Bronnen


1 Vereniging Veluwse geslachten, Rhenen. Index op huwelijken 1630-1811.

2 Vereniging Veluwse geslachten, Rhenen. Index op de doopboeken 1634-1812 (Uitgegeven door Vereniging Veluwsche Geslachten. 1987.).

3 Genealogiezuidoostutrecht.org (http://www.genealogiezuidoostutrecht.org/).

4 Van papier naar digital (http://vpnd.nl/ut/rhenen_dtb.html).

5 Het Utrechts Archief.

6 Dominees.nl.

7 Predikanten Cunerakerk Rhenen.

8 Rhenen DTB.

9 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW).

10 H.J. Postema, Lijste vande ledematen der kerke Jesu Christi tot Rhenen (H.J. Postema November 2014
Lijste vande ledematen der kerke Jesu Christi tot Rhenen gelijck de selve van d. Diemerbroeck sijn gestelt ende overgegeven aen Joh. Kupius, als het Avond-mael des Heeren de eerste mael na sijne bevestiginge inde kercke tot Rhenen soude gehouden worden, den 25 december 1654 volgens de ordre der straeten.).

11 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 214.

12 Archieven.nl.

13 Kesteren DTB.

14 Familiedokument.

15 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 240.

16 Huissen DTB.

17 .

18 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 238.

19 database.

20 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie).

21 Utrecht DTB.

22 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1931.

23 Lienden DTB.

24 Geldersch Archief.

25 Geldersch Archief, Begraven DTB Lienden.

26 Rhenen DTB, Lidmaten 1654-1856.

27 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, DTB 's-Hertogenbosch inventarisnummer 212.

28 's-Hertogenbosch DTB.

29 The ancestors of Henri Paul BRANDENBURG.

30 Hedel DTB.

31 Maarsen DTB.

32 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9212707.

33 Amsterdam Stadsarchief.

34 Amsterdam Stadsarchief, DTB 466, p.502.

35 DTB Amsterdam, DTB 1054, p.19vo en p.20.

36 Amsterdam Stadsarchief, DTB 411, p.319.

37 www.kareldegrote.nl.

38 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 112.

39 Familiedokument, Erfenis 1733.

40 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1931.

41 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 147.

42 Vereniging Veluwse geslachten, Rhenen. Index op de doopboeken 1634-1812 (Uitgegeven door Vereniging Veluwsche Geslachten. 1987.), 1931.

43 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 173.

44 Lienden DTB, DTB Lienden, pag. 8, nr. 5, file 1060.

45 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen.

46 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 95.

47 Nederlands Militair Erfgoed.

48 Veenendaal, doopboeken.

49 Rhenen DTB 1812-ca1925.

50 Rhenen, Lidmatenboek 1654-1856.

51 W. Huijsmans e.a., Historisch centrum Overijssel, TRANSCRIPTIES VAN DE RESOLUTIES EN HANDELINGEN VAN DE KERKENRAAD UIT DE ARCHIEVEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ZWOLLE, 1581-1950.

52 Amstelodamum (CD-editie).

53 www.gravenopinternet.nl/nl/index.html, Buitenlandvaarderskapel 11.

54 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9140336.

55 Hendrik Croese Gerardzoon, Kerkelijk register van predikanten van de nederduitse gemeente te Amsterdam.

56 www.historischcentrumoverijssel.nl.

57 Historisch Centrum Overijssel: W. Huijsmans e.a, TRANSCRIPTIES VAN DE RESOLUTIES EN HANDELINGEN VAN DE KERKENRAAD UIT DE ARCHIEVEN VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ZWOLLE, 1581-1950
INVENTARISNUMMER 1, 1621 - 1643
.

58 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9148017.

59 Zwolle DTB, http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/ov/zwolle/zwolle_tr_721_163401-163601.pdf.

60 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL 1931.

61 Zwolle DTB.

62 Amsterdam Stadsarchief.

63 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1931 Genealogie van het geslacht Menso.

64 DTB Amsterdam.

65 Informatie van Derk Blom.

66 Zwolle DTB, Trouwen 1589 blz. 42.

67 Amsterdam Stadsarchief, DTB 405, p.140.

68 Genealogie van Homoet uit Steinfurt.

69 www.familysearch.org.

70 Zwolle DTB, Zwolle begraven NG mei 1717 - dec. 1717.

71 Thorogood Family History.

72 Amsterdam Stadsarchief, DTB 482, p.355.

73 Zwolle, begraafboeken.

74 Zwolle DTB, Zwolle begraven NG dec. 1717 - juni 1718.

75 www.zornsoftware.com/twentebestand.

76 Amsterdam Stadsarchief, DTB 483, p.210.

77 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, "FamilySearch," database, FamilySearch (https://familysearch.org/).

78 Database Church of Jesus Christ of Latter-Day-Saints.

79 Vollenhove DTB.

80 www.gravenopinternet.nl/nl/index.html.

81 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1048, p.59vo en p.60.

82 Amsterdam Stadsarchief, DTB 486, p.101.

83 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1931, pag. 5.

84 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1047, p.286 en p.287.

85 Amsterdam Stadsarchief, DTB 502, p.111.

86 Windesheim DTB.

87 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1931 blz. 5.

88 Genealogie van de familie Ten Cate uit Vriezenveen
Parenteel van Lucas Pauwels ten Cate.

89 Amsterdam Stadsarchief, DTB 502, p.168.

90 Oude familiedokumenten in familiebezit.

91 Gerard onder de Linden, Amsterdam, Boekzael der Geleerde Werelt July 1724.

92 Katharyne Lescailje, De Mengelpoëzy van Katharyne Lescailje, Volym 1 (blz. 149: Verjaargedichten op de geboorte van mejuffrouw Sara Hardebol.).

93 Amsterdam Stadsarchief, bron 43 p.298.

94 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11229922.

95 DTB Amsterdam, DTB 8, p.145.

96 Amsterdam Stadsarchief, DTB 528, p.94.

97 Nederhorst den Berg DTB.

98 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.239.

99 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9210900.

100 Amsterdam Stadsarchief, bron 6 p.54.

101 Velsen DTB.

102 Amsterdam Stadsarchief, DTB 482, p.373.

103 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 196.

104 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 66.

105 Harderwijk DTB.

106 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG), 1940.

107 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 111.

108 Dr. A.L. de Jong en C.L. van Otterlo, "Genealogie en Heraldiek te Rhenen".

109 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 92.

110 Familiedokument, Familiedokument 1731/33.

111 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 226.

112 Brief van de stad Rhenen.

113 Haarlem: uittreksel van doopboek.

114 Rhenen, Burgelijke Stand 1812-1925, Aktedatum: 24/11/1874 Aktenummer: 66.

115 Genlias, Het Utrechts Archief Toegangnr: 337-6.

116 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 177.

117 digital images.

118 Rhenen Bevolking 1862.

119 Trynke Hoekstra, Ermelo, Kwartierstraat van Nennetje Hendriksen (Bestand: van Trynke Hoekstra, Ermelo).

120 Barneveld DTB.

121 Rhenen, Burgelijke Stand 1812-1925, 1884 Akte no: 3.

122 Genlias.

123 Rhenen, Volkstelling 1830.

124 Rhenen, Volkstelling 1840.

125 Veluwse Geslachten jaargang 21 nr.1, page 5 and 6.

126 Familysearch.org.

127 Nederlands Gereformeerde Kerk; digital images(http://vpnd.nl/ge/putten_dtb.html).

128 Amsterdam BS.

129 Volkstelling Rhenen 1840, Oudheidskamer Rhenen.

130 Informatie van Tijs van den Brink.

131 Rhenen, Burgelijke Stand 1812-1925.

132 Rhenen BS, Bevolking 1850-1860.

133 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 58.

134 Centraal Bureau Genealogie, Familieadvertenties Menso.

135 WieWasWie.

136 (Grafnummer: A3/R1/78/-).

137 Veur: afschrift van geboorteregister.

138 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 2908.

139 Delpher, kranten op internet.

140 den Haag, Nederland [(E-ADDRESS FOR PRIVATE USE),], e-mail, 21 mei 2009.

141 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 236.

142 Voorburg: afschrift van trouwboek.

143 's-Gravenhage: afschrift van doopregister.

144 Familysearch.org.

145 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG).

146 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Overlijdensakten, akte 2427.

147 Veur BS.

148 Schiedam DTB.

149 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Overlijdensakten, akte 86.

150 Descendants of Jan Viruly.

151 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Geboorteakten, akte 285.

152 According document with the text: "Pillegift van...".

153 Brief van Advocaat Iterson uit Rhenen aangaande testament, datum 1912.

154 Warnsveld BS.

155 Breda DTB.

156 Digitale Stamboom Den Haag.

157 Den Haag BS.

158 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Geboorteakten, akte 3228.

159 Het Vaderland.

160 Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

161 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Geboorteakten, akte 4089.

162 Nederlands Patriciaat 1951.

163 Familieinformatie.

164 Digitale Stamboom Den Haag, Bevolkingsregister 's-Gravenhage 1913-1939.

165 Digitale stamboom Kennemerland, Haarlem Akte Jaar 1879 Nummer 60.

166 22 april 1879; digital images.

167 Brussel BS.

168 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1903 - 1912 Overlijdensakten, akte 2772.

169 Harlingen, geboorten/doopboeken, 14 juni 1856, blad nr. 86.

170 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1893 - 1902 Overlijdensakten, akte 2879.

171 Het Vaderland, Dinsdag 2 April 1935, Ochtendblad.

172 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Menso_Johannes_Menso_%28atleet%29.

173 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1903 - 1912 Geboorteakten, akte 1916.

174 Erfgoed Leiden en omstreken, Bevolkingsregister Leiden, nr. 1361 (Periode 1890 - 1923) folio 4545.

175 Leiden: Erfgoed Leiden.

176 Heemstede: Algemene begraafplaats Herfstlaan 3.

177 Haarlems Dagblad.

178 Buregelijke Stand haarlem.

179 Centraal Bureau Genealogie, Familieadvertenties Schielaar.

180 Haarlems Dagblad, 22 apr 1937.

181 Haarlems Dagblad, 13 apr 1937.

182 NEDERLAND

Telefoonboeken - Digitaal
Periode 1904-1950
.

183 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 171.

184 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 148.

185 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 74.

186 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 77.

187 IJsselstein, ger. doopboeken.

188 Cuijk DTB.

189 Veenendaal BS.

190 Apeldoorn DTB.

191 IJsselstein, ref. trouwboeken (1).

192 Olst DTB.

193 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 241.

194 Rhenen Bevolking 1806.

195 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 201.

196 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 75.

197 Wamel DTB.

198 Dreumel DTB.

199 Genlias, Het Utrechts Archief: Toegangnr: 481.

200 M&Wnr. 593, Jan Valbrugs DEURING-Barbara GOTER.

201 "Mail van Vereniging Tweestromenland"; Vereniging Tweestromenland.

202 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Menso.

203 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 151.

204 "Gedigitaliseerde kranten van Amersfoort en omgeving," database(accessed Amersfoortsche Courant, 24/02/1853; p. 2/2).

205 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 178.

206 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1889 p.31.

207 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 204.

208 www.gravenopinternet.nl.

209 Amsterdam Stadsarchief, Bevolkingsregisters 1853-1863.

210 Lidmatenregister van de Hervormde Gemeente Rhenen, Pag.: 118.

211 Amerongen DTB.

212 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd.

213 Rotterdam DTB.

214 Amsterdam Stadsarchief, DTB 512, p.9.

215 Amersfoort DTB.

216 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1955.

217 Het Utrechts Archief, Akte: inv.nr. U132a5, aktenr. 90, d.d. 18-03-1725.

218 Aalten DTB.

219 (Archief Bergen op Zoom).

220 Het Utrechts Archief, Akte: inv.nr. U144a9, aktenr. 98, d.d. 01-05-1722.

221 Margriet de Haan, Mail van Margriet de Haan.

222 Veluwse Geslachten (1990) Jaargang 15 nr. 5.

223 Tony Hofstee (Tony Hofstee's Home Page: http://www.hofsteegenealogy.com/).

224 Vittepraetje2009-2: Kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging HERDEREWICH.

225 Amsterdam Stadsarchief, bron 93 p.323.

226  Genealogie van der Schooren.

227 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1912 blz 357.

228 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 429.

229 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 1410.

230 "Leydse Courant, 27/09/1826; p. 2/2," 27/09/1826, p. p. 2/2; digital images.

231 "akte 357/312"; Familysearch.org.

232 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Overlijdensakten, akte 238.

233 Opregte Haarlemsche Courant.

234 Schiedam DTB.

235 Kvartieren Johannes Willem Pigeaud.

236 Kwartieren Johan Willem Pigeaud.

237 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk.

238 Schiedam: afschrift van doopregister.

239 Brief van de "Commiester Secretarie" van Schiedam, datum 1895.

240 Schiedam: Geschiedenis van Schiedam.

241 Genealogie Pardoen.

242 Brief van de "Commiester Secretarie" van de stad Schiedam, Mr J.T. Schop.

243 Jaap Jalink, Parenteel van Iñigo Lopez.

244 Erfgoed Leiden en omstreken.

245 Centraal Bureau Genealogie, Familieadvertentie.

246 Digitale bibliotheek van de Nederlandsche letteren.

247 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 329.

248 Rijswijk BS.

249 Amsterdam Stadsarchief, DTB 630, p.416.

250 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), folio XX - 58v.

251 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 136.

252 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 13, folio 237.

253 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft: inv. nr. 52.

254 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft: inv. nr. 14.

255 Rotterdam, database, Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 136.

256 Dr. Mr. L. de Gou, Het ontstaan van de Nieuwe of Literaire Sociëteit (Haags Gemeentearchief).

257 Email van Ger Koote.

258 "akte 549/116"; Familysearch.org.

259 Dr. A.J. de Jong en C.L. van Otterlo (Genealogie en Heraldiek te Rhenen).

260 Williams Latham Tomlin Charlier.

261 Hollandse genealogische Databank.

262 Naamlijst van predikanten, die in Rhenen in de Cunerakerk hebben gestaan.

263 database(http://www.inghist.nl/retroboeken/nnbw/).

264 Regionaal Archief Rivierenland.

265 Edam DTB.

266 Het Utrechts Archief, Akte Inventarisnummer U95a3, aktenummer 47.

267 Arnhem DTB.

268 Tiel DTB.

269 J.A.G. Verspyck Mijnssen, A.C. van Schilfgaarde, W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van mr. H.J. van de Graaff [levensjaren 1782-1827] en aanverwante geslachten, 1491-1827 (Nationaal Archief, Den Haag 1924
Nummer archiefinventaris: 2.21.074).

270 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG).

271 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1833 - 1842 Akten van huwelijk, akte 183.

272 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Overlijdensakten, akte 3414.

273 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Overlijdensakten, akte 2478.

274 Elisabeth Leemans, http://books.google.se(http://books.google.se/books?id=gyjs6LvKxv4C).

275 Nederlandsche Leeuw 1955.

276 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1917 blz.25.

277 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1902.

278 De Nederlandsche leeuw, Genealogie de Vooght, NL1981 blz 220.

279 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1913 blz. 124.

280 Vereniging Veluwsche geslachten (http://www.veluwsegeslachten.nl/nl_downloads.html
Nr. 012 Voorst, oude Boerderijen en Hofsteden
Nr. 013 Voorst, Doopboek 1658-1752
Nr. 015 Voorst, Trouwboek 1658-1753
Nr. 043 Voorst, Overlijdensregister 1719-1811
Nr. 068 Voorst, Trouwboek 1796-1811
•Nr. 090 Voorst, Doopboek 1752-1811).

281 Nationaal Archief "Ga het na".

282 Kwartierstaat van Jan Sinninghe Damsté.

283 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gozewijn_Jan_Loncq.

284 A.J.v.d.Pol (Waalre, februari 1999).

285 Wageningen, kadaster 1550-1900.

286 Genealogie Bitter: NL1906 blz.2.

287 www.oudrhenen.nl.

288 Nadere Toegang op de inv. nrs 168-171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht).

289 Homepage Boezeman.

290 Beekbergen DTB.

291 Voorthuizen DTB.

292 Putten BS.

293 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 367.

294 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 535.

295 Nederlands Patriciaat 1973 blz 153-.

296 Jos van Oyens homepage.

297 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1924.

298 Digitale Stamboom Den Haag, Periode: 1873-1882 26-jul-1881 - 19-aug-1881 Fiche 653, afbeelding 17.

299 Het Vaderland, Het Vaderland Maandag 13 December 1937 Avondeditie.

300 A. van Unen via A.Raadersma@gmail.com.

301 Voorst DTB.

302 Antwerpen BS.

303 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC.

304 Brabants Historisch Informatie Centrum (Brabants Historisch Informatie Centrum
http://www.bhic.nl
http://beeldbank.bhic.nl).

305 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantse_Kerk_Brussel.

306 Rijksarchief Belgie.

307 CD Genealogie uit Limburg van de PG30 groep uit Limburg.

308 Gezinsreconstructie Bilzen-Fusie en Hoeselt (Bronnen: Rijksarchieven van Maastricht en Hasselt
Stadsarchieven van Hasselt, Tongeren en Bilzen).

309 Munsterbilzen, genealogie.

310 Rijksarchief in Belgie.

311 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Invnr: 25, kantoor: Grave, memorienummer: 16.

312 Burgelijke Stand Uden.

313 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, DTB Uden.

314 (Brabants Historisch Informatie Centrum).

315 Brabants Historisch Informatie Centrum (Brabants Historisch Informatie Centrum
http://www.bhic.nl
http://beeldbank.bhic.nl), Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) | Ravenstein | 1744-1798 | Begraven.

316 Parenteel van Wilhelmus Henricus van Galen (nieuwe website zonder de gegevens: http://home.hccnet.nl/y.h.v.galen/
oude website met paranteel: http://members.upc.nl/c.ruijs91/vgs/herpen.htm#p57722).

317 Herpen DTB.

318 Digitale stamboom Kennemerland.

319 Harlingen, geboorten/doopboeken.

320 digital images.

321 Digitale Stamboom Den Haag, Fiche 1054, afbeelding 26.

322 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1873 - 1882 Akten van huwelijk, akte 182.

323 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 60, folio 196.

324 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 12 , folio 164.

325 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 26.

326 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 138 , folio.

327 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 12, folio 63v.

328 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 25.

329 Delft Digitale Stamboom, Delft: inv. nr. 58, 58 Doopboek Nieuwe Kerk, folio 182.

330 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 48.

331 Stambomen van Jouke.

332 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 78.

333 Harlingen, geboorten/doopboeken, Aangifte: 1 december 1860. file no. 268.

334 Harlingen, doodboeken.

335 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1883 - 1892 Akten van huwelijk, akte 586.

336 www.tresoar.nl/, Datum: 2 juni 1823 Akte nr. 43.

337 Genealogie Hannema NP1993.

338 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 392.

339 www.tresoar.nl/.

340 www.tresoar.nl/, Harlingen, geboortejaar 1790 Harlingen, Geboorten Gecombineerde Doopsgez. gem 1799-1812 DTB: 343.

341 Digitale Stamboom Den Haag, s-Gravenhage Overlijden 1905 serie, Akte 2854.

342 Alle Friezen - http://www.allefriezen.nl.

343 Trouwregister Harlingen.

344 wazamar.org, Familiewapens in de Nederlanden: genealogie Tetrode (http://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Familiewapens/Famwpns-NL/Tetrode/Tetrode.htm).

345 MR. W. B. S. BOELES, Frieslands Hoogeschool en het Rijksatheneum te Franeker (Uitgegeven door het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde.
TE LEEUWARDEN BIJ H. KUIPERS. 1879.).

346 De Priesters van de Harlinger Rijkdom: Hanekuijk / Hanekuik.

347 Amsterdam Stadsarchief, bron 126 p. 97 (folio 49) nr. 1.

348 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 396.

349 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1).

350 www.kleinekerkstraat.nl/.

351 (http://www.harlingerrijkdom.nl/fam/feitama.htm).

352 Harlinger Rijkdom, Genealogie Hannema.

353 digital images.

354 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 624.

355 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 624.

356 Informatie van Henk Buma.

357 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 19.

358 Harkingen DTB.

359 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1732-1810 Inventarisnr.: 319.

360 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz. 401.

361 http://www.wazamar.org, Genealogie van Lidt de Jeude.

362 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG), 1915 blz 126.

363 Genealogie van Lidth de Jeude.

364 Delft Digitale Stamboom.

365 Delft Digitale Stamboom, Delft Akte Jaar 1881 Nummer 177.

366 Streekarchief Voorne Putten Rozenburg.

367 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 56, folio 133v.

368 Delft DTB.

369 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 9, folio 28.

370 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 46, folio 335v.

371 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 23.

372 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 588.

373 Zutphen DTB, Nederduits-Gereformeerde Gemeente, dopen 1647-1673, Zutphen.

374 Lunteren DTB.

375 Nijkerk DTB.

376 Familie Brink.

377 Zutphen DTB, Nederduits-Gereformeerde Gemeente, trouwen 1659-1682, Zutphen, blz 10.

378 Genealogie Achterhoek, DTB Vorden.

379 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv.nr.13 Doopboek Oude Kerk, folio 269.

380 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 13 , folio 250v.

381 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. nr.48.

382 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 14, folio 33v.

383 De priesters van Harlinger Rijkdom, De priesters van Harlinger Rijkdom.

384 Alle Friezen - http://www.allefriezen.nl, Overlijdensregister 1843, Harlingen, Aktenummer 15.

385 Rijksarchief in Belgie, Munsterbilzen (Bilzen), parochie Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming.

386 Barneveld BS, Overlijden 1841 no: 30.

387 Nederlands Gereformeerde kerk; digital images, Van papier nar digitaal (http://www.den-braber.nl/vpnd/ge/ermelo_dtb.html).

388 Kootwijk DTB.

389 Inwoners van Garderen e.o voor ca. 1725.

390 Henk Beers, Hilversum hcbeers@12move.nl (http://www.henkbeers.nl/borchers.htm

hcbeers@12move.nl).

391 Gerrie Mijnbeek.

392 Rotterdam DTB, inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 429.

393 DR. E. A. B. J. ten BRINK (Reeks 07, Jaargang 06, 1968 Brink, E.A.B.J. ten).

394 Amsterdam Stadsarchief, DTB 31, p.88(folio 44v), nr.5.

395 Amsterdam Stadsarchief, DTB 647, p.380.

396 Centraal Bureau Genealogie, Familieadvertenties Hannema.

397 Harlinger Rijkdom.

398 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
.

399 Karel de Grote reeks 115: Hagenbeek.

400 Garderen DTB.

401 Putten DTB.

402 www.tresoar.nl/, Inventarisnr.: 318.

403 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1732-1810 Inventarisnr.: DTB 319.

404 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 383.

405 www.tresoar.nl/, Harlingen, 1733 DTB nr: 319, 1732 - 1810.

406 www.tresoar.nl/, Herv. gem. Harlingen, register van overledenen 1727-1728, 1787-1794 en 1803-1805 Inventarisnr.: DTB 320.

407 www.tresoar.nl/, Harlingen, 1704 DTB nr: 318, 1701 - 1732.

408 Genealogie Hingst, Harlinger Rijkdom.

409 www.tresoar.nl/, Harlingen, 1666 DTB nr: 316, 1661 - 1680.

410 Hilversum DTB.

411 Amsterdam Stadsarchief, DTB 619, p.377.

412 Kwartierstaat van Jan Schuurman van Rouwendaal.

413 Homepage van Treus Schimmel.

414 DTB Amsterdam, DTB 1147, p.72 en p.73.

415 Amsterdam Stadsarchief, DTB 411, p.585.

416 Digitale Stamboom Den Haag, 1847 no: 106.

417 Trynke Elbertsen-Hoekstra (versie augustus 2012).

418 Parenteel van Ott Breunissen.

419 Kvartierstraat Pardoen.

420 Vlaardingen DTB.

421 Delfshaven DTB.

422 Rotterdam, database.

423 Kwartierstaat van Woerkom.

424 Genealogieonline.nl, Kwartierstaat Van Woerkom.

425 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 037.

426 Schiedam, oud rechterlijk archief.

427 Kethel DTB.

428 Schiedam Archieven, Schiedam stadtrouw (ondertrouw) invnr 712.

429 Hollandsche Genealogische Databank.

430 Schiedam DTB, Schiedam Trouwen 1576-1741.

431 Schiedam Archieven.

432 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.

433 Delfshaven DTB, DTB Trouwen.

434 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 053.

435 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Guiscard.

436 (http://www.genealogie-database.nl/eldonk/frame3.htm).

437 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.169.

438 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.244.

439 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.319.

440 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.157.

441 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.452.

442 Amsterdam Stadsarchief, bron 40 p.30.

443 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.324.

444 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 22.

445 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 8, folio 169v.

446 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 42, folio 12v.

447 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 8, folio 155.

448 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 14, folio 59.

449 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 51.

450 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 60, folio 196v.

451 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 49.

452 Erfgoed Leiden en omstreken, BS Leiden Akte Jaar 1817 Nummer 89.

453 Erfgoed Leiden en omstreken, Dopen Doopsgezinde gemeente.

454 Centraal Bureau Genealogie, Familieadvertenties.

455 Leuven BS.

456 Streekarchief Bommelerwaard.

457 (https://rkd.nl/nl/).

458 Leiden DTB & BS.

459 database, Groninger Archieven (http://www.allegroningers.nl).

460 http://nl.wikipedia.org/.

461 Brussel BS, 1856 no: 4238.

462 Rotterdam BS.

463 Brussel BS, 1858 no: 2549.

464 Brussel BS, 1861 no: 2405.

465 Erfgoed Leiden en omstreken, Dopen NH Hooglandsche Kerk.

466 Genealogie van Hattem-Roos.

467 Amsterdam Stadsarchief, bron 9 p.69.

468 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11230586.

469 Ria Dessauvage - ten Have, Parenteel van Frerick ten Have.

470 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9265269.

471 Amsterdam Stadsarchief, bron 2 p.150.

472 Amsterdam Stadsarchief, bron 4 p.175.

473 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1046, p.110vo en p.111.

474 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1047, p.298 en p.299.

475 Amsterdam Stadsarchief, DTB 441, p.58.

476 Amsterdam Stadsarchief, bron 4 p.177.

477 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.136.

478 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.233.

479 Amsterdam Stadsarchief, bron 5 p.218.

480 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1146, p.120 en p.121.

481 Amsterdam Stadsarchief, bron 6 p.7.

482 Brabantsche Leeuw X 1961, A. J. L. van Bokhoven.

483 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 130, folio 101v.

484 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 56, folio 154.

485 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 47.

486 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 55, folio 167.

487 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 129.

488 Scherpenzeel DTB.

489 Vereniging Oud Scherpenzeel.

490 (Generatie 10, 11 en 12), Generatie 10.

491 Kwartierstaat Wilbrink (Tak A).

492 www.kareldegrote.nl, http://www.kareldegrote.nl/Reeks116_Zuiderent_II.htm.

493 www.oudsoetermeer.nl.

494 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 21, folio 56.

495 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 44.

496 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 7, folio 9.

497 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 46.

498 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 132.

499 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.314.

500 DTB Amsterdam, DTB 1145, p.72 en p.73.

501 Amsterdam Stadsarchief, bron 39 p.414.

502 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 5.

503 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 12 , folio 194.

504 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1053, p.318 en p.319.

505 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1052, p.55vo en p.56.

506 Amsterdam Stadsarchief, DTB 406, p.308.

507 Zuilen BS.

508 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 58, folio 238v.

509 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 11, folio 59.

510 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 41.

511 Delft: Collectie Delft.

512 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 131.

513 Gemeentearchief Schiedam, Notariële Indices, O.N.A. inv. no.: 856 blz.:191.

514 Genealogie van Willem Pietersz Penning (http://www.penninx.nl/stambomen/willempietersz-schiedam/stamboom.htm#VI.4).

515 Rotterdam, database, O.N.A. inv. no.: 795 blz.: 1073.

516 Rotterdam, database, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 037.

517 De familie Bos uit Cillaarshoek.

518 Nederlands Adelsboek 1903-1987 (CD-edition, CBG), 1915 blz 127.

519 Piet Zebregs.

520 Geervliet DTB.

521 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1915.

522 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam Doop gereformeerd.

523 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.

524 Rotterdam DTB/BS.

525 Gouda DTB.

526 Schiedam, oud rechterlijk archief, O.N.A. inv. no.: 760 blz.: 1015.

527 www.groenehartarchieven.nl.

528 Tiel BS.

529 Drumpt Trouwboek.

530 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), Navorscher 1905.

531 Rijksarchief in Belgie, Parochieregisters Munsterbilzen.

532 Rijksarchief in Belgie, Bilzen, parochie Sint-Mauritius.

533 Mathieu Vandenbosch.

534 Rijksarchief in Belgie, Index begraven Diepenbeek.

535 Rijksarchief in Belgie, Begraven Index Diepenbeek.

536 database, Heemkundekring Bilzen, huwelijken (http://www.bilisium.be/genealogie/huwelijken-in-bilzen).

537 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek, parochie Sint-Servatius.

538 Rijksarchief Belgie, Diepenbeek Burgerlijke stand: akten.

539 Rijksarchief in Belgie.

540 Stamboom van de familie Moors.

541 Rijksarchief in Belgie, Parochieregister Munsterbilzen.

542 Geneanet: Rommelpot.

543 Rijksarchief in Belgie, Genk, parochie Sint-Martinus.

544 Geneanet.

545 The House of Geldern-Heinsberg.

546 Vereniging 'Overkwartier van Gelre'.

547 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_III_van_Gelre.

548 Fred Brouwer.

549 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Eystein_Ivarsson.

550 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Ragnvald_the_Mountain-High.

551 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_II_van_Gelre.

552 The House of Anjou.

553 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_van_Engeland.

554 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Brabant_(1325-1399).

555 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_V_van_Luxemburg.

556 Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists, 7th Edition, by Frederick Lewis Weis, additions by Walter Lee Shippard Jr., 1999, 101-31.

557 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_II_van_Engeland.

558 Magna Charta Sureties 1215, Frederick Lewis Weis, additions by Walter Lee Sheppard Jr, 5th Edition, 1999, 161-15.

559 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Frankrijk_%28Koningin%29.

560 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_I.

561 www.kareldegrote.nl, http://www.kareldegrote.nl/Reeks88_tussenreeks_via_Castilie.html.

562 Ancestors and Relatives of Brian Yap.

563 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_zonder_Land.

564 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Angoul%C3%AAme.

565 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Engeland.

566 Karel de Grote reeks 6: De Wit II.

567 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_of_Aquitaine.

568 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_V_van_Anjou.

569 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Engeland.

570 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_V_van_Anjou.

571 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Maine.

572 http://nl.wikipedia.org/, Bron: http://nl.wikipedia.org.

573 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_III_van_Anjou.

574 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_of_Anjou.

575 Brabants Historisch Informatie Centrum.

576 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sybille_van_Anjou.

577 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sybilla_van_Anjou.

578 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_van_de_Elzas.

579 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Clermont.

580 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Laureta_van_Vlaanderen.

581 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_van_Perche.

582 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Melissende_van_Nogent.

583 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Perche.

584 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Nantes.

585 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Engeland.

586 Karel de Grote reeks 17: Weebers.

587 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Schotland.

588 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Malcolm_III_van_Schotland.

589 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Schotland.

590 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_the_Exile.

591 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Agatha%2C_wife_of_Edward_the_Exile.

592 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_II_van_Engeland.

593 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethelred_II.

594 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_van_Engeland.

595 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%86lfthryth%2C_Queen_of_England.

596 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_I_van_Engeland.

597 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_de_Oudere.

598 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Edgiva_of_Kent.

599 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_de_Grote.

600 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Ealhswith.

601 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethelwulf.

602 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Edred.

603 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_%C3%86theling.

604 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_I_van_Schotland.

605 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sybilla_van_Normandi%C3%AB.

606 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/David_I_van_Schotland.

607 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Schotland.

608 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eustaas_III_van_Boulogne.

609 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Duivel.

610 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herleva.

611 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_I_van_Normandi%C3%AB.

612 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Normandi%C3%AB.

613 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rollo.

614 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Rognvald_Eysteinsson.

615 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Eysteinsson.

616 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Conan_I_van_Bretagne.

617 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Anjou.

618 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Petronilla_van_Saksen.

619 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_II_van_Anjou.

620 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robrecht_I_van_Vlaanderen.

621 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Geertruida_van_Saksen.

622 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Provence.

623 Karel de Grote: tak IVB.

624 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelberga_van_Parma.

625 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wigerik.

626 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunigunde_van_de_Ardennen.

627 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_II_van_Saksen.

628 Karel de Grote De eerste generaties van Karel's nazaten.

629 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_IV_van_Frankrijk.

630 Karel de Grote: tak VIA.

631 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerberga_van_Saksen.

632 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gozelo_van_de_Ardennen.

633 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Frankrijk.

634 Karel de Grote: tak VA Heribert I.

635 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_I_van_Limburg.

636 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Luxemburg_(Neder-Lotharingen).

637 Arnold Zuiderent.

638 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Luxemburg.

639 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Amadeus_I_van_Gen%C3%A8ve.

640 Karel de Grote reeks 78: Holl (Soulcié).

641 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Siegfried_van_Verdun.

642 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Nordgau.

643 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_I_van_Saksen.

644 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Barbarossa.

645 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_I_van_Bourgondi%C3%AB.

646 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_III_van_Bourgondi%C3%AB.

647 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Steven_I_van_Bourgondi%C3%AB.

648 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_I_van_Lotharingen.

649 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrude_van_Haldensleben.

650 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Childerik_I.

651 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ansegisus_%28hofmeier%29.

652 De voorouders van Karel de Grote.

653 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_II_van_Lotharingen.

654 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_van_Metz.

655 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Formbach.

656 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_II_van_Provence.

657 Oud-Turnhout DTB Parochieregister Sint-Bavo.

658 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlotarius_I.

659 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_van_Le%C3%B3n.

660 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clovis_I.

661 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clothilde.

662 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chilperik_II_van_Bourgondi%C3%AB.

663 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gundioc.

664 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gundahar.

665 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chilperik_I.

666 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fredegonde.

667 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_van_Saksen.

668 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Lotharingen.

669 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Metz.

670 Karel de Grote: tak IIIB.

671 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Tours.

672 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Aquitani%C3%AB.

673 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_I_van_Gelre.

674 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_van_Karinthi%C3%AB.

675 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karloman_van_Frankrijk.

676 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Bar.

677 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Zwaben.

678 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Zwarte.

679 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Welf_IV.

680 Karel de Grote reeks 83: Schelto Patijn I.

681 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Waiblingen.

682 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_IV_van_het_Heilige_Roomse_Rijk.

683 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Savoye.

684 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Savoye.

685 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Humbert_I_van_Savoye.

686 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_het_Heilige_Roomse_Rijk.

687 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lotharius_I.

688 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Dampierre.

689 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Gelre.

690 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_III_van_Gelre.

691 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Brabant_(-1231).

692 Karel de Grote reeks 97: Hamers via Van Grevenbroek.

693 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Gelre.

694 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richarda_van_Beieren.

695 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adalbert_van_Lotharingen.

696 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_II_van_Gelre.

697 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermgard_van_Zutphen.

698 Henk Verdonk, Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (2000 Graaf Gerard "de Lange" van Gelre en zijn vrouw Clementia van Gleiberg
2001 Jutta van Gelre, erfgename van het allodium Wassenberg
2005 Graaf Gerard "de Lange" van Gelre (Bijdragen en Mededelingen Gelre 2005)).

699 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Gelre.

700 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clementia_van_Poitiers.

701 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_II_van_Limburg.

702 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermesinde_van_Lotharingen.

703 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Zutphen.

704 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godschalk_van_Zutphen.

705 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richezza_van_Polen.

706 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ludolf_van_Zutphen.

707 http://nl.wikipedia.org/, http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_I._%28Lothringen%29.

708 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk.

709 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theophanu.

710 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Hammerstein.

711 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_het_Heilige_Roomse_Rijk.

712 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Editha_van_Wessex.

713 Rotterdam DTB/BS, Trouw gereformeerd, index nummer 098.

714 (Kwartierstatenboek van De Nederlandsche Leeuw 1983).

715 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 44 Begraven.

716 Vlissingen DTB.

717 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), Nav. 1860.

718 (Yahoo groep Zeeland: 13 september 2017).

719 Vlissingen begraaflijsten 1672-1805 .

720 J.T.H.C. Schepman (Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen
Den Spiegel | 1997 | 1 juni 1997).

721 Zeeuws Archief.

722 Rotterdam DTB/BS, DTB Hillegersberg inv. 6 Begraven kerk.

723 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 0.

724 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 152.

725 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 4 Begraven gaarder.

726 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd.

727 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1969.

728 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Doop gereformeerd.

729 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NL1969.

730 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 098.

731 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adhemar_van_Angoul%C3%AAme.

732 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Gloucester.

733 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Poitou_%281024-1077%29.

734 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_IX_van_Kleef.

735 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_van_Gelre.

736 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_VIII_van_Kleef.

737 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Gulik.

738 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Gelre.

739 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Holland.

740 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Machteld_van_Gelre.

741 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Nassau.

742 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Loon_(graaf).

743 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_I_van_Luxemburg.

744 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Verdun.

745 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Saksen.

746 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Egbert_van_Wessex.

747 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Redburga.

748 Diplomatica Belgica.

749 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_van_Dampierre.

750 John Ooms.

751 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Dampierre.

752 Website van de familie Coolen-Van Mierlo.

753 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_II_van_Vlaanderen.

754 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_IX_van_Vlaanderen.

755 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Champagne.

756 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Frankrijk_%281145-1198%29.

757 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Champagne.

758 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_III_van_Frankrijk.

759 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Arag%C3%B3n.

760 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Champagne.

761 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Blanche_van_Artesi%C3%AB.

762 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III_van_Kastili%C3%AB.

763 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Dammartin.

764 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Ponthieu.

765 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Luxemburg.

766 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_IV_van_Frankrijk.

767 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_I_van_Navarra.

768 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_van_Dammartin.

769 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnus_van_Saksen.

770 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
, akten 139 en 170.

771 http://nl.wikipedia.org/, Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Brabant.

772 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilde_van_Boulogne.

773 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_II_van_Dammartin.

774 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Ponthieu.

775 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Ponthieu.

776 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VII_van_Frankrijk.

777 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Champagne.

778 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VI_van_Frankrijk.

779 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Maurienne.

780 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_II_van_Dampierre.

781 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_I_van_Bourbon.

782 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Dampierre.

783 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_VIII_van_Bourbon.

784 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_V_van_Henegouwen.

785 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_I_van_de_Elzas.

786 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walram_III_van_Limburg.

787 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Bar.

788 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_I_van_Bar.

789 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_II_van_Dreux.

790 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I_van_Coucy.

791 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Namen.

792 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_I_van_Hongarije.

793 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Gelre.

794 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermesinde_I_van_Namen.

795 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Namen.

796 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Limburg.

797 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Limburg.

798 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_VII_van_Aquitani%C3%AB.

799 De Graafschap in de Middeleeuwen.

800 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_IX_van_Le%C3%B3n.

801 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berenguela_van_Castili%C3%AB.

802 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_VIII_van_Castili%C3%AB.

803 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_van_Engeland_%281162-1214%29.

804 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/William_X_of_Aquitaine.

805 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Aenor_de_Ch%C3%A2tellerault.

806 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_%C3%89vreux_%281303-1335%29.

807 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_van_Brabant.

808 Diskussie Yahoo-groep soc_nederlandse_adel febr 2007.

809 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Suzanna_van_Itali%C3%AB.

810 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_III.

811 Genealogie van Willem Tetrode.

812 Amsterdam Stadsarchief, bron 169 p.123.

813 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9389603.

814 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1913.

815 Amsterdam Stadsarchief, DTB 45, p.532.

816 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11192729.

817 Amsterdam Stadsarchief, DTB 549, p.68.

818 Amsterdam Stadsarchief, bron 297 p. 85 (folio 182v) nr. 11.

819 Amsterdam Stadsarchief, DTB 551, p.387.

820 Amsterdam Stadsarchief, DTB 107, p.549.

821 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1104, p.19vo en p.20.

822 Amsterdam Stadsarchief, DTB 581, p.373.

823 Amsterdam Stadsarchief, DTB 565, p.302.

824 Haarlem DTB.

825 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9150208.

826 Amsterdam Stadsarchief, DTB 44, p.459.

827 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9160576.

828 Amsterdam Stadsarchief, DTB 45, p.260.

829 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9163519.

830 Amsterdam Stadsarchief, DTB 540, p.140.

831 Amsterdam Stadsarchief, DTB 587, p.469.

832 Marcel Tettero (Onderzoek door Wim Tettero en Aad Tetteroo
Opmaak door Marcel Tettero).

833 Leiden: Oud Leiden.

834 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1680-1701 Inventarisnr.: 317.

835 (Genealogieën zijn gepubliceerd in Nederland's Patriciaat, 5e jaargang (1914), 27e jaargang (1941) en 57e jaargang (1971). De hierna volgende genealogie is gebaseerd op die in de 57e jaargang, aangevuld met sindsdien beschikbaar gekomen gegevens. Waar dat nuttig leek, is de indeling overzichtelijker gemaakt, vooral in de tiende generatie. De nummering komt daardoor niet meer overeen met die van het Patriciaat.).

836 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II_Lambert.

837 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1680-1701 Inventarisnr.: DTB 317.

838 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Artesi%C3%AB.

839 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Brabant.

840 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
, akte 124.

841 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Brabant.

842 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
, (akte 124).

843 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilda_van_B%C3%A9thune.

844 "akte 350/518"; Familysearch.org.

845 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), 1951, blz. 22.

846 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 314.

847 's-Gravenhaagsche Courant, 10 aug 1818.

848 Amsterdam Stadsarchief, DTB 587, p.418.

849 Rotterdam DTB/BS, Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 329.

850 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 6 Begraven kerk.

851 Amsterdam Stadsarchief, DTB 646, p.141.

852 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 338.

853 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Begraven.

854 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 459.

855 Dordrecht DTB.

856 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 098.

857 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 44 Begrav.

858 Dordrecht: Regionaal archief.

859 "Ned. Hervormd; boek 260/266"; Familysearch.org.

860 Bleiswijk DTB.

861 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 150.

862 Algemeen Nederlandsch Familieblad 1886 (Sluis Trouwboeken
Aantekeningen uit de trouwregisters overgenomen van het Algemeen Nederlandsch Familieblad 1886).

863 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Bleiswijk inv. 4 Begraven gaarder, index nummer 1290-434-140.

864 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Bleiswijk inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 1292-1240-077.

865 (Sluis Lidmaten 1605-1629 https://www.grijsbaard.nl/Sluis/LidmatenSluis1.html
Sluis Lidmaten 1630-1657 https://www.grijsbaard.nl/Sluis/LidmatenSluis2.html).

866 Sluis begraafboek 1630-1795.

867 "Ned. Hervormd; boek 171/175"; Familysearch.org.

868 Auguste Joseph de Reume, Recherches historiques, genealogiques et bibliografiques sur les Elsevier (1847 La Societe Typografique Belge; reprint, n.p.: BiblioLife, 2010).

869 Dr. A. Bredius en E.W. Moes, De schildersfamilie Mytens door Dr. A. Bredius en E. W. Moes.
Oud-Holland. 1906. 24ste jaargang.
.

870 Erfgoed Leiden en omstreken, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio I - 155.

871 Dr. W. Bruijnesteijn van Coppenraet.

872 ALBERT A.J. SCHEFFERS, Marcellus Bruijnesteijn (1649-1708), Essayeur-generaal van de Munten van de Verenigde Nederlanden
1678-1707
.

873 Rotterdam DTB/BS, Rotterdam 1830 a009.

874 www.erfgoedleidschendam.nl.

875 Jaap Jalink.

876 "Leydse Courant, 28/10/1801; p. 3/4," 28/10/1801, p. p. 3/4; digital images.

877 "Leydse Courant, 23/08/1797; p. 2/2," 23/08/1797, p. p. 2/2; digital images.

878 Ridderkerk DTB.

879 "Leydse Courant, 03/01/1803; p. 2/2," 03/01/1803, p. p. 2/2; digital images.

880 Gorinchem BS.

881 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Stadstrouw, index nummer 077.

882 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Trouw Waals.

883 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 093.

884 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 3.

885 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 268/21.

886 Dr. E. Wiersum (Grafschriften uit de Groote Kerk
Door Dr. E. Wiersum).

887 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 269/183.

888 Cronycke ofte Korte waere beschryvinge der stad Rotterdam.

889 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 269/71.

890 Rotterdam DTB/BS.

891 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 101.

892 Berkel en Rodenrijs DTB.

893 Rotterdam DTB/BS, Trouw gereformeerd, index nummer 121.

894 Rotterdam DTB/BS, Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-127.

895 Rotterdam DTB/BS, Trouw gereformeerd, index nummer 101.

896 Rotterdam DTB/BS, DTB Delfshaven Trouw gereformeerd, index nummer 011.

897 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 137.

898 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 101.

899 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 338.

900 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 179.

901 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 349.

902 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 338.

903 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam Begraven gereformeerd 1.02-121-167.

904 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 161.

905 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam Begraven.

906 Rotterdam Stadsarchief.

907 Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland.

908 Hillegersberg DTB, DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd.

909 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 101.

910 Erfgoed Leiden en omstreken, BS Leiden Akte Jaar 1830 Nummer 124.

911 Genealogische verkenningen IJselmonde, Schiedam, Delfshaven.

912 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_van_Courtenay.

913 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulgrin_III_van_Angoul%C3%AAme.

914 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_VII_van_Angoul%C3%AAme.

915 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulgrin_II_van_Angoul%C3%AAme.

916 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Almodis_van_La_Marche.

917 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_III_van_La_Marche.

918 Genlias, Drents Archief Toegangnr: 0166.027.

919 Amsterdam Stadsarchief, bron 60 p. 207 nr. 4.

920 Digitale stamboom Kennemerland, Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1872 Nummer 147.

921 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
.

922 Schagen BS.

923 Digitale stamboom Kennemerland, Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1861 Nummer 183.

924 Smilde BS.

925 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_II_van_Clermont.

926 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_I_van_Dammartin.

927 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_I_van_Bar.

928 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_van_Polen.

929 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I.

930 Willem Alexander.

931 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Namen.

932 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Regelindis_van_Lotharingen.

933 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gozelo_I_van_Verdun.

934 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Vazul_van_Hongarije.

935 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Taksony.

936 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Namen.

937 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Lotharingen.

938 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Neder-Lotharingen.

939 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Gereformeerd inv. 35.

940 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, Bron: DTB inv. 9, folio 957/960.

941 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 16.

942 Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude en Zuid-Scharwoude.

943 Historisch Kadaster Alkmaar.

944 Elburg DTB.

945 Deventer BS.

946 Amsterdam Stadsarchief, DTB 60, p.1DTB 40, nr.14.

947 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 13.

948 Amsterdam Stadsarchief, bron: 31 p. 447 (folio 224) nr. 3.

949 DR. W. PH. COOLMAAS, Nederlandsche Leeuw 1942.

950 DTB Amsterdam, DTB 634, p.366.

951 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ezzo.

952 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB inv. 33.

953 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 14.

954 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB, folio M.G. no 24.

955 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall, trouwen 1744-1810.

956 Arnhem DTB, DTB 112 blz 7.

957 Alkmaar DTB.

958 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall, dopen 1650-1745.

959 Amsterdam Stadsarchief, bron 59 p. 339 nr. 11.

960 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1129, p.11vo en p.12.

961 Amsterdam Stadsarchief, bron 59 p. 395 nr. 12.

962 Amsterdam Stadsarchief, bron 62 p. 128 (oud pag. 73) nr. 13.

963 Doornspijk BS.

964 Karel de Grote: tak IIB.

965 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_van_Haspengouw.

966 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_IV_van_Champagne.

967 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Bourbon-Damppiere.

968 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_Archimbald_van_Bourbon.

969 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gwijde_I_van_Dampierre.

970 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_II_van_Dampierre.

971 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_van_Bourbon.

972 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_II_van_Bourgondi%C3%AB.

973 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_III_van_Champagne.

974 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_IX_van_Frankrijk.

975 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_I_van_Arag%C3%B3n.

976 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jolanda_van_Hongarije.

977 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_VIII_van_Frankrijk.

978 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Blanca_van_Castili%C3%AB.

979 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Zwaben.

980 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_van_Zwaben.

981 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Irena_Angela.

982 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isabella_van_Henegouwen.

983 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_IV_van_Navarra.

984 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Placencia.

985 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garcia_III_van_Navarra.

986 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stephanie_van_Foix.

987 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_IV_van_Blois.

988 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanus_II_van_Blois.

989 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adela_van_Engeland.

990 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathilda_van_Vlaanderen.

991 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Veroveraar.

992 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_III_van_Blois.

993 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_I_van_Maine.

994 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_III_van_Maine.

995 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Maine.

996 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Maine.

997 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_van_Maine.

998 Karel de Grote: tak IIIE.

999 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Kale.

1000 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengar_V_van_Provence.

1001 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Savoye.

1002 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_I_van_Savoye.

1003 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Gen%C3%A8ve.

1004 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Gen%C3%A8ve.

1005 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aymon_I_van_Gen%C3%A8ve.

1006 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerold_van_Gen%C3%A8ve.

1007 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerold_I_van_Gen%C3%A8ve.

1008 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_van_Gen%C3%A8ve.

1009 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Walter_van_Moeslain.

1010 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aymon_II_van_Bourbon.

1011 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_IV_van_Bourbon.

1012 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Auvergne.

1013 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Auvergne.

1014 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Provence.

1015 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_I_van_Loon.

1016 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosso_II_van_Arles.

1017 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Auvergne.

1018 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Adelais_of_Anjou.

1019 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Guy_I_van_Auvergne.

1020 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_III_van_Bourbon.

1021 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_II_van_Bourbon.

1022 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Archimbald_I_van_Bourbon.

1023 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aymon_I_van_Bourbon.

1024 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A9mar.

1025 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Nevers.

1026 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Humbert_II_van_Savoye.

1027 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gizela_van_Bourgondi%C3%AB.

1028 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Bourgondi%C3%AB.

1029 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_I_van_Bourgondi%C3%AB.

1030 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Normandi%C3%AB_%281005-1038%29.

1031 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Urraca_van_Portugal.

1032 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_II_van_Normandi%C3%AB.

1033 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_I_van_Portugal.

1034 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Savoye.

1035 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Amadeus_III_van_Savoye.

1036 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_Willem_van_Bourgondi%C3%AB.

1037 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_I_van_Ivrea.

1038 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerberga_van_Dijon.

1039 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_I_van_Chalon.

1040 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Troyes.

1041 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Meaux.

1042 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_II_van_Vermandois.

1043 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_I_van_Vermandois.

1044 Karel de Grote: tak IVA.

1045 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peppijn_van_Parijs.

1046 Karel de Grote: tak IIIA.

1047 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_van_Itali%C3%AB.

1048 Karel de Grote: tak IIA.

1049 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Itali%C3%AB.

1050 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Itali%C3%AB.

1051 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote.

1052 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hildegard.

1053 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Vogelaar.

1054 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Vogelaar.

1055 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Ringelheim.

1056 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Saksen.

1057 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Saksen.

1058 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Babenberg.

1059 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Liudolf_van_Saksen.

1060 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Liudolf_%28Ottoon%29.

1061 Karel de Grote: tak VC.

1062 http://nl.wikipedia.org/,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Eenvoudige.

1063 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Wessex.

1064 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ealhmund_van_Kent.

1065 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aelfric_van_Kent.

1066 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wihtred_van_Kent.

1067 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Duncan_I_van_Schotland.

1068 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Merovech.

1069 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I_van_Spanheim.

1070 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Zolt%C3%A1n_van_Hongarije.

1071 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d.

1072 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_IV_van_Henegouwen.

1073 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB inv. 36.

1074 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 15.

1075 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB, folio S.C. letter C no 4.

1076 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB , folio M.G. no 201.

1077 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB inv. 31.

1078 Email van Ronn Boef.

1079 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 10.

1080 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 11.

1081 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 13.

1082 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB inv. 35.

1083 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, Bron: DTB Alkmaar inv. 15.

1084 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB, folio M.G. no 201.

1085 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 12.

1086 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB inv. 29.

1087 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 240A.

1088 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB, folio letter C no 13.

1089 Amsterdam Stadsarchief, bron 100 p. 285 (oud pag. 285; folio 144) nr. 1.

1090 Amsterdam Stadsarchief, bron 100 p. 344 (oud pag. 342; folio 172v) nr. 18.

1091 Amsterdam Stadsarchief, bron 18 p. 174 (folio 87v) nr. 3.

1092 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1093, p.121vo en p.122.

1093 Amsterdam Stadsarchief, DTB 47, p.277(folio 139), nr.13.

1094 Amsterdam Stadsarchief, DTB 47, p.398(folio 199v), nr.9.

1095 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1093, p.127vo en p.128.

1096 Amsterdam Stadsarchief, DTB 698, p.461.

1097 Amsterdam Stadsarchief, bron 297 p. 77 (folio 161) nr. 7.

1098 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1095, p.113vo en p.114.

1099 Amsterdam Stadsarchief, DTB 183, p.43.

1100 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1242, p.21vo en p.22.

1101 Amsterdam Stadsarchief, DTB 560, p.160.

1102 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Beieren_(paltsgraaf).

1103 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Loon.

1104 Brielle DTB.

1105 http://www.harlingerrijkdom.nl/fam/schelte.htm.

1106 Dick Tempelaar.

1107 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Ch%C3%A2teaudun.

1108 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Ch%C3%A2teaudun.

1109 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_%28V%29_van_Toulouse.

1110 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_I_van_Anjou.

1111 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingelgerius.

1112 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_G%C3%A2tinais.

1113 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_II_van_M%C3%A2con.

1114 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_III_van_Anjou.

1115 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Leutald_I_van_M%C3%A2con.

1116 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
, akten 139 en 172.

1117 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_III_van_Leuven.

1118 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Limburg.

1119 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Imagina_van_Loon.

1120 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
, akte 139.

1121 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_II_van_Leuven.

1122 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lutgardis_van_Sulzbach.

1123 Grafen von Lechsgemünd, Horburg und Graisbach.

1124 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Berengarius_II_van_Sulzbach.

1125 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Leuven.

1126 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Chiny.

1127 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Chiny.

1128 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_I_van_Chiny.

1129 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_I_van_Chiny.

1130 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Chiny.

1131 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Vermandois.

1132 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_III_van_Henegouwen.

1133 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gizela_van_Zwaben.

1134 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk.

1135 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Spiers.

1136 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Karinthi%C3%AB.

1137 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_de_Rode.

1138 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_II_van_Zwaben.

1139 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_I_van_Zwaben.

1140 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Koenraad_van_Bourgondi%C3%AB.

1141 Karel de Grote tak: IVA.

1142 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Zwaben.

1143 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II_van_Bourgondi%C3%AB.

1144 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I_van_Bourgondi%C3%AB.

1145 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosso_van_Provence.

1146 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengarde_der_Franken.

1147 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lotharius_II.

1148 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk.

1149 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_de_Korte.

1150 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrada_van_Laon.

1151 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Martel.

1152 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Herstal.

1153 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordulf_van_Saksen.

1154 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Begga_%28heilige%29.

1155 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pippijn_I_van_Landen.

1156 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Nijvel.

1157 http://nl.wikipedia.org/, http://de.wikipedia.org/wiki/Erenfried_II.

1158 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerold_van_Vintzgouw.

1159 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Teresa_van_Le%C3%B3n.

1160 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_van_Castili%C3%AB.

1161 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_van_Haspengouw.

1162 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Leuven.

1163 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Gulik_%28graaf%29.

1164 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_VII_van_Bethune.

1165 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Bethune.

1166 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Machteld_van_Dendermonde.

1167 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robrecht_V_van_Bethune.

1168 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_III_van_Saint-Pol.

1169 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Saint-Pol.

1170 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Saint-Pol.

1171 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_Saint-Pol.

1172 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelram_II_van_Ponthieu.

1173 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_van_Boulogne.

1174 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Normandi%C3%AB.

1175 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_II_van_Champagne.

1176 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancha_van_Le%C3%B3n.

1177 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Ponthieu.

1178 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelram_I_van_Ponthieu.

1179 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Ponthieu.

1180 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilduinus_van_Ponthieu.

1181 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Ponthieu.

1182 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rogier_van_Ponthieu.

1183 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herluinus_II_van_Ponthieu.

1184 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Helgaudus_II_van_Ponthieu.

1185 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarnout_van_Holland.

1186 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_van_Gent.

1187 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lutgardis_van_Luxemburg.

1188 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_II_van_Holland.

1189 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hildegard_van_Vlaanderen.

1190 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_I_van_Vlaanderen.

1191 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleidis_van_Vermandois.

1192 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_van_Ch%C3%A2lon.

1193 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengarius_II_van_Itali%C3%AB.

1194 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_Arles.

1195 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Burchard_II_van_Zwaben.

1196 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Isa%C3%A4k_II_Angelos.

1197 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Humbert_III_van_Savoye.

1198 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerald_I_van_M%C3%A2con.

1199 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_M%C3%A2con.

1200 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Olaf_II_van_Noorwegen.

1201 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Boulogne.

1202 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_I_van_Vermandois.

1203 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Vermandois.

1204 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Vermandois.

1205 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Vermandois.

1206 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_IV_van_Vermandois.

1207 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Vermandois.

1208 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbert_III_van_Vermandois.

1209 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_IV_van_Vexin.

1210 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_III_van_Valois.

1211 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_II_van_Vexin.

1212 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_I_van_Vexin.

1213 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I_van_Vexin.

1214 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Frankrijk.

1215 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_van_Kiev.

1216 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_de_Wijze.

1217 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_van_Kiev.

1218 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/William_IX_of_Aquitaine.

1219 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Philippa_of_Toulouse.

1220 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/William_VIII_of_Aquitaine.

1221 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/William_IV_of_Toulouse.

1222 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Pons_van_Toulouse.

1223 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Almodis_de_la_Marche.

1224 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Toulouse.

1225 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Emma_of_Provence.

1226 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Rotbold_III_of_Provence.

1227 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Rotbold_II_of_Provence.

1228 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alberik_I_van_M%C3%A2con.

1229 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Clermont.

1230 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_I_van_Creil.

1231 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Clermont.

1232 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Clermont.

1233 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_II_van_Montb%C3%A9lliard.

1234 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_van_M%C3%B6mpelgard.

1235 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sophia_van_Bar.

1236 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Lotharingen.

1237 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_I_van_Lotharingen.

1238 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_I_van_Lotharingen.

1239 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Vermandois.

1240 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Franci%C3%AB.

1241 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_van_Worms.

1242 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mayor_van_Castili%C3%AB.

1243 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Montpellier.

1244 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_II_van_Arag%C3%B3n.

1245 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_II_van_Hongarije.

1246 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Yolande_van_Courtenay.

1247 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Yolande_van_Henegouwen.

1248 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_II_van_Courtenay.

1249 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_I_van_Courtenay.

1250 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_van_Courtenay.

1251 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_van_Courtenay.

1252 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Miles_van_Courtenay.

1253 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jocelin%2C_Baron_van_Courtenay.

1254 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Athon.

1255 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_II_van_Bourgondi%C3%AB.

1256 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_I_van_Bourgondi%C3%AB.

1257 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sibylla_van_Bourgondi%C3%AB.

1258 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Bourgondi%C3%AB.

1259 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_van_Arles.

1260 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Aquitani%C3%AB.

1261 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Aquitani%C3%AB.

1262 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Aquitani%C3%AB.

1263 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ebalus_van_Aquitani%C3%AB.

1264 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ranulf_II_van_Poitiers.

1265 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ranulf_I_van_Poitiers.

1266 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_III_van_Namen.

1267 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Namen.

1268 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Parijs.

1269 Karel de Grote: tak IVF.

1270 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Stamelaar.

1271 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermentrudis_van_Orl%C3%A9ans.

1272 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_van_Orleans.

1273 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_Beieren.

1274 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_Tours.

1275 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelberga_van_Provence.

1276 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ansgardis_van_Hi%C3%A9mois.

1277 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Frankrijk.

1278 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Holland.

1279 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_I_van_Holland.

1280 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_III_van_Holland.

1281 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_I_van_Holland_%28graaf%29.

1282 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Amadeus_II_van_Savoye.

1283 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_V_van_Vlaanderen.

1284 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adela_van_Mesen.

1285 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_IV_met_de_Baard.

1286 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ogiva_van_Luxemburg.

1287 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_III_van_Vlaanderen.

1288 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Vlaanderen.

1289 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aelfryth_van_Wessex.

1290 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADn%C3%A1n_of_Dunkeld.

1291 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Beth%C3%B3c.

1292 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Pons_of_Toulouse.

1293 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Poitiers.

1294 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_van_Saksen.

1295 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_de_Grote.

1296 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_I_Garc%C3%A9s.

1297 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengarius_I_van_Friuli.

1298 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gisela_(dochter_van_Lodewijk_de_Vrome).

1299 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_de_Vrome.

1300 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boso_III_van_Arles.

1301 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_van_Arles.

1302 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_II_van_Blois.

1303 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_I_van_Blois.

1304 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_van_Bourgondi%C3%AB.

1305 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_I_van_Blois.

1306 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_de_Oude.

1307 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_I_Fernandez.

1308 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_I_van_Navarra.

1309 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Andregoto_van_Arag%C3%B3n.

1310 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez.

1311 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_I_van_Navarra.

1312 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Toda_Aznar_van_Navarra.

1313 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_II_van_Navarra.

1314 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jimena_Verm%C3%BAdez.

1315 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancho_II_van_Navarra.

1316 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Urraca_Fern%C3%A1ndez.

1317 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Gonz%C3%A1lez.

1318 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancha_van_Pamplona.

1319 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_V_van_Le%C3%B3n.

1320 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bermudo_II_van_Le%C3%B3n.

1321 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gersindis_van_Forcalquier.

1322 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theresia_van_Asturi%C3%AB.

1323 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_II_van_Le%C3%B3n.

1324 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_II_van_Le%C3%B3n.

1325 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_III_van_Asturi%C3%AB.

1326 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordo%C3%B1o_I_van_Asturi%C3%AB.

1327 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_I_van_Asturi%C3%AB.

1328 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bermudo_I_van_Asturi%C3%AB.

1329 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fruela_van_Cantabri%C3%AB.

1330 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_van_Cantabri%C3%AB.

1331 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jimena_van_Navarra.

1332 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Garcia_I_van_Pamplona.

1333 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dnigo_%C3%8D%C3%B1iguez_Arista.

1334 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Oneca_Vel%C3%A1zguez.

1335 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Urraca_Gim%C3%A9nez.

1336 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Forcalquier.

1337 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_I_van_Forcalquier.

1338 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Forcalquier.

1339 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Avignon.

1340 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_I_van_Provence.

1341 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulco_van_Provence.

1342 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Provence.

1343 Karel de Grote reeks 49: Nassau.

1344 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_van_Polanen.

1345 A. Janse, Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen, blz. 38.

1346 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486.

1347 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 359.

1348 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 523.

1349 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Engeland.

1350 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Engeland.

1351 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eleonora_van_Provence.

1352 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Bretagne.

1353 Rotterdam, database, DTB Berkel en Rodenrijs Trouw gaarder, index nummer 1306-582-007.

1354 Rotterdam, database, Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-022.

1355 Rotterdam, database, DTB Hillegersberg inv. 6 Begraven kerk.

1356 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Doop gereformeerd.

1357 De VOC site.

1358 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Begraven.

1359 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 110.

1360 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 07.

1361 Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs (Nederduits gereformeerde of Hervormde gemeente te Berkel).

1362 Rotterdam DTB/BS, DTB Berkel en Rodenrijs Trouw gereformeerd, index nummer 1307-161v.

1363 Rotterdam, database, Begraven gaarder, index nummer 1306-582b-209.

1364 Rotterdam DTB, DTB Berkel en Rodenrijs Begraven gaarder 1306-582b-149.

1365 Rotterdam, database, Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-032.

1366 Rotterdam DTB, DTB Berkel en Rodenrijs Trouw gereformeerd.

1367 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 031.

1368 Rotterdam DTB, DTB Berkel en Rodenrijs Begraven gaarder 1306-583B-015.

1369 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Begraven.

1370 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 173.

1371 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Begraven.

1372 Rotterdam DTB, DTB Rotterdam inv. 44 Begraven.

1373 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 121.

1374 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 045.

1375 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 046.

1376 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 171v.

1377 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 344.

1378 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Doop gereform.

1379 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 238.

1380 J.M.G. Leune, Geschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek (LILLO EN LIEFKENSHOEK
Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786
http://www.hanleune.nl/lillo-en-liefkenshoek
Tot de bouw van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek werd in 1578 besloten nadat Antwerpen de zijde van de Opstand in de Nederlanden had gekozen.).

1381 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 041.

1382 Rotterdam, database, Doop gereformeerd, index nummer 1307-514-062.

1383 Rotterdam DTB/BS, Doop gereformeerd , index nummer 1307-514-039.

1384 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 35.

1385 Rotterdam, database, DTB Delfshaven Trouw gereformeerd, index nummer 018.

1386 Rotterdam, database, DTB Delfshaven Trouw gereformeerd, index nummer 017.

1387 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Stadstrouw index nummer 091.

1388 Rijksarchief in Belgie, Oud-Turnhout, parochie Sint-Bavo.

1389 Het Utrechts Archief, U217a3, aktenummer 43.

1390 Het Utrechts Archief, U217a5, aktenummer 65.

1391 database, Streekarchief Land van Heusden en Altena (http://www.salha.nl), Bron: Heusden DTB's, 1590-1810.

1392 Het Utrechts Archief, Akte Inventarisnummer U225a16, aktenummer 2.

1393 Het Utrechts Archief, U205a25, aktenummer 28.

1394 Het Utrechts Archief, U225a17, aktenummer 14.

1395 "akte 357/350"; Familysearch.org.

1396 "akte 358/473"; Familysearch.org.

1397 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Akten van huwelijk, akte 49.

1398 "akte 350/401"; Familysearch.org.

1399 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1843 - 1852 Overlijdensakten, akte 50.

1400 Leeuwarden Historisch centrum.

1401 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Periode: 1853 - 1862 Overlijdensakten, akte 389.

1402 database, Streekarchief Land van Heusden en Altena (http://www.salha.nl).

1403 Genealogie Familie de Droog.

1404 database, Streekarchief Land van Heusden en Altena (http://www.salha.nl), Heusden DTB's, 1590-1810.

1405 N.J. Vaessen, Castricum, Over de families Moescop, Drooght en Roestenburger (uit "Met gansen trou" 1955 jaargang 5).

1406 Brabants Historisch Informatie Centrum.

1407 Hans Vogels.

1408 Mr. Dr. L. de Gou, Het geslacht van den Broeck, Jaarboek CBG 1967 blz 29-57 (Jaarboek CBG 1967 blz 29-57).

1409 Genealogie Bierens uit Brabantse leeuw 1976 (Genealogie Bierens uit Brabantse leeuw 1976).

1410 J. Th. M. Melssen (De Brabantsche Leeuw December 1975, deel 9-10-11-12).

1411 Van Haren (Wikipedia).

1412 http://nl.wikipedia.org/, https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_van_Haren.

1413 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_van_Haren.

1414 Everhard von Haren (Wikipedia).

1415 Brabantsche Leeuw, JAARGANG 24 — No. 11 en 12 — NOVEMBER DECEMBER 1975.

1416 Suermont (losse vermeldingen).

1417 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
, akte 97.

1418 Martien van Asseldonk, De geografie van de heerlijkheid Jekschot.

1419 N.L. van Dinther.

1420 Diskussie Yahoo-groep soc_nederlandse_adel.

1421 A. Janse, Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen.

1422 J W J Burgers, De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs: historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).

1423 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Polanen.

1424 A. Janse, Ridderschap in Holland: portret van een adellijke elite in de late middeleeuwen.

1425 Groot algemeen woordenboek, volym 10 blz 152-153.

1426 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Polanen.

1427 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), Midden-Kennemerland, blz 159.

1428 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stamboom_Dirk_II_van_Brederode_(%C2%B11256-1318).

1429 Het ambacht Zwammerdam.

1430 John Ooms.

1431 John Ooms.

1432 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), 159.

1433 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Brederode.

1434 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), blz. 159.

1435 N.L. van Dinther (2013).

1436 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, editor, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen ; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), 158.

1437 John Ooms.

1438 Heren van Heusden.

1439 Kees van Adrichem, Parenteel van Willem van Teijlingen (http://home.orange.nl/~cvadelft/index.htm
2010).

1440 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Teylingen.

1441 J.A. Coldewey dr., editor, De heren van Kuyc 1096-1400 dr. J.A. Coldeweij. Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland. (Tilburg 1981: Dissertatie RU Leiden, 1981).

1442 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1983.

1443 P.G.F. Vermast.

1444 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eustaas_II_van_Boulogne.

1445 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Verdun.

1446 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_II_van_Lotharingen.

1447 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eustachius_I_van_Boulogne.

1448 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Leuven.

1449 Karel de Grote reeks 15: Gielens I.

1450 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_I_van_Leuven.

1451 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Boulogne.

1452 www.tresoar.nl/, Huwelijksregister 1823, Harlingen, Aktenummer 37.

1453 Harlinger Rijkdom.

1454 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Bouillon.

1455 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_van_Voorne.

1456 Bert Koene, Fred Schweitzer, Jan Morren, Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen; (http://books.google.com/books?id=z8Sla3Xw3s8C&hl=sv), 160.

1457 Fred Willem Tom Bakkenist, Geneaweb (http://home.wanadoo.nl/bakkenist/geneaweb/).

1458 J.C. Kort (Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 44 en 45 (1989 en 1990), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

In Kennemerland kon de graaf van Holland over een zeer groot aantal lenen beschikken, waarvan wij die in het zogenaamde Kennemergevolg reeds hebben afgezonderd.
Hun getal werd alleen door Rijnland overtroffen. Daarentegen is de overlevering in Kennemerland ouder, daar een leen tot het begin van de dertiende eeuw terugreikt.
Zoals gebruikelijk droeg de grafelijke administratie - de latere Leen- en Registerkamer (LRK) - vanaf het begin van de veertiende eeuw zorg voor de registratie van deze lenen. De bewerking kon daarmee gelijk zijn aan die van voorgaande grafelijke lenen.).

1459 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_van_Lippe_%28%E2%80%A0_1360%29.

1460 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_van_Brabant.

1461 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_York_(1275-1333).

1462 Nederlandse Genealogische Vereniging, Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant
CD-rom bij publicatie nr. 3
, (akte 96).

1463 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Brabant.

1464 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Brabant.

1465 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleidis_van_Bourgondi%C3%AB.

1466 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_IV_van_Bourgondi%C3%AB.

1467 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odo_III_van_Bourgondi%C3%AB.

1468 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Brabant_(1254-1321).

1469 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alan_III_van_Bretagne.

1470 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Bretagne.

1471 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Dreux.

1472 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_II_van_Artesi%C3%AB.

1473 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_Capet.

1474 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha_van_Anjou.

1475 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Valois.

1476 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_van_Merani%C3%AB.

1477 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Antiochi%C3%AB.

1478 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_I_van_Antiochi%C3%AB.

1479 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinoud_van_Ch%C3%A2tillon.

1480 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_II_van_Hongarije.

1481 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Euphrosina_van_Kiev.

1482 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_II_van_Hongarije.

1483 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_van_Servi%C3%AB.

1484 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Uro%C5%A1_I.

1485 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81lmos_van_Hongarije.

1486 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_I_van_Hongarije.

1487 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Beieren.

1488 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Henegouwen.

1489 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Vlaanderen.

1490 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_West-Franci%C3%AB.

1491 Genealogie Achterhoek, Nederduits Gereformeerde Gemeente VORDEN Doopboek 1634-1662.

1492 Genealogie Achterhoek.

1493 Loenen DTB.

1494 Beekbergen DTB, Nederduits Gereformeerde Gemeente BEEKBERGEN.

1495 (Bewerking van de parochieregisters van de St Pieterskerk te Turnhout:
“Dopen 1633-1700 deel 1 A-Laer, bewerkt door Victor Bertels” en
“Dopen 1700-1743 A-Z, bewerkt door Victor Bertels”).

1496 Vereniging Veluwsche geslachten (http://www.veluwsegeslachten.nl/nl_downloads.html
•Nr. 003A Twello, Huwelijken 1658-1751
•Nr. 003B Twello, Dopen 1658-1751
•Nr. 069 Twello, Trouwboek 1751-1811; Overledenen 1719-1740
•Nr. 085 Twello, Overledenen 1719-1811).

1497 http://nl.wikipedia.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_II_of_Scotland.

1498 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IV_van_Horne.

1499 Karel de Grote reeks 130: van der Elst I.

1500 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Vaud%C3%A9mont.

1501 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 7.

1502 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB, folio letter H no 12.

1503 Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Hollands Noorderkwartier (jaargang 19
nummer 2
juni 2005
aflevering 62).

1504 Blokzijl DTB.

1505 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB inv. 26.

1506 Regionaal Archief
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
, DTB Alkmaar inv. 6.

1507 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Begraven Kerkmeesters.

1508 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 005.

1509 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 011.

1510 Kwartierstaten Marcel Wissenburg.

1511 Genealogie familie Alsemgeest.

1512 Hollandsche Genealogische Databank, Ondertrouwboek Schiedam 1610-1631.

1513 Hollandsche Genealogische Databank, Trouwboek Kethel.

1514 (https://www.schiedam.nl/archieven-en-collecties/nadere_toegangen/overzicht_nadere_toegangen.pdf), Register van overledenen.

1515 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall, overlijden 1738-1791.

1516 Regionaal Archief Zutphen, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hall.

1517 Brummen DTB.

1518 Brummen DTB, Dopen N.G. Kerk in Hall (Gem. Brummen).

1519 Brummen DTB, Dopen N.G. Kerk in Hall (Gem. Brummen).

1520 Regionaal Archief Zutphen, Doopboeken Nederduitsch Geref. Gemeente Hall 1650-1811.

1521 Elburg DTB.

1522 "Gemeente Hattum," database.

1523 Vereniging Veluwse Geslachten, Publicatie nr. 95 Vereniging Veluwse Geslachten.

1524 Arnhem DTB, DTB 112 Arnhem blz 75.

1525 Breda DTB.

1526 "akte 349/93"; Familysearch.org.

1527 "akte 349/101"; Familysearch.org.

1528 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), blz 376.

1529 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Trouw gereformeerd, index nummer 026.

1530 RootsWeb's WorldConnect Project: Anglo-Frisian.

1531 Genealogie van Joannes Hermannus Gremmen.

1532 De Priesters van de Harlinger Rijkdom.

1533 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732, Inventarisnr.: DTB 318.

1534 www.tresoar.nl/, Trouwregister Gerecht Harlingen 1701-1732 Inventarisnr.: DTB 318.

1535 Harlinger Rijkdom.

1536 Heren van Wassenaar.

1537 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Galla_Placidia.

1538 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.

1539 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Galla_(vrouw_van_Theodosius_I).

1540 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Athaulf.

1541 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantius_III.

1542 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alaric_I.

1543 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_II_van_Arag%C3%B3n.

1544 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sancha_van_Castili%C3%AB_(Arag%C3%B3n).

1545 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Richeza_van_Polen.

1546 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wladislaus_de_Balling.

1547 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Oostenrijk_(1111-1157).

1548 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Tancred_van_Hauteville.

1549 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengar_Raymond_I_van_Barcelona.

1550 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_I_van_La_Marche.

1551 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelbert_I_van_La_Marche.

1552 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boso_I_van_La_Marche.

1553 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_P%C3%A9rigord.

1554 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulgrin_I_van_Angoul%C3%AAme.

1555 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sunifried_I_van_Barcelona.

1556 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Wifried_I.

1557 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sunifried_van_Barcelona.

1558 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Odakar_III.

1559 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingelram_II.

1560 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Liederik.

1561 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Liederik_van_de_Vlaanderengouw.

1562 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Childebert_III.

1563 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theuderik_III.

1564 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Clovis_II.

1565 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlothar_III.

1566 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bathildis.

1567 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagobert_I.

1568 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlotarius_II.

1569 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagobert_III.

1570 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bivinus_van_Metz.

1571 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boso_van_Arles.

1572 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_II_van_Bar.

1573 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_IV_van_Scheyern-Wittelsbach.

1574 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_II_van_Loon.

1575 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_I_van_Loon.

1576 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmo_van_Loon.

1577 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Swanhilde.

1578 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Dopen NH Pieterskerk.

1579 Erfgoed Leiden en omstreken, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio I - 089.

1580 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio F - 126.

1581 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Begraven.

1582 Genealogie Elsevier / Bulletin du bibliophile Belge del VII 1850.

1583 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_van_Loon.

1584 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Boulogne.

1585 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanus_van_Engeland.

1586 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1983 blz. 175.

1587 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio B - 136v.

1588 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Matthijs_Elsevier.

1589 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio I - 227.

1590 Amsterdam Stadsarchief, DTB 431, p.259.

1591 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio I - 065.

1592 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Elsevier.

1593 Auguste Joseph De Reume, Recherches Historiques, Genealogiques Et Bibliographiques Sur Les Elsevier , ISBN 1113460083 (N.p.: Bibliolife, 2009-08).

1594 Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers (http://archive.org/stream/ietsoverdeleids00elsegoog/ietsoverdeleids00elsegoog_djvu.txt).

1595 Charles Pieters, Annales de L'Impri merie des Elsevier (Seconde edition a Gand 1858).

1596 Greet DUJOURIE - Geneanet.

1597 "NH: boek 28 Grote of St. Jacobskerk"; Familysearch.org.

1598 Alexandra Nina Bauer, Jan Mijtens - Leben und Werk (N.p.: Imhof Verlag Petersberg, 2006).

1599 Erfgoed Leiden en omstreken, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795).

1600 Leuvense drukkers, boekbinders en boekverkopers, blz. 406.

1601 Stukje PARENTEEL van SERVAES Van SASSEN.

1602 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio I - 013.

1603 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio C - 176.

1604 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), folio E-091.

1605 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), folio I - 149.

1606 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio G - 072v.

1607 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), folio I - 220.

1608 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), folio K - 010v.

1609 Marije Geertruida Cornelia Osnabrugge, Aert Mijtens, a painter from Brussels in Naples (N.p.: University of Utrecht, September 2007 – January 2008).

1610 database and images.

1611 Karel van Mander, Het schilder-boeck (Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Davaco Publishers, Utrecht 1969).

1612 Ilse Kuiper, Die Haghe 1992: Thomas Gletcher jr. (1598-1666), van edelsmid tot burgemeester van Den Haag (Jaarboekjes Die Haghe, Jaarboekje Die Haghe (1992), beeldnummer 13 van 326).

1613 The marriage, baptismal and burial registers, 1571-1874, and monumental inscriptions of the Dutch Reformed Church, Austin Friars, London; with a short account of the strangers and their churches (1884).

1614 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dani%C3%ABl_Mijtens.

1615 Boo von Malmborg, Martinus Mijtens d.ä. (N.p.: Allhems Förlag, 1960), pag. 9.

1616 Boo von Malmborg, Martinus Mijtens d.ä. (N.p.: Allhems Förlag, 1960), pag. 10.

1617 Amsterdam Stadsarchief, DTB 672, p.96.

1618 Navorscher 1928.

1619 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1906.

1620 Mr. Johan Emants (1678-1742).

1621 A.M. Ledeboer, Het geslacht van Waesberghe, eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van de boekhandel in Nederland (Tweede vermeerderde uitgave, 1869).

1622 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 503.

1623 "Kerkboeken Tyska församlingen Sankt Gertrud Stockholm," database.

1624 Birgitta Lisholm, Martin van Meytens d.y., hans liv och hans verk (Malmö, Zweden: Allhems Förlag, 1974).

1625 Amsterdam Stadsarchief, bron 41 p.473.

1626 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index 1754.

1627 Rijksarchief in Belgie, Index 1789.

1628 Rijksarchief Belgie, Bilzen, parochie Sint-Mauritius.

1629 Rijksarchief Belgie.

1630 Erfgoed Leiden en omstreken, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712) , folio H - 095v.

1631 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), folio K - 128v.

1632 A.F. Koppert-van den Berg, Het oudst bekende boerengeslacht Coppert uit Maasland, te beginnen in Maasland (Ons Voorgeslacht Jan en Feb 2003).

1633 Schiedam DTB, Index, Overlijden 1624-1724.

1634 Schiedam DTB, Begraven.

1635 Historische vereniging Oudheidkamer Rhenen, Oud Rhenen, tijdschrift voor de historie van Rhenen, Oud Rhenen 2000-01.

1636 Rijksarchief in Belgie, Index begraven 1769.

1637 Hollandsche Genealogische Databank, Schiedam stadstrouw (ondertrouw) Inv.nr. 712.

1638 Schiedam Archieven, Nadere toegang 108.

1639 Schiedam Archieven, Hoofdgeld 1622.

1640 Regionaal Archief Zutphen, Trouwboeken Hall.

1641 Regionaal Archief Zutphen, Doopboek Hall 1667.

1642 Regionaal Archief Zutphen, Dopen Hall 1668.

1643 Regionaal Archief Zutphen, Doopboeken Hall.

1644 Regionaal Archief Zutphen, Doopboeken hall.

1645 Regionaal Archief Zutphen, Dopen Hall.

1646 Regionaal Archief Zutphen, Trouwboek Hall.

1647 Regionaal Archief Zutphen.

1648 Regionaal Archief Zutphen, Trouwen Hall 1675.

1649 Regionaal Archief Zutphen, Doopboek Hall.

1650 Regionaal Archief Zutphen, Dopen Hall:.

1651 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengar_II.

1652 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Petronila_van_Arag%C3%B3n.

1653 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_III_van_Barcelona.

1654 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dulcia_van_Provence.

1655 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berengaria_van_Provence.

1656 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_II_van_Barcelona.

1657 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Berengarius_I_van_Barcelona.

1658 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek, parochie Sint-Servatius Parochieregisters. Doopakten Parochieregisters. Doopakten 5000_000_00130_000_A_0005 25/06/1723 - 31/12/1760.

1659 Rijksarchief in Belgie, Munsterbilzen, parochie Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming
.

1660 Amsterdam Stadsarchief, bron 101 p. 31 (folio 16) nr. 8.

1661 Digitale Stamboom Den Haag, Burgerlijke stand 's-Gravenhage Periode: 1863 - 1872 Akten van huwelijk, akte 96.

1662 Nieuwer Amstel DTB & BS.

1663 Erfgoed Leiden en omstreken, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio I - 069.

1664 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 50, folio 21v.

1665 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 49, folio 158v.

1666 Rotterdam DTB/BS, Bron Rotterdam 1884 c171v.

1667 A.E.M. Landheer-Roelants, Genealogie Eijken Sluijters (Jansen Eijken Sluyters, Jansen Eijken Sluijters) (Scheveningen 1983).

1668 Rotterdam DTB/BS, Bron Rotterdam 1858 c028.

1669 Genealogie Pothoven.

1670 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_van_Poitiers.

1671 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Bohemund_II_van_Antiochi%C3%AB.

1672 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_II_van_Jeruzalem.

1673 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Morphia_van_Melitene.

1674 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_van_Melitene.

1675 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_I_van_Armeni%C3%AB.

1676 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Rethel.

1677 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Manasses_II_van_Rethel.

1678 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Manasses_I_van_Rethel.

1679 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Constance_van_Frankrijk.

1680 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Champagne.

1681 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Synadene_van_Byzantium.

1682 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambert_II_Balderik_van_Leuven.

1683 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_III_van_Henegouwen.

1684 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_II.

1685 Karel de Grote reeks 53: Schats I.

1686 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_I_van_Henegouwen.

1687 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Giselbert_I_van_Maasgouw.

1688 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_III_van_Boulogne.

1689 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnulf_II_van_Boulogne.

1690 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adalolf.

1691 Zutphen DTB.

1692 Zutphen BS.

1693 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1900.

1694 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 269/34.

1695 Nederlandsche Leeuw 1962.

1696 Beverwijk DTB.

1697 Rotterdam DTB/BS, DTB Bleiswijk inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 1292-1240-085.

1698 JOHN BLYTHE DOBSON (APRIL 2011
The New York Genealogical and Biographical Society).

1699 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Jacobus Barra.

1700 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1055, p.192vo en p.193.

1701 Amsterdam Stadsarchief, DTB 467, p.470.

1702 Amsterdam Stadsarchief, DTB 415, p.73.

1703 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1055, p.145vo en p.146.

1704 Amsterdam Stadsarchief, DTB 763, p.93.

1705 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Herbaren_II_van_der_Lede.

1706 J.C. Streng, Stemme in staat: De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795.

1707 Amsterdam Stadsarchief, DTB 461, p.15.

1708 Van papier naar digitaal, Zwolle, transcriptie ref. trouwen 1638-1648.

1709 Schiedam, oud rechterlijk archief, O.N.A. inv. no.: 760 blz.: 943.

1710 Erfgoed Leiden en omstreken, DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), folio L - 260.

1711 Stamboom Joeri den Hollander.

1712 Stamboom Bert Truijens.

1713 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1902 blz 74.

1714 Genealogie Wijnands van Resandt NP1965.

1715 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1919.

1716 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Theobald_II_van_Blois.

1717 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_II_van_Thouars.

1718 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_I_van_Bourgondi%C3%AB.

1719 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Eli_I_van_Maine.

1720 L. G. van Dïjck, Culemborg, Eindhovense elite in de 16e eeuw
Brabantse leeuw
.

1721 Jan Buuron, Erfeniskwestie tusen verre afstammeliingen van Karel de Grote
Brabantse Leeuw 2001
.

1722 Nico van Dinther.

1723 Nico van Dinther, Genealogie van der Aa middeleeuwen (2006).

1724 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Horne.

1725 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_I_van_Limburg.

1726 Karel de Grote reeks 24: Oudman.

1727 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Schweinfurt.

1728 http://nl.wikipedia.org/, http://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_von_der_Wetterau.

1729 Ninke, De van Harens en Wolvega (15 januari 2014
De-Van-Harens-en-Wolvega-2.pdf), De-Van-Harens-en-Wolvega-2.pdf.

1730 Het adellijlke geslacht van Haren te Voerendaal.

1731 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Leden der Illustre Lieve-Vrouwe broederschap te 's-Hertogenbosch van 1318-164.

1732 http://nl.wikipedia.org/, https://de.wikipedia.org/wiki/Everhard_von_Haren.

1733 Karel de Grote reeks 202: Elant.

1734 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Horne.

1735 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Horne.

1736 Geneanet: Anneke van Wachtendonk.

1737 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Horne.

1738 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Altena_(geslacht).

1739 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Berthold_I_van_Z%C3%A4hringen.

1740 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_IX.

1741 De Poldur-stamboom, Van Duren (Van Dueren).

1742 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_III_van_Holland.

1743 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ada_van_Schotland.

1744 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Schotland.

1745 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Warenne.

1746 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Maud_van_Northumbria.

1747 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waltheof_II_van_Northumbria.

1748 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VI_van_Holland.

1749 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_I_van_Salm.

1750 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Vette.

1751 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Liudolf_van_Brunswij.

1752 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Otto_II_van_Zwaben.

1753 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_(heilige).

1754 Rijksarchief in Belgie, Hoeselt, parochie Sint-Stefanus.

1755 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Loon_(graaf).

1756 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Brabant.

1757 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Frankrijk.

1758 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Agnes_van_Merani%C3%AB.

1759 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_I_van_Namen.

1760 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_VII_van_Holland.

1761 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Kleef.

1762 J.M.G. Leune, Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 .

1763 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Catharina_van_Durbuy.

1764 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Rhenen.

1765 Bossche Encyclopedie.

1766 (Van Aken naar Heden[28] Gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-nummers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991, vermeerderd met Addenda en corrigenda en registers).

1767 Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 043, periode 8 januari 1557 tot en met 22 april 1566 (oud nummer 2).

1768 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Stadstrouw.

1769 Frieda Koppert-van den Berg (Door Frieda Koppert-van den Berg
27 december 1997).

1770 Amsterdam Stadsarchief, DTB 477, p.124.

1771 Vierlingsbeek BS.

1772 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.

1773 Herpen BS.

1774 Cyriel Verbeek.

1775 Geneanet: Feyen-Moelans.

1776 Ravels: begraven 1664-1820.

1777 Rotterdam DTB/BS, Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd.

1778 Rijksarchief in Belgie, Turnhout, parochie Sint-Petrus.

1779 Ermelo DTB.

1780 Warnsveld DTB.

1781 W. Enterman, De Deventer tak van het Overijssels-Gelderse Geslacht Schaap (Gens Nostra XXXVI (1981), pp. 148-157).

1782 Genealogie Zwanepol.

1783 Genealogie Zwanepol.

1784 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_van_Vlaanderen.

1785 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_II_van_Holland.

1786 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

1787 Digitale stamboom Kennemerland, Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1835 Nummer 30-7.

1788 Schiedam, oud rechterlijk archief, http://www.schiedam.nl/archieven-en-collecties/nadere_toegangen/NT16.PDF.

1789 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 2, folio 26.

1790 Brabantse Leeuw 1961, MULDERS IN BRABANT
III.
VAN DER CRABBEN
.

1791 Ad Verschoor.

1792 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 8, folio 111v.

1793 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 41, folio 110.

1794 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 10, folio 88.

1795 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 5875v.

1796 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 5891v.

1797 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 55, folio 182v.

1798 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 46, folio 193.

1799 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 129, folio 16.

1800 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 68, folio 39v.

1801 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 39, folio 53.

1802 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 8, folio 71v.

1803 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 8, folio 106v.

1804 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 56, folio 42v.

1805 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 39, folio 195.

1806 Genealogie Mellinga: http://www.walmar.nl/excel_htm/mellinga.htm.

1807 Amsterdam Stadsarchief, DTB 763, p.93.

1808 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 59, folio 172.

1809 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 59, folio 192v.

1810 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 130, folio 110.

1811 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 58, folio 31.

1812 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 11, folio 9.

1813 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 11, folio 27v.

1814 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 11, folio 81v.

1815 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 12, folio 124v.

1816 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 59, folio 119.

1817 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 12, folio 143.

1818 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 59, folio 173v.

1819 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 59, folio 160.

1820 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 59, folio 174.

1821 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 59, folio 230v.

1822 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 47, folio 194v.

1823 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Ermengard_van_Rouergue.

1824 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Oddo_van_Toulouse.

1825 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_I_van_Toulouse.

1826 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulgaud.

1827 0600 Stadsbestuur Zevenbergen, 1485-1810.

1828 Regionaal Archief West Brabant.

1829 Steenderen DTB, Nederduits Gereformeerde Gemeente STEENDEREN
Trouwboek 1692-1758 (R.B.S. 1428)
17.06.1700 PHILIPS OTHO SCHAAP j.m. s.van Hendrick Schaap onder Warnsvelt en
AELTIEN JANSSEN j.d. van Jan Garrits uit de Emmer.

1830 H.J.Michiel Wijers (H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, november 2001 (laatst herzien december 2015)).

1831 Steenderen DTB.

1832 Hessel de Walle Drs., Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811. ; (http://books.google.se/books?id=y8o-IR7hATkC&pg=PA383&lpg=PA383&dq=%22Freerk+Scheltinga%22&source=web&ots=spgI9P0XOj&sig=pGklIIdoWZfj1iQSG_EPsEOToCU&hl=sv&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPP1,M1), http://www.walmar.nl/excel_htm/mellinga.htm.

1833 Genealogie van der Hauw.

1834 Medemblik DTB.

1835 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 59A.

1836 Medemblik DTB.

1837 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 38A.

1838 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 79.

1839 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 227.

1840 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 250.

1841 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 257.

1842 Medemblik DTB, Toegangsnummer: 1702-20 DTB Medemblik Inventarisnummer: 2 Folio: 266A.

1843 John Ooms.

1844 DTB Amsterdam, DTB 347, p.438 (oud pag. 436; folio 237v) nr.21.

1845 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 146 (oud pag. 142) nr. 14.

1846 Amsterdam Stadsarchief, DTB 602, p.278.

1847 Amsterdam Stadsarchief, DTB 48, p.297(folio 148v), nr.2.

1848 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1051, p.21vo en p.22.

1849 Amsterdam Stadsarchief, DTB 628, p.287.

1850 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 9.

1851 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 10.

1852 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 11.

1853 Amsterdam Stadsarchief, bron: 298 p. 217 (oud pag. 217) nr. 12.

1854 DTB Amsterdam, DTB 1096, p.96vo en p.97.

1855 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.7.

1856 H. de Vries en A.B. de Vries-Doyle, Genealogische webstek van H. de Vries en A.B. de Vries-Doyle.

1857 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.11.

1858 DTB Amsterdam, DTB 1166, p.270 en p.271.

1859 DTB Amsterdam, DTB 688, p.59.

1860 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.146.

1861 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1177, p.208vo en p.209.

1862 DTB Amsterdam, DTB 701, p.14.

1863 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1984 blz199.

1864 0723 Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer 1542-1811 (http://www.stadsarchiefdeventer.nl).

1865 Nederlands Patriciaat 1950 blz 79.

1866 0723 Retroacta burgerlijke stand (DTB) Deventer 1542-1811 (http://www.stadsarchiefdeventer.nl), Doopboeken van de Lebuinus-, de Berg- en de Broerenkerk, 1591-1811.

1867 Amstelodamum (CD-editie), AO jan/feb 1986.

1868 (Delden Trouwboek NH
Inventarisnummer 90
Juni 1674 - 5 januari 1688
Orgineel Nr. 90
Nederduits Gereformeerd).

1869 http://www.stadsarchiefdeventer.nl, 1504 Retroacta Burgerlijke Stand (DTB) Colmschate - Diepenveen (http://www.stadsarchiefdeventer.nl).

1870 Gens Nostra 1946-1995, GN1971.

1871 Amsterdam Stadsarchief, DTB 762A, p.174.

1872 Amsterdam Stadsarchief, DTB 762A, p.150.

1873 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1044, p.30vo en p.31.

1874 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1044, p.21vo en p.22.

1875 Hendrik Croese Gerardszoon, Kerkelijk register der Predikanten, Die, sedert de Kerkhervorming, de Gereformeerden Nederduitsche Gemeente te Amsterdam tot aan den
Jaare 1759 bedient hebben.
.

1876 Nederduits Gereformeerde Gemeente GORSSEL.

1877 Neede DTB.

1878 NL1963, MR. A. STARING. (NL1963 & NP1964).

1879 Nederland's Patriciaat 1910-1997 (CD-edition, CBG), NP1964.

1880 Uden DTB.

1881 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Dopen DTB Uden.

1882 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Rooms-Katholiek doopboek 1625-1652.

1883 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Begraven DTB Uden.

1884 DTB Amsterdam, rchief 1120, invnr.213, p.116.

1885 Amsterdam Stadsarchief, DTB 697, p.245.

1886 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebhard_van_Supplinburg.

1887 Genealogie van Aert De Haes.

1888 Wamel DTB, NH Lidmatenboek Wamel.

1889 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1981.

1890 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 3, folio 26v.

1891 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 4, folio 44.

1892 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 5, folio 1v.

1893 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 38, folio 109v.

1894 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 36, folio 161.

1895 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 38, folio 179v.

1896 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 2, folio 4.

1897 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 123, folio 221.

1898 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 55, folio 52.

1899 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 4368v.

1900 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 10, folio 70v.

1901 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 10, folio 76.

1902 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 58, folio 151.

1903 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 58, folio 175.

1904 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 11, folio 114v.

1905 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 58209v.

1906 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 58, folio 240.

1907 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 11, folio 160.

1908 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 127, folio 28.

1909 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 46, folio 152v.

1910 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 129, folio 50.

1911 Maandblad De Nederlandsche Leeuw: Mr. W. de Vries, Genealogieën van Byler vóór de tweede helft van de XVIIde eeuw, VIII, door Mr. W. de Vries.

1912 Kevin Geuens, De schepenen van de stad en vrijheid Turnhout: 1621-1676, tussen Spanje en Oranje
Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad
.

1913 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 1045v.

1914 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 55, folio 83.

1915 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 38, folio 162v.

1916 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 131, folio 22v.

1917 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 55, folio 107.

1918 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 45, folio 242v.

1919 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 9, folio 174v.

1920 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 1113.

1921 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 58, folio 60v.

1922 Ancestry.

1923 Genealogie van de familie Hack.

1924 Marloes Scholtens, ‘Verscheyden gentilessen ende fraeyicheden’ van Jan van Wely (ca. 1568­1616), koopman te Amsterdam (Een onderzoek naar de handelsactiviteiten van een handelaar in juwelen, rariteiten en kunst en de positie van Jan van Wely in de Amsterdamse elite. 
Masterscriptie 
MA Gouden Eeuw 
Universiteit van Amsterdam 
Utrecht, 24 augustus 2010 ).

1925 Art in the Montias Database.

1926 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1089A, p.11.

1927 Amsterdam Stadsarchief, DTB 408, p.112.

1928 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 72, folio 62.

1929 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 55 , folio 144v.

1930 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 46, folio 251v.

1931 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 9195v.

1932 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 10, folio 12v.

1933 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), De Navorscher 1858.

1934 De Barneveldse Krant.

1935 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1090, p.119vo en p.120.

1936 Amsterdam Stadsarchief, DTB 417, p.47.

1937 Wijk bij Duurstede, trouwboeken, blz 21.

1938 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_l%27Hermite.

1939 Ruud & Philippe Straatman.

1940 (NL1955).

1941 Amsterdam Stadsarchief, DTB 668, p.300.

1942 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1050, p.144vo en p.145.

1943 Amsterdam Stadsarchief, DTB 590, p.154.

1944 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1, p.340.

1945 DTB Amsterdam, DTB 1055, p.167vo en p.168.

1946 Amsterdam Stadsarchief, DTB 418, p.219.

1947 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1056, p.168 en p.169.

1948 Amsterdam Stadsarchief, DTB 428, p.41.

1949 Predikanten van Makkum.

1950 Amsterdam Stadsarchief, DTB 762A, p.219.

1951 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1, p.239.

1952 Amsterdam Stadsarchief, DTB 38, p.128.

1953 Nisse, Zeeland DTB.

1954 Nisse DTB.

1955 Goes DTB.

1956 J.M.G. Leune, Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune.

1957 Hans Karelse (2012 Zeeland genealogielijst).

1958 Stamreeks Verburg.

1959 J.M.G. Leune (Capelle a.d. IJssel
Versie februari 2012).

1960 Nisse, Zeeland DTB, Trouwboek Nisse.

1961 Bergen op Zoom DTB.

1962 http://nl.wikipedia.org/, nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Vlaanderen.

1963 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 135, folio 132v.

1964 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 59, folio 97.

1965 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 79, folio 11.

1966 Delft Digitale Stamboom, Archiefnummer 14 inv. 135, folio 59.

1967 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 78, folio 68v.

1968 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 58, folio 215.

1969 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 8, folio 196.

1970 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 8, folio 224v.

1971 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 38, folio 278.

1972 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 4277.

1973 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 21, folio 91v.

1974 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 39, folio 165v.

1975 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 38, folio 283v.

1976 Delft Digitale Stamboom, Skicka DTB Delft inv. 6, folio 7.

1977 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 69, folio 101v.

1978 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ermesinde_II_van_Namen.

1979 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Horne.

1980 Amsterdam Stadsarchief, bron 125 p. 109 (folio 55) nr. 1.

1981 Amsterdam Stadsarchief, bron 123 p. 31 (folio 16) nr. 7.

1982 Amsterdam Stadsarchief, Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9392935.

1983 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1097, p.97vo en p.98.

1984 Abraham Ysembaart, Vertoog van de redenen die den Capitein Thomas Danielsz. van het Schip bewogen hebben, in Jamaica aan- en inte lopen (1690).

1985 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 269/190.

1986 Grave DTB.

1987 Regionaal archief Rivierenland.

1988 Ophemert, DTB.

1989 Vereniging Oud Scherpenzeel.

1990 Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. (Batavia, G. Kolff; [etc., etc.] 1887-1931.
Issued by Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (formerly Departement van Kolonien) or Lembaga Kebudajaan Indonesia (formerly Bataviaasch Genootshap van Kunsten en Wetenschappen).
https://catalog.hathitrust.org/Record/000055532).

1991 Historische vereniging Oudheidkamer Rhenen, Oud Rhenen, tijdschrift voor de historie van Rhenen.

1992 Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. (Batavia, G. Kolff; [etc., etc.] 1887-1931.
Issued by Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (formerly Departement van Kolonien) or Lembaga Kebudajaan Indonesia (formerly Bataviaasch Genootshap van Kunsten en Wetenschappen).
https://catalog.hathitrust.org/Record/000055532), Volym 1680: p.600
20-22 September
En soomede aen Willemina van Veerendael, weduwe van wylen den oppercoopman Jan de Conincq, om insgelycx mei d'eerste retourvloote naer 't vaderlandt te mogen vertrecken met haer kindere na haer man zaligers qualiteyt.
(ze kreeg dus een paar kinderen met haar man Jan de Coninck).

1993 C.A. VAN KALVEEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET HUIS DE BLAUWE KAMER TE RHENEN 1448-1821 (RIJKSARCHIEF UTRECHT 1992
HET UTRECHTS ARCHIEF 2013).

1994 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 27, folio 22.

1995 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 38123.

1996 http://nl.wikipedia.org/, http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinout_II_van_Nevers.

1997 Haagse Courant.

1998 DTB Amsterdam, DTB 1221, p.82vo en p.83.

1999 DTB Amsterdam, DTB 47, p.184(folio 92v), nr.2.

2000 DTB Amsterdam, DTB 565, p.332.

2001 DTB Amsterdam, DTB 347, p.413(oud pag. 411; folio 225)nr.6.

2002 DTB Amsterdam, DTB 1174, p.175vo en p.176.

2003 DTB Amsterdam, DTB 347, p.462(oud pag. 460; folio 249v)nr.12.

2004 DTB Amsterdam, DTB 1176, p.34vo en p.35.

2005 De voorouders van Femmetje Hendrika Rijvordt.

2006 DTB Amsterdam, DTB 1174, p.226vo en p.227.

2007 DTB Amsterdam, DTB 76, p.454.

2008 DTB Amsterdam, DTB 1174, p.48vo en p.49.

2009 DTB Amsterdam, DTB 527, p.98.

2010 DTB Amsterdam, DTB 46, p.459.

2011 DTB Amsterdam, DTB 1175, p.12vo en p.13.

2012 DTB Amsterdam, DTB 567, p.291.

2013 DTB Amsterdam, DTB 108, p.386.

2014 DTB Amsterdam, DTB 570, p.207.

2015 DTB Amsterdam, DTB 109, p.112(folio 56v), nr.19.

2016 DTB Amsterdam, DTB 486, p.310.

2017 DTB Amsterdam, DTB 1166, p.6 en p.7.

2018 DTB Amsterdam, DTB 107, p.210.

2019 DTB Amsterdam, DTB 533, p.208.

2020 DTB Amsterdam, Archief 1120, invnr.213, p.170.

2021 (http://mes-arbres.net/genealogie/guyrdemunck/).

2022 DTB Amsterdam, DTB 521, p.18.

2023 http://nl.wikipedia.org/, http://de.wikipedia.org/wiki/Everhard_von_Haren.

2024 Ninke, De van Harens en Wolvega (15 januari 2014
De-Van-Harens-en-Wolvega-2.pdf).

2025 Luise Freiin von Coels von der Brügghen, Zeitschrift des Aachener Schriftvereins (Luise Freiin von Coels von der Brügghen: Die Aachener Bürgermeister von 1251 bis 1798. In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsverein.
Bd. 55, 1933/34, S. 58/59).

2026 Machteld van Brabant.

2027 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_IV_van_Holland.

2028 Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC, Illustere Lieve Vrouwe Broederschap.

2029 Jan Pieter Gerrit VAN DER MEER (Opgesteld ca 1939
Gewijzigd 1942
Gewijzigd 1944
Gewijzigd 1950
Gewijzigd 1955
Gewijzigd 1960
Gewijzigd 1963
Gewijzigd 1964/65
Aangevuld in 2004-2008 door zijn zoon Jan Pieter Gerrit VAN DER MEER.).

2030 NL 1925 JAARGANG 43 (In de verzameling handschriften van de Koninklijke Biblotheek te 's-Gravenhage bevindt zich een perkamenten boekje n° 78 H 34, waarin is geschreven:
„ Register gheboorte ofte ouderdom va mijn ouders vader en moeder, mij en mijn huysvrouwe mitsgaders mijne kinderen geboorte en oock nommatie van haerluyder peters ende peten bij mij Cornelis van Heldert. Oest mon vouloir.").

2031 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 239.

2032 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 237.

2033 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1925.

2034 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1925: blz 240.

2035 Tillo Behaeghe - Genealogische site.

2036 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), 1925: blz 237.

2037 The graves of Goedereede, Zuid Holland.

2038 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1233, p.99vo en p.100.

2039 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1057, p.130vo en p.131.

2040 Amsterdam Stadsarchief, DTB 544, p.116.

2041 Amsterdam Stadsarchief, DTB 545, p.256.

2042 Genealogieonline.nl, Stamboom Martens IJsselstreek.

2043 Kwartierstaat van Vivian Marina den Bakker.

2044 Genealogie on line: stamboom Lobé.

2045 Rijksarchief in Belgie, PR Dopen Diepenbeek.

2046 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index begraven 1694.

2047 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 9, folio 131.

2048 Delft Digitale Stamboom, DTB Delft inv. 9, folio 153v.

2049 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Meester_van_Frankfurt.

2050 Meester van Frankfurt.

2051 Tillo Behaeghe - Genealogische site.

2052 DTB Amsterdam, DTB 44, p.151.

2053 DTB Amsterdam, DTB 107, p.54.

2054 DTB Amsterdam, DTB 107, p.163.

2055 DTB Amsterdam, DTB 107, p.405.

2056 Genealogie Peeters-Rouneau: Genealogie on line.

2057 Nobiliaire des Pays-Bas, et du Comté de Bourgogne ..., Volym 3.

2058 Stamboom van Wachtendonk.

2059 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Avesnes.

2060 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleid_van_Holland.

2061 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Holland.

2062 Rijksarchief in Belgie, Index huwelijken Diepenbeek.

2063 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index begraven 1683.

2064 A.H. Hoeben (de Brabantse Leeuw, jrg. 37, afl. 2).

2065 Regesten van Roermond.

2066 Geneanet, Stamboom Langerak - Koppen.

2067 Ravels: Trouwen 1665-1820.

2068 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek Index 1742.

2069 Rijksarchief in Belgie, Diepenbeek index 1677.

2070 W.Paulussen en F.Vosters (Bron: W.Paulussen en F.Vosters. Vierhonderd jaar Dickens te Ravels en te Weelde. Manuscript, Ravels, 1995.).

2071 Albert A.J. Scheffers (2015).

2072 Ravels: Schepenregister 1700-1709.

2073 (Bron: Rijksarchief Brussel. Fonds Office Fiscale nr.1386(23)).

2074 Willem Paulussen, Het geslacht Baelemans te Ravels en te Weelde (Heemkundekring Nicolaus Poppelius te Weelde).

2075 Nationaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht.

2076 (http://www.ravels-weelde-poppel.be/scheep/GAR02.pdf
http://www.nicolaus-poppelius.be/Genealogie/Ravels/schepen1652.html).

2077 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1075, p.14vo en p.15.

2078 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1092, p.100 en p.101.

2079 Amsterdam Stadsarchief, DTB 678, p.54.

2080 (Bron: Floris E. Hijmans, Genealogie rondom Hendrick Cornelisz Loncke van Roosendaele, 1994).

2081 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), NAV1855.

2082 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_Lonck.

2083 Amsterdam Stadsarchief, DTB Trouwen.

2084 Amsterdam Stadsarchief, DTB 1045, p.66vo en p.67.

2085 Broeder Albertinus, Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord? (1957).

2086 Amsterdam Stadsarchief, DTB 411, p.329.

2087 De Navorscher 1851-1960 (CD-editie), NAV1870.

2088 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Registers overledenen Weeskamer 270/77.

2089 Maassluis DTB.

2090 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Warenne.

2091 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Siward_van_Northumbria.

2092 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Uhtred.

2093 Delft DTB, DTB Delft inv. 35, folio 131.

2094 Delft DTB, DTB Delft inv. 35, folio 131v.

2095 Stambomen van Jouke.

2096 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Holland.

2097 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_van_Brunswijk.

2098 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Floris_V_van_Holland.

2099 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_van_Vlaanderen.

2100 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Filippa_van_Henegouwen.

2101 Rotterdam DTB/BS, DTB Rotterdam Begraven Kerkmeesters 25-198-004v.

2102 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1937 blz 156.

2103 A.J.G. Hogendoorn (Aqua_Vitae_2006-1).

2104 John Ooms.

2105 Amsterdam Stadsarchief, DTB 451, p.142.

2106 Zoetermeer DTB.

2107 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1921.

2108 De Nederlandsche Leeuw 1883-1983 (CD-editie, KNGGW), NL1911.

2109 Lunteren DTB, Lidmaten 1680-1716.

2110 http://nl.wikipedia.org/, https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Bara.

2111 Amsterdam Stadsarchief, DTB 5, p.96.

2112 (mijnstambomen.nl).

2113 Schiedam, oud rechterlijk archief, Weesboek Schiedam 1624-1646.

2114 Schiedam, oud rechterlijk archief, OAA Sdam 1614.

2115 H. J. van der Waag, Weesboek inv. no.: 1616 (Weesboek inv. no.: 1616
vanaf 6 januari 1646 t/m 31 december 1657
H. J. van der Waag ).

2116 Kootwijk DTB, Lidmaten.

2117 Geldersch Archief, Dopen Kootwijk.

2118 Elspeet DTB.

2119 Parenteel van Aart Willemsen.

2120 Otterlo DTB.

2121 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_I_van_Parijs.

2122 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_de_Metzgau.

2123 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwentibold.

2124 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Everhard_III_van_Franken.

2125 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adalhard_de_Seneschalk.

2126 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Leuthard_I_van_Parijs.

2127 http://nl.wikipedia.org/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Hnabi.


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Jul 2018 met Legacy 8.0 van Millennia