder in het schoutambt van Oerle. Hij overleed vóór 11 juli 1602 blijkens schepenacte van Eindhoven van 1 februari 1617. Hij stelde zich 19 oktober 1594 borg voor Jonker Adolf van Lintzenich uit Aken. Deze borgtocht hield verband met onderlinge familieverwantschap. Adolf von Lintzenich was gehuwd met Engel van Haren, dr. van Jonker Everhard van Haren, schepen van Aken en van Margriet von Hagen, terwijl Johanna van Haren, de schoonmoeder van Evert van den Broeck eveneens tot dit uit Aken stammende geslacht behoorde, dat later in de Nederlandse historie een rol zou spelen. Bij Jenneke Petersdr. Aerts had hij een tweetal niet met name bekende natuurlijke kinderen, welke hij bij schepenacte van Eindhoven van 26 september 1587 voor levensonderhoud de Rooyakker te Strijp schonk en tot hun meerderjarigheid 12 gulden jaarlijks toekende. Kort daarna huwde hij met Jonkvrouwe Johanna Berwouts, weduwe van Johan van Ensenbroeck, dr. van Jonker Philips Berwouts, schout van Eindhoven en Woensel en van Jonkvrouwe Johanna van Haren. Zij was een kleindochter van Jonker Johan Berwouts en van jonkvrouwe Maria Hannaertsdr. van Wyck, op grond waarvan zij in 1593 voor het Leenhof van Holland het leen genoemd “de Jonker Jan van Wyck Weerd” te Hedikhuizen in het Land van Heusden verhief.

 

29. Aert Evertsz. van den Broeck, geb. ca 1590, tr. Anna Lucasdr. Bierens, dr. van Lucas Lucasz. Bierens de Oude en Catharina Willemsdr. Wouters Oerlemans.

 

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57Aert Evertsz. van den Broeck. Overleden vóór 26 maart 1649.

Gehuwd met Anneke Bierens, dochter van Lucas Lucasz. Bierens en Catharina Willemsdr. Wouters Oerlemans.

Zij hertrouwde vóór 26 maart 1649 met Mr. Pieter Vrients, schepen van Strijp.

 

Genealogie Bierens uit Brabantse Leeuw 1976

Anneke Lucas Bierens, blijkt 26 juli 1634 een geschil te hebben met Mr. Frans Heer Frans Bierens, als kind van haar vader die zijn oom was, compareert 22 feb. 1653, tr. 1e vóór 8 mrt. 1611, als hij met zijn zwager Anthonis Lucas Bierens compareert, Aert van den Broeck, geb. omstr. 1590, woont te Strijp, verheft 1 dec. 1605 als sterfman goed te Tilburg en 21 mrt. 1613 1/3 van Ten Broeck, 1/2 van de Beersenbosch en de Schouwbroekakker, doet 1 feb. 1617 afstand van rechten op “de Jonker Jan van Wyck Weerd" te Hedichuysen, overl. vóór 26 mrt. 1649, zn. van Evert Simon en Jonkvrouwe Johanna Philip Berwouts; tr. 2e vóór 26 mrt. 1649 Mr. Pieter Vrients, de kinderen uit haar eerste huwelijk transporteren hem iets 26 mrt. 1649 en omgekeerd als “man ende momboir" aan die kinderen.

 

30. Everardus Aertsz. van den Broeck, koopman en beenhouwer te Strijp, geb. 1622, tr. Elisabeth Jochems van de Berkt.

 

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

Evert Aertsz. van den Broeck. Koopman en beenhouwer te Strijp, alwaar hij onroerend goed bezat. Geboren in 1622, overleden na 1698. Gehuwd met Lysbeth Jochems, overleden na 1698.

 

31. Catharina Evertsdr. van den Broeck, geb. ca 1663, overl. Strijp na 1709, tr. Strijp 23 oct. 1689 Petrus Joosten Moescops, geb. Strijp ca 1664, zn. van Joost Dirksz. Moescops en Hen

 

Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

Catharina Evertsdr. van den Broeck. Overleden na 1709 .

Gehuwd te Strijp in Ned. Herv. kerk 23 oktober 1689 Peter Moescops, zoon van Joost Dirksz. Moescops en Hendrica N.N., wonende te Strijp, overleden na 1709.

 

32. Judocus Petrusz. Moescops, ged. Strijp 3 april 1690, tr. Heusden 10 jan. 1713 Petronela Wittelee (Witle), geb. Heusden ca 1692 en overl. Heusden ca. 1718.

DTB Strijp

DTB Heusden

De families Moescop, Drooght en Roestenburger: uit "Met gansen trou" 1955 jaargang 5

 

33. Maria Moescops, ged. Heusden 18 dec. 1717, overl. Utrecht 25 jan. 1790, tr. Rotterdam 24 mei 1744 koopman Michael Wouters, ged. Oud-Turnhout 2 april 1717, overl. Utrecht 23 dec. 1776, zn. van Jacobus Wouters en Elisabeth Celen.

Oud-Turnhout Parochieregister Sint-Bavo

DTB Heusden

DTB Rotterdam

Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire Sociëteit, jaarboekje Die Haghe (1982)

DTB Utrecht

 

34. Wilhelmus (Pieter Willem) Wouters, ged. Utrecht 4 sep. 1750 en overl. ’s-Gravenhage 1798, tr. ’s-Gravenhage 23 jan. 1779 Johanna Maria van Daalen, ged. ’s-Gravenhage 10 april 1758 en overl. aldaar 19 dec. 1797, dr.v. van Arnoldus van Dalen en Alida van Baar.
DTB Utrecht
DTB ’s-Gravenhage
Familiebericht Utrechtsche courant, editie: 24-12-1798, Dag
Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire Sociëteit, jaarboekje Die Haghe (1982)

 

35. Maria Joanna Wouters, geb. ’s-Gravenhage 19 sep 1779 en overl. 26 feb 1834, tr. ’s-Gravenhage 19 oct. 1800 Adolph Georg van der Schooren, ged. Rotterdam 19 feb. 1777 en overl. ’s-Gravenhage 15 oct. 1844, houthandelaar en burgemeester van Leidschendam (1812-1813), zn. van Adolff van der Schooren en Johanna Cornelia van den Broek.

Genealogie van der Schooren Ned. Patriciaat 1912 blz 358

DTB en BS ‘s-Gravenhage
DTB Rotterdam

 

36. Johan Willem van der Schooren, geb ’s-Gravenhage 29 maart 1804 en overl. 17 nov. 1870, houthandelaar en lid van de provinciale Staten van Zuid-Holland, tr. Voorburg 24 april 1834 Helena Catharina van Pelt, geb. Schiedam 20 dec. 1808 en overl. ’s-Gravenhage 11 jan. 1867, dr. van distillateur Martinus van Pelt en Maria Christina Loncq.

BS Veur
BS Voorburg
BS Schiedam

DTB en BS ‘s-Gravenhage

 

37. Maria Christina van der Schooren, geb. Veur 9 december 1842 en overl. ’s-Gravenhage 30 dec. 1900, tr. ’s-Gravenhage 9 febr. 1870 Hendricus Menso, geb. Rhenen 11 oct. 1827 en overl.  Haarlem 10 jan. 1878, zn. van Johan Christiaan Paulus Eliza Menso, vredesrechter in Rhenen en lid van de Provinciale Staten van Utrecht, en Nelletje Hendriksen.
BS Rhenen
BS Veur

BS ‘s-Gravenhage
BS Haarlem

 

38. Johan Willem Menso, gemeenteontvanger van Voorburg, geb. ’s-Gravenhage 29 dec. 1871 en overl. Voorburg 19 jan. 1921, tr. ’s-Gravenhage 8 april 1902 Gerrarda Margaretha Catharina van Maasdijk, geb ’s-Gravenhage 19 oct. 1882 en overl. 1973, dr.van bankier Clément Guillaume Jean van Maasdijk en Elizabeth Hanekuijk.

BS Rhenen

BS ‘s-Gravenhage

 

39.  Menso Johannes Menso, boekhouder, geb. ’s-Gravenhage 19 april 1903 en overl. Amsterdam 25 april 1990, tr. Amsterdam 30 maart 1935 Anna Elisabeth Jacoba van den Berg, geb. Amsterdam 30 jan. 1908 en overl. Haarlem 21 dec. 1944, dr.van Ernst Willem van den Berg en Anna Kehrer.

BS ‘s-Gravenhage

BS Velsen

 

 

Bronnen:
- Gens Nostra Jg 23 (1968) 9-11(september-november): Karel de Grote
- De families Moescop, Drooght en Roestenburger: uit "Met gansen trou" 1955 jaargang 5
- Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw: De Brabantsche Leeuw December 1975, deel 9-10-11-12

- Jaarboekje Die Haghe (1982): Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire Sociëteit

- Johanna van Horne, door Mr. Dr. L. de Gou, De Nederlandsche Leeuw 1967

- Het geslacht van den Broeck, door Mr. Dr. L. de Gou: jaarboek CBG 1967 blz 29-57

- Genealogie Bierens uit De Brabantse Leeuw 1976
- Genealogie van der Schooren, Ned. Patriciaat 1912 blz 358

- Deel XIX Jaarboek CBG: afstamming van het geslacht Van Heurn

- DTB: 's-Gravenhage, Utrecht, Heusden, Rotterdam, Strijp
- BS: 's-Gravenhage, Haarlem, Rhenen, Schiedam, Velsen, Veur, Voorburg

- Parochieregisters Oud-Turnhout Sint-Bavo

- Delpher: familieberichten in kranten

 


This site is owned by: Paul Menso.

Als u direkt naar deze site bent gekomen kunt u de index pagina bereiken via naar de index pagina.
If you came here to this page directly than you can reach the index page via to the index page.
Om du har kommit direkt till denna sida kan du komma till startsidan via
till startsida.

Latest update 2023-07-04